V?? l???i ????? Do??n Ph????ng...

Thứ ba - 28/05/2019 23:25
N???u kh??ng ng??n ch???n nh???ng k??? l??m V?? l???i r???m th?? v??n h???c n?????c ta ?????ng b??n b??? v???c th???m, gi??o d???c n?????c ta (v??n ch????ng, khoa h???c x?? h???i) s??? b??ng ho???i. D??n t???c ta mai sau tr??? th??nh con ng??o ???p! Nh???ng k??? l??m V?? l???i ???????c t???ng th?????ng,???????c l??ng x?? ????? b???t n???m gi??? nhi???u c????ng v??? s??? t??n ph?? ?????t n?????cvannghecuocsong.com
V?? l???i ????? Do??n Ph????ng...
????? DO??N PH????NG V?? L???I, T???C T??? H??N C??? THANH T??M TUY???N???
N??m nay H???i Nh?? v??n x??t trao gi???i th?????ng cho ?????n 4 t???p th?? (2010 v?? 2011), ??i???u n??y g??y kinh ng???c trong l??ng v??n, khi trong thi gi???i ??t ng?????i th???a nh???n gi?? tr??? c???a nhau, v?? th??? m?? li??n t???c m???y n??m th?? ?????u m???t m??a, c??c gi???i th?????ng th?? c??ng kh??ng c?? gi???i nh???t. L??? th?????ng, trong m???i n??m ch??? ch???n 1 t???p tr??n m???t l??nh v???c ????? trao gi???i (v??n, th??, d???ch, ph?? b??nh), "b?? ????a ch???n c???t c???", ????? v???a khuy???n kh??ch t??c gi??? ?????ng th???i c??ng ghi nh???n v?? t?????ng th?????ng x???ng ????ng v???i lao ?????ng ng?????i vi???t. T???p th?? "Hoan ca" c???a ????? Do??n Ph????ng ???? ??o???t gi???i th?????ng H???i Nh?? v??n 2011 c??ng v???i t???p "Ng??y linh h????ng n??? s??ng" c???a ??inh Th??? Nh?? Th??y l?? t??n hi???u ????ng m???ng cho th?? ca. H??nh nh?? v??y c??nh th?? trong H???i ?????ng x??t gi???i th?????ng H???i Nh?? v??n ??ang th???ng th???? Vi???c n??y cho th???y, c??c UV BCH H???i Nh?? v??n ??ang ng??y c??ng c?? quy???n l???c h??n v???i l?? phi???u c???a m??nh. Ch???ng ph???i l?? vui sao? V??n ch????ng + gi???i thi???u b??i vi???t c???a nh?? th?? ????? Ho??ng nh?? m???t c??ch nh??n kh??c v??? t???p th?? "Hoan ca". (Vanchuong +)
???D???ch??? V?? L???i  ????? Do??n Ph????ng
????? Do??n Ph????ng V ?? L ???I, t???c t??? h??n c??? Thanh T??m Tuy???n, L?? V??n Ng??n, Ph?? Tr???m ??? Inra sara, Nguy???n Quang Thi???u, V??n C???m H???i, Vi Thu??? Linh, Nguy???n B??nh Ph????ng, Mai V??n Ph???n, Phan Th??? V??ng Anh, Phan Huy???n Th??, Ho??ng V?? Thu???t, Nguy???n KHoa ??i???m, Nguy???n Phan Qu??? Mai..
????? Do??n Ph????ng
Nguy??n b???n:
BA KH??C NI???M
Kh??c 1
Ng??i ??? trong k?? ???c t??i, nh??ng t??i kh??ng sao nh??? n???i m???t Ng??i
T??i nh???n th???y ????u ???? quanh t??i Ng??i ??ang t???n t???i
T??m h???n t??i r???i lo???n
Kh???p m???t ?????t ch???y r??ng

Kh??c 2
B?????c ch??n tr?????t tr??n ???? s???i
Xu???ng s?????n d???c l??ng h???
N??i ???y n?????c n???m l??a l??? tr??n ?????t
Th??m ???????c tan bi???n

?????i nh??? ra nh???ng vi??n ????
V?? l??m ??au nh???ng ?????u l?????i s??ng
V?? l??m r??ch to???c m???t n?????c
Ch??a th??? h??a s????ng

T??i ???? ?????n v?? m???t ?????t n??i ????y t??? ch???i
T??i nh?? con t??m b???t m??nh tr??n n???n ?????i ???? s???i
Th??m ???????c d???u h??i th??? m??nh trong n?????c
M?? tinh th???n c??? nh?? v???t nh???n c???ng nh?? l??n


Kh??c 3
Ng???n l???a nh?? l??n, h?? m???t nh??n
B???n ph??a th??? gian ???p v??o n??
Kh??ng m???t ti???ng k??u th??t
T???t ph???t
M???u tro.

Vi???t li???n v??n xu??i
Ba kh??c ni???m
Kh??c 1:
Ng??i ??? trong l?? ???c t??i, nh??ng t??i kh??ng sao nh??? n???i m???t Ng??i. T??i nh???n th???y ????u ???? quanh t??i, Ng??i ??ang t???n t???i. T??m h???n t??i r???i lo???n, kh???p m???t ?????t ch???y r??ng!
Kh??c 2:
B?????c ch??n tr?????t tr??n ???? s???i, xu???ng d???c l??ng h???. N??i ???y n?????c n???m lo?? l??? tr??n ?????t. Th??m ???????c tan bi???n. ?????i nh??? ra nh???ng vi??n ???? v?? l??m ??au nh???ng ?????u l?????i s??ng, v?? l??m r??ch to???c m???t n?????c ch??a th??? ho?? s????ng. T??i ???? ?????n v?? m???t ?????t n??i ????y t??? ch???i. T??i nh?? con t??m b???t m??nh tr??n n???n ???? s???i. Th??m ???????c d???u h??i th??? m??nh trong n?????c, m?? tinh th???n c??? nh?? v???t nh???n c???ng nh?? l??n!
Kh??c 3:
Ng???n l???a nh?? l??n h?? m???t nh??n, b???n ph??a th??? gian ???p v??o n??. Kh??ng m???t ti???ng k??u th??t, t???t ph???t. M??u tro.
 Nh???n x??t: ?????c m???i th???y v?? ngh??a, r???i r???m, v??n xu??i kh??ng ra v??n xu??i, v?? kh??ng ra v??, l???m ca, l???m c???m nh?? m???t k??? t??m th???n n???ng, b???nh ho???n...
???D???ch??? b??i V?? L???i n??y:
BA KH??C KH???N
Kh??c 1
T??m t??i kh??ng nh??? n???i Ng??i.
Quanh t??i Ng??i v???n lai rai t???i t???n !
??i, T??i r???i lo???n t??m h???n
Kh???p m???t ?????t r???ng ch??n d???n ch???y r??ng!

Kh??c 2
Ch??n tr?????t tr??n ???? s???i
Xu???ng b??? d???c l??ng h???
N?????c n???m ?????t lo?? l???
R???t th??m ???????c tan bi???n!

?????i nh??? vi??n ???? hi???m
L??m ?????u l?????i s??ng ??au.
V?? l??m to???c m???t n?????c
Ch??a ho?? s????ng ???????c ????u!

T??i ?????n, ?????t t??? ch???i.
Nh?? con t??m tr??n s???i
Th??m th??? trong n?????c l??nh.
Nh???n c???ng m???t tinh th???n!

Kh??c 3
Ng???n l???a nh?? l??n, h?? m???t nh??n
Th??? gian b???n ph??a ???p nh?? ??inh
Kh??ng nghe m???t ti???ng k??u, ti???ng th??t
T???t ph???t m??u tro, th???t khi???p kinh!
????? Ho??ng d???ch 
H?? N???i ng??y 8 -1 - 1012
V??N CH????NG GI???T L??I
Th???i L?? C???nh H??ng, ?????ng Tr???n C??n vi???t Chinh ph??? ng??m kho???ng 1740 -1742, ?????n nay c??ng ???? g???n 300 n??m. Bu???i ???y H??n h???c ??ang bao tr??m t??? trong tri???u ra ngo??i qu???n m?? c??c d???ch gi??? ??o??n Th??? ??i???m hay Phan Huy ??ch ???? Vi???t ho?? m???t c??ch t??i t??nh. ?????n nay g???n 300 n??m sau c?? ng?????i l???i H??n ho?? tr??? l???i th?? ca c???a m??nh. ??i???n h??nh l?? t???p Hoan Ca c???a ????? Do??n Ph????ng v???a ???????c H???i Nh?? v??n Vi???t Nam trao gi???i n??m 2011
?????c xem:
???V??n t??ng Gi???i T??? l???p L??u Lan,
Ti???u h?????ng Man Kh?? ????m M?? Vi???n
Qu??n phi trang ph???c h???ng nh?? h??
Qu??n k??? ki??u m?? b???ch nh?? tuy???t

(S??n L??u Lan r???ng theo Gi???i T???,
D???p Man Kh?? nh??? s??? Ph???c Ba
??o ch??ng ????? t???a r??ng pha,
Ng???a ch??ng s???c tr???ng nh?? l?? tuy???t in)

Hay:
???Tr????ng phu thi??n l?? ch?? m?? c??ch,
Th??i S??n nh???t tr???ch khinh h???ng mao???

(Ch?? l??m trai d???m ngh??n da ng???a,
Gieo Th??i S??n nh??? t???a h???ng mao)
Hay
???Thi???p t??m tu??? qu??n t??? minh nguy???t,
Qu??n t??m v???n l?? Thi??n S??n ti???n???
(L??ng thi???p t???a b??ng tr??ng theo d??i,
D??? ch??ng xa ngo??i c??i Thi??n S??n)


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,143
  • Tháng hiện tại34,581
  • Tổng lượt truy cập9,408,748
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây