Vi???t Nam l???i ?????ng ????? T??u c???ngj tr??n bi???n ????ng

Thứ bảy - 13/07/2019 08:06
T??u c???nh s??t bi???n Vi???t Nam ?????i ?????u v???i t??u h???i c???nh Trung Qu???c ??? B??i T?? Ch??nh tr??n Bi???n ????ng. Tin n??y ???????c b??o South China Morning Post loan t???i, c??c b??o ???h???i ngo???i, ph???n ?????ng??? ?????u ????a tin, th??? nh??ng truy???n th??ng ???l??? ?????ng??? v?? B??? Ngo???i giao Vi???t Nam v???n im h??i l???ng ti???ng.
Vi???t Nam l???i ?????ng ????? T??u c???ngj tr??n bi???n ????ng

Tin Bi???n ????ng

T??u c???nh s??t bi???n Vi???t Nam ?????i ?????u v???i t??u h???i c???nh Trung Qu???c ??? B??i T?? Ch??nh tr??n Bi???n ????ng. Tin n??y ???????c b??o South China Morning Post loan t???i, c??c b??o ???h???i ngo???i, ph???n ?????ng??? ?????u ????a tin, th??? nh??ng truy???n th??ng ???l??? ?????ng??? v?? B??? Ngo???i giao Vi???t Nam v???n im h??i l???ng ti???ng.

Theo b??o SCMP, 4 t??u C???nh s??t bi???n Vi???t Nam ?????i ?????u v???i 2 t??u h???i c???nh Trung Qu???c ??? b??i T?? Ch??nh di???n ra c??? tu???n qua. B??i T?? Ch??nh c??ch V??ng T??u kho???ng 200 h???i l??, n???m ??? ph??a T??y Nam trong qu???n ?????o Tr?????ng Sa. Hai n??m tr?????c, c??ng t???i b??i T?? Ch??nh, Vi???t Nam ???? b??? Trung Qu???c ??e d???a, n??n c??ng ty Repsol ???? ph???i ng???ng khai th??c d??? ??n C?? R???ng ?????.

Nh?? b??o Nguy???n H???ng Lam vi???t: T??u th??m d?? HD 8 c???a Trung Qu???c ??ang g??y h???n ??? Bi???n ????ng. B???n t??u c???nh s??t bi???n Vi???t Nam ???th?????ng xuy??n b??m ??u???i c??c t??u H???i c???nh v?? t??u HD 8 c???a Trung Qu???c??? Hai b??n ???? c?? nh???ng ?????i ?????u c??ng th???ng, r?????t ??u???i v?? phun n?????c v??o nhau. Trong khi ????, chi???u 11-7, ??? c??ch kh??ng xa khu v???c c??ng th???ng, L??? ??o??n h???i qu??n 162 ???? ti???n h??nh t???p tr???n???.

V??? c??ng th???ng di???n ra ????ng l??c Ch??? t???ch QH Nguy???n Th??? Kim Ng??n t???i B???c Kinh, ??ng Lam b??nh lu???n: ???T??i ch??? ao ?????c r???ng, b?? Ch??? t???ch Qu???c H???i Vi???t Nam ngay t???i th???i ??i???m n??y s??? c?? ?? ki???n ph???n ?????i m???nh m??? v???i Ch??? t???ch v?? c??c l??nh ?????o nh?? n?????c kh??c c???a Trung Qu???c???. N???u kh??ng ph???n ?????i, b???n T??u s??? s??? d???ng lu???n c??? n??y ????? n??i r???ng, l??nh ?????o CSVN ???? ch???p nh???n nh???ng g?? ch??ng ch??ng ??ang l??m ??? Bi???n ????ng.

VOV ????a tin: 6 ng?? d??n Qu???ng Ng??i ??ang ch??? c???u n???n ??? v??ng bi???n Ho??ng Sa. Theo ????, t??u c?? QNg-90499 b??? ch???t m??y v?? ??ang n???m ch??? c???u h??? c???u n???n ??? v??ng bi???n Ho??ng Sa trong g???n n???a th??ng nay. ???Gia ????nh c??c ng?? d??n g???p n???n ??ang h???i h???p lo l???ng cho ng?????i th??n c???a m??nh b??? thi???u l????ng th???c, n?????c u???ng v?? m???t khi th???i ti???t c?? nh???ng di???n bi???n x???u h??n th?? s??? r???t nguy hi???m khi m?? t??u v???n ch??a ???????c c???u h??? c???u n???n???.

Trong khi ????, T??u c?? QNg 96169 TS v???a b??n giao 32 ng?? d??n Trung Qu???c g???p n???n tr??n bi???n, theo b??o Thanh Ni??n. Thuy???n tr?????ng t??u n??y ???? chuy???n giao nh??m ng?? d??n cho Trung t??m t??m ki???m c???u n???n h??ng h???i Trung Qu???c. T??u Trung Qu???c g???p n???n th?? nhanh ch??ng ???????c c???u, t??u n?????c m??nh th?? ph???i l??nh ????nh tr??n bi???n trong n???a th??ng. C?? ng?????i n??i, c?? l??c c??? ???ao m??u ????o??? kh??ng b???ng ???gi???t n?????c l?????.

M???i ?????c th??m: T??u c???nh s??t bi???n Vi???t Nam ?????i ?????u t??u h???i c???nh Trung Qu???c (NV). ??? T??u C???nh s??t bi???n Vi???t Nam v?? Trung Qu???c ?????i ?????u ??? B??i T?? Ch??nh (RFA). ??? T??u c???nh s??t bi???n Vi???t Nam v?? Trung Qu???c ?????i ?????u tr??n Bi???n ????ng? (VOA). ??? Li???u c??ng th???ng Bi???n ????ng c?? bi???n th??nh cu???c chi???n? (FB Nguy???n T???n Th??nh). ??? Vi???t Nam mu???n c??ng Trung Qu???c x??? l?? th???a ????ng v???n ????? Bi???n ????ng (TTXVN).

??? Bi???n ????ng: M??? t??? c??o y??u s??ch ch??? quy???n ???phi ph??p??? c???a Trung Qu???c (RFI). ??? Trung Qu???c c???m ??n Vi???t Nam c???u v???t an to??n 32 ng?? d??n (TP). ??? 6 ng?? d??n g???p n???n ??? Ho??ng Sa ??ang k??u c???u (TN). ??? T??u c?? g???p n???n ???? 12 ng??y v???n ch??a t??m ???????c t??u ????? l???n ????? lai d???t (SGGP).

Chuy???n T??u du c???a b?? Kim Ng??n: Trung Qu???c v??? m???t Vi???t Nam?

Trong khi l???c l?????ng c???nh s??t bi???n hai n?????c ??ang ?????i ?????u nhau ??? b??i T?? Ch??nh, th?? ??? B???c Kinh, Ch??? t???ch n?????c TQ T???p C???n B??nh ti???p Ch??? t???ch QH Nguy???n Th??? Kim Ng??n. T???i bu???i ti???p ????n n??y, ??ng T???p h???a h???n v???i b?? Ng??n, v?? ????????i c???c l???n c???a hai n?????c???, ra s???c ki???m ch???, ki???m so??t b???t ?????ng.

??ng T???p C???n B??nh ti???p b?? Kim Ng??n. ???nh: News.cn
VOA ?????t c??u h???i v??? v??? Ch??? t???ch qu???c h???i Vi???t Nam th??m ch??nh th???c TQ: chuy???n ??i quy???t ?????nh? B??i b??o d???n l???i TS Nguy???n Quang A: ???Trong t??? tr??? th?? ??ng Tr???n ?????i Quang ch???t m???t r???i, ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng ph???i gi??? 2 tr??? m???t l??c, c??n l???i l?? ??ng Ph??c v?? b?? Kim Ng??n. T??nh h??nh s???c kh???e c???a ??ng Tr???ng nh?? th??? th?? ch??? c??n c?? hai ng?????i, l?? ??ng Th??? T?????ng v?? b?? Ch??? t???ch Qu???c h???i. Trong hai ng?????i ???y, b?? Ng??n ??i th??m Trung Qu???c th?? t??i ngh?? n?? c??ng l?? m???t d???u hi???u cho th???y l?? c?? th??? b?? s??? c?? m???t vai tr?? c??n quan tr???ng h??n n???a ch??ng trong th???i gian t???i???.

Tr?????c ????, trong bu???i l??m vi???c s??ng 11/7 t???i ?????i s??? qu??n VN ??? B???c Kinh, b?? Kim Ng??n th??ng b??o, c??c doanh nghi???p Trung Qu???c mu???n ?????u t?? l??u d??i v??o Vi???t Nam. B?? Ng??n khoe, b?? ??????? ti???p l??nh ?????o m???t s??? t???p ??o??n, doanh nghi???p l???n c???a Trung Qu???c nh?? ZTE v?? Datatang. L??nh ?????o c??c doanh nghi???p n??y ?????u b??y t??? mong mu???n ?????u t?? l??u d??i v??o VN v???i c??ng ngh??? hi???n ?????i, th??n thi???n m??i tr?????ng???.

?? ngh??a th???t s??? ?????ng sau m???y ch??? ???c??ng ngh??? hi???n ?????i, th??n thi???n m??i tr?????ng??? n???m ??? m???y c??ng tr??nh, d??? ??n ???????c ?????u t?? tr??m t???, ng??n t??? c?? b??n tay ???b???n v??ng???, v???i thi???t b??? nhanh ch??ng h???ng h??c, ????? l???i h???u qu??? v??? m??i tr?????ng (nh?? d??? ??n nh?? m??y gang th??p Th??i Nguy??n, d??? ??n nh?? m??y th??p Vi???t Trung).

M???i ?????c th??m: Ch??? t???ch Qu???c h???i Nguy???n Th??? Kim Ng??n h???i ????m v???i Ch??? t???ch Nh??n ?????i Trung Qu???c (DT). ??? Ch??? t???ch Qu???c h???i h???i ki???n v???i c??c nh?? l??nh ?????o Trung Qu???c (TP). ??? Th??c ?????y h???p t??c th???c ch???t Vi???t ??? Trung (NL??). ??? Trung Qu???c mu???n t??ng h???p t??c kinh t??? v???i Vi???t Nam (VNE). ??? Trung Qu???c mu???n h???p t??c trong l??nh v???c ???????ng s???t k???t n???i Vi???t ??? Trung ??? ch??u ??u (VNF). ??? V?? sao l???i l?? Nguy???n Th??? Kim Ng??n ??i Trung Qu???c? (VOA).

B??c C??? ch???ng tham nh??ng

NXB Ch??nh tr??? qu???c gia S??? th???t v???a ra m???t s??ch c???a T???ng b?? th??, Ch??? t???ch n?????c v??? ?????y l??i tham nh??ng, VietNamNet ????a tin. N???i dung s??ch g???m ???31 b??i ph??t bi???u, b??i vi???t, tr??? l???i ph???ng v???n c???a T???ng b?? th??, Ch??? t???ch n?????c Nguy???n Ph?? Tr???ng t??? sau ?????i h???i ?????ng l???n th??? 11, nh???t l?? t??? ?????i h???i 12 ?????n nay???. Kh??ng r?? ai s??? l?? ?????c gi??? c???a cu???n s??ch n??y? Khi n??o th?? b??c C??? thu h???i v???n in s??ch?

B??o Ti???n Phong c?? b??i: T???ng B?? th??, Ch??? t???ch n?????c v???i ???Quy???t t??m ng??n ch???n v?? ?????y l??i tham nh??ng???. Mu???n ng??n ch???n v?? ?????y l??i tham nh??ng, b??c C??? n??n h???c c??ch ch???ng tham nh??ng c???a b???n ???gi??y ch???t??? trong v??? n??y: B???a ti???c t??m h??m ??e d???a s??? nghi???p c???a b??? tr?????ng Ph??p ???li??m ch??nh???. Ch??? c???n ???n??m con t??m h??m x???p ngay ng???n tr??n ????a, c???nh r?????u vang tr???ng h???o h???ng??? ???? ????? khi???n ???hai ch??nh kh??ch quy???n l???c nh???t n?????c Ph??p ??au ?????u, ??e d???a s??? nghi???p ch??nh tr??? c???a m???t trong s??? h??????.

M???i ?????c th??m: C??ng ch???c ph???i k?? khai t??i s???n c???a ng?????i th??n nh?? th??? n??o? (Lu???t VN). ??? Doanh nghi???p t?? ph???i ??p d???ng bi???n ph??p n??o ????? ch???ng tham nh??ng? (Thanh Tra). ??? B??? tr?????ng C??ng Th????ng: X??? l?? nghi??m h??nh vi nh??ng nhi???u, ti??u c???c (TTXVN). ??? Ki???m tra c??ng t??c ph??ng, ch???ng tham nh??ng t???i H??ng Y??n (HNM). ??? ???? N???ng: ???ng d???ng CNTT ????? ch???ng tham nh??ng trong ho???t ?????ng c??ng v??? (ICTNews).

Tin nh??n quy???n

H??m 12/7, m???t nh??m h??n 20 nh?? ho???t ?????ng c??ng th??n nh??n t?? ch??nh tr??? ?????n Tr???i 6, Thanh Ch????ng, Ngh??? An th??m c??c t?? nh??n tuy???t th???c th???i gian qua. C??c nh?? ho???t ?????ng b??? nh???ng th??nh ph???n l??? m???t h??nh hung n???ng n??? tr?????c s??? ch???ng ki???n c???a c??ng an.

Nh?? ho???t ?????ng Nguy???n Th??y H???nh k???: ???Tr??n ???????ng v??o tr???i giam s??? 6 ?????ng h??nh c??ng c??c TNLT ??ang tuy???t th???c t???i ????y, c??? ??o??n ch??ng t??i b??? ????n ??p, ????nh ?????p t??n kh???c. Ri??ng Hu???nh Ng???c Ch??nh b??? ????nh h???i ?????ng t???i 3 l???n, b??? c?????p to??n b??? ti???n b???c gi???y t??? tu??? th??n v?? iphone. Ch??ng n?? l?? an ninh, qu???n gi??o v?? t?? h??nh s??? (???????c ??i???u ra) t??? tr???i 6, d?????i d???ng c??n ????????.

D??n oan Tr???nh B?? T?? chia s??? ???nh ch???p ???t??n an ninh c???ng s???n th??? 2 tham gia kh???ng b??? ng?????i th??n c???a t?? ch??nh tr???, t???i tr???i 6 chi???u nay, t??n n??y ????nh ng?????i t??? ?????u t???i cu???i, ????nh r???t nhi???u ng?????i v?? ????nh d?? man???.

???nh ch???p m???t tay an ninh m???c th?????ng ph???c ???? h??nh hung c??c nh?? ho???t ?????ng nh??n quy???n. Ngu???n: FB Tr???nh b?? T??
D??n oan Tr???nh B?? Ph????ng th??ng b??o: ????????i s??? qu??n Hoa K??? v???a g???i ??i???n cho t??i ????? n???m b???t v??? v??? vi???c ????n ??p di???n ra t???i tr???i 6 Ngh??? An. T??i ???? th??ng b??o r???ng ????y l?? s??? vi???c vi ph???m nh??n quy???n nghi??m tr???ng, ????y kh??ng ph???i l?? l???n duy ch???t c??ng an Ngh??? An kh???ng b??? ????nh ?????p d??n th?????ng. s??? vi???c h??m nay nghi??m tr???ng h??n khi l???c l?????ng ????n ??p bao g???m c??ng an, qu???n gi??o v?? c??? t?? h??nh s??? ??ang th??? ??n c??ng tham gia ????nh d??n???.

VOA c?? clip: Gi???i ho???t ?????ng t??? c??o b??? h??nh hung khi th??m t?? nh??n l????ng t??m.

M???i ?????c th??m: Th??n nh??n b??? h??nh hung khi ??i th??m t?? nh??n l????ng t??m ??? tr???i 6 Ngh??? An (VOA). ??? ???ng h??? t?? nh??n tuy???t th???c, gi???i ho???t ?????ng b??? c??ng an ????nh ?????p d?? man (NV). M???i ?????c l???i: T?? ch??nh tr??? ti???p t???c tuy???t th???c t???i tr???i 6, Ngh??? An (RFA). ??? VN: H??n 1000 ng?????i ???? k?? l???i ph???n ?????i ng?????c ????i t?? nh??n ch??nh tr??? (BBC).

C??ng an vs Alibaba

B??o Tu???i Tr??? ????a tin: B??? C??ng an ??i???u tra 29 d??? ??n c???a Alibaba t???i ?????ng Nai. Ng??y 12/7, S??? X??y d???ng t???nh ?????ng Nai x??c nh???n, c?? quan n??y nh???n ???????c v??n b???n c???a C?? quan CS??T B??? C??ng an ????? ngh??? cung c???p th??ng tin, t??i li???u li??n quan ?????n c??c d??? ??n c???a C??ng ty ?????a ???c Alibaba tr??n ?????a b??n ????? ti???n h??nh ??i???u tra.

C??ng ty ?????a ???c Alibaba ??ang rao b??n ?????t n???n c???a 29 d??? ??n t???i 3 huy???n Long Th??nh, Nh??n Tr???ch v?? Xu??n L???c. ???T???t c??? nh???ng d??? ??n n??y ch??a ???????c b???t k??? c?? quan chuy??n m??n n??o c???a t???nh c???p ph??p. Vi???c rao b??n th?????ng r??i v??o khu ?????t n??ng nghi???p, ?????t giao th??ng ho???c do ng?????i kh??c ?????ng t??n ch??? ?????t???.

B??? C??ng an tri???u t???p em trai Ch??? t???ch ?????a ???c Alibaba, theo b??o Ti???n Phong. C?? quan CS??T B??? C??ng an ???? g???i gi???y tri???u t???p ??ng Nguy???n Th??i L??nh, G?? C??ng ty c??? ph???n ?????a ???c Alibaba, t???i l??m vi???c v??? c??c sai ph???m s??? d???ng ?????t. ??ng L??nh l?? em ru???t c???a ??ng Nguy???n Th??i Luy???n, Ch??? t???ch H??QT C??ng ty Alibaba. ??ng Luy???n l?? ng?????i ???? ????ng video x??c ph???m c??ng an, ch??? t???ch x?? v?? c??ng khai th??ch th???c ch??nh quy???n t???nh B?? R???a ??? V??ng T??u v??? c??c ???d??? ??n ma???.

V??? tri???u t???p n??y khi???n m???t s??? ng?????i nh??? ?????n m???t ?????ng em??? kh??c v???a b??? b???t gi???, t???m giam trong t??nh h??nh phe ????????t l????? loay hoay g???n 2 n??m ????? t??m c??ch x??? ?????ng anh??? l?? em r??? m???t c???u Ph?? Ch??? t???ch n?????c. Ch???ng l??? ??ng Luy???n n??y c??ng thu???c d???ng ???kh??ng ????n gi???n??? khi???n c??ng an kh??ng th??? ???????nh??? th???ng m?? ph???i ???????nh??? t??? ng?????i nh???

M???i ?????c th??m: B??? C??ng an v??o cu???c x??c minh c??c d??? ??n ???ma??? c???a Alibaba ??? ?????ng Nai (PLVN). ??? B??? C??ng an ??i???u tra 29 d??? ??n li??n quan ?????n C??ng ty Alibaba ??? ?????ng Nai (T??). ??? B??? C??ng an ??i???u tra d???u hi???u sai ph???m c???a C??ng ty Alibaba t???i 29 d??? ??n (GDT??). ??? S??? X??y d???ng ?????ng Nai n??i g?? v??? th??ng tin B??? C??ng an ??i???u tra 29 ???d??? ??n??? c???a Alibaba? (NL??). ??? B??? C??ng an tri???u t???p em trai ??ng Nguy???n Th??i Luy???n (TN).

???S??ng ki???n??? s???m lu tr??? n?????c ch???ng ng???p cho th??nh H???

Chi???u 12/7, trong k??? h???p H??ND th??nh H???, c??? h???i tr?????ng ???? ph???i b???t c?????i khi PGS TS Phan Th??? H???ng Xu??n ????? xu???t s??ng ki???n trang b??? lu cho ng?????i d??n ch???a n?????c ????? ch???ng ng???p, truy???n th??ng ???l??? ?????ng??? ????a tin. B?? Xu??n l?? ph?? gi??o s??, ti???n s?? v?? l?? Ch??? t???ch H???i H???u ngh??? Vi???t Nam ??? ????ng Nam ??, Ph?? ch??? t???ch ki??m T???ng th?? k?? H???i D??n t???c h???c ??? Nh??n h???c TP.HCM.

B??o Ph??? n??? TPHCM d???n l???i b?? Xu??n, n??i: ???M???i nh?? ??? n??ng th??n, tr?????c s??n c?? lu n?????c r???t to ????? ?????ng n?????c, trong ???? c?? t??nh n??ng l??u tr??? n?????c m??a. N??n ch??ng, c???n suy ngh?? v??? bi???n ph??p n??y b??n c???nh c??c gi???i ph??p ch???ng ng???p b???ng c??ng tr??nh. ????y l?? ???ng d???ng t??? gi?? tr??? v??n h??a b???n ?????a. C?? th??? trang b??? cho m???i nh?? m???t lu n?????c to ????? h???ng n?????c m??a???.

PGS.TS Phan Th??? H???ng Xu??n ????? xu???t s??ng ki???n trang b??? lu h???ng n?????c ????? ch???ng ng???p. ???nh: PNTP
M???i ?????c th??m: PGS.TS Phan Th??? H???ng Xu??n: ???????? xu???t lu n?????c ch???ng ng???p kh??ng ph???i t??? t??i suy di???n ra??? (TTT). ??? Nhi???u c??ng tr??nh, d??? ??n ch???ng ng???p nh??ng??? v???n ng???p (NL??). ??? TP H??? Ch?? Minh: Ch???ng ng???p hi???u qu??? ch??a cao, tr??ch nhi???m thu???c v??? ai? (KT??T).

H??nh d??n

Zing ????a tin: L??m l???i gi???y khai sinh, ng?????i d??n b??? y??u c???u ch???p ???nh bia m??? b??? m???. Trong H???i ngh??? s?? k???t c??ng t??c t?? ph??p 6 th??ng ?????u n??m 2019 v??o chi???u 12/7, Th??? tr?????ng B??? T?? ph??p Nguy???n Kh??nh Ng???c th???a nh???n, c?? chuy???n ???ng?????i d??n ??? m???t ?????a ph????ng ???? g???i ????n ki???n ngh??? l??n B??? tr?????ng T?? ph??p v?? khi l??m l???i gi???y khai sinh, h??? b??? y??u c???u ch???p ???nh bia m??? c???a b??? m??????.

??ng Ng???c gi???i th??ch, ???vi???c n??y do s??? ph???i h???p gi???a c??c s???, ban, ng??nh ch??a t???t ??? ?????a ph????ng. C??ng an khi thu th???p d??? li???u d??n c?? nhi???u ng?????i d??n, ?????c bi???t nh???ng ng?????i gi?? kh??ng c?? ????? gi???y t??? ???? y??u c???u ??i l??m l???i gi???y khai sinh???.

M???i ?????c th??m: L??m l???i gi???y khai sinh b??? y??u c???u ch???p h??nh bia m??? b??? m??? (VNN). ??? V??? 2 ch??? em ru???t kh??ng c?? gi???y khai sinh ??? H???i D????ng: C?? quan ch???c n??ng n??i g??? (G??). ??? B??? T?? ph??p ph??t hi???n 70 v??n b???n tr??i ph??p lu???t (HT).

***

Th??m m???t s??? tin: Ph?? gi??m ?????c C??ng an ???? N???ng l??m Ph?? ch??nh thanh tra B??? C??ng an (TTT). ??? Ph?? Th??? t?????ng V????ng ????nh Hu???: ???V??? b???t Thanh tra x??y d???ng l?? b??i h???c cho Thanh tra T??i ch??nh??? (TP). ??? PTT V????ng ????nh Hu???: ???Ph???i ti???n l??n, b??n ti???n, ch??? kh??ng b??n l??i??? (Infonet). ??? Ch???ng chuy???n gi?? ???b???n nh???m??? ?????i t?????ng: Th??? t?????ng 3 l???n nh???c B??? T??i ch??nh (DT). ??? M?????ng Thanh vi ph???m tr???i d??i t??? B???c ?????n Nam, v?? sao ch???m x??? l??? (TT). ??? Lu???t s??: Kh???i t??? ??ng Th???n t???i ???l???a d???i kh??ch h??ng??? l?? b??? qua tr??ch nhi???m c???a c?? quan qu???n l?? nh?? n?????c (VTC). ??? ???ng c??? vi??n M???: Kh??ng cho ph???ng v???n tr??? khi c?? nam gi???i ??i k??m (BBC).

https://baotiengdan.com/2019/07/13/ban-tin-ngay-13-7-2019/Gi???i thi???u v??? trang web n??y
BAOTIENGDAN.COM
B???n tin ng??y 13-7-2019 | Ti???ng D??n
B???n tin ng??y 13-7-2019 B???i AdminTD - 13/07/2019 Tin Bi???n ????ng T??u c???nh s??t bi???n Vi???t Nam ?????i ?????u v???i t??u h???i c???nh Trung Qu???c ??? B??i T?? Ch??nh tr??n Bi???n ????ng. Tin n??y ???????c b??o South China Morning Post loan t???i, c??c b??o ???h???i ngo???i, ph???n ?????ng...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

G???ng g???i

Truy??n ng??n c??a ???? Ho??ng                                          H??n th??ng n??y, m??a nh??ng...

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,011
  • Tháng hiện tại42,743
  • Tổng lượt truy cập6,185,733
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây