Vi???t - M??? - Trung bi???n ????ng, h???i chi???n

Thứ hai - 17/06/2019 04:09
Hoa K??? s??? c??ng b??? m???t chi???n l?????c ???n ?????-Th??i B??nh D????ng m???i trong th??ng n??y nh???m ch???ng l???i n??? l???c c???a Trung Qu???c mu???n qu??n s??? h??a Bi???n ????ng.C??ng th???ng gi???a Hoa K??? v?? Trung Qu???c ti???p t???c leo thang, v?? Tr??? l?? B??? tr?????ng Qu???c ph??ng ph??? tr??ch an ninh khu v???c ???n ????? - Th??i B??nh D????ng c???a M??? ???? ph???n ???ng b???ng th??ng ??i???p l?? m???t chi???n l?????c ???n ?????-Th??i B??nh D????ng m???i s??? ???????c kh???i ?????ng v??o th??ng N??m
Vi???t - M??? - Trung bi???n ????ng, h???i chi???n

Bi???n ????ng: M??? n??i s??? c?? chi???n l?????c m???i ????? ph???n ph??o l???i TQ

M???, Hoa K???, ????i Loan, Trung Qu???c, t??u chi???n, h???i qu??nBa??n quy????n hi??nh a??nhTOMOHIRO OHSUMI/GETTY IMAGES
Image captionH???i qu??n Ho??ng gia Anh tham gia di???n t???p c??ng H???i qu??n M??? v?? Nh???t B???n th??ng 3/2019

Hoa K??? s??? c??ng b??? m???t chi???n l?????c ???n ?????-Th??i B??nh D????ng m???i trong th??ng n??y nh???m ch???ng l???i n??? l???c c???a Trung Qu???c mu???n qu??n s??? h??a Bi???n ????ng.

C??ng th???ng gi???a Hoa K??? v?? Trung Qu???c ti???p t???c leo thang, v?? Tr??? l?? B??? tr?????ng Qu???c ph??ng ph??? tr??ch an ninh khu v???c ???n ????? - Th??i B??nh D????ng c???a M??? ???? ph???n ???ng b???ng th??ng ??i???p l?? m???t chi???n l?????c ???n ?????-Th??i B??nh D????ng m???i s??? ???????c kh???i ?????ng v??o th??ng N??m.

Chi???n l?????c m???i ???????c ??ng Randall Schriver c??ng b??? t???i Kuala Lumpur, Malaysia v??o tu???n tr?????c v?? khu v???c n??y ???? ???????c x??c ?????nh l?? "v??ng ??u ti??n" trong b???i c???nh Hoa K??? ti???p t???c t???p trung s??? quan t??m v?? hi???n di???n t???i ????y.

Quan h??? gi???a hai n?????c c?? c??ng th???ng trong nh???ng tu???n g???n ????y, sau khi hai t??u khu tr???c c???a h???i qu??n Hoa K??? ??i qua eo bi???n ????i Loan v?? c?? l???i ??e d???a c???a ng?????i ?????ng ?????u h???i qu??n Hoa K??? nh???m v??o c??c t??u phi v?? trang c???a Trung Qu???c.

Trong s??? b???n qu???c gia ???????c li???t k?? l?? m???i ??e d???a trong Chi???n l?????c Qu???c ph??ng Hoa K??? n??m 2018, hai qu???c gia thu???c khu v???c ???n ????? - Th??i B??nh D????ng l?? Trung Qu???c, n?????c ??ang g??y ???nh h?????ng m??? r???ng ??? Th??i B??nh D????ng v?? qu??n s??? h??a c??c ?????o v?? b??i c???n ??? Bi???n ????ng v?? B???c H??n do c?? ch????ng tr??nh ph??t tri???n v?? kh?? h???t nh??n.

Tuy??n b??? ???????c ????a ra sau khi ng?????i ?????ng ?????u H???i qu??n Hoa K??? ??e d???a c??c t??u kh??ng c?? v?? trang c???a Trung Qu???c h???i ?????u tu???n n??y ????? ????p tr??? c??c h??nh ?????ng g??y h???n c???a h???i qu??n Trung Qu???c t???i ????y.

Qu??n ?????i M??? v??o h??m 28/4 cho bi???t ???? ??i???u hai t??u chi???n H???i qu??n qua eo bi???n ????i Loan trong b???i c???nh L???u N??m G??c t??ng t???n su???t ho???t ?????ng qua tuy???n ???????ng th???y chi???n l?????c n??y, b???t ch???p ph???n ?????i c???a Trung Qu???c, theo Reuters.

Chuy???n ??i c?? nguy c?? l??m gia t??ng th??m c??ng th???ng v???i Trung Qu???c trong b???i c???nh x??ch m??ch ng??y c??ng t??ng gi???a ????i B???c v?? B???c Kinh.

????i Loan l?? m???t trong nh???ng ??i???m n??ng trong m???i quan h??? Hoa K???-Trung Qu???c, bao g???m c??? chi???n tranh th????ng m???i, l???nh tr???ng ph???t c???a Hoa K??? v?? s??? hi???n di???n qu??n s??? ng??y c??ng t??ng c???a Trung Qu???c tr??n Bi???n ????ng, n??i Hoa K??? c??ng ti???n h??nh c??c ho???t ?????ng t??? do tu???n tra h??ng h???i.

Ch??? quy???n TQ ??? Tr?????ng Sa ?????n t??? 'l???i d???ch thu????t'?

VN l??m g?? ????? b???o v???? ng?? d??n b??? Indonesia b???t?

Ra kh???i EU, Anh h?????ng v??? Bi???n ????ng?

T??u ng???m Nh???t 'l???n ?????u' di???n t???p ??? Bi???n ????ng

Trung Qu???c k??? ni???m 70 n??m th??nh l???p H???i qu??n

Hai t??u khu tr???c ???????c x??c ?????nh l?? William P. Lawrence v?? Stethem. Eo bi???n ????i Loan r???ng 180 km ng??n c??ch ????i Loan v???i Trung Qu???c.

"Hai t??u chi???n qu?? c???nh tr??n eo bi???n ????i Loan th??? hi???n cam k???t c???a Hoa K??? ?????i v???i m???t ???n ?????-Th??i B??nh D????ng t??? do v?? c???i m??? h??ng h???i," ??ng Clay Doss, ph??t ng??n vi??n H???m ?????i b???y c???a H???i qu??n Hoa K??? cho bi???t trong m???t th??ng c??o.

??ng Doss cho bi???t kh??ng c?? t????ng t??c kh??ng an to??n ho???c kh??ng chuy??n nghi???p v???i t??u c???a c??c qu???c gia kh??c trong qu?? tr??nh hai t??u chi???n n??y di chuy???n.

B???c Kinh lo ng???i r???ng ????i Loan c?? th??? s??? l??m t??ng ????ng k??? ng??n s??ch qu???c ph??ng Trung Qu???c n??m nay, sau ph??t bi???u v??o n??m m???i c???a Ch??? t???ch T???p C???n B??nh, ??e d???a t???n c??ng ????i Loan n???u kh??ng ch???p nh???n s??? cai tr??? c???a Trung Qu???c.

Trung Qu???c ???? nhi???u l???n ????a m??y bay v?? t??u qu??n s??? ??i v??ng quanh ????i Loan trong c??c cu???c t???p tr???n trong v??i n??m qua, n??? l???c ????? c?? l???p ????i Loan tr??n ph???m vi qu???c t???, v?? l??m gi???m s??? ?????ng minh c??n l???i c???a ????i Loan.

V??o th??ng tr?????c Hoa K??? d?????ng nh?? ???? ??i???u m????t h??ng kh??ng m???u h???m t???i khu v???c g???n r????ng san h?? chi???n l?????c, n??i ??ang c?? tranh ch???p gi???a B???c Kinh v?? Manila.

Ph??a M??? kh??ng x??c nh????n nh??ng c??ng kh??ng b??c b??? t??u chi???n hi????n di????n g???n B??i c???n Scarborough c?? ph???i l?? t??u USS Wasp hay kh??ng.

Trung Qu???c tr??n th???c t??? ???? chi???m quy???n ki???m so??t B??i c???n Scarborough k??? t??? 2012 t???i nay, sau khi cu????c ?????i ?????u gi???a c??c t??u c???a Philippines v?? Trung Qu???c k???t th??c.

K??? t??? ????, Trung Qu???c tr??n th???c t??? ???? phong t???a khu v???c n??y, n??i v???n l?? ng?? tr?????ng m??u m??? c???a ng?? d??n Philippines, v?? th?????ng xuy??n cho t??u c?? c??ng c??c t??u "c???nh s??t bi???n" t???i n??i.

Trong m????t n??? l???c nh???m ki???m ch??? th??i ?????? c???a Trung Qu???c t???i ????y, h???i th??ng Gi??ng n??m ngo??i, h???i qu??n M??? ???? g???i m????t t??u khu tr???c ti???n s??t ph???m vi 12 h???i l?? c???a b??i c???n n??y, nh???m th???c thi quy???n t??? do ??i l???i ??? Bi???n ????ng.

TQ tuy??n b??? ch??? quy???n theo ???????ng 9 ??o???n ??? Bi???n ????ng
Image captionTQ tuy??n b??? ch??? quy???n theo ???????ng 9 ??o???n ??? Bi???n ????ng

Ngo??i B??i c???n Scaborough, Manila c??n ?????i ?????u v???i B???c Kinh v??? nhi???u ?????a ??i???m kh??c tr??n Bi???n ????ng.
 P/v Theo  BBC ti???ng Vi???t

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,182
  • Tháng hiện tại67,740
  • Tổng lượt truy cập6,210,730
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây