So s??nh qu??n s??? M???Trung

Chủ nhật - 09/06/2019 05:30
D?????i ????y l?? b??i ph??n t??ch v??? s???c m???nh qu??n s??? c???a M??? v?? Trung Qu???c ???????c ??ang tr??n trang PolicyMic:

B??? binh

Qu??n ?????i Trung Qu???c ??ang s??? h???u 2,2 tri???u binh s?? so v???i s??? l?????ng 1,4 tri???u binh s?? c???a M??? (kh??ng t??nh kho???ng 700.000 l??nh ????nh thu??). Tuy nhi??n, ch???t l?????ng c???a l???c l?????ng b??? ninh hai n?????c kh??c nhau ????ng k???.
C??c binh s?? M??? ???????c tri???n khai th?????ng xuy??n t??? cu???c chi???n tranh v??ng V???nh v??o n??m 1990, trong khi b??? binh Trung Qu???c kh??ng tham gia chi???n ?????u t??? nh???ng n??m 1970.
So s??nh qu??n s??? M???Trung

So s??nh s???c m???nh qu??n s??? gi???a M??? v?? Trung Qu???c

D?????i ????y l?? b??i ph??n t??ch v??? s???c m???nh qu??n s??? c???a M??? v?? Trung Qu???c ???????c ??ang tr??n trang PolicyMic:

B??? binh

Qu??n ?????i Trung Qu???c ??ang s??? h???u 2,2 tri???u binh s?? so v???i s??? l?????ng 1,4 tri???u binh s?? c???a M??? (kh??ng t??nh kho???ng 700.000 l??nh ????nh thu??). Tuy nhi??n, ch???t l?????ng c???a l???c l?????ng b??? ninh hai n?????c kh??c nhau ????ng k???. 

C??c binh s?? M??? ???????c tri???n khai th?????ng xuy??n t??? cu???c chi???n tranh v??ng V???nh v??o n??m 1990, trong khi b??? binh Trung Qu???c kh??ng tham gia chi???n ?????u t??? nh???ng n??m 1970.

So s??nh s???c m???nh qu??n s??? gi???a M??? v?? Trung Qu???c
 

Ch??nh s??ch ch??? cho ph??p ????? 1 con c???a Trung Qu???c c??ng ti???m ???n nh???ng nguy c?? ti???m t??ng, b???i v?? nh???ng gia ????nh sinh 1 con th?????ng c?? xu h?????ng chi???u chu???ng con c???a h??n. ??i???u n??y c?? th??? khi???n nh???ng ?????a tr??? khi l???n l??n g???p kh?? kh??n trong vi???c t???p luy???n th??? ch???t n???ng v?? th??m ch?? kh??ng c?? c??c k??? n??ng c?? b???n nh?? gi???t qu???n c??o.

M??? c??ng g???p nh???ng v???n ????? kh?? kh??n t????ng t???. M???t b??o c??o m???i ????y ???? ph??t hi???n th???y r???ng 75% thanh ni??n M??? t??? 17 ?????n 24 tu???i kh??ng ????? ti??u chu???n ????? tham gia c??c l?????c l?????ng v?? trang c???a qu??n ?????i n?????c n??y, b???i c??c l?? do nh??: th??? ch???t kh??ng ?????t y??u c???u, ch??a t???t nghi???p ph??? th??ng hay ???? t???ng ph???m t???i.

Kh??ng qu??n

S??? l?????ng m??y bay trong qu??n ?????i M??? nhi???u g???p 3 l???n so v???i qu??n ?????i Trung Qu???c. Hi???n t???i, B???c Kinh v???n ??ang c??? g???ng ph??t tri???n c??c lo???i m??y bay chi???n ?????u t??ng h??nh. Nh??ng ??i???m y???u c???a h??? n???m ??? ng??nh c??ng nghi???p ch??? t???o ?????ng c??. 

Chi???n ?????u c?? t??ng h??nh J-20 c???a Trung Qu???c (???????c thi???t k??? ????? ?????i ph?? v???i F-22 v?? F-35 c???a M???) v???n ??ang ph??? thu???c v??o ?????ng c?? c???a Nga ho???c s??? d???ng ?????ng c?? hi???u qu??? th???p ???????c s???n xu???t trong n?????c.

So s??nh s???c m???nh qu??n s??? gi???a M??? v?? Trung Qu???c
 

Trung Qu???c ??ang kh???c ph???c ??i???m y???u n??y b???ng c??ch mua c??c m??y bay chi???n ?????u Su-35 v?? m???t s??? l?????ng ?????ng c?? m??y bay chi???n ?????u c???a Nga. Nh??ng J-20 s??? kh??ng th??? ho???t ?????ng tr?????c n??m 2017 v?? c???n m???t th???i gian d??i n???a ????? s???n xu???t h??ng lo???t.

Ngo??i ra ????? c??c m??y bay chi???n ?????u t??ng h??nh ho???t ?????ng hi???u qu???, Trung Qu???c ph???i ph??t tri???n nh???ng lo???i v?? kh??, raddar, h??? th???ng ??i???n t??? t????ng th??ch v???i lo???i m??y bay th??? h??? m???i n??y. 

????? kh???c ph???c ??i???m y???u c???a l???c l?????ng Kh??ng qu??n, Trung Qu???c ??ang ph??t tri???n nh???ng h??? th???ng t??n l???a ?????t ?????i kh??ng hi???n ?????i v?? l???n nh???t th??? gi???i.

H???i qu??n

T??? tr?????c t???i nay, H???i qu??n Trung Qu???c kh??ng th??? so s??nh v???i H???i qu??n M??? kh??ng ch??? v??? s??? l?????ng c??c chi???n h???m m?? c??n v??? ch???t l?????ng hu???n luy???n. 

Washington hi???n c?? 10 t??u s??n bay ??ang ho???t ?????ng, trong khi B???c Kinh ch??? c?? duy nh???t 1 t??u s??n bay (mua t??? Nga) hi???n ??ang ???????c s??? d???ng v???i m???c ????ch hu???n luy???n v?? s?? t??n kh???n c???p.

Trung Qu???c ph???i m???t nhi???u n??m n???a m???i c?? th??? v???n h??nh hi???u qu??? t??u s??n bay v?? th???c hi???n c??c chi???n d???ch tri???n khai hay chi???n ?????u xa b???. 

B???c Kinh d??? ki???n s??? ph??t tri???n m???t ?????i t??u s??n bay do n?????c n??y s???n xu???t v???i chi???c t??u s??n bay n???i ?????a ?????u ti??n c?? kh??? n??ng ho??n th??nh v??o n??m 2015.

So s??nh s???c m???nh qu??n s??? gi???a M??? v?? Trung Qu???c
 

Hi???n t???i, Trung Qu???c ??ang ph??t tri???n l???c l?????ng t??u ng???m h???t nh??n ???????c trang b??? t??n l???a ?????n ?????o c?? kh??? n??ng t???n c??ng c??c m???c ti??u ??? c??ch xa 7.400 km. 

B???c Kinh c??ng ??ang t???p trung v?? chi???n l?????c tu???n tra c??c v??ng bi???n n?????c ngo??i, v???i 2 t??u chi???n v?? m???t t??u h??? tr??? tham gia c??c s??? m???nh ch???ng c?????p bi???n ??? ngo??i kh??i ph??a ????ng ch??u Phi t??? n??m 2008, nh??ng c??c ho???t ?????ng n??y v???n thua xa t???n su???t tu???n tra c???a t??u chi???n M??? tr??n c??c v??ng bi???n to??n th??? gi???i.

S???c m???nh ????ng s??? nh???t c???a H???i qu??n Trung Qu???c hi???n nay n???m ??? t??n l???a h??nh tr??nh v?? ?????n ?????o ch???ng t??u chi???n. ????y l?? lo???i v??? kh?? c?? th??? ng??n ch???n hi???u qu??? c??c t??u s??n bay c???a M???.

To??n di???n

Trung Qu???c ??ang ph??t tri???n r???t nhanh c??? v??? kinh t??? v?? qu??n s???. H??? hu???n luy???n qu??n ?????i tham gia nhi???u s??? m???nh kh??c nhau, ?????ng th???i ph??t tri???n c??c ph????ng ti???n tr??n kh??ng v?? tr??n bi???n nh???m m???c ????ch bi???n n?????c n??y tr??? th??nh c?????ng qu???c tr??n th??? gi???i.

Tuy nhi??n, qu?? tr??nh ph??t tri???n n??y s??? c???n nhi???u th???p k??? n???a. Trung Qu???c c???n th???i gian kh??ng ch??? ????? ph??t tri???n c??ng ngh??? cho v?? kh?? v?? ph????ng ti???n qu??n s??? hi???n ?????i m?? c??n ????? ????o t???o nh???ng k??? n??ng c???n thi???t cho qu??n ?????i c???a h??? c?? th??? tri???n khai nh???ng h??? th???ng n??y m???t c??ch hi???u qu???.

X??t tr??n m???i ph????ng di???n, M??? v???n ??ang v?????t xa Trung Qu???c v??? k??? thu???t hi???n ?????i v?? qu??n ?????i gi??u kinh nghi???m. 

Trung Qu???c ?????u ti??n ph???i ph??t tri???n kh??? n??ng to??n c???u, tri???n khai qu??n ?????i t???i n?????c ngo??i v?? g???i binh s?? tham chi???n tr?????c khi hy v???ng c?? th??? ?????i ?????u v???i M???.

 P/v theo Tr?? Th???c Tr???

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay3,011
  • Tháng hiện tại42,977
  • Tổng lượt truy cập6,185,967
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây