Nguy???n Ch?? V???nh b??? kh??m nh??

Thứ hai - 07/10/2019 09:02
Nguy???n Ch?? V???nh (sinh n??m 1957) l?? m???t ch??nh kh??ch v?? s?? quan c???p cao trong Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam. ??ng hi???n l?? ???y vi??n Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam kh??a XI, XII, ???y vi??n Th?????ng v??? Qu??n ???y Trung ????ng, Th??? tr?????ng B??? Qu???c ph??ng Vi???t Nam, h??m Th?????ng t?????ng. ??ng t???ng gi??? ch???c v??? T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c 2, l??nh ?????o c??ng t??c t??nh b??o qu??n ?????i trong v??ng g???n 8 n??m t??? 2002 ?????n 2009.
Nguy???n Ch?? V???nh b??? kh??m nh??Nguy???n Ch?? V???nh
 (sinh n??m 1957) l?? m???t ch??nh kh??ch v?? s?? quan c???p cao trong Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam. ??ng hi???n l?? ???y vi??n Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam kh??a XIXII, ???y vi??n Th?????ng v??? Qu??n ???y Trung ????ngTh??? tr?????ng B??? Qu???c ph??ng Vi???t Nam, h??m Th?????ng t?????ng. ??ng t???ng gi??? ch???c v??? T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c 2, l??nh ?????o c??ng t??c t??nh b??o qu??n ?????i trong v??ng g???n 8 n??m t??? 2002 ?????n 2009.
Nguy???n Ch?? V???nh sinh ng??y 15 th??ng 5 n??m 1957 t???i H?? N???i, nguy??n qu??n ??? th??n Ni??m Ph??, huy???n Qu???ng ??i???n, t???nh Th???a Thi??n - Hu???. ??ng l?? con trai c???a ?????i t?????ng Nguy???n Ch?? Thanh. Nguy??n t??n ?????i t?????ng Nguy???n Ch?? Thanh l?? Nguy???n V???nh, v?? v???y v??? sau ??ng l???y t??n khai sinh c???a m??nh ?????t t??n cho con trai l?? Nguy???n Ch?? V???nh. M??? ??ng l?? b?? Nguy???n Th??? C??c, thi???u t??, c??ng t??c ??? B???nh vi???n 108, m???t n??m 1979. Ch??? g??i ??ng l?? Nguy???n Thanh H??, nguy??n Ph?? C???c tr?????ng C???c H??ng kh??ng Vi???t Nam, t??? 2007 ?????n nay l?? Ch??? t???ch H???i ?????ng qu???n tr??? ??? C??ng ty C??? ph???n H??ng kh??ng Vietjet Air.

N??m 1964 ?????n 1974, h???c sinh Tr?????ng Thi???u sinh qu??n Nguy???n V??n Tr???i, Tr?????ng V??n h??a Qu??n ?????i.

N??m 1974 ?????n 1976, h???c sinh tr?????ng C???p 3 L?? Th?????ng Ki???t nay l?? Tr?????ng Trung h???c ph??? th??ng Vi???t ?????c - H?? N???i.

N??m 1976, Thi ????? v??o h???c kh??a 11, H???c vi???n K??? thu???t Qu??n s???. T??? n??m 1978 ?????n th??ng 8 n??m 1980 ??ng ??i r??n luy???n th???c t??? t???i m???t ????n v??? ??? Thanh H??a, th??ng 8 n??m 1980, ??ng chuy???n sang h???c tr?????ng S?? quan Th??ng tin.

N??m 1983, t???t nghi???p Tr?????ng S?? quan Th??ng tin.

N??m 2003, b???o v??? th??nh c??ng Lu???n ??n Ti???n s?? chuy??n ng??nh Quan h??? Qu???c t???.
 

N??m 1983, ??ng t???t nghi???p Tr?????ng S?? quan Th??ng tin, ra tr?????ng ???????c phong h??m Trung ??y, v??? nh???n c??ng t??c t???i C???c Nghi??n c???u (C???c T??nh b??o- B??? Qu???c ph??ng). Trong qu?? tr??nh c??ng t??c, ??ng lu??n ho??n th??nh xu???t s???c nhi???m v??? ???????c giao. V?? v???y, ch??? trong v??ng 10 n??m, ??ng li??n t???c ???????c b??? nhi???m gi??? c??c ch???c v??? quan tr???ng v?? ???????c th??ng qu??n h??m v?????t c???p.

N??m 1991 (34 tu???i), B??? nhi???m ch???c v??? Tr?????ng ph??ng (thu???c C???c 12, T???ng c???c 2). Th??ng qu??n h??m Th?????ng t??.

Th??ng 2 n??m 1995, ??ng ???????c giao nhi???m v??? Ph??? tr??ch C???c 12 T???ng c???c 2 B??? Qu???c ph??ng.

Th??ng 5 n??m 1995 (38 tu???i), B??? nhi???m ch???c v??? Ph?? C???c tr?????ng C???c 12, th??ng qu??n h??m ?????i t??.

N??m 1996, B??? nhi???m ch???c v??? C???c tr?????ng C???c 12, T???ng c???c 2.

N??m 1998, B??? nhi???m ch???c v??? Ph?? T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c 2.

N??m 1999, (42 tu???i), ??ng ???????c Th??? t?????ng Ch??nh ph??? th??ng qu??n h??m Thi???u t?????ng Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam.

N??m 2002 (45 tu???i), B??? nhi???m gi??? ch???c v??? T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c 2 B??? Qu???c ph??ng.[1] ??ng l?? ng?????i g??p ph???n l???n trong vi???c gi??? v???ng s??? t???n t???i v?? ph??t tri???n c???a T???ng c???c 2, B??? Qu???c ph??ng. Trong th???i gian ?????m nhi???m c????ng v??? T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c 2 (2002 - 2009), nhi???u ????n v??? d?????i quy???n ???????c Nh?? n?????c phong t???ng danh hi???u Anh h??ng L???c l?????ng V?? trang Nh??n d??n v?? nhi???u danh hi???u cao qu?? kh??c.[4] Tuy nhi??n, ??ng b??? m???t s??? ng?????i ch??? tr??ch "l???i d???ng quy???n l???c".[5]

Th??ng 12 n??m 2004 (47 tu???i), ???????c Th??? t?????ng Ch??nh ph??? Th??ng Qu??n h??m Trung t?????ng Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam.

Th??ng 2 n??m 2009 (52 tu???i), B??? nhi???m gi??? ch???c v??? Th??? tr?????ng B??? Qu???c ph??ng. ph??? tr??ch c??ng t??c t??nh b??o v?? ngo???i giao.[6][7] Th??ng 8 n??m 2009, ??ng th??i ki??m nhi???m ch???c v??? T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c 2.

Ng??y 27 th??ng 4 n??m 2010, ???????c H???i ?????ng Ch???c danh Gi??o s?? Nh?? n?????c trao h???c h??m Ph?? Gi??o s?? chuy??n ng??nh Quan h??? Qu???c t???.

Th??ng 12 n??m 2011, (54 tu???i) ???????c Ch??? t???ch n?????c th??ng Qu??n h??m Th?????ng t?????ng Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam.

T???i ?????i h???i ?????ng to??n qu???c l???n th??? XI (2011-2016), ???????c b???u v??o Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam kh??a XI.

Ng??y 26 th??ng 1 n??m 2016, t???i ?????i h???i ?????i bi???u to??n qu???c l???n th??? XII, ??ng t??i ?????c c??? ???y vi??n Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam kh??a XII.

Ng??y 29 th??ng 4 n??m 2016, ???????c B??? Ch??nh tr??? ch??? ?????nh tham gia Th?????ng v??? Qu??n ???y Trung ????ng.

Ng??y 20 th??ng 2 n??m 2017, theo Quy???t ?????nh 249/Q??-TTg, Th??? t?????ng Nguy???n Xu??n Ph??c ???? b??? nhi???m l???i Nguy???n Ch?? V???nh, gi??? ch???c v??? Th??? tr?????ng B??? Qu???c ph??ng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay1,341
  • Tháng hiện tại57,027
  • Tổng lượt truy cập9,189,801
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây