T??n vinh Paul Nguy???n Ho??ng ?????c

Chủ nhật - 12/05/2019 03:28
Paul Nguy???n Ho??ng ?????c c??ng v???i La Phong Mua Thu v?? 27 ng?????i kh??c.
17 th??ng 12, 2018 ???
NH?? TH?? ????? HO??NG B???C NH???T V??? TH?? V?? PH?? B??NH TH?? VI??T NAM
???? T??N VINH T??I
Paul Nguy???n Ho??ng ?????c
R???t vui ch??c m???ng thi s?? ????? Ho??ng v???a ra m???t ?????u s??ch ???810 v??? v??n s?? Vi???t???. ????y r?? r??ng l?? m???t vi???c l??m c???a ???thi??n sai??? v?? ???thi??n s??????. Cu???n s??ch kh??ng ch??? ????? c???p ?????n 810 v??? v??n s?? Vi???t x??a nay, m?? n?? c??n l?? m???t tuy???n lo???i, m???t ?????nh gi??, m???t ph??n x??t, m???t x???p ch??? cho c??? t??i n??ng l???n ?????o ?????c, v?? Ch??a c?? n??i c??u ???Nhi???u k??? ???????c g???i, nh??ng r???t ??t k??? ???????c ch???n!??? V??: ?????n soi, ??n g???i, v?? ??n ch???n, th?? ??n Ch???n l?? l???n nh???t!??? Thi s?? ????? Ho??ng m???t ng?????i mi???n Trung c?? v??c d??ng b?? nh???, d??m ??i ng?????c chi???u con ???????ng ch???p nh???t ????? k??? c???a thi ca ti???u n??ng Vi???t Nam ?????y r???y nh???ng nh??? nhen o??n th?? tr?? y???m, ph??n lo???i v?? ph??n ?????nh c??c nh?? th??. M???i ?????u t??i th???y anh ???? l??m ng??t hai ngh??n nh?? th??, nh??ng sau
T??n vinh Paul Nguy???n Ho??ng ?????c
Paul Nguy???n Ho??ng ?????c c??ng v???i La Phong Mua Thu v?? 27 ng?????i kh??c.
17 th??ng 12, 2018 ?? 
NH?? TH?? ????? HO??NG B???C NH???T V??? TH?? V?? PH?? B??NH TH?? VI??T NAM
???? T??N VINH T??I
Paul Nguy???n Ho??ng ?????c
R???t vui ch??c m???ng thi s?? ????? Ho??ng v???a ra m???t ?????u s??ch ???810 v??? v??n s?? Vi???t???. ????y r?? r??ng l?? m???t vi???c l??m c???a ???thi??n sai??? v?? ???thi??n s??????. Cu???n s??ch kh??ng ch??? ????? c???p ?????n 810 v??? v??n s?? Vi???t x??a nay, m?? n?? c??n l?? m???t tuy???n lo???i, m???t ?????nh gi??, m???t ph??n x??t, m???t x???p ch??? cho c??? t??i n??ng l???n ?????o ?????c, v?? Ch??a c?? n??i c??u ???Nhi???u k??? ???????c g???i, nh??ng r???t ??t k??? ???????c ch???n!??? V??: ?????n soi, ??n g???i, v?? ??n ch???n, th?? ??n Ch???n l?? l???n nh???t!??? Thi s?? ????? Ho??ng m???t ng?????i mi???n Trung c?? v??c d??ng b?? nh???, d??m ??i ng?????c chi???u con ???????ng ch???p nh???t ????? k??? c???a thi ca ti???u n??ng Vi???t Nam ?????y r???y nh???ng nh??? nhen o??n th?? tr?? y???m, ph??n lo???i v?? ph??n ?????nh c??c nh?? th??. M???i ?????u t??i th???y anh ???? l??m ng??t hai ngh??n nh?? th??, nh??ng sau anh t??? ki???m duy???t v?? t???m ????ng ??inh 810 v???. Vi???c ch???n l???a v?? d??m ch???n l???a con ng?????i, r?? r??ng ???? l?? vi???c ch??? c?? nh??n danh Th?????ng ????? m???i l??m ???????c, B???i Ch??a Jesus ???? n??i v???i hai t???ng ????? d??n ch??i: ???B??? ?????y, h??y theo ta, ta s??? l??m cho c??c ng????i tr??? th??nh nh???ng k??? ????nh l?????i ng?????i???. ????nh t??m hay c?? r?? r??ng kh??ng th??? b???ng ????nh l?????i ng?????i. V?? ????? Ho??ng ???? d??m ????nh l?????i ng?????i. Vi???c ???? tr?????c ????y ch??? c?? nh?? th?? Xu??n S??ch l??m ???????c, v?? b??y gi??? l?? ????? Ho??ng?! (m???i d??n nh??t nh??t c??i).
T??i coi nh?? th?? ????? Ho??ng l?? m???t nh?? th?? l???n b???c nh???t Vi???t Nam! ??i???u ???? kh??ng vu v?? m?? c?? l?? do c???a n??. Khi t??i ?????c t???p ch?? Book Review c?? ????nh gi?? r???t cao nh?? v??n B???o Ninh b???ng c???m t??? ???Ng?????i ?????u ti??n ph???n t???nh chi???n tranh ??? Vi???t Nam??? (The first reflexion of Vietnamese war) (?) C??n t??i kh??ng th???y ai x???ng ????ng nh?? nh?? th?? ????? Ho??ng trong vai tr?? m???t ng?????i ph???n t???nh chi???n tranh Vi???t Nam b???ng th?? v???i t???p th?? ???T??m s??? ng?????i l??nh????!
T??i c?? nh???n x??t: ???????? Ho??ng, Tr???n M???nh H???o, Nguy???n H??ng Qu???c l?? ba ng?????i c?? tr??nh ????? th?? cao nh???t Vi???t Nam???, ri??ng ????? Ho??ng v?? Tr???n M???nh H???o v???a l?? nh?? th??, v???a l?? nh?? ph?? b??nh, nh??ng NH Qu???c ch??? l?? nh?? ph?? b??nh th??i. Cho ?????n nay, l???i nh???n x??t c???a t??i ch??a b??? ph???n bi???n hay v?????t qua.
T???i nay, t??i ch??c m???ng nh?? th?? h??ng ?????u ????? Ho??ng ???? in ???????c t???p ph?? b??nh ???b???u ch???n c???a thi??n s??????. V?? t??i r???t h??n h???nh ???????c nh?? th?? ????? Ho??ng ???? b??nh t??i trong t???p ???? nh?? m???t v??n s?? cao tr???ng h??ng ?????u nh??:
???Nguy???n Ho??ng ?????c b???c t??i ba 
D???y cho c??i x??? v???t g?? tri???t nh??n! 
(810 V??? V??n s?? Vi???t)???
???nh: Paul Nguy??n Ho??ng ?????c


T???i sao l???i c?? c??i t??n ???v???t g????? n??y? Khi t??i tranh lu???n v???i m???y anh b???n t?? te ?? ??? v??? tri???t h???c, t??i c?? b??o h??? l?? ???g?? v???t???, m???t anh b???n n??i : ???th??? l?? anh kh???ng b??????. Khi t??i vi???t cu???n s??ch ???Th???y ??ivoa d???y bi???n ch???ng ph??p cho x??? g?? v???t???, t??i tuy??n b??? h???n tr??n trang s??ch ????? th??? hi???n t??i kh??ng ch??? t??y ti???n n??i l??o n??i tr?? d?? t???u h???u, m?? t??i n??i c??ng khai tr??n b??a m???t c???a cu???n s??ch!
R???t vui, c???m ??n thi s??, nh?? ph?? b??nh th?? h??ng ?????u ????? Ho??ng, ???? t???ng t??i m???t s???n ph???m th??ng ??i???p t???t ?????nh h??ng ?????u. ??i???u n??y l??m t??i th???y vui v??? v?? kh??ch l??? kh??c h???n m???y tay h??? nho ??m l???ch l??m th?? vi???t v??n h??m tr?????c khen ??? h??m sau ch?? nh?? v??i ?????a c?? h???i ??? khen hay ch?? ?????u c?? l???i??? M???t l???i khen c???a chuy??n gia h??n h???n c??? v???n l???i khen ho???c ch?? c???a ????m ????ng ???ngu d??n b??ch v???n v??? chi v?? d??n???.
Ch??c m???ng v?? c??m ??n thi s?? ????? Ho??ng!
Paul ?????c 17/12/2018

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay1,107
  • Tháng hiện tại56,793
  • Tổng lượt truy cập9,189,567
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây