Nh?? v??n Trung Qu???c c???i m??? v?? m??? c???a

Thứ tư - 24/04/2019 04:58
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- ????????? - ?????????
?????????: ??????12???26?????? ??????
??????????????? ??????:
?????????????????????40??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????40?????????????????????????????????????????????
Nh?? v??n Trung Qu???c c???i m??? v?? m??? c???a
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- ????????? - ?????????
 ?????????: ??????12???26?????? ??????
??????????????? ??????:
?????????????????????40??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????40?????????????????????????????????????????????
1978???1???,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????40??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2012????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


         V??n h???c Trung Qu???c trong v??ng 40 n??m nay:
: C???i c??ch v?? c???i m??? ????? x??y d???ng m???t m?? h??nh m???i c???a v??n h???c Trung Qu???c ??????ng ?????i - Tan hoa.net - T??n Hoa X??
Ph??ng vi??n T??n Hoa x??: V????ng B???ng vi???t: Trong su???t 40 n??m c???i c??ch v?? m??? c???a, v??n h???c c???a ch??ng ta ???? ???????c vi???t m???t c??ch sinh ?????ng v?? t??ch c???c tham gia v??o l???ch s??? n??y. S??? l?????ng l???n c??c nh?? v??n v?? nh?? v??n h???c tr??n ?????y s???c s???ng, ??o??n k???t, c???ng hi???n, ?????i m???i v?? ra m???t m???t s??? l?????ng l???n t??c ph???m, ???????c ng?????i d??n y??u m???n s??u s???c. M???i ????y, t???i h???i ngh??? k??? ni???m 40 n??m c???i c??ch , c???i m??? ???? khai m???c, Thi???t Ng??ng, ch??? t???ch H???i H???i Nh?? v??n Trung Qu???c, cho bi???t th??m:
V??o th??ng 1 n??m 1978, "V??n h???c nh??n d??n" ???? xu???t b???n ph??ng s??? v??n h???c "ph???ng v???n  Anh ?????c" c???a Xu Chi, ???????c coi l?? t??c ph???m ph??ng s??? ????ng th??m mu???n trong k??? nguy??n m???i. 40 n??m sau, nh?? v??n Hi???p Mai v???n c??n nh??? c?? s???c m?? b??i b??o n??y mang ?????n cho c??.
???V??o th??ng 1 n??m 1978,  t??? "V??n h???c nh??n d??n" ???? xu???t b???n ph??ng s??? "ph???ng v???n anh ?????c Ba" c???a T??? Chi, ???????c coi l?? t??c ph???m ph??ng s??? ????ng th??m mu???n trong k??? nguy??n m???i. 40 n??m sau, nh?? v??n Hi???p Mai v???n c??n nh??? c?? s???c m?? b??i b??o n??y mang ?????n cho c??.
Chu Kh???c C???n, "H???a M???u v?? c??c con g??i c???a ??ng", C??t Hoa "Th??? tr???n  M???t Dong",  L?? Qu???c V??n, "M??a xu??n trong m??a ????ng", Tr????ng Ho???t "????i c??nh n???ng n???" ... Nh???ng t??c ph???m ???????c vi???t trong nh???ng ng??y ?????u c???i c??ch v?? c???i m??? ???? nh???n ???????c nh???ng t??c ?????ng x?? h???i l???n, "b??? ???nh h?????ng s??u s???c" C??c ?????c gi??? c??ng th??? h??? ???? ????? l???i m???t k?? ???c s???ng ?????ng v?? s???ng ?????ng cho c??c th??? h??? t????ng lai, v?? c??ng kh??i d???y ni???m khao kh??t v?? theo d??i v??n h???c gi???a m???t s??? l?????ng l???n thanh thi???u ni??n v??n h???c -  Hi???p Mai nh??? l???i.
  ?????ng th???i, c??c xu h?????ng v??n h???c v?? tr?????ng ph??i s??ng t???o kh??c nhau b???t ?????u xu???t hi???n.

V??o th??ng 1 n??m 1978, "V??n h???c nh??n d??n" ???? xu???t b???n ph??ng s??? "ph???ng v???n anh ?????c Ba" c???a T??? Chi, ???????c coi l?? t??c ph???m ph??ng s??? ????ng th??m mu???n trong k??? nguy??n m???i. 40 n??m sau, nh?? v??n Hi???p Mai v???n c??n nh??? c?? s???c m?? b??i b??o n??y mang ?????n cho c??.
Chu Kh???c C???n, "H???a M???u v?? c??c con g??i c???a ??ng", C??t Hoa "Th??? tr???n  M???t Dong",  L?? Qu???c V??n, "M??a xu??n trong m??a ????ng", Tr????ng Ho???t "????i c??nh n???ng n???" ... Nh???ng t??c ph???m ???????c vi???t trong nh???ng ng??y ?????u c???i c??ch v?? c???i m??? ???? nh???n ???????c nh???ng t??c ?????ng x?? h???i l???n, "b??? ???nh h?????ng s??u s???c" C??c ?????c gi??? c??ng th??? h??? ???? ????? l???i m???t k?? ???c s???ng ?????ng v?? s???ng ?????ng cho c??c th??? h??? t????ng lai, v?? c??ng kh??i d???y ni???m khao kh??t v?? theo d??i v??n h???c gi???a m???t s??? l?????ng l???n thanh thi???u ni??n v??n h???c -  Hi???p Mai nh??? l???i.
     ?????ng th???i, c??c xu h?????ng v??n h???c v?? tr?????ng ph??i s??ng t???o kh??c nhau b???t ?????u xu???t hi???n. Nh?? th?? Hi???p Duy??n B??nh ???? v?? c??ng c???m ?????ng: "Khi b???t ?????u c???i c??ch v?? m??? c???a, th?? Trung Qu???c l?? m???t" Th?? t???p ch?? "!  Cu???c b???u c??? h??ng n??m, s??? ????nh gi?? th?????ng cho m???t s??? b??i th?? n???i ti???ng. B??y gi??? c?? h??n m?????i t???p ch?? th?? ???????c xu???t b???n c??ng khai trong n?????c. H??ng tr??m b??i th?? v?? b??o th?? ???????c xu???t b???n b???i c??c hi???p h???i th?? d??n gian theo th???i gian. Th?? ???? ho??n to??n ??i v??o cu???c s???ng c??ng c???ng v?? th???c s??? tr??? th??nh bi???u hi???n v?? s??ng t???o c?? nh??n c???a nh?? th??. "
C???i c??ch v?? m??? c???a ???? cung c???p ngu???n t??i nguy??n s??ng t???o v?? t???n cho v??n h???c. Vi???c t???o ra nh?? v??n ph??ng s??? Ho??ng Chuy??n H???i truy???n c???m h???ng cho xung ?????ng c???a th???i ?????i: M???t qu???n  ??? Trung Qu???c ghi l???i d???u ???n c???a c???i c??ch v?? m??? ra; ph???n ??nh k??? ho???ch qu???c gia v??? x??a ????i gi???m ngh??o cho 80 tri???u ng?????i kh?? kh??n. V??n h???c Trung Qu???c b?????c v??o th??? k??? m???i. H??? ???? s??ng t???o ra c??c t??c ph???m, "H??nh ?????ng c???a c?????ng qu???c v??? ?????i- ?????ng tr??n t??u Li??u Ninh c???a Trung Qu???c" v?? c??c t??c ph???m kh??c.
C???i c??ch v?? m??? c???a c??ng ????a v??n h???c Trung Qu???c v??o m???t n???n v??n h??a qu???c t??? r???ng l???n v?? x??y d???ng m???t m?? h??nh m???i. M???c Ng??n, Cao H??nh Ki???n, ???????ng V??n ????ng, Vi??n B??nh ??c, Bi???u Gia, ?????ng T??? S???... Ng??y c??ng c?? nhi???u t??c ph???m c???a c??c nh?? v??n Trung Qu???c ???????c d???ch v?? gi???i thi???u ??? n?????c ngo??i. N??m 2012, M???c Ng??n ???? gi??nh gi???i th?????ng Nobel v??? v??n h???c, v?? v??n h???c Trung Qu???c ???? tr??? n??n ph??? bi???n h??n tr??n th??? gi???i. ???nh h?????ng l???n.
   "M???i quan h??? gi???a v??n h???c Trung Qu???c v?? v??n h???c th??? gi???i ???? nh???n ra s??? chuy???n ?????i t??? h???c sang ?????i tho???i. ????y l?? m???t thu ho???ch quan tr???ng c???a v??n h???c Trung Qu???c trong 40 n??m c???i c??ch v?? m??? c???a. V??n h???c Trung Qu???c ???? b?????c sang m???t k??? nguy??n m???i" - ??ng M???nh Ph???n Hoa, ch??? t???ch Hi???p h???i ph?? b??nh v??n h???c B???c Kinh n??i.
"M???i quan h??? gi???a v??n h???c Trung Qu???c v?? v??n h???c th??? gi???i ???? nh???n ra s??? chuy???n ?????i t??? h???c sang ?????i tho???i. ????y l?? m???t thu ho???ch quan tr???ng c???a v??n h???c Trung Qu???c trong 40 n??m c???i c??ch v?? m??? c???a. V??n h???c Trung Qu???c ???? b?????c sang m???t k??? nguy??n m???i" - ??ng M???nh Ph???n Hoa, ch??? t???ch Hi???p h???i ph?? b??nh v??n h???c B???c Kinh n??i.

C???i c??ch v?? m??? c???a c??ng ????a v??n h???c Trung Qu???c v??o m???t n???n v??n h??a qu???c t??? r???ng l???n v?? x??y d???ng m???t m?? h??nh m???i. M???c Ng??n, Cao H??nh Ki???n, ???????ng V??n ????ng, Vi??n B??nh ??c, Bi???u Gia, ?????ng T??? S???... Ng??y c??ng c?? nhi???u t??c ph???m c???a c??c nh?? v??n Trung Qu???c ???????c d???ch v?? gi???i thi???u ??? n?????c ngo??i. N??m 2012, M???c Ng??n ???? gi??nh gi???i th?????ng Nobel v??? v??n h???c, v?? v??n h???c Trung Qu???c ???? tr??? n??n ph??? bi???n h??n tr??n th??? gi???i. ???nh h?????ng l???n.
"M???i quan h??? gi???a v??n h???c Trung Qu???c v?? v??n h???c th??? gi???i ???? nh???n ra s??? chuy???n ?????i t??? h???c sang ?????i tho???i. ????y l?? m???t thu ho???ch quan tr???ng c???a v??n h???c Trung Qu???c trong 40 n??m c???i c??ch v?? m??? c???a. V??n h???c Trung Qu???c ???? b?????c sang m???t k??? nguy??n m???i" - ??ng M???nh Ph???n Hoa, ch??? t???ch Hi???p h???i ph?? b??nh v??n h???c B???c Kinh n??i. S??? hi???u bi???t v??? v??n h???c th??? gi???i ???? l??m s??u s???c th??m s??? hi???u bi???t c???a c??c nh?? v??n Trung Qu???c v??? t???m quan tr???ng c???a truy???n th???ng v??n h??a ?????a ph????ng. Theo M???nh Ph???n Hoa, trong nh???ng n??m g???n ????y, nhi???u nh?? v??n ti??n phong ???? tr??? l???i v???i l???p tr?????ng v??n h???c c???a ch??? ngh??a hi???n th???c v?? k??? c??u chuy???n Trung Qu???c b???ng tr??i tim. "Yu Hua, Ge Fei, Su Tong, v.v. kh??ng ch??? vi???t ra m???t s??? thay ?????i l???n trong th???i ?????i n??y, m?? c??n ?????t ?????n m???t t???m cao m???i trong vi???c kh??m ph?? v?? vi???t v??? b???n ch???t con ng?????i."
"Ng??y nay, v??n h???c Trung Qu???c ??ang g???i ti???ng n??i m???nh m??? c???a m??nh ?????n th??? gi???i, x??y d???ng h??nh ???nh s???ng ?????ng c???a ri??ng m??nh v?? b?????c v??o k??? nguy??n m???i c???a s??? th???nh v?????ng v?? ph??t tri???n." - Ti???n Ti???u Thi??n, ph?? ch??? t???ch H???i Nh?? v??n Trung Qu???c, cho bi???t.
            ????? Ho??ng d???ch 4/ 2019  (theo T??n Hoa x??) -      www.chinawriter.com.cn


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay4,771
  • Tháng hiện tại19,833
  • Tổng lượt truy cập9,394,000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây