H???u Th???nh nh???n x??t kh??ng ?????y ?????....

H???u Th???nh nh???n x??t kh??ng ?????y ?????....

 •   05/05/2019 02:48:31 AM
 •   Đã xem: 1082
 •   Phản hồi: 0
C?? ??i???u khi Nh???t k?? trong t?? , H??? Ch?? Minh ph???i s???ng l??u vong, l???n khu???t ngo??i v??ng ph??p lu???t c???a qu??n th?? n??n t??c ph???m kh??ng c?? ??i???u ki???n qu???ng b?? r???ng r??i v?? gi??o hu???n r???ng r??i.
C??n ????nh gi?? nh???n ?????nh nh?? nh?? th?? H???u Th???nh v?? ???T???a ????m khoa h???c 70 n??m t??c ph???m Nh???t k?? trong t????? tr??n l?? kh??ng ????ng v???i tinh th???n Nh???t k?? trong t??.
H?? N???i, ng??y 24 th??ng 9 n??m 2013
C??? ?????ng vi??n Ph???m Ti???n Du???t - Nh?? c?????i h???c

C??? ?????ng vi??n Ph???m Ti???n Du???t - Nh?? c?????i h???c

 •   06/05/2019 04:21:10 AM
 •   Đã xem: 1102
 •   Phản hồi: 0
Ph???m Ti???n Du???t - "Nh?? c?????i h???c"
Nh?? th?? Ph???m Ti???n Du???t l??m T???ng bi??n t???p T???p ch?? Di???n ????n V??n ngh??? Vi???t Nam ????? m???t hai n??m r???i v??? h??u.
Trong th??i gian ng???n ng???i ????, anh c?? m???i t?????ng ?????ng S??? Nguy??n ?????n th??m T???p ch?? m???t ????i l???n v???a tri ??n c???p tr??n c??, v???a c?? ch??t th??? hi???n ch???c v??? c???a m??nh.
Hai ng?????i k??? nhi???u k??? ni???m cho anh em c?? quan nghe. C?? chi ti???t t?????ng ?????ng S??? Nguy??n k??? m?? t??i th???y kh?? ???n t?????ng.
??ng Nguy??n n??i: - M???t l???n t??i ??i c??ng t??c xu???ng ????n v???, b???t ng??? ?????c ???????c b??i th?? " Ti???u ?????i xe kh??ng kinh" in tr??n b??o Tr?????ng S??n - b??o c???a ??o??n 559. T??i ph???n kh???i qu?? reo to: " Tuy???t th???t! ????y l?? ??i???u c?? th??? ?????ng vi??n ng?????i l??nh to??n Qu??n khu x??ng l??n. (
V?? l???i T??? Qu???c Ho??i - Phi th?? ca

V?? l???i T??? Qu???c Ho??i - Phi th?? ca

 •   07/05/2019 11:48:02 PM
 •   Đã xem: 1089
 •   Phản hồi: 0
S??NG V?? KHO???NG L???NG, T???P V?? L???I C???A T??? QU???C HO??I PH???N TH?? CA
S??ng t??c b???n b??Trackbacks (0)g??p ?? (3)
????? Ho??ng

T??i c???m l??n ?????t xu???ng t???p s??ch S??ng v?? Kho???ng l???ng c???a T??? Qu???c Ho??i kh??ng bi???t bao nhi??u l???n, ?????nh vi???t v??i nh???i, nh??ng r???i t??? nh???: ???H??i s???c ????u m?? ??i mua ti???ng ch?????i v??o m??nh! Bao nhi??u ng?????i t??i danh h??? im l???ng ????? ???d?? h??a vi qu?????, m??nh c??? ng???a m???m ch???ng ???????c c??i g??. ??? ?????i th?? tr??ng c??? s??ng, ch?? c??? s???a ng?????i c??? ??i, ???? l??m sao ????u!
T??n vinh Paul Nguy???n Ho??ng ?????c

T??n vinh Paul Nguy???n Ho??ng ?????c

 •   12/05/2019 03:28:50 AM
 •   Đã xem: 1321
 •   Phản hồi: 0
Paul Nguy???n Ho??ng ?????c c??ng v???i La Phong Mua Thu v?? 27 ng?????i kh??c.
17 th??ng 12, 2018 ???
NH?? TH?? ????? HO??NG B???C NH???T V??? TH?? V?? PH?? B??NH TH?? VI??T NAM
???? T??N VINH T??I
Paul Nguy???n Ho??ng ?????c
R???t vui ch??c m???ng thi s?? ????? Ho??ng v???a ra m???t ?????u s??ch ???810 v??? v??n s?? Vi???t???. ????y r?? r??ng l?? m???t vi???c l??m c???a ???thi??n sai??? v?? ???thi??n s??????. Cu???n s??ch kh??ng ch??? ????? c???p ?????n 810 v??? v??n s?? Vi???t x??a nay, m?? n?? c??n l?? m???t tuy???n lo???i, m???t ?????nh gi??, m???t ph??n x??t, m???t x???p ch??? cho c??? t??i n??ng l???n ?????o ?????c, v?? Ch??a c?? n??i c??u ???Nhi???u k??? ???????c g???i, nh??ng r???t ??t k??? ???????c ch???n!??? V??: ?????n soi, ??n g???i, v?? ??n ch???n, th?? ??n Ch???n l?? l???n nh???t!??? Thi s?? ????? Ho??ng m???t ng?????i mi???n Trung c?? v??c d??ng b?? nh???, d??m ??i ng?????c chi???u con ???????ng ch???p nh???t ????? k??? c???a thi ca ti???u n??ng Vi???t Nam ?????y r???y nh???ng nh??? nhen o??n th?? tr?? y???m, ph??n lo???i v?? ph??n ?????nh c??c nh?? th??. M???i ?????u t??i th???y anh ???? l??m ng??t hai ngh??n nh?? th??, nh??ng sau
V?? l???i Mai V??n Ph???n d???ch...

V?? l???i Mai V??n Ph???n d???ch...

 •   21/05/2019 03:41:41 AM
 •   Đã xem: 1003
 •   Phản hồi: 0
Dich??? V?? l???i c???a Mai V??n Ph???n

Mai V??n Ph???n tr?????c ????y l??m th?? tuy kh??ng n???i tr???i nh??ng c??n ?????c ???????c. Sau ???? thi theo t??n h??nh th???c, theo h???u h???u hi???n ?????i n??n vi???t th??nh m???t lo???i th??? m?? t??i (????? Ho??ng) ?????t cho c??c ki???u vi???t c???a nhi???u ng?????i hi???n nay l?? V?? l???i . Th???t ra, ???? l?? m???t th??? b?? d???n, t???c t???, h??? n??t, d??? d??i, d??? chu???t, kh??ng hi???u ra l??m sao. T??i ???? vi???t nhi???u ti???u lu???n n??i r???ng: B??y gi??? nhi???u k??? vi???t y??u c???u ng?????i ?????c, ng?????i th?????ng th???c th?? ca ph???i c?? tr??nh ????? v??n h??a cao, uy??n b??c, t???ng tr???i, c?? h???c v???n th??m h???u.
V?? l???i ????? Do??n Ph????ng...

V?? l???i ????? Do??n Ph????ng...

 •   28/05/2019 11:25:45 PM
 •   Đã xem: 1050
 •   Phản hồi: 0
N???u kh??ng ng??n ch???n nh???ng k??? l??m V?? l???i r???m th?? v??n h???c n?????c ta ?????ng b??n b??? v???c th???m, gi??o d???c n?????c ta (v??n ch????ng, khoa h???c x?? h???i) s??? b??ng ho???i. D??n t???c ta mai sau tr??? th??nh con ng??o ???p! Nh???ng k??? l??m V?? l???i ???????c t???ng th?????ng,???????c l??ng x?? ????? b???t n???m gi??? nhi???u c????ng v??? s??? t??n ph?? ?????t n?????cvannghecuocsong.com
Gi???i thi???u 810 v??? V??n s?? Vi???t

Gi???i thi???u 810 v??? V??n s?? Vi???t

 •   06/06/2019 03:00:50 AM
 •   Đã xem: 996
 •   Phản hồi: 0
NH???NG L???I ?????NG C???M CHIA S??? V???I T??C GI??? C???A BAN ?????C Ph???m ????nh Tr???ng Ch??? m???t c???p l???c b??t, g???i ????ng ??????c h???n c???t m???t ng?????i l??m th??. Gi???i. Nh?? L??u Tr??ng D????ng m???t th???i ???n ??o v???i nh???ng b??i th?? ?????i ng??n "????ng s???ng bao nhi??u m???t ng??y v?? c??ch m???ng" r???i m???t h??t nh?? ch??a h??? c?? m???t tr??n c??i ?????i: L??u Tr??ng D????ng t??? c??i ???n / B?????c sang c??i l???ng m???t lu??n t??n m??nh. Nh?? Nguy???n Vi???t Chi???n c??ng ???n ??o T??? qu???c, c??ng ???m ??o bi???n kh??i nh??ng th?? th???n c??ng ch??? ????? t??? ng???m m??nh, t??? khoe m??nh: Nguy???n Vi???t Chi???n ?????a huy??n thuy??n / Th?? v?? b??o li???p, tuy??n truy???n x??m th??n. Nh?? Nguy???n Th??i S??n ??m th???m ??au n???i ??au th??n ph???n con ng?????i, c??ng ??au v???i nh???ng th??n ph???n trong chi???n tranh: Tr?????ng S??n m???t thu??? lu???n r???ng / Nguy???n Th??i S??n v???n ??au t???ng c??u th??. C???m ??n anh .
H???i M??ng - M???c Ch??u

H???i M??ng - M???c Ch??u

 •   07/06/2019 01:42:19 AM
 •   Đã xem: 1558
 •   Phản hồi: 0
M???t l???n ?????n h???i M??ng B??t k?? c???a ????? Ho??ng Tr?????c khi ?????n v???i ???Ng??y H???i v??n ho?? d??n t???c M??ng??? n??m 2006, t??i t???i Vi???n D??n gian thu???cTung t??m Khoa h???c X?? h???i v?? Nh??n v??n, n??i c?? nhi???u ?????ng s??? quen bi???t ???? l??m n??n vi???n tr?????ng, vi???n ph??v?? chuy??n vi??n nghi??n c???u ?????u ng??nh ????? ?????t b??i vi???t v??? V??n ho?? d??n t???c M??ng. Nh??ng r???t ti???c kh??ng c?? m???t ng?????i n??o chuy??n nghi??n c???u v??? v??n ho?? M??ng. Anh Nguy???n Xu??n K??nh, Vi???n tr?????ng, anh Tr???ng Vi???n ph?? gi???i thi???u cho t??i m???t v??i ng?????i ??? Vi??n T??n gi??o, vi???n D??n t???c h???c, nh??ng ng?????i th?? b???n c??ng vi???c, ng?????i th?? kh??ng ph???i chuy??n ng??nh n??n h??? ?????u t??? ch???i. T??i tr???m ngh??: ???Ch??? m???t tr?????ng ca Ti???ng h??t l??m d??u ????? l??m m???y lu???n ??n ti???n s??? khoa h???c, hu???ng g?? d??n t???c M??ng l?? m???t t???c ng?????i c?? s??? ng?????i ????ng nh???t trong c???ng ?????ng 54 d??n t???c ??? n?????c ta
Chi???n tranh M???- Trung

Chi???n tranh M???- Trung

 •   07/06/2019 10:45:46 PM
 •   Đã xem: 987
 •   Phản hồi: 0
Tuy??n b??? ch??a t???ng th???y c???a M??? v??? ????i Loan c?? th??? khi???n TQ "s??i m??u"Theo t??? B??u ??i???n Hoa nam Bu???i s??ng (SCMP), t??? m?? M??? nh???c ?????n khi n??i v??? ????i Loan c?? th??? ph?? v??? l???p tr?????ng su???t h??ng th???p k??? v??? vi???c t??n tr???ng ch??nh s??ch M???t Trung Qu???c.Trong t??i li???u v??? chi???n l?????c ??? ch??u ??-Th??i B??nh D????ng, Washington nh???c ?????n vi???c t??ng c?????ng quan h??? v???i Singapore, ????i Loan, New Zealand v?? Mongolia.???C??? 4 ???qu???c gia??? n??y ?????u ????ng g??p v??o s??? m???nh c???a M??? tr??n kh???p th??? gi???i v?? kh??ng ng???ng th??? hi???n s??? t??n tr???ng lu???t ph??p qu???c t??????, b??o c??o vi???t, nh???n m???nh ????y l?? c??c ?????i t??c tin c???y, c?? ????? ti???m l???c.B??? Qu???c ph??ng M??? hi???n ch??a l??n ti???ng v??? nh???ng g?? vi???t trong b???n b??o c??o d??i 55 trang, r???ng ???? l?? th??ng ??i???p ng???u nhi??n hay c??? ??. H??m 6.6, quan ch???c L???u N??m G??c m???t l???n n???a nh???c ?????n vi???c ????i Loan ng??y c??ng ch???u s???c ??p kh??ng ng???ng gia t??ng t??? Trung Qu???c.

Chi???n tranh Bi???n ????ng

 •   07/06/2019 11:47:23 PM
 •   Đã xem: 1165
 •   Phản hồi: 0
C??c cu???c tu???n tra tr??n Bi???n ????ng c???a c??c n?????c ph????ng T??y d?????ng nh?? nay kh??ng c??n hi???u qu???, ngo??i vi???c ch???c t???c T???p C????n B??nh v?? d??n Trung Qu???c, b???i ch??nh Hoa K??? ???? l??n ti???ng kh???ng ?????nh r???ng Trung Qu???c ???? ho??n t???t ch????ng tr??nh trang b??? ho??? ti???n ch???ng h???m t???i b???y c??n c??? "b???i ?????p tr??i ph??p" ??? Tr?????ng Sa.
M??? r??n ??e T??u c???ng tr??n Bi???n ????ng

M??? r??n ??e T??u c???ng tr??n Bi???n ????ng

 •   08/06/2019 06:45:51 AM
 •   Đã xem: 1044
 •   Phản hồi: 0
(NL??O) ??? T???ng th???ng M??? Donald Trump h??m 9-5 c???nh b??o ??ng kh??ng lo???i tr??? kh??? n??ng h??nh ?????ng qu??n s??? v???i Iran trong b???i c???nh c??ng th???ng 2 n?????c ??ang leo thang.Trong cu???c h???p b??o t???i Nh?? Tr???ng, T???ng th???ng Trump t??? ch???i b??nh lu???n v??? nguy??n nh??n c??? th??? bu???c ??ng ph???i tri???n khai nh??m t??c chi???n c???a t??u s??n bay USS Abraham Lincoln ?????n Trung ????ng.
Di???n bi???n x???u tr??n bi???n ????ng

Di???n bi???n x???u tr??n bi???n ????ng

 •   09/06/2019 03:44:50 AM
 •   Đã xem: 971
 •   Phản hồi: 0
T??u Trung Qu???c ti???p c???n c??ch v??i ch???c m??t l??c t??u M??? ti???n h??nh ho???t ?????ng t??? do h??ng h???i g???n qu???n ?????o Tr?????ng Sa c???a Vi???t Nam, bu???c t??u M??? ph???i ?????i h?????ng ????? "tr??nh va ch???m"."M???t t??u khu tr???c l???p L??? D????ng ti???n ?????n g???n t??u USS Decatur theo c??ch kh??ng an to??n v?? kh??ng chuy??n nghi???p t???i khu v???c g???n ???? Gaven tr??n Bi???n ????ng", ch??? huy Charles Brown, ng?????i ph??t ng??n H???m ?????i Th??i B??nh D????ng c???a M???, n??i v???i CNN qua m???t th??ng c??o x??c nh???n s??? vi???c.
So s??nh qu??n s??? M???Trung

So s??nh qu??n s??? M???Trung

 •   09/06/2019 05:30:38 AM
 •   Đã xem: 1048
 •   Phản hồi: 0
D?????i ????y l?? b??i ph??n t??ch v??? s???c m???nh qu??n s??? c???a M??? v?? Trung Qu???c ???????c ??ang tr??n trang PolicyMic:

B??? binh

Qu??n ?????i Trung Qu???c ??ang s??? h???u 2,2 tri???u binh s?? so v???i s??? l?????ng 1,4 tri???u binh s?? c???a M??? (kh??ng t??nh kho???ng 700.000 l??nh ????nh thu??). Tuy nhi??n, ch???t l?????ng c???a l???c l?????ng b??? ninh hai n?????c kh??c nhau ????ng k???.
C??c binh s?? M??? ???????c tri???n khai th?????ng xuy??n t??? cu???c chi???n tranh v??ng V???nh v??o n??m 1990, trong khi b??? binh Trung Qu???c kh??ng tham gia chi???n ?????u t??? nh???ng n??m 1970.
Nh??? l???i d???n b???c nh?? b??o ????n anh

Nh??? l???i d???n b???c nh?? b??o ????n anh

 •   16/06/2019 01:12:08 AM
 •   Đã xem: 1042
 •   Phản hồi: 0
T??i ch??a bao gi??? g???p anh, nh??ng g???n (n??m 1972) 50 n??m qua h??? ?????n ng??y k??? ni???m 21 - 6, ng??y Nh?? b??o Vi???t Nam t??i ?????u nh??? ?????n l???i d???n c???a anh trong m???t b???c th?? anh g???i t??? b??o Qu??n khu 4 ?????n t???n tay t??i, l??c t??i ??ang tr???c chi???n tr??n ??i???m ch???t 176 - Bi??n gi???i Vi???t L??o. ???? l?? th?? c???a nh?? b??o Thanh ?????ng (Phan V??n Xuy???n).
Hai c??u vi???t d??? nh???t th??? gi???i c???a Nguy???n Khoa ??i???m

Hai c??u vi???t d??? nh???t th??? gi???i c???a Nguy???n Khoa ??i???m

 •   16/06/2019 07:06:37 AM
 •   Đã xem: 1051
 •   Phản hồi: 0
Giai ??o???n sau khi b??? ??ng c???u ru???t v??? t??? c??o l??n T???ng B??? th??, Ban Ch???p h??nh Trng ?????ng C???ng s??n Vi???t Nam Nguy???n Khoa ??i???m tr?????c n??m 1975 kh??ng ph???i ?????ng vi??n C???ng s???n l?? k??? b??? c?? l???p ch??nh tr???, ?????i t?????ng nghi v???n c???a C??ch m???ng, Nguy???n Khoa ??i???m bu???c ngh??? h??u tr?????c tu???i. Th???i n??y, Nguy???n Khoa ??i???m to??n vi???t V?? l???i
Vi???t - M??? - Trung bi???n ????ng, h???i chi???n

Vi???t - M??? - Trung bi???n ????ng, h???i chi???n

 •   17/06/2019 04:09:37 AM
 •   Đã xem: 940
 •   Phản hồi: 0
Hoa K??? s??? c??ng b??? m???t chi???n l?????c ???n ?????-Th??i B??nh D????ng m???i trong th??ng n??y nh???m ch???ng l???i n??? l???c c???a Trung Qu???c mu???n qu??n s??? h??a Bi???n ????ng.C??ng th???ng gi???a Hoa K??? v?? Trung Qu???c ti???p t???c leo thang, v?? Tr??? l?? B??? tr?????ng Qu???c ph??ng ph??? tr??ch an ninh khu v???c ???n ????? - Th??i B??nh D????ng c???a M??? ???? ph???n ???ng b???ng th??ng ??i???p l?? m???t chi???n l?????c ???n ?????-Th??i B??nh D????ng m???i s??? ???????c kh???i ?????ng v??o th??ng N??m
H??m c?? c??nh

H??m c?? c??nh

 •   17/06/2019 06:59:35 AM
 •   Đã xem: 981
 •   Phản hồi: 0
T???p V??n ch????ng Suy ng???m g???m: Th??, b??t k??, ch??n dung, d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t...???? c?? gi???y ph??p c???a Nh?? xu???t H???i Nh?? v??n c???p s???: 214 - 2019/CXBIPH/18 - 39/HNV, ng??y 7- 5 - 2019. Xin gi???i thi???u m???t s??? b??i trong ph???n Th??: (1000 b??i th?? 4 c??u)
TQ ph???n ?????i t??u chi???n M??? v??o v??ng bi???n Tr?????ng Sa

TQ ph???n ?????i t??u chi???n M??? v??o v??ng bi???n Tr?????ng Sa

 •   18/06/2019 06:45:22 AM
 •   Đã xem: 959
 •   Phản hồi: 0
Hai t??u chi???n M??? ???? t???i g???n c??c h??n ?????o ??? Bi???n ????ng m?? Trung Qu???c tuy??n b??? ch??? quy???n h??m th??? Hai ng??y 6/5.??????ng th??i n??y di???n ra trong b???i c???nh quan h???? M??? - Trung ??ang r???t c??ng th???ng, sau khi T???ng th???ng Donal Trump n??i ??ng s??? ??p thu??? 200 t??? USD l??n h??ng h??a Trung Qu???c v??o th??? S??u t???i v?? ????m ph??n di???n ra 'qu?? ch????m ch???p'.
H???i k?? Nguy??n Ng???c (ph???n 2)

H???i k?? Nguy??n Ng???c (ph???n 2)

 •   20/06/2019 03:07:45 AM
 •   Đã xem: 977
 •   Phản hồi: 0
T??? H???u v???a b?????c v??o ph??ng h???p h???i ngh??? ?????ng vi??n, li???n n???m l???y ch??m r??u Nguy??n H???ng h???i:
??? R??u th???t hay gi????
Hay l?? ??ng ta v???n ch??a ch???u qu??n ???????c c??u tuy??n b??? th???ng th???n ngang t??ng c???a Nguy??n H???ng m???y ch???c n??m tr?????c?
H???i ngh??? ?????ng vi??n h???p ??? 51 Tr???n H??ng ?????o, v???n trong c??i c??n ph??ng l??t g??? l???ch s??? ???y. Ph??ng h???p c?? m???t c??i b???c g???.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay2,748
 • Tháng hiện tại23,742
 • Tổng lượt truy cập9,037,888
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây