N??N C??NG B???NG V???I D??N KH??NG L???Y AI ????NH GI???C!

Thứ ba - 20/10/2015 21:31
huy dong suc manh cua nhan dan tham gia phong chong tham nhung lang phi 1
huy dong suc manh cua nhan dan tham gia phong chong tham nhung lang phi 1
( Nh??n v??? ki???n c???a d??n B???ng A l??n T??a ??n qu???n Ho??ng Mai)

Nh?? th?? ????? Ho??ng

Ng??y 22 th??ng 5 n??m 2014, T??a ??n Qu???n Ho??ng Mai c?? c??ng v??n g???i ??ng Ch??? t???ch UBND qu???n Ho??ng Mai v??? vi???c nh???n ????n khi???u ki???n c???a ??ng L??u B??ch Thu???t v?? b?? L??u Th??? H???i tr?? t???i c???m d??n c?? B???ng A, ph?????ng Ho??ng Li???t, qu???n Ho??ng Mai, H?? N???i. Kh???i ki???n v?? vi???c c?????ng ch??? thu h???i ?????t c???a UBND qu???n Ho??ng Mai.
  V??? ti???n b???c ?????n b??, ?????i t??c l???y ?????t c?? tr??ch nhi???m thanh to??n s??ng ph???ng v???i d??n v?? hai b??n ph???i th???a thu???n gi?? c???. Gi?? bu???i n??o c??ng quy ???????c ra v??ng, ????la t??nh s??ng ph???ng. D??n B???ng A v?? d??n c??? n?????c ?????u n??i r???ng: ??? Ch??nh ph??? l???y l??m ???????ng s??, s??n bay b???n c???ng qu???c ph??ng, an ninh??? d??n hi???n kh??ng. Nh??ng l???y ????? c??c C??ng ty x??y d???ng nh?? c???a ??em b??n th?? ph???i ?????ng ?? hai b??n, thu???n mua v???a b??n???.
  T??i ph???i vi???t b??i n??y v?? th???y th????ng t??m cho d??n ??i kh???i ki???n. Con ki???n m?? ki???n c??? khoai! - Ng?????i ta l??t tay t??? d?????i l??n tr??n ki???n ai? - Nhi???u ng?????i d??n B???ng A ch??n n???n n??i th???!
   Khu ?????t l??m ???? th??? m???i B???c Nam Linh ????m c??ch g???n 20 n??m l?? c??nh ?????ng c???a c??c x?? ?????i Kim, Ho??ng Li???t. G???n sang thi??n ni??n k??? m???i, qu???ng n??m 1997 ??? 1998 ng?????i ta b???t ?????u ????ng c???c r???m r??? ????m ng??y ????? l??m khu ???? th??? n??y. Gi?? ?????t bi???t th??? 300m2 l??c ???y c??? 300 tri???u VND, gi?? b??y gi??? x??y xong ch???c ph???i tr??n d?????i tri???u ????! (23 t??? VND)
  Nhi???u c??n b??? c???p cao c?? bi???t th??? ??? ????y. C?? ng?????i v???n ???, c?? ng?????i ???? b??n ??i. H??? ???????c ph??n, chia l??, hay b??n gi?? r??? n???i b???, hay ???????c bi???u kh??ng, d??n kh??ng th??? bi???t ???????c. Vi???c n??y c?? c??c Bao C??ng th???i nay ph???i l??m s??ng t??? cho d??n bi???t?
       T??i c?? anh b???n h???c th???i c???p 3 l?? Nguy???n V??n B???o h???c ?????i h???c th????ng nghi???p kh??a 1968 ??? 1972 c??ng v???i anh Phan T???o, Nguy???n B??ch Khoa (nguy??n Hi???u tr?????ng tr?????ng ?????i h???c Th????ng M???i), Ng?? Minh Kh??i (nh?? th??), b?? Nguy???n Th??? Doan (Hi???n l?? Ph?? Ch??? t???ch n?????c)???Ch??ng t??i ?????n th??m nh?? anh T???o ??? khu bi???t th??? Linh ????m. Nghe anh k??? bi???t th??? anh mua l???i c???a m???t c??n b??? cao c???p v?? cho bi???t th??m d??n gi??u nh?? ngo???i giao, ,th????ng m???i , h??ng kh??ng???m???i ?????n mua ???????c bi??? th??? n??i n??y!
 ????ng nh?? d??n ph???n ??nh Khu ???? th??? m???i Linh ????m l?? ?????t ??ai mua b??n.
  ?????n b??y gi??? c??c c??nh ?????ng s???n xu???t c???a hai x?? v???n r???t nhi???u ch??? b??? kh??ng, v?? cho c??c h??ng qu??n thu?? t???m g???n hai m????i n??m nay! Th???t l?? l??ng ph??.
 C??ch ????y m???y n??m, h??ng ng??y d??n ?????u tranh ????i ?????t, ????i b???i th?????ng di???n ra nh?? c??m b???a. C??ng an qu???n, c??ng an ph?????ng, kh??ng ng??y n??o kh??ng tu???n n??o ra d???p d??n ?????u tranh, kh???i ki???n???Kh???i ki???n k??o d??i g???n 20 n??m!
  ?????y l?? vi???c r???t th????ng t??m. Ph???i s??ng ph???ng v???i d??n, c??ng an l?? b???n d??n, sao l???i ??i nghi??ng v??? c??ng ty b???t ?????ng s???n? Kh??ng c??ng b???ng v???i d??n l???y ai ??i ????nh gi???c b??y gi????

                                      H?? N???i, ng??y 8 ??? 6 ??? 2014
                                                      ?? ??? H
 

Tác giả bài viết: Ph???m Qu???c Ti???n

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay2,748
  • Tháng hiện tại23,818
  • Tổng lượt truy cập9,037,964
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây