Nh?? b??o Nguy???n Quang Vinh Ki???n ngh??? Nguy???n Khoa ??i???m

Thứ tư - 27/03/2019 18:18
KI???N NGH??? C???A NGUY???N QUANG VINH V??? NGUY???N KHOA ??I???M

Lts: Ai c??ng bi???t ch??? ????? C???ng s???n r???t kh???t khe k?? l???ch v?? coi tr???ng l?? l???ch h??n t??i ?????c. Ch??? ????? C???ng s???n T??u v?? Vi???t Nam l???i c??ng nghi???t ng?? m???c ????? hi???m kh??ch, nghi k???, s??t ph???t h?? kh???c c??n h??n c??? phong ki???n th???i trung c???. M???t ph???n th??, v??n c???a ????? Ho??ng, Tr???n M???nh H???o, Nguy???n Xu??n Kh??nh, B??i Ng???c T???n, D????ng Thu H????ng (Vi???t Nam), L?? Nh???y, Gi??? B??nh Ao, M???c Ng??n (T??u)??????? ph???n ??nh ??i???u ????. ?????ng Lao ?????ng Vi???t Nam tr?????c ????y v?? ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam h??m nay ?????u ?????t l?? l???ch trong s???ch l??n h??ng ?????u v?? coi tr???ng l?? l???ch ng?????i b??? l?? tuy???t ?????i. L?? l???ch m??? ch??? tham kh???o.
Nh?? b??o Nguy???n Quang Vinh Ki???n ngh??? Nguy???n Khoa ??i???m
KI???N NGH??? C???A NGUY???N QUANG VINH V??? NGUY???N KHOA ??I???M
 
Lts: Ai c??ng bi???t ch??? ????? C???ng s???n r???t kh???t khe k?? l???ch v?? coi tr???ng l?? l???ch h??n t??i ?????c. Ch??? ????? C???ng s???n T??u v?? Vi???t Nam l???i c??ng nghi???t ng?? m???c ????? hi???m kh??ch, nghi k???, s??t ph???t h?? kh???c c??n h??n c??? phong ki???n th???i trung c???. M???t ph???n th??, v??n c???a ????? Ho??ng, Tr???n M???nh H???o, Nguy???n Xu??n Kh??nh, B??i Ng???c T???n, D????ng Thu H????ng (Vi???t Nam), L?? Nh???y, Gi??? B??nh Ao, M???c Ng??n (T??u)??????? ph???n ??nh ??i???u ????. ?????ng Lao ?????ng Vi???t Nam tr?????c ????y v?? ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam h??m nay ?????u ?????t l?? l???ch trong s???ch l??n h??ng ?????u v?? coi tr???ng l?? l???ch ng?????i b??? l?? tuy???t ?????i. L?? l???ch m??? ch??? tham kh???o. V?? v???y, c??c c?? g??i c?? l?? l???ch gia ????nh ???x???u???: ?????a ch???, c?????ng h??o, ??c b??, ng???y qu??n ng???y quy???n, cha m??? ng?????i th??n ??i Nam v??o ??? v???i ch??? ????? S??i G??n (??i???m n??y ch??? ????? S??i G??n ph??ng kho??ng, d??n ch???, nh??n ?????o h??n ??? ????n ?????c : C?? m???t ph???m ch???t ng?????i l??nh Vi???t Nam C???ng h??a ??? ????? Ho??ng). ch???t s???ng g?? c??ng c??c c?? gaiscos l?? l???ch x???u c??ng t??m m???i c??ch l???y ???????c m???t anh b???n c??? n??ng ????? con c??i sinh ra mang l?? l???ch trong s???ch. V?? c??ng nh??? v???y c?? nhi???u ng?????i con c???a h??? mang gien tr???i c???a m??? n??n r???t gi???i giang th??o v??t xoay x???, ??a m??u, t??c m???o l??m ???????c quan v??o h??ng nh???t ph???m trong ch??? ????? C???ng s???n Vi???t Nam.
                 
                       Nh?? b??o Nguy???n Quang Vinh ??? c???a H??a B??nh, ?????i N???i - Hu???  
     (ph??a ph???i nh??n th???ng v??o m??n h??nh)
  Th???i ch???ng Ph??p, ch???ng M??? v?? m???t th???i sau n??y ng?????i ta y??u nhau b???ng l?? l???ch. C??? g???i l?? l???ch t???t ?????n kh??ng c???n th???y m???t l?? k???t h??n ???????c.
  Ai man khai l?? l???ch th?? b??? tr???ng tr??? th???ng tay. Ngay t??? tu???i m???u gi??o ng?????i ta ???? b???t khai ????ng l?? l???ch, n???u khai gian ph???i ch???u ho??n tro??n tr??ch nhi???m tr?????c ph??p lu???t.
  Th???i chi???n tranh ch???ng M??? ??? Qu???ng B??nh c?? B?? th?? t???nh ???y Nguy???n T?? Thoan l?? m???t B?? th?? gi???i, c?? nhi???u c??ng lao trong s???n xu???t v?? chi???n ????u. Nh???t l?? phong tr??o hai gi???i ??? S???n xu???t gi???i ??? Chi???n ?????u gi???i. ??ng ta l?? ng?????i c?? nhi???m k??? l??m b?? th?? d??i nh???t ??? Qu???ng B??nh: 13 n??m ( 1961 ??? 1973).
  Khi ng?????i ta ph??t gi??c Nguy???n T?? Thoan c?? 2 l???n l??m ph??ng nh?? (m???t v??? ) Ph??p, l??m c???nh s??t Nh???t tr?????c C??ch m???ng th??ng T??m m?? ??ng Thoan kh??ng khai trong l?? l???ch. Th??? l?? ??ng ta b??? h??? t???ng c??ng t??c d???n d??n. T??? B?? th?? t???nh ???y xu??ng chuy??n vi??n 6 b??? N??ng tr?????ng, r??i v??? v?????n kh??ng tr???ng kh??ng k??n, ch???t th???m trong c?? ????n ngh??o ????i.
  Nh??ng n???u khai b??o th??nh th???t th??:
y??n ph???n th??? th?????ng
th?? th???p l?? t??
th?? tr?? x??c m???m
th?? g???y th??n ve
(Th?? Ho??ng B??nh Tr???ng)
  Cho n??n d?? bi???t nguy hi???m v?? c??ng nh??ng v???n c?? nhi???u k??? m??nh l???i, lu???n l??ch, gian manh ????? ??o???t ???????c ch???c quy???n. Xin in b???n Ki???n Ngh??? c???a c??ng d??n Nguy???n Quang Vinh ????? b???n ?????c bi???t.
    vannghecuocsong.com


     

                                                C???NG H??A X?? H???I CH??? NGH??A VI???T NAM
                                                            ?????c l???p  -T??? do  - H???nh ph??c
                                                                  ------------ * -------------

                               KI???N NGH???

K??nh g???i: - ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng ??? T???ng B?? th?? ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam
           - Ban B?? th?? Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam- ?????ng b??? , Ng??nh, T???nh ???y, Thanh ???y li??n quan
        T??i l?? Nguy???n Quang Vinh, 70 tu???i, Qu???c t???ch Vi???t Nam. Gi???y CMND s???: 190064470. C??ng an Th???a Thi??n ??? Hu??? c???p ng??y 24 th??ng 12 n??m 1994. Th?????ng tr??: Ph??ng 25 nh?? C khu TT18 ?????ng ??a, Th??nh ph??? Hu???. H???i vi??n H???i Nh?? b??o Vi???t Nam, s??? th??? Tp 00696, c???p ng??y 21/123/2011. Hi???n ??ang Ch??? nhi???m C??u l???c b??? Nh?? b??o cao tu???i Th???a Thi??n ??? Hu???, tr???c thu???c H???i Nh?? b??o t???nh.
 T??i ki???n ngh??? m???t s??? vi???c nh?? sau:
              
               ??ng Nguy???nKhoa ??i???m
  ??ng Nguy???n Khoa ??i???m n??m 1993 t??? Hu??? ra H?? N???i nh???n ch???c Th??? tr?????ng B??? V??n h??a Th??ng tin. V??n ph??ng B??? v?? V??n ph??ng h???i Nh?? v??n Vi???t Nam ???? ph??t hi???n ra gi???y chuy???n ?????ng c???a ??ng ??i???m kh??ng h???p l???. Chuy???n ??i kh??ng h???p l???, chuy???n v??? ???t kh??ng h???p l???? (??ng ??i???m h??u tr?? ??? Hu??? 2006). ???y v???y m?? n??m 2008, Nguy???n Khoa ??i???m nh???n huy hi???u 40 n??m tu???i ?????ng. S??? Quy???t ?????nh 647, H?? N???i, ng??y 02/09/2007 th??? l?? th??? n??o?
  V??? vi???c n??y n?? r???t ph?? h???p v???i b???n t??? c??o- b??o c??o c???a ??ng Nguy???n ?????c ?????o (b?? danh ????o Nguy??n Ph????ng) ?????n Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam ng??y 24/02/2006.
 T??m t???t b???n t??? c??o: M???u Th??n n??m 1968, Nguy???n Khoa ??i???m trong s??? 2 300 ng?????i b??? M??? - ngu??? b???t giam ??? nh?? lao Th???a Ph???. Trong t??, Nguy???n Khoa ??i???m ???? ?????u h??ng gi???c, khai b??o cho gi???c s??t h???i m???t s???  c??n b??? c???t c??n c???a ta. ??i???m c??n x?? c??? T??? qu???c, ch??o c??? ba que???Sau khi ta gi???i tho??t t??, m???i ng?????i ???????c gi???i thi???u v??? ????n v??? c??. Ri??ng Nguy???n Khoa ??i???m l?? ?????i t?????ng nguy hi???m, n???m trong di???n theo d??i c???a c?? quan an ninh n??n ????a ??i???m v??? ph??a sau, b??? tr?? ??i???m v??o tr???i s???n xu???t Ak??i (mi???n T??y Th???a Thi??n) do Ban kinh t???, Ban Tuy??n hu??n Khu ???y Tr??? Thi??n qu???n l??.
    ??ng Nguy???n ?????c ?????o sinh n??m 1936,qu?? Tri???u Phong ??? Qu???ng Tr???. T???p k???t ra B???c n??m 1954. H???c ?????i h???c Ngo???i giao. V??o chi???n tr?????ng Khu 5 r???i Tr??? Thi??n. Nghi???p v??? Th??ng t???n B??o ch??. V??o ?????ng 09/ 03/1962. Trong nh???ng n??m kh??ng chi???n ch???ng M???, ??ng ?????o t???ng l?? Ph?? b?? th?? Ban Th??ng t???n - B??o ch?? tr???c thu???c Khu ???y Tr??? Thi??n n??n hi???u r???t r?? v??? Nguy???n Khoa ??i???m.
  ??ng ?????o cam ??oan v?? ch???u tr??ch nhi???m tr?????c ?????ng v??? l???i t??? gi??c Nguy???n Khoa ??i???m: ???M???t ng?????i kh??ng ph???i l?? ?????ng vi??n, man khai l???a d???i ?????ng ????? chui s??u leo cao l??nh ?????o c??c c???p trong ?????ng???
  ??ng ?????o c??n xin t??? ki???m ??i???m tr?????c ?????ng: ??? b??ng quan, l?? l??, kh??ng ki??n quy???t t??? ?????u trong cu???c ?????u tranh n??y???.
  ?????i tu???ng Chu Huy M??n n??i: ???Kh??ng d??m nh??n th???ng s??? th???t l?? h?? h???ng. (Tu???i tr???, th??? b???y 15/4/2006).
  V???y ki???n ngh??? c???a c??ng d??n l??:
 T???ng B?? th??, Ban B?? th?? Trung ????ng ?????ng, c??c ?????ng B??? - Ng??nh, T???nh ???y, Th??nh ???y ph???i thanh tra l??m r?? g???p v??? vi???c: Nguy???n Khoa ??i???m ???? nh???n huy hi???u 40 n??m tu???i ?????ng (2008) th??, 40 n??m tr?????c ????y cho b??? n??o v?? ai l?? ng?????i gi???i thi???u k???t n???p ??ng ??i???m? V?? th???c s??? ???? k???t n???p th??, sao gi???y chuy???n ?????ng Nguy???n Khoa ??i???m l???i kh??ng h???p l????
   N???u kh??ng ch???ng minh minh b???ch ???????c ??i???u n???y, th?? gi???y chuy???n ?????ng kh??ng h???p l??? c???a ??ng ??i???m v?? b???n t??? c??o ??? b??o c??o c???a ??ng Nguy???n D???c ?????o l?? ????ng, th??, Trung ????ng ?????ng ph???i ki??n quy???t: x??a t??n Nguy???n Khoa ??i???m trong danh s??ch ?????ng vi??n c???a ?????ng, thu h???i huy hi???u 40 n??m tu???i ?????ng v?? c??ng b??? cho to??n th??? ?????ng vi??n c??? n?????c bi???t.
    C??ng d??n g???i b???n ki???n ngh??? n???y k??m theo b???n t??? c??o ??? b??o c??o ( 5 trang vi???t tay) c???a ??ng Nguy???n ?????c ?????o ????? T???ng b?? th?? ?????ng, Ban B?? th?? Trung ????ng ?????ng, c??c ?????ng B??? - Ng??nh, T???nh ???y, Th??nh ???y l??m b???ng ch???ng b???i ??ng ?????o g???i t??? 24/2/2006 bi???t ????u ???? th???t l???c ho???c do ???d?? h??a vi qu????? m?? Th?????ng tr???c Ban b?? th?? Trung ????ng nhi???m k??? tr?????c l??? ??i kh??ng b??n giao chio nhi???m k??? sau.
   K??nh ch??c ??ng T???ng B?? th??, qu?? Ban B?? th?? Trung ????ng ?????ng c??ng ?????ng B???, c???p ???y ?????ng c??c c???p s???c kh???e l??nh ?????o th???c thi Ngh??? quy???t 4 h??a XI ch???nh ?????n ?????ng th??nh c??ng.  

                                              Hu???, ng??y 19/5/2012
                                      C??ng d??n g???i ki???n ngh??? k?? t??n
                                                      (???? k??)                                           Nguy???n Quang Vinh 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay1,540
  • Tháng hiện tại21,661
  • Tổng lượt truy cập9,035,807
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây