T??? H???i ch???ng chi???n tranh

Thứ tư - 01/05/2019 09:05
T??? H???I CH???NG CHI??N TRANH M???NH M???

Lts: Trong nguy??n b???n Kim V??n Ki???u truy???n, T??? H???i ??? Minh S??n ch???t ?????ng, c???m kh???u sau c?? l???a ngo???n m???c c???a H??? T??n Hi???n. C??i ch???t ???y l?? c??i ch???t c???a ?????ng c???p c???p T?? tr?????ng ??? ti???u ?????i tr?????ng, ?????i ?????i t?????ng b??y gi???. C??n b???c qu??n v????ng, c??? kim ?????u b??? b???t s???ng. ???? l?? ??i???u bi???n ch???ng. Trong Ki???u Th?? c???a ????? Ho??ng, T??? H???i ??? Minh S??n th??? hi???n ????ng l?? b???c minh qu??n. T??? H???i l?? ?????ng ???Na?? tri binh gi??? th??? hung kh??/ Th??nh nh??n b???t ?????c d?? nhi d???ng chi??? (Binh ??ao l?? vi???c ??c ?????c/ Th??nh nh??n c???c ch???ng ???? m???i d??ng n??)
T??? H???i ch???ng chi???n tranh
T??? H???I CH???NG CHI??N TRANH M???NH M???

Lts: Trong nguy??n b???n Kim V??n Ki???u truy???n, T??? H???i ??? Minh S??n ch???t ?????ng, c???m kh???u sau c?? l???a ngo???n m???c c???a H??? T??n Hi???n. C??i ch???t ???y l?? c??i ch???t c???a ?????ng c???p c???p T?? tr?????ng ??? ti???u ?????i tr?????ng, ?????i ?????i t?????ng b??y gi???. C??n b???c qu??n v????ng, c??? kim ?????u b??? b???t s???ng. ???? l?? ??i???u bi???n ch???ng. Trong Ki???u Th?? c???a ????? Ho??ng, T??? H???i ??? Minh S??n th??? hi???n ????ng l?? b???c minh qu??n. T??? H???i l?? ?????ng ???Na?? tri binh gi??? th??? hung kh??/ Th??nh nh??n b???t ?????c d?? nhi d???ng chi??? (Binh ??ao l?? vi???c ??c ?????c/ Th??nh nh??n c???c ch???ng ???? m???i d??ng n??)

Nguy??n b???n:????? Ho??ng (chuy???n ng???)

KIM V??N KI???U  TRUY???N
Thanh T??m T??i T???

H???i 19 (tr??ch)
M???c m???o l???a ,T??? v????ng ch???t ?????ng,   
N??? ??o???n tr?????ng, Ki???u Th??y tr??? xong
???Minh S??n ng?????i ?????y cung t??n c???m v??o, kh??ng g?????ng ???????c n???a, k??u: Phu nh??n l??m h???ng vi???c c???a ta. R???i h???t h??i m?? ch???t. Ch???t kh??ng n??i ???????c m???t l???i n??o n???a Ch???t ?????ng s???ng s???ng???
Quan qu??n trong m?? c??? s??? kh??ng ai d??m ?????n. L??nh tr??ng ??p gi???i Th??y Ki???u ??i qua nh??n th???y Minh S??n ch???t ?????ng, n??ng n???c n??? kh??c: T??? l?? b???c anh h??ng, b???i nghe l???i thi???p n??n b???t ?????c k??? t???. ?????i v????ng ??i, thi???p t??i ???? l??m l??? vi???c l???n.Thi???p ????u d??m c?? m???t tr??n c??i ?????i n??y ????? ph??? ??n ?????i v????ng. Kh???n xong , Ki???u kh??c l??? thay, Minh S??n m??? cho??ng ????i m???t, l??? tu??n nh?? m??a, t??? nhi??n thi th??? ????? xu???ng.
  Thuy Ki???u nghe th???y hai ch??? ???Tr??o T??n", nh??? l???i chuy???n ng??y x??a, h???i r??ng
: ????y c?? ph???i song Ti???n ???????ng kh??ng?
Kh??ch ????p: Ph???i. Th??y Ki???u ngh??: ?????i ta k???t th??c ??? ????y.?????m Ti??n ???? b??o m???ng t??? 15 n??m tr?????c r???i. Nh??n ti???n l??m b??i th?? L???c Tuy???t (6 c??u)
???Th???p ng?? ni??n ti???n h???u ?????c
Kim tri??u ph????ng ????o Ti???n ???????ng
B??ch th?? quang ??m h???a th?????c
Nh??n sinh th??n s??? ho??ng l????ng
Tr??o T??n th??i nh??n kh??? d??
?????ng nh??n li???u kh?????c ??o???n tr?????ng!???
(- ????????c nguy???n m?????i l??m n??m qua, (757)
Ti???n ???????ng ??c m???ng ho?? ra h???u ???????ng.
Tr??m n??m m???t tho??ng ??m d????ng.
Tr???n ?????i gi???c m???ng ho??n l????ng nh???t nho??.
S??ng tri???u gi???c b?????c ng?????i xa.
                                        ??o???n tr?????ng thanh s???ch tr??? ta n??? ?????i!???)

  ????? xong b??i th??, Th??y Ki???u k??u to: T??? Minh S??n h???u ????i ta, v?? vi???c n?????c m?? ng??? s??t. M???t m??i n??o ?????ng trong c??i ?????i. Ta ??em c??i ch???t ????? t??? Minh v???y!

B???c Kinh 2006
?? ??? H
KI???U TH?? (tr??ch)
4990- M??? m???t ra r?? s??? t??nh.
T???m th??n m?????i th?????c c???c h??nh gi??ng g??ng.
Binh tan nh?? ng???n c??? b???ng.
Th??y ph??i ?????y b???n, ?????y s??ng,  ?????y ????.
?????ng tr???i vang ti???ng reo h??.
4995- Nh??? Trinh l???a tr???n th???ng to vang l???ng. (745)
H??? c??ng m??? ti???c ??n m???ng
??em T??? l??m v???t t????ng tr??ng t??? th???n.
L???nh ban th??o c???i, ph??ng th??n,
????a v??o ?????n t???n trung qu??n m???i ng???i.
5000- R???ng: ???Nghe d??ng tr?? h??n ng?????i,
L???i r??nh ch??? ngh??a m???t th???i b??t nghi??n.
???? t???ng ?????c s??ch th??nh hi???n.
M?? l??m th???o kh???u cu???ng ??i??n th??? n??y?
Nh???ng b???y gi???c c??? x??a nay.
5005- Thi??n tri???u nh???t quy???t ra tay di???t tr???.
T???i ????? truy???n ki???p h??? T???.
H??nh hung b???o ng?????c ??c ng??, s??i h??m.
B??y gi??? th??n ???? ????ng c??m.
H???i ra d??ng kh??, anh h??ng ??? ????u?
5010- S??? l??m cho bi???t m???t nhau.
Ai c??i th???, ai b??u ?????u coi ch??i!???  (746)
T??? r???ng: ???Vi???c ???y c?? tr???i.
Ti???u nh??n ?????c ch?? ng??n ?????i kh??c chi. (747)
Thi??n tri???u nay ???? m???t uy.
5015- D??n t??nh ????i r??t c??n g?? m?? mong.
??n xin, ??n c?????p ?????y ?????ng.
Ch???t ???????ng, ch???t ch???, ch???t s??ng, ch???t ????.
M???nh quan c??ng l???n c??ng to.
L??u ????i c??ng r???ng, v??ng kho c??ng nhi???u.
5020- Th?? th??, thi???p thi???p, y??u y??u.
?????n ca x?????ng h??t h???t chi???u, ?????n ????m.
Trong tri???u ngo??i qu???n ?????o ??i??n.
Ta ????y d???y ngh??a h??? thi??n thay tr???i.
H???p t??nh h???p ?? mu??n ng?????i.
5025- L??m v?? ngh??a l???n ?????i ?????i d??n tin.???
H??? r???ng: ???Bao ????m y??u tinh.
C??ng x??ng v?? ngh??a, v?? t??nh v???i d??n.
Nh??ng r???i c?????p ph?? gi??nh tranh
????i b??n gi???c c???, th???p th??nh thanh l??u.
5030- C?? g?? ?????o ?????c cao s??u.
M???t b???y m???i r??? t??? ?????u ?????n ??u??i.
C??n l??m ra v??? d???y ?????i.
Th??n phanh, tr?????c m???t ?????n n??i c??n g???!???
T??? r???ng: ???Ch??nh s??? n??t nh???,
5035- Quan th??nh lang ?????o vua nh?? b?? nh??n.
Trong th??nh ngo??i n???i ??i??u linh,
N??i s??ng ch???t ?????ng, d??n t??nh x??c x??.
Gi?? nua kh??ng ch??? c???y nh???,
Tang th????ng ?????n n???i tr??? th?? b???c ?????u!
5040- L??n bang ch???ng c???y nh??? nhau.
S??ch kh??ng ghi h???t n???i ??au d??n l??nh.
M??u ng?????i u???ng ch???ng bi???t tanh
G??y ra bao cu???c chi???n tranh b???o t??n.
Oan kh???c t??? ph??? ?????n l??ng.
5045- Th?????ng b???t ch??nh h??? l??m c??n ??c t??m.
L??? g?? c??i l?? quan d??m,
Mi???ng h?? thi??n t???, dao ????m tim ng?????i.
Thuy???n r???ng d???n s??ng, xe ch??i.
M???t ph?????ng ??n m??u mu??n ?????i d??n ??en!
5050- L???p c??ng n???p v??y k??? h??n.
C??? kim s??? s??ch ai khen bao gi???!
Ta ????y th??c b???i ch??n b???.
Mu??n n??m d??n ngh??a v???n th??? kh??i h????ng!???

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay4,771
  • Tháng hiện tại19,553
  • Tổng lượt truy cập9,393,720
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây