Nguy???n Ch?? V???nh b??? kh??m nh??

Thứ hai - 07/10/2019 09:02
Nguy???n Ch?? V???nh (sinh n??m 1957) l?? m???t ch??nh kh??ch v?? s?? quan c???p cao trong Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam. ??ng hi???n l?? ???y vi??n Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam kh??a XI, XII, ???y vi??n Th?????ng v??? Qu??n ???y Trung ????ng, Th??? tr?????ng B??? Qu???c ph??ng Vi???t Nam, h??m Th?????ng t?????ng. ??ng t???ng gi??? ch???c v??? T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c 2, l??nh ?????o c??ng t??c t??nh b??o qu??n ?????i trong v??ng g???n 8 n??m t??? 2002 ?????n 2009.
Nguy???n Ch?? V???nh b??? kh??m nh??Nguy???n Ch?? V???nh
 (sinh n??m 1957) l?? m???t ch??nh kh??ch v?? s?? quan c???p cao trong Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam. ??ng hi???n l?? ???y vi??n Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam kh??a XIXII, ???y vi??n Th?????ng v??? Qu??n ???y Trung ????ngTh??? tr?????ng B??? Qu???c ph??ng Vi???t Nam, h??m Th?????ng t?????ng. ??ng t???ng gi??? ch???c v??? T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c 2, l??nh ?????o c??ng t??c t??nh b??o qu??n ?????i trong v??ng g???n 8 n??m t??? 2002 ?????n 2009.
Nguy???n Ch?? V???nh sinh ng??y 15 th??ng 5 n??m 1957 t???i H?? N???i, nguy??n qu??n ??? th??n Ni??m Ph??, huy???n Qu???ng ??i???n, t???nh Th???a Thi??n - Hu???. ??ng l?? con trai c???a ?????i t?????ng Nguy???n Ch?? Thanh. Nguy??n t??n ?????i t?????ng Nguy???n Ch?? Thanh l?? Nguy???n V???nh, v?? v???y v??? sau ??ng l???y t??n khai sinh c???a m??nh ?????t t??n cho con trai l?? Nguy???n Ch?? V???nh. M??? ??ng l?? b?? Nguy???n Th??? C??c, thi???u t??, c??ng t??c ??? B???nh vi???n 108, m???t n??m 1979. Ch??? g??i ??ng l?? Nguy???n Thanh H??, nguy??n Ph?? C???c tr?????ng C???c H??ng kh??ng Vi???t Nam, t??? 2007 ?????n nay l?? Ch??? t???ch H???i ?????ng qu???n tr??? ??? C??ng ty C??? ph???n H??ng kh??ng Vietjet Air.

N??m 1964 ?????n 1974, h???c sinh Tr?????ng Thi???u sinh qu??n Nguy???n V??n Tr???i, Tr?????ng V??n h??a Qu??n ?????i.

N??m 1974 ?????n 1976, h???c sinh tr?????ng C???p 3 L?? Th?????ng Ki???t nay l?? Tr?????ng Trung h???c ph??? th??ng Vi???t ?????c - H?? N???i.

N??m 1976, Thi ????? v??o h???c kh??a 11, H???c vi???n K??? thu???t Qu??n s???. T??? n??m 1978 ?????n th??ng 8 n??m 1980 ??ng ??i r??n luy???n th???c t??? t???i m???t ????n v??? ??? Thanh H??a, th??ng 8 n??m 1980, ??ng chuy???n sang h???c tr?????ng S?? quan Th??ng tin.

N??m 1983, t???t nghi???p Tr?????ng S?? quan Th??ng tin.

N??m 2003, b???o v??? th??nh c??ng Lu???n ??n Ti???n s?? chuy??n ng??nh Quan h??? Qu???c t???.
 

N??m 1983, ??ng t???t nghi???p Tr?????ng S?? quan Th??ng tin, ra tr?????ng ???????c phong h??m Trung ??y, v??? nh???n c??ng t??c t???i C???c Nghi??n c???u (C???c T??nh b??o- B??? Qu???c ph??ng). Trong qu?? tr??nh c??ng t??c, ??ng lu??n ho??n th??nh xu???t s???c nhi???m v??? ???????c giao. V?? v???y, ch??? trong v??ng 10 n??m, ??ng li??n t???c ???????c b??? nhi???m gi??? c??c ch???c v??? quan tr???ng v?? ???????c th??ng qu??n h??m v?????t c???p.

N??m 1991 (34 tu???i), B??? nhi???m ch???c v??? Tr?????ng ph??ng (thu???c C???c 12, T???ng c???c 2). Th??ng qu??n h??m Th?????ng t??.

Th??ng 2 n??m 1995, ??ng ???????c giao nhi???m v??? Ph??? tr??ch C???c 12 T???ng c???c 2 B??? Qu???c ph??ng.

Th??ng 5 n??m 1995 (38 tu???i), B??? nhi???m ch???c v??? Ph?? C???c tr?????ng C???c 12, th??ng qu??n h??m ?????i t??.

N??m 1996, B??? nhi???m ch???c v??? C???c tr?????ng C???c 12, T???ng c???c 2.

N??m 1998, B??? nhi???m ch???c v??? Ph?? T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c 2.

N??m 1999, (42 tu???i), ??ng ???????c Th??? t?????ng Ch??nh ph??? th??ng qu??n h??m Thi???u t?????ng Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam.

N??m 2002 (45 tu???i), B??? nhi???m gi??? ch???c v??? T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c 2 B??? Qu???c ph??ng.[1] ??ng l?? ng?????i g??p ph???n l???n trong vi???c gi??? v???ng s??? t???n t???i v?? ph??t tri???n c???a T???ng c???c 2, B??? Qu???c ph??ng. Trong th???i gian ?????m nhi???m c????ng v??? T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c 2 (2002 - 2009), nhi???u ????n v??? d?????i quy???n ???????c Nh?? n?????c phong t???ng danh hi???u Anh h??ng L???c l?????ng V?? trang Nh??n d??n v?? nhi???u danh hi???u cao qu?? kh??c.[4] Tuy nhi??n, ??ng b??? m???t s??? ng?????i ch??? tr??ch "l???i d???ng quy???n l???c".[5]

Th??ng 12 n??m 2004 (47 tu???i), ???????c Th??? t?????ng Ch??nh ph??? Th??ng Qu??n h??m Trung t?????ng Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam.

Th??ng 2 n??m 2009 (52 tu???i), B??? nhi???m gi??? ch???c v??? Th??? tr?????ng B??? Qu???c ph??ng. ph??? tr??ch c??ng t??c t??nh b??o v?? ngo???i giao.[6][7] Th??ng 8 n??m 2009, ??ng th??i ki??m nhi???m ch???c v??? T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c 2.

Ng??y 27 th??ng 4 n??m 2010, ???????c H???i ?????ng Ch???c danh Gi??o s?? Nh?? n?????c trao h???c h??m Ph?? Gi??o s?? chuy??n ng??nh Quan h??? Qu???c t???.

Th??ng 12 n??m 2011, (54 tu???i) ???????c Ch??? t???ch n?????c th??ng Qu??n h??m Th?????ng t?????ng Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam.

T???i ?????i h???i ?????ng to??n qu???c l???n th??? XI (2011-2016), ???????c b???u v??o Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam kh??a XI.

Ng??y 26 th??ng 1 n??m 2016, t???i ?????i h???i ?????i bi???u to??n qu???c l???n th??? XII, ??ng t??i ?????c c??? ???y vi??n Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam kh??a XII.

Ng??y 29 th??ng 4 n??m 2016, ???????c B??? Ch??nh tr??? ch??? ?????nh tham gia Th?????ng v??? Qu??n ???y Trung ????ng.

Ng??y 20 th??ng 2 n??m 2017, theo Quy???t ?????nh 249/Q??-TTg, Th??? t?????ng Nguy???n Xu??n Ph??c ???? b??? nhi???m l???i Nguy???n Ch?? V???nh, gi??? ch???c v??? Th??? tr?????ng B??? Qu???c ph??ng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay16,618
  • Tháng hiện tại204,297
  • Tổng lượt truy cập5,576,211
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây