H???i k?? Nguy??n Ng???c (ph???n 2)

Thứ năm - 20/06/2019 03:07
T??? H???u v???a b?????c v??o ph??ng h???p h???i ngh??? ?????ng vi??n, li???n n???m l???y ch??m r??u Nguy??n H???ng h???i:
??? R??u th???t hay gi????
Hay l?? ??ng ta v???n ch??a ch???u qu??n ???????c c??u tuy??n b??? th???ng th???n ngang t??ng c???a Nguy??n H???ng m???y ch???c n??m tr?????c?
H???i ngh??? ?????ng vi??n h???p ??? 51 Tr???n H??ng ?????o, v???n trong c??i c??n ph??ng l??t g??? l???ch s??? ???y. Ph??ng h???p c?? m???t c??i b???c g???.
H???i k?? Nguy??n Ng???c (ph???n 2)

 

Nguy??n Ng???c
 
T??? H???u v???a b?????c v??o ph??ng h???p h???i ngh??? ?????ng vi??n, li???n n???m l???y ch??m r??u Nguy??n H???ng h???i:
??? R??u th???t hay gi????
Hay l?? ??ng ta v???n ch??a ch???u qu??n ???????c c??u tuy??n b??? th???ng th???n ngang t??ng c???a Nguy??n H???ng m???y ch???c n??m tr?????c?
H???i ngh??? ?????ng vi??n h???p ??? 51 Tr???n H??ng ?????o, v???n trong c??i c??n ph??ng l??t g??? l???ch s??? ???y. Ph??ng h???p c?? m???t c??i b???c g???.
T??? H???u b?????c t???i b???c, ?????ng m???t l??c, r???i b???t ?????u n??i. C??u ?????u ti??n:
??? C??i b???c n??y ?????i v???i t??i l?? h??i cao ?????y. ?????i v???i anh Nguy??n Ng???c, ch???c c??n cao h??n.
V???y l?? t??i hi???u r???i.
??ng n??i kho???ng ba gi??? li???n. T??i kh??ng nh??? h???t. ?????i ?? b???n ????? d???n b??? ph?? ph??n k???ch li???t. N?? ch???ch h?????ng. N?? c?? m??i v??? t??? do t?? s???n. N?? c??? v?? cho t?? t?????ng c?? nh??n t?? s???n.
??? Nghe n??i c?? ng?????i nh???c ?????n chuy???n nh?? v??n t??? s??t b??n Li??n X??. ??? ????y, ai mu???n, th??? t??? s??t coi????
??ng n??i v??? s??? ??u vi???t c???a ch??? ngh??a t???p th???. ??ng k??? r???ng ??ng v???a ??i m???t chuy???n Cao B???ng, ?????n m???t th??n x??m n??o ????, xa l???m, g???p m???t anh gi??? m??y b??m n?????c h???p t??c x??. Anh ???y v??n h??a i t???, k??? thu???t ch???ng h???c h??nh g??, nh??ng bao nhi??u n??m nay c??i m??y v???n ch???y ngon l??nh. ???? l?? c??i g??? V?? sao? T???p th??? c?? th??? l??m n??n nh???ng ??i???u k??? di???u nh?? v???y ?????y. Con ng?????i m???i ????u? ??i ??i, r???i s??? th???y???
??? H???i ngh??? l???ng nh?? t???. Kh??ng bi???t ai ???? ng???i ph??a sau t??i, th?? th??o:
??? Phen n??y b??? m??? th???ng Ng???c.
T??i c??ng im l???ng. V??? sau Nguy???n Kh???i b???o: l??c ???? m??nh nh??n th???ng b???n, th???y m???t n?? c??? l???m l??. C??i th???ng!
??? Cu???i bu???i, t???t nhi??n t??i ph???i thay m???t anh em n??i m???y l???i. T??i n??i c???m ??n anh T??? H???u v??? nh???ng ?? ki???n c???a anh, v?? ch??ng t??i s??? nghi??m t??c nghi??n c???u.
Ch??? Lan Vi??n ti???n T??? H???u ra c???ng.
Nguy???n Tr???ng O??nh ????o xe ?????p t??i v???. O??nh b???o:
??? Kh??ng th??? ch???u ???????c c??i chuy???n anh m??y n?????c h???p t??c x?? c???a ??ng T??? H???u. K??? kh??ng th??? ch???u ???????c!
T???i h??m ????, ch??ng t??i l???i ng???i v???i nhau ??? 4 L?? Nam ?????, trong ph??ng ng??y x??a Nguy???n Thi th?????ng n???m b?? ra s??n, c??i kh??n ?????t qu???n ch???t tr??n ?????u, h?? h???c vi???t.
C?? ba anh em: Nguy???n Kh???i, Giang Nam v?? t??i. C??ng l???, ch??ng t??i v???n b??nh t??nh t??nh chuy???n ng??y mai. Ch??ng t??i v???n tin r???ng ?? ki???n c???a ch??ng t??i ????ng, c?? th??? c?? nhi???u s?? h???, nh??ng c?? b???n l?? ????ng, s?? h??? th?? ??i???u ch???nh l???i, ch??? sao.
B???t ng??? Ch??? Lan Vi??n ?????n. H??nh nh?? anh ??i b??? t??? 51 Tr???n H??ng ?????o l??n t???n ????y. Ng???i m???t l??c, anh b???o:
??? Khi chi???u, m??nh ????a anh T??? H???u ra c???ng, anh ???y d???n: N??i th??? th??i, ch??? ph???i b???o v??? th???ng Ng???c ????? n?? l??m vi???c.
Ch??ng t??i pha tr??, m???i anh u???ng. U???ng xong ch??n n?????c, anh ?????ng d???y, n??i:
??? Th??i b??y gi??? th??? n??y, ????? m??nh d???n c???u Ng???c l??n xin l???i anh T??? H???u. ??i v???i m??nh.
Nguy???n Kh???i, Giang Nam kh??ng n??i g??.

 
C??n t??i, th???c t??nh l??c ???? t??i gi???n l???m.
??? C???m ??n anh ??? t??i n??i ??? nh??ng??? m???t l??, t??i th???y t??i ch???ng c?? g?? ph???i xin l???i ??ng T??? H???u. Hai n???a, t??i c??ng l?? ng?????i l???n r???i, anh ???, c???n ??i, t??i ??i m???t m??nh c??ng ???????c. C???m ??n anh.
Ch??? Lan Vi??n h???m h???m b??? ra v???.
Ch??ng t??i c??n h???p ti???p m???t ng??y n???a. Cu???i c??ng, l?? ng?????i ch??? tr?? h???i ngh???, t??i ph??t bi???u k???t lu???n. T??i n??i:
??? H???i ngh??? ch??ng ta c?? b???n nh???t tr?? v???i b???n ????? d???n c???a ?????ng ??o??n???
Ra v???, nhi???u anh em b???t tay t??i. Ng?????i b???o:
??? ???????c l???m!
Ng?????i b???o:
??? M??y th???t qu?? qu???t. Ch???t, con ???.
C??ng c?? ng?????i quay m???t ??i.
*
Ch??ng t??i v???n l??m vi???c, nh??ng c??ng vi???c nh?? c??? r?? d???n ra. Kh??ng kh?? n???ng n???.
C?? h??m Nguy???n Kh???i n??i:
??? M??nh t?????ng c???u c?? ??ng Chu Huy M??n, ??ng V?? Ch?? C??ng sau l??ng c???u ch???. H??a ra???
??? Kh??ng, t??i ch???ng c?? ai sau l??ng c???. T??? m??nh ch???u tr??ch nhi???m.
B??o V??n ngh??? l???i ????ng c??i b??i ???hi???n th???c ph???i ?????o??? c???a Ho??ng Ng???c Hi???n (6). Giang Nam, T???ng bi??n t???p, c?? ????a cho t??i xem tr?????c, h???i ?? ki???n. T??i n??i:
??? T??i th???y b??i anh Hi???n c?? ?? hay, nh??ng kh??ng ch???t. C?? ch??? anh phi???n di???n gi???i th??ch v??n h???c tr???c ti???p t??? c?? s??? kinh t??? ??? x?? h???i, theo t??i, kh??ng ???n. Nh??ng ???? l?? ?? ki???n ri??ng c???a t??i. T??i ????? ngh??? nguy??n t???c l??m vi???c th??? n??y: ?????ng ??o??n kh??ng duy???t t???ng b??i b??o. T???ng bi??n t???p c?? th??? h???i ?? ki???n, tham kh???o, nh??ng ????ng hay kh??ng, t??? anh ph???i quy???t ?????nh.
Nhi???u ng?????i b???o b??i vi???t c???a anh Hi???n l?? ????????ng lo??, b??? tr?? h???p ?????ng??? v???i b???n ????? d???n c???a t??i. Ho??n to??n kh??ng ph???i nh?? v???y. C?? l??? hai ch??ng t??i g???n nhau ??? m???t s??? ?? t?????ng n??o ????, th??? th??i.
T??i l???i v???ng v??? trong quan h??? v???i Nguy???n Kh???i. C?? l???n anh h???i t??i:
??? Hay l?? m??nh chuy???n sang b??n H???i, ra kh???i qu??n ?????i lu??n.
T??nh h??nh bi??n ch??? c???a c?? quan H???i ??ang r???t gay go. Qu??? l????ng n???ng qu??. Ng?????i th???a nhi???u. T??i n??i:
??? ????? t??nh ????, ??ng ???. Bi??n ch??? c??n c??ng qu??.
Kh???i gi???n t??i. ??t l??u sau, anh chuy???n h???n v??o S??i G??n.
Trong ?????ng ??o??n, Ch??? Lan Vi??n l?? ng?????i c??ng k??ch t??i d??? d???i h??n c???. Anh ??? S??i G??n, l??u l??u m???i ra H?? N???i, ??i ????y ??i ???? n???m t??nh h??nh, l??n ch??? T??? H???u th??m d????? R???i ?????n k??? h???p, t???n c??ng t??i r??o ri???t. Anh vi???t c??? b??i ????nh t??i tr??n b??o V??n ngh???. Giang Nam h???i t??i:
??? C?? ????ng kh??ng?
T??i n??i:
??? T??y anh. Nh??ng theo t??i, c??? ????ng. Ch???ng sao ????u.
Nh???ng ng??y ???y, nhi???u l??c t??i th???y c?? ????n v?? c??ng. ??i l??m v???, m???t nho??i, c??ng th???ng, ch???ng bi???t n??i v???i ai.
T??i c??m ??n anh T?? Ho??i. Anh v???n l??m vi???c v???i t??i, chia s??? bao nhi??u vi???c linh tinh ph???c t???p h??ng ng??y. Anh l??m vi???c chu ????o, t???n t???y v?? nh??? nh??ng. Ch??? th?????ng v???ng m???t, ???m ??au hay ??i ????u ????, nh???ng khi c?? cu???c ?????u ???? c??ng.
C??ng c?? nhi???u ng?????i khuy??n t??i:
??? C???u n??n g???p ??ng T??? H???u m???t b???a. G???p, n??i ????i l???i, l???i ????u v??o ?????y c??? th??i. C???u t??? ??i l???n qu??.
T??i kh??ng ??i. V?? th???y ch???ng c?? g?? ????? n??i.
T??? ???y, m??i cho ?????n nay, t??i ch??? ?????n nh?? T??? H???u m???t l???n. ???y l?? l???n Phan T??? ???m n???ng.
Phan T??? ??? ???? N???ng, b??? ??au qu???n qu???i k??o d??i ??? b???ng su???t h??ng m???y n??m. B???nh vi???n C ???? N???ng ch???y ch???a ????? c??ch, kh??ng b???t. L??c nghi t???c ???ng d???n m???t, l??c nghi gan, l??c b???o c?? th??? c?? chuy???n g?? ???? ??? th???n??? R???t may b???y gi??? c?? m???t h???i ngh??? to??n qu???c ng??nh y h???p ??? ???? N???ng. C??c anh ??? b???nh vi???n C nh??? B??c s?? ?????ng V??n Chung xem h???. ???? l?? v??? B??c s?? ch???n ??o??n gi???i s??? m???t ??? n?????c ta. Nghe b???o ??ng kh??ng c???n d??ng ?????n c??? tai nghe, ch??? s??? n???n qua ??? b???ng, n??i ngay:
??? Ch??? c?? th??? l?? ??? tu???. Ra H?? N???i ngay ??i!
T??? ra b???nh vi???n Vi???t X?? H?? N???i. T??i v??o g???p anh ??i???ng, Ph?? ch??? nhi???m Khoa ngo???i, l?? ng?????i quen c??. T??i b???o:
??? T??? l?? b???n t??i, t??i l???i l?? ng?????i c?? tr??ch nhi???m ??? H???i, b???nh t??nh anh ???y th??? n??o, anh n??i th???c v???i t??i ??i.
??i???ng h???i:
??? ??ng c?? quen ??ng n??o th???t to kh??ng?
??? C??ng c?? th???.
??? V???y nh??? ??ng ???y n??i h??? m???t ti???ng v???i ??ng T??n Th???t T??ng b??n Vi???t ?????c sang xem cho m???t ch??t, c?? ?? ki???n, b???n m??nh l??m s??? ch???c tay h??n.
????m ???y t??i ?????n nh?? T??? H???u, k??? t??nh h??nh Phan T???, v?? nh??? ??ng n??i h??? v???i B??c s?? T??n Th???t T??ng. T??? H???u r???t nhi???t t??nh.
??? C???u ng???i ????y m???t l??t, m??nh g???i ??i???n tho???i cho anh T??ng ngay.
??ng v??o ph??ng trong, g???i ??i???n, tr??? ra, b???o:
??? ???????c r???i.
S??ng h??m sau, b??c s?? T??n Th???t T??ng b??? m???t phi??n h???p Qu???c h???i, v??o Vi???t X?? xem cho Phan T???. V??? sau ch??nh ??ng m??? v?? ??i???u tr??? cho anh.
Chuy???n l?? v???y.
T??i g???ng g?????ng h???t s???c l??m m???i vi???c c??n c?? th??? l??m ??? H???i, nh???ng vi???c m?? t??i t??m huy???t: gi??p c???ng c??? v?? ph??t tri???n Tr?????ng Nguy???n Du, lo cho nh???ng anh em tr??? c?? tri???n v???ng, lo t??? V??n h???c n?????c ngo??i, c???ng c??? b??o V??n ngh??? (anh Nguy???n V??n B???ng l???i tr??? v??? thay Giang Nam), l??m tr???i s??ng t??c ??? Hu???, ??? V??ng T??u, v.v.
Nh??ng c??i ?????ng ??o??n c??? r?? d???n ra. N?? r?? t??? b??n trong. ?????n tri???u t???p h???p c??ng kh??ng ???????c: Ch??? Lan Vi??n, Anh ?????c kh??ng th??m ra.
Cho ?????n tr?????c ?????i h???i Nh?? v??n l???n th??? III, l??c n??y do H?? Xu??n Tr?????ng tr???c ti???p ch??? ?????o, th?? n?? th???c t??? b??? gi???i th??? l???ng l???; kh??ng h??? c?? m???t quy???t ?????nh n??o c???a Ban b?? th?? l?? t??? ch???c ???? quy???t ?????nh l???p ra n??.
?????i h???i III h???p th??ng 9 n??m 1983. L???n ???y Nguy???n Duy c?? ?????n ph???ng v???n c??? Nguy???n Tu??n. C??? b???o:
??? M??nh ???? d??? m???y c??i ?????i h???i nh??ng ch??a th???y ?????i h???i n??o t???n nh?? c??i n??y.
Trong ?????i h???i t??i v???n ???????c b???u v??o Ban ch???p h??nh, nh??ng kh??ng tr???c ti???p l??m c??ng t??c g?? ??? H???i n???a. ??????????c gi???i ph??ng ??i s??ng t??c???.
L???i b???t ?????u m???t th???i k??? l??u l???ng lang thang r???t th?? v???. C??i ????? d???n ???? l??m kh???n ?????n t??c gi??? c???a n?? g??y xao ?????ng m???t th???i, ?????n nay t??i ch???ng gi??? ???????c b???n l??u n??o trong tay (7). B???n cu???i c??ng, t??i g???i cho ??ng L?? ?????c Th??? theo y??u c???u c???a ??ng, sau kh??ng th???y g???i tr??? l???i.
Nguy??n l?? ?????u 1981, m???t h??m t??i ??ang h???p Qu???c h???i th?? ???????c ??i???n c???a v??n ph??ng ??ng L?? ?????c Th??? g???i: 8 gi??? s??ng mai ?????n g???p ???anh S??u??? t???i 6 Nguy???n C???nh Ch??n.
??ng Tr?????ng Chinh, Ch??? t???ch Qu???c h???i, r???t nghi??m. ??ng tuy??n b???:
??? ?????i v???i ?????i bi???u Qu???c h???i th?? trong khi Qu???c h???i ??ang h???p, kh??ng c?? g?? quan tr???ng h??n l?? h???p Qu???c h???i.
C?? b???a ??ng L?? Hi???n Mai, b???y gi??? l?? B??? tr?????ng Th????ng binh x?? h???i, ?????n ch??? th?? k?? ??o??n Qu???c h???i, nh??? t??i th??a h??? v???i C??? m???t ti???ng, xin ngh??? m???t bu???i h???p.
C??? h???i:
??? Vi???c g???
T??i b???a ra m???t vi???c g?? ???? quan tr???ng l???m.
??? Quan tr???ng h??n c??? Qu???c h???i ???
Nh??ng r???i C??? cho ph??p.
T??i xin ph??p ngh??? m???t bu???i. ????ng 8 gi??? s??ng c?? m???t ??? 6 Nguy???n C???nh Ch??n. Anh Ng???c, th?? k?? ri??ng c???a C??? ??? ?????y, b???o:
??? Anh S??u c??n ??n s??ng. Anh ng???i ch??? m???t l??c.
T??i ng???i ch??? hai m????i ph??t. Trong hai m????i ph??t ???y, l???n ?????u ti??n t??i ???????c ch???ng ki???n s??? v???n h??nh c???a c??i gu???ng m??y ??? c???p t???i cao. T??i ng???i nghe anh Ng???c g???i ??i???n tho???i li??n t???c ?????n h??n ch???c n??i kh??c nhau, c??c B??? c???a Nh?? n?????c, c??c Ban c???a ?????ng, c??c c?? quan v?? th??? tr?????ng cao nh???t, n??i n??o c??ng n??i nguy??n m???t c??u: ???V???n ????? c??c anh th???nh th??? h??m qua, ?? ki???n anh S??u nh?? sau??????.
Ra trong m???t ????m h??m qua, con ng?????i t??i s???p ???????c g???p, ???anh S??u???, ???? gi???i quy???t v?? cho ch??? th??? v??? h??ng ch???c c??ng vi???c h???t s???c kh??c nhau, to??n nh???ng vi???c tr???ng ?????i, li??n quan ?????n v???n m???nh qu???c gia. B??? ??c ???y l??m vi???c su???t ????m qua, b??y gi??? m???nh l???nh ???????c ban ra qua c??i ??i???n tho???i c???a ng?????i th?? k?? n??y.
Ng???i ???? hai m????i ph??t, t??i c?? c???m gi??c ???????c nghe t???n tai, th???y t???n m???t c??i b??nh xe v???n m???nh ?????t n?????c ??ang quay, l???ch s??? ??ang ??i, r?? r??ng???
??ng L?? ?????c Th??? h???i t??i:
??? ?????u ??u??i th??? n??o, anh k??? xem?
T??i k??? h???t ?????u ??u??i. Nghe xong, ??ng b???o:
??? Ti???u s??? c???a anh, t??i c?? bi???t. Anh l?? ng?????i c?? kinh nghi???m, nh??ng ch??? y???u l?? kinh nghi???m chi???n tranh, chi???n tr?????ng. B??y gi??? anh v??? l??nh ?????o H???i Nh?? v??n. ??? ?????y l?? m???t c??i b???i gai, anh ch??a kinh nghi???m g??, v???p l?? ph???i. H??m nay t??i ch??? c?? th??? n??i v???i anh, t??i x??c nh???n ba ??i???u: anh l?? ng?????i trung th???c, anh c?? t??m huy???t, v?? l?? ng?????i l??m vi???c. Ba ??i???u ????, c?? th??? kh???ng ?????nh. C??n chuy???n quan ??i???m, t??i ch??a ?????c b???n ????? d???n, anh v??? g???i cho t??i m???t b???n, t??i s??? c?? ?? ki???n sau. C??ng ph???i c??n trao ?????i l???i v???i anh T??? H???u n???a.
T??i v??? g???p Tr?? Giang, ngh??? s?? ??i???n ???nh, b???y gi??? c??ng l?? ?????i bi???u Qu???c h???i. C?? lo l???ng:
??? Th??? n??o anh?
T??i b???o:
??? C?? b???n l?? ???????c. Nh??ng c??n m???t c??i c?? b???n h??n n???a, quan ??i???m, C??? ch??a c?? ?? ki???n.
Tr?? Giang c?????i:
??? ????ng ki???p, ai b???o ??i l??m l??nh ?????o.
Nguy???n Tr???ng O??nh ng??y n??o c??ng ?????n t??i. Anh r???t ??t n??i, ch??? hay th??? d??i. V???y m?? quy???t li???t ????o ?????. Anh vi???t th?? xin g???p ??ng L?? ?????c Th???. Khi ???????c g???p, anh n??i th???ng v???i ??ng:
??? Nguy??n Ng???c ????ng. T??? H???u sai.
Anh v??? b???o t??i:
??? M??nh n??i v???y, m?? kh??ng th???y ??ng S??u ph???n ???ng g?? c???. Kh??ng bi???t ?????ng n??o m?? l???n.
Ri??ng t??i, t??i bi???t nh???ng cu???c g???p g??? ???y ch???ng ??i ?????n ????u. T??? do, k??? c??? t??? do s??ng t??c, kh??ng ph???i l?? th??? c?? th??? ??i c???u xin. Cu???c s???ng c??n ph???i v???n ?????ng, theo nh???ng qui lu???t nh???c nh???n c???a n??.
T??i bi???t c??ng vi???c ??? H???i l??ng nh??ng, ch???ng ra sao, ng??y c??ng r???i r??. Nh??ng t??i c??ng bi???t, c??ng tin H???i Nh?? v??n kh??ng ?????ng ngh??a v???i n???n v??n h???c. C??i H???i ch??ng t??i c?? b??? r???c ?????n ????u, m???c, ?????i s???ng v??n h???c v???n ??i theo con ???????ng c???a n??, c?? th??? c??ng th??m v???t v??? h??n, nh??ng ch???ng g?? ng??n ???????c.
??i???u ???y ????ng v???i c??? t???ng nh?? v??n.
Nguy???n Kh???i b??? v??o S??i G??n, anh kh??ng c??ng t??i ch??o ch???ng ti???p nh???ng ng??y s??ng gi??. Nh??ng anh kh??ng tr??t b??n tr??n ???m???t tr???n??? ch??nh c???a anh: s??ng t??c. Cha v?? con, v????? khi???n t??i hi???u v?? v???n y??u Nguy???n Kh???i, d???u ????i khi, c?? ????n qu??, t??i c??ng c?? gi???n anh ??t nhi???u.
Nguy???n Minh Ch??u ch???ng n??i ch???ng r???ng. Trong su???t c??i cu???c c??i v?? v??? ????? d???n ???y anh h???u nh?? ho??n to??n ?????ng ngo??i. ????i khi h??i c?????i m???a. Nh??ng ch??nh trong nh???ng ng??y ???y, anh v???t v?? t??m m???t con ???????ng m???i, tr?????c h???t cho ch??nh anh, v?? nh?? sau n??y ta s??? th???y, cho c??? ch??ng ta, cho b?????c chuy???n kh?? nh???c m?? quy???t li???t c???a v??n h???c.
V?? bao nhi??u anh ch??? em tr???, ??? kh???p n??i. Ch??a r?? r???t c?? m???t c??i g??, song ?????ng th???i l???i c??ng r?? r??ng kh??ng th??? nh?? tr?????c n???a???
T??i c?? m???t ng?????i quen, l?? m???t nh?? ph?? b??nh tr??? r???t uy t??n ??? Li??n X??, Evgu??ni Sidorov. Anh l?? Gi??m ?????c H???c vi???n V??n h???c Gorki. M???t nh?? ph?? b??nh uy??n b??c, t??o b???o v?? tinh t???, l?? ng?????i ???? ph??t hi???n Evtouchenko. Anh sang H?? N???i, h???i th??m t??i, anh em b???o t??i ???? v??o Hu???. ?????n Hu??? h???i, anh em b???o t??i v???a ??i S??i G??n. V??o S??i G??n, anh em l???i b???o t??i ??i C???n Th?? r???i. Sidorov nh???n xu???ng C???n Th??:
??? V??? ngay, mu???n g???p m???t ch??t.
T??i m?????n xe c???a V??n ngh??? H???u Giang, ch???y l??n. ??m h??n nhau ba l???n, ????ng ki???u Nga.
Sidorov gh?? tai:
??? Nghe n??i c???u b??? ??i ????y, ph???i kh??ng?
??? T???m b???y. L??m g?? c??. M??nh ??ang ??i du l???ch.
T???i, ch??ng t??i ng???i u???ng cognac v???i nhau tr??n t???ng cao nh???t c???a kh??ch s???n ?????c L???p S??i G??n.
T??i h???i:
??? ??ng th???y v??n h???c ch??ng t??i th??? n??o?
Sidorov b???ng nghi??m trang, anh ?????t c???c r?????u xu???ng b??n:
??? C??c anh c?? m???t n???n v??n h???c, th???t ?????y. Kh??ng n??i n???nh ????u. Nh??ng n????? ??? ngo??i H???i Nh?? v??n.
??? U???ng ??i ??? t??i b???o ??? ?????n ????y nh????? Nh??ng m?? n??y, h???i th??m m???t c??u: nh?? v???y l?? t???t hay l?? kh??ng t???t?
??? ??ng c???t v???n t??i nhi???u qu??, ch??? nh?? th??? l?? h??i b???t l???ch s??? ?????y.
????m ???y t??i u???ng h??i nhi???u. Ng??? l???i v???i Sidorov ??? kh??ch s???n ?????c L???p. G???n s??ng t???nh d???y nh??n ra m???t s??ng S??i G??n c??n m??? s????ng, sau l???p c???a k??nh c??ng h?? v??.
Sidorov h???i:
??? Sao d???y s???m th????
??? M??nh ??i ????y.
??? ??i ????u?
??? C???n Th??.
??? C?? ng?????i y??u d?????i ???y ???
??? C??ng c?? th???.
??? Th???ng qu???, th??? th?? ??i ??i. Ch??o!
Nh???ng ng??y ???y sao l??? th???. T??i v???a nh?? m???t k??? th???t nghi???p, th???a r???i r??i, lang thang, v???a l???i c??? n??n n??ng th??? n??o ???y trong ng?????i, kh??ng y??n. Ch??? ?????i m???t c??i g?? ???? s??? ?????n, nh???t ?????nh ph???i ?????n ch???. Kh?? nh???c l???m, nh??ng t???t y???u, ????ng ch???, ????ng tin.
T??i kh??ng bao gi??? ngh?? b???n ????? d???n lu???m thu???m n??? ???? m??? ra m???t c??i g?? cho v??n h???c, cho ng?????i vi???t, g???i ?? cho m???t s??? b???ng n??? m???i.
C?? l??? tr??i l???i m???i ????ng, ch??nh s??? tr??n tr??? ??m th???m trong h??ng tr??m ng?????i c???m b??t ng??y ???y ???? g???i ?? cho n??. May ra th?? ??u ??i???m ch??? y???u c???a n??, n???u c??, l?? n?? ???? ??t nhi???u ????nh h??i ???????c ???c??i g?? ???????. V?? l??n ti???ng b??o hi???u.
*
(?????n th??ng 5 n??m 1987, b??o V??n ngh??? c???a H???i Nh?? v??n th???t s??? ???? ch???t. B??o ????nh b???n li???n ba s???, v?? ??? qu??, kh??ng c??n ti???n mua gi???y v?? tr??? nh?? in. B??o l?? ki???u ???s??? nghi???p c?? thu???, ngh??a l?? ???????c nh?? n?????c tr??? l????ng, nh??ng c??n m???i th??? kh??c ph???i l???y ti???n b??n b??o m?? l??m. ????o V??, quy???n T???ng bi??n t???p, ch??? tr????ng gi??? m???t c??i marge (m???t c????? l???) an to??n tuy???t ?????i, anh tuy??n b??? ???ch??? ???? b??ng gi???a s??n, tuy???t ?????i kh??ng ra bi??n???. Khi b??o h???t ti???n, anh g???i m???t c??i c??ng v??n l??n Th?????ng v??? H???i Nh?? v??n v?? Ban V??n h??a V??n ngh??? Trung ????ng b??o tin l?? b??o ph???i ????ng c???a v?? b??? ??i S??i G??n.
V??n ngh??? d???u sao c??ng l?? t??? b??o l???n trong c??? n?????c, ?????t nhi??n ????nh b???n, d??? khi???n d?? lu???n trong ngo??i n?????c th???c m???c n??n ???tr??n??? r???t lo, nhi???u l???n gi???c Th?????ng v??? H???i Nh?? v??n t??m g???p T???ng bi??n t???p m???i. Th?????ng v??? l??ng t??ng. M???t h??m Nguy???n Minh Ch??u h???i ???y c??ng l?? ???y vi??n Ban Ch???p h??nh h???i, ?????n ch??i ??? 65 Nguy???n Du, n??i v???i Nguy???n ????nh Thi v?? Ch??nh H???u: ?????? Hay ta m???i anh Ng???c v??? l??m b??o. Anh ???y t???ng l??m b??o trong c??? hai cu???c chi???n tranh??????. G???p anh Tr???n ?????, Nguy???n ????nh Thi v?? Ch??nh H???u b??o l???i ?? ki???n Nguy???n Minh Ch??u. Anh ????? b???o v???y c??c c???u v??? l??m c??ng v??n ????? ngh??? ch??nh th???c ??i. Nh??ng r???i hai anh v??? l???i ph??n v??n, ch???n ch???. Anh ????? cho ng?????i xu???ng gi???c. Cu???i c??ng m???i c?? c??ng v??n ch??nh th???c c???a Th?????ng v??? H???i. T??i v??? l??m T???ng bi??n t???p V??n ngh??? t??? th??ng 6-1987. ???????c ????ng 1 n??m 6 th??ng. ?????n cu???i n??m 1988 th?? quan h??? gi???a b??o v?? Th?????ng v??? H???i c??ng th???ng cao ?????, b???i Th?????ng v??? c??ng ch??? mu???n ??????? b??ng gi???a s??n???, gi??? marge an to??n r???ng, c??n t??i th?? quy???t ???????a b??ng ra bi??n???, ?????i m???t tr???c ti???p v???i ?????i s???ng ph???c t???p??? Cu???i c??ng quan h??? ????? v??????
T??i mu???n d??nh m???t ch????ng d??i n??i ri??ng v??? ???v??? b??o V??n ngh??????. Xin h???n???) (8)
*
?????u th??ng 12-1988, l??c quan h??? gi???a b??o V??n ngh??? v?? Ban th?? k?? H???i Nh?? v??n ???? r???t c??ng th???ng, nh???ng ?????ng t??c cu???i c??ng ??ang ???????c r??o ri???t ti???n h??nh ????? c??ch ch???c T???ng bi??n t???p b??o (???????c g???i l???ch s??? l?? ??? thuy??n chuy???n c??ng t??c ???), trong m???t cu???c h???p gi???a Ban bi??n t???p ch??ng t??i v?? th?????ng tr???c Ban th?? k??, ch??? Ng???c Trai b???y gi??? l?? Ph?? t???ng bi??n t???p n??i:
??? C??c anh n??n ch?? ??: t??? b??o b??y gi??? ??ang r???t c?? uy t??n, s??? l?????ng l??n h??ng ch???c v???n, n?? c?? h??ng tri???u ?????c gi???.
Ch??nh H???u, Ph?? t???ng th?? k?? tr???c, tr??? l???i:
??? ?????ng vin v??o s??? l?????ng. M???t c?? g??i c???i tru???ng ?????ng ??? ng?? t?? ???????ng, c??ng kh???i ng?????i x??m l???i xem.
H??m ???y tr???i r??t, t??i ??i gi??y da. ??? chi???n tr?????ng nh???ng phen ??c li???t, t??i v???n ???????c ti???ng l?? ng?????i b??nh t??nh, trong quan h??? h??ng ng??y c??ng ???????c xem l?? bi???t t??? k??m ch???. Nh??ng l???n n??y kh??ng n??n ???????c m??nh n???a, t??i ?????ng d???y, n???n g??t gi???y ????ng ????ng xu???ng s??n g??? c???a ph??ng b???u d???c g??c hai nh?? 65 Nguy???n Du, ch??? m???t anh ta, m???ng l???i.
Nguy???n ????nh Thi can:
??? Anh Ch??nh H???u c?? l??? l???i, th??i anh Ng???c ?????ng gi???n qu??.
Ch??nh H???u n??i m???y l???i xin l???i g?? ????.
T??i ng???i xu???ng, c??? k??m m??nh l???i. Cu???c b??n b???c l???i ti???p t???c. B??n c??ch s???p ?????t cu???c ra ??i c???a t??i nh?? th??? n??o!
Ri??ng t??i, gi???n xong, l???i bu???n. Bu???n nhi???u h??n gi???n. T??i bi???t Nguy???n ??inh Thi c??ng ngh?? v??? t??? b??o ch???ng kh??c g?? Ch??nh H???u, nh??ng nh??? nh??ng kh??n kh??o h??n, anh can. G???n m?????i n??m tr?????c, v??? ????? v??? ?????ng ??o??n H???i Nh?? v??n, anh c??ng t???ng l??m vai tr?? ???y: ng?????i can gi??n, ??i???u h??a. C??n Ch??nh H???u th???t th?? h??n, anh n??i th???ng ?? ngh?? anh ra.
Ch??nh H???u v???i t??i c??ng c?? th??? g???i l?? b???n quen ???? r???t l??u n??m. H???i 1956-57 ?????n 1962, c??ng nh?? 4 L?? Nam ?????, Ch??nh H???u ??? ph??ng V??n ngh???, t??i ??? t???p ch?? V??n ngh??? Qu??n ?????i. C??i t???p th??? 4 L?? Nam ????? m???t th???i tr??? trung, ???m ??p, s???ng, l??m vi???c, ????a ngh???ch v?? t??. Ch??ng t??i t???ng ?????ng l??a v???i nhau l??m bao nhi??u v??? y??u ??????ng ngh???ch ng???m v?? man d???i.
??? chi???n tr?????ng kho???ng 1967-68 t??i vi???t th?? cho anh V??n Ph??c b???y gi??? c??ng ???? v??o Nam B???: ???H???t chi???n tranh r???i, c??n s???ng, th??? n??o c??ng c??ng tr??? v??? 4 L?? Nam ?????, anh nh??!???. T??i c??ng hay vi???t th?? ra H?? N???i cho Ch??nh H???u l??c n??y ???? l??m Tr?????ng ph??ng V??n ngh??? r???i C???c ph?? C???c V??n h??a Qu??n ?????i, nh???c nh???ng k??? ni???m x??a, v?? nhi???u l???n gi???c anh chi vi???n th??m l???c l?????ng vi???t tr??? v??o cho ch??ng t??i. C??ng ????i khi b???c anh, ch??? y??u c???u c?? th??? m?? anh ch???n ch??? qu??, m??i 1971 m???i g???i cho ch??ng t??i m???i Nguy???n Tr?? Hu??n.
Sau 1975, tr??? ra H?? N???i, t??i g???p l???i m???t Ch??nh H???u ???? kh??c, ch???m ch???p, b??? v??? v?? c??ng ch???c h??n. ????i l???n l??m vi???c ???? c?? v??i va ch???m nh???, t??i mu???n nhanh, g???n, d???t kho??t, anh do d???, c??n nh???c, ???nghi??n c???u??? m??i??? Nh??ng c??ng ch??a c?? g?? r???n n???t. C??i qu??n t??nh c???a ni???m h??ng say trong chi???n tr?????ng c??n m???nh. Ng??y t??i c?????i v???, c??? nh?? 4 L?? Nam ????? x??m l???i lo cho. Ch??nh H???u ?????ng l??m ch??? h??n. ????m c?????i r???t bu???n c?????i, m?????n h???i tr?????ng Ban Th???ng nh???t trung ????ng ??? Thu??? Khu??, tr??n t?????ng c??n treo nguy??n ?????y ????? ???nh M??c, ??nghen, L??nin v?? c??? H???, ch??? c???t ??i m???i ??ng Stalin???
H??nh nh?? cho ?????n v??? ????? d???n th?? m???i s??? m???i r?? r???t. Tr??n t???p ch?? V??n ngh??? Qu??n ?????i l??c b???y gi??? ch??? c?? hai b??i ph?? ph??n k???ch li???t ????? d???n, c??? hai ?????u do Ch??nh H???u vi???t.
Sau ?????i h???i Nh?? v??n l???n th??? III, Ch??nh H???u ???????c ??i???u ?????ng t??? qu??n ?????i ra l??m Ph?? t???ng th?? k?? tr???c c???a H???i (c??ng ra v???i H???u Mai) ????? ch???n ch???nh c??i H???i ???? b??? t??i l??m h?? h???ng.
?????n chuy???n b??o V??n ngh??? th?? Ch??nh H???u tr??? th??nh ng?????i c???ng r???n nh???t trong Ban Th?????ng v???. T??i c??ng l?? lo???i b?????ng, kh??ng kh?? ng??y c??ng c??ng. C?? l???n anh g???i cho t??i b??i ph??t bi???u c???a Bondarev, k??m theo m???y ch??? b???o b??o n??n ????ng, anh cho ???? l?? m???t b??i th??? hi???n quan ??i???m ????ng ?????n. T??i tr??? l???i: n???u l?? ch??? th??? c???a Ban Th?????ng v??? ph???i ????ng th?? xin c?? c??ng v??n, ch??? k?? v?? ????ng d???u r?? r??ng. M???y ch??? vi???t th?? tay, t??i s??? coi nh?? m???t l???i khuy??n, ????ng hay kh??ng l?? quy???n quy???t ?????nh v?? tr??ch nhi???m c???a t???ng bi??n t???p.
C??c anh b???o t??? b??o l?? ti???ng n??i c???a Ban Th?????ng v???. T??i ch??? tr????ng: n?? ch???u tr??ch nhi???m tr?????c Ban th?? k??, Ban ch???p h??nh v?? tr?????c ph??p lu???t, nh??ng n?? l?? ti???ng n??i c???a c??? n???n v??n h???c. N?? c?? t??nh ?????c l???p t????ng ?????i c???a n??. V?? ch??nh T???ng bi??n t???p ch???u tr??ch nhi???m v??? c??i ph???n t??nh ?????c l???p t????ng ?????i ????. B??o V??n ngh???kh??ng ph???i l?? c??ng b??o c???a H???i Nh?? v??n. N???u kh??ng, c???n c?? T???ng bi??n t???p l??m g???
Ch??nh cu???c va ch???m ???? d???n ?????n vi???c th?????ng tr???c Ban th?? k?? g???i m???t ???t??? tr??nh??? gay g???t l??n Ban B?? th?? Trung ????ng ?????ng t??? c??o b??o V??n ngh??? ???? tho??t kh???i s??? ki???m so??t c???a Ban th?? k?? H???i Nh?? v??n, ???? l???t v??o b??n tay ??i???u khi???n c???a Ban V??n h??a v??n ngh???, c???a anh Tr???n ?????. Ban th?? k?? tuy??n b??? kh??ng ch???u tr??ch nhi???m v??? t??? b??o n???a. D?????i c??i t??? tr??nh n???i ti???ng ???y, c?? ch??? k?? c???a ba ng?????i: Nguy???n ????nh Thi, Ch??nh H???u, Nguy???n Kh???i.
V??? vi???c n??y, c?? m???y chuy???n bu???n c?????i.
Anh Ho??i V?? l?? ng?????i l??m vi???c r???t l??u n??m ??? b??o V??n ngh???, qua ?????n b???n, n??m ?????i T???ng bi??n t???p, b???o:
??? Th?? x??a nay c?? bao gi??? Ban th?? k?? ???ch??? ?????o??? t??? b??o ????u. Ch???ng h??? n??i ?????n bao gi???. Sao b??y gi??? l???i ????i ch??? ?????o r??o ri???t th???!
Trong h???i ngh??? Ban ch???p h??nh th??ng 9-1988, Nguy???n ????nh Thi y??u c???u Ban ch???p h??nh bi???u quy???t Ban ch???p h??nh nh???t tr?? t??n th??nh n???i dung T??? tr??nh ???? g???i l??n Ban b?? th?? t??? th??ng 6-1988.
Anh Nguy???n V??n B???ng kh??ng ch???u. Anh b???o:
??? T??i c?? ?????ng ?? c??i t??? tr??nh ???y ????u m?? bi???u quy???t nh???t tr??!
B??n c??i lung tung m???t l??c, Nguy???n ????nh Thi l???i n???y ra s??ng ki???n:
??? V???y ????? ngh??? h???i ngh??? bi???u quy???t t??n th??nh r???ng Ban th?? k?? c?? quy???n g???i m???t t??? tr??nh l??n Ban b?? th?? Trung ????ng.
??, t??i ng???c nhi??n. G???i m???t t??? tr??nh th?? ai m?? ch???ng c?? quy???n. T??i c??ng gi?? tay n??. Quay l???i, th???y Nguy???n Khoa ??i???m v???n ng???i im, nh???t ?????nh kh??ng ch???u gi?? tay. ??i???m n??i:
??? T??i c??ng l?? u??? vi??n Ban th?? k??. N???u l?? t??? tr??nh c???a Ban th?? k?? th?? ch??? c???n T???ng th?? k?? ho???c m???t ph?? thay m???t T???ng th?? k?? k??. ?????ng n??y c?? ba ng?????i k??. V???y l?? th??? n??o? V???y ?????y kh??ng ph???i l?? m???t t??? tr??nh c???a Ban th?? k??. ?????y l?? m???t h??nh ?????ng c?? t??nh ch???t b?? ph??i c???a ba ng?????i ???y.
T??i ph???c l??n Nguy???n Khoa ??i???m. Anh l?? ng?????i l??m ch??nh tr??? th???t. Gi???i th???. T??i v???n ch??? l?? c??i anh ngh??? s?? t??y ti???n, lang thang.
Nguy???n Minh Ch??u, l??c n??y ???? ???m n???ng l???m, b???o t??i:
??? C?? c??i t??? tr??nh ???? l?? ????? ??i ?????n di???t t??? b??o ?????y. C???u chu???n b??? tinh th???n ??i l?? v???a. Nh??ng c??? ph???i gi??? v???ng cho ?????n c??ng, cho ?????n ph??t ch??t. S??? c???u kh??? ?????y.
Ch??u n??i ?????n c??i s??? kh??? c???a t??i. Anh kh??ng h??? n??i ?????n c??i s??? c???a anh. Nh???ng ng??y ???y, c??n b???nh hi???m ngh??o ???? ph?? v??? g???n h???t h???ng huy???t c???u c???a anh.
C??ng v??? chuy???n c??i t??? tr??nh ????, ????u v??o kho???ng th??ng 10-1988, m???t h??m ng???i v???i Nguy???n Kh???i ??? 43 ?????ng Kh???i S??i G??n, n??i chuy???n g???n su???t bu???i, Kh???i b???o t??i:
??? Nhi???u suy ngh?? c???a Ng???c, m??nh t??n th??nh c???, Ng???c c??ng bi???t r???i. Nh??ng vi???c ??ng ????? cho t??? b??o ??i theo con ???????ng ???y th?? m??nh r???t lo. M??nh lo c?? nh???ng ng?????i, nh???ng l???c l?????ng mu???n d??ng t??? b??o, d??ng c??? c??i H???i c???a ta, cho nh???ng m???c ????ch ch??nh tr??? ri??ng c???a h???. R???t nguy hi???m.
T??i n??i:
??? Th??i ???????c, nh???ng suy ngh??, nh???ng m???i lo c???a t???ng ng?????i trong ch??ng ta c?? th??? kh??c nhau. Nh??ng trong quan h??? b???n b?? v?? quan h??? c??ng l??m vi???c v???i nhau, c?? m???t c??i ranh gi???i kh??ng th??? v?????t qua ???????c, n???u ???? c??ng tin nhau, c??ng l??m vi???c v???i nhau v?? m???t ?? h?????ng chung. ??ng k?? t??n d?????i c??i t??? tr??nh n??? l?? ??ng ???? v?????t qua c??i ranh gi???i ???y r???i ?????y. Nh?? v???y l?? kh??ng ???????c.
Kh???i kh??ng n??i g?? n???a.
G???n hai th??ng sau, khi ??? H?? N???i ng?????i ta ????a t??i ??i kh???i b??o V??n ngh???, ?????t ng???t Nguy???n Kh???i t??? S??i G??n g???i ra m???t b???c ??i???n: ???T??i kh??ng ?????ng ?? thay T???ng bi??n t???p b??o V??n ngh??????.
T???t nhi??n c??i b???c ??i???n c???a v??? Ph?? T???ng th?? k?? H???i ???y c?? l??m cho m???t s??? ng?????i ??? H?? N???i kh?? ch???u, nh??ng n?? ch???ng c?? t??c d???ng g??. C?? l??? n?? ch??? c?? m???t ch??t t??c d???ng n??o ???? ?????i v???i ch??nh Kh???i th??i.
T??i hi???u Kh???i, ng?????i b???n r???t l??u n??m c???a t??i, t??? ng??y ?????, c??i th???ng n??y n?? bi???t ?????c ti???ng T??y ch??ng m??y ??i!??? (9). T??i hi???u bi k???ch c???a Kh???i. C?? l??? trong c??i cu???c v???a qua, anh l?? ng?????i bu???n v?? c?? ????n nh???t. Anh bi???t t???t c??? nh??ng v???a bi???t v???a th?????ng l??m ng?????c l???i c??i bi???t r???t s???c s???o c???a anh. Anh c?? ????n v???i chung quanh nh??ng ch???c c??n gay go h??n, bu???n h??n, c?? ????n v???i ch??nh m??nh.
C?? th???i gian Nguy???n Kh???i hi???u l???m anh Tr???n ?????, nghi r???ng anh ????? mu???n lo???i Kh???i ra trong ph????ng ??n d??? ki???n c???a anh. Nh??ng t??i th?? t??i bi???t r??. Ch??nh v??o l??c quan h??? gi???a Kh???i v?? t??i ??ang c??ng, l???i th??m s??? x??c xi???m c???a m???t s??? k??? trung gian, anh Tr???n ????? n??i v???i t??i: ????????ng ngh?? sai v??? Kh???i. H??y ?????c nh???ng c??i Kh???i vi???t. C???u ???y c?? th??? n??i, l??m th??? n??y th??? kh??c, nh??ng trong c??i vi???t, Kh???i v???n r???t r?? r??ng, m???nh m???. ???? m???i l?? c??i ch??nh??????.
G???n ????y, m???t h??m ??? S??i G??n, Kh???i h???i t??i:
??? Nghe n??i s???c kho??? anh ????? y???u ??i nhi???u ph???i kh??ng?
T??i nghe trong gi???ng anh m???t m???i lo ch??n th??nh, m???t t??nh c???m qu?? tr???ng th???t s???.
Con ng?????i nh?? v???y ????. Ch???ng ????n gi???n ch??t n??o.
Ch??nh H???u ch???c ch???n kh??c h???n Nguy???n Kh???i. Kh???i ch??a bao gi???, kh??ng bao gi??? l?? c??ng ch???c. Anh v???a s???ng trong m???t gu???ng m??y ch??nh quy???n, qu??n ?????i, nh???n nh???c ch???u s??? chi ph???i c???a gu???ng m??y n???ng n??? ???y, tr??ng anh l??c n??o c??ng bu???n bu???n, c?? ch??t g?? ???? nh?? ch??n n???n, l???i v???a s???ng ngo??i r??a b??? m??y, th??ng minh v?? s???c s???o nh??n c??i b??? m??y ???y b???ng ????i m???t m???a mai, m???t s??? m???a mai pha l???n b???t l???c. Anh ch??a bao gi??? l?? m???t nh?? v??n-chi???n s??. Kh??ng l??m ???????c v?? c??ng kh??ng mu???n nh???n c??i ch???c hi???u h??ng h???n ???y; nh??ng l???i c??ng kh??ng ????? s???c l??m m???t ng?????i t??? do th???t s???. C?? l??? ch???ng ph???i ng???u nhi??n m?? m???t quy???n ti???u thuy???t g???n ????y c???a anh mang c??i t??n v???a to t??t v???a bu???n: M???t c??i nh??n gian b?? t??.
Nguy???n Minh Ch??u c??ng c?? m???t quy???n ti???u thuy???t ch??a k???p vi???t, ?????nh l???y t??n l?? C??i ng?????i. Ch??u mu???n ?????m m??nh, nh?? m???t sinh linh b?? nh???, trong c??i ?????m ch??m kh??? ??au ki???p ng?????i. Kh???i c??ng nh??n th???y v?? mu???n n??i v??? c??i c??i ???y, nh??ng anh kh??ng ????? s???c, kh??ng d??m th??? h???t m??nh v??o ???? nh?? Ch??u. Anh v???a m???a mai coi khinh c??i gu???ng m??y, v???a v???n c??? b??m v??o n?? m?? s???ng, ????i l??c c??n tham gia s??? v???n h??nh c???a n?? n???a.
Kh???i m??u thu???n ??? Kh???i d?????ng nh?? c??ng l?? kh???i m??u thu???n c???a kh??ng ??t tr?? th???c ??? ta b??y gi???.
Ch??nh H???u th?? kh??ng ???????c ?????n v???y. Anh b??? c??ng ch???c h??a s??u h??n, li??n t???c h??n, d??i h??n v?? ?????m h??n nhi???u. T?? th??? c??ng ch???c t???n t???y v?? nghi??m t??c gi???t ??i g???n h???t c??i ph???n nh?? th?? t???ng c?? th??? t??i hoa, con ng?????i v???n t???ng l??ng m???n trong anh. Anh c?????ng l???i ng??y m???t y???u ???t, v?? cu???i c??ng t??? m??nh tr??? th??nh m???t b??? ph???n c???a c??i th??? l???c b???t con ng?????i ph???i quy ph???c m?? ch??nh anh t???ng l?? n???n nh??n c???a n??.
?????y c??ng l?? m???t th??? bi k???ch, c??ng ????ng bu???n h??n.
??? Ch??nh H???u t??i th?????ng th???y c??ng m???t l??c hai th??i ????? s???ng ch???ng nh?? ?????i ngh???ch: anh kh??ng th??ch nhi???u s???, c?? ph???n an ph???n n???a l?? kh??c, nh??ng l???m khi l???i c??ng r???t d??? d???n, quy???t li???t g??y s???. T??i tin r???ng trong con ng?????i ???y c??ng t???ng c?? s??? gi???ng x??, nh??ng s??? gi???ng x?? ng??y c??ng y???u ??i, m??n m???i, ?????n g???n nh?? ch???ng c??n g??.
Nh???ng con ng?????i nh?? v???y s??? xa d???n ?????i s???ng sinh ?????ng th???c ??? kh??ng ph???i ch??? ?????i s???ng x?? h???i h???n ?????n b??n ngo??i. H??? xa d???n, m???t li??n l???c d???n v?? ?????n m???t h???n, t???t h???n m???i li??n l???c v???i ?????i s???ng ph???c t???p v?? h???nh ph??c, kh??t v???ng v?? qu???n qu???i b??n trong con ng?????i.
L???i n??i ?????c ?????a v?? h???n x?????c c???a Ch??nh H???u coi c??ng ch??ng th???i ???y c???a b??o V??n ngh??? ch??? l?? ????m ng?????i u m?? x??m quanh ???c?? g??i c???i tru???ng ?????ng gi???a ng?? t?? ???????ng??? c??n t??? b??o th?? ch??nh l?? c?? g??i ?? u??? n???, t??i tin r???ng anh ho??n to??n ngh?? th???t, n??i th???t. Anh kh??ng h??? l??? l???i ????u. T??i d???n g??t gi???y ????ng ????ng xu???ng m???t s??n g??? c??n ph??ng g??c hai 65 Nguy???n Du v?? hung h??ng m???ng l???i anh, l?? m???t h??nh ?????ng n??ng gi???n t???c th???i c???a t??i l??c ???y. Nh??ng r???i sau ???? t??i bu???n nhi???u h??n gi???n.
Kh??ng, anh kh??ng hi???u n???i cu???c chi???n ?????u c???a ch??ng t??i, c???a t??i. N??i th??? n??y th?? nghe ki??u c??ng qu??, nh??ng th???t v???y: n?? ??? ngo??i t???m v???i c???a anh. Bi???t l??m sao?!
Trong h???i ngh??? Ban ch???p h??nh H???i Nh?? v??n th??ng 9-1988 h???p nh??? ??? h???i tr?????ng nh?? kh??ch Trung ????ng ??o??n 15 H??? Xu??n H????ng, tuy???t ?????i ??a s??? Ban ch???p h??nh k???t t???i k???ch li???t b??o V??n ngh???, th??ng qua m???t c??i ngh??? quy???t ch???n ch???nh t??? b??o ???v??? m???t t??? ch???c???, t???c l?? s??? c??ch ch???c ng?????i ph??? tr??ch b??o, anh N??ng Qu???c Ch???n l?? ng?????i l??n ??n b??o d??? d???i nh???t. ?????n gi??? gi???i lao, ra h??nh lang, anh h???i t??i:
??? T??i n??i th???, anh c?? gi???n kh??ng?
T??i c?????i:
??? Ch???ng chuy???n g?? m?? gi???n. Ch??? c?? ??i???u anh l???c h???u qu??, theo t??i anh ch???m m???t kho???ng m?????i n??m ?????y.
V??? sau t??i k??? l???i v???i Nguy???n Khoa ??i???m. ??i???m b???o:
??? Anh n??i th??? l?? c??n ??t qu?? ?????y!
Qu??? th???c cu???c ??i t???i gian nan v?? k???ch li???t c???a x?? h???i, m?? v??n h???c nh?? m???t m??i th??m d?? ti??n phong, ???? chia r??? ch??ng t??i qu?? xa. C?? ng?????i b???o l?? b?? ph??i. T??i kh??ng th???y nh?? v???y. T??i th???y ?????y l?? m???t s??? chia r??? s??u s???c. C???n g???i cho ????ng c??i t??n c???a n??.
*
Tr?????c ?????i h???i Nh?? v??n l???n th??? III v??i th??ng, anh ????o Duy T??ng, l?? ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, ?????ng ?????u ph??? tr??ch c??ng t??c t?? t?????ng, c?? m???i t??i ?????n ch??i. Ch???c kh??ng ph???i ????????n ch??i???, b???i ?????n ch??i th?? m???i v??? nh?? ri??ng. Anh m???i t??i ?????n ch??? l??m vi???c c???a Ban b?? th?? Trung ????ng ?????ng, ???????ng Nguy???n C???nh Ch??n. V???y t???c l?? ???l??m vi???c???.
T??i bi???t s???p ?????i h???i Nh?? v??n r???i, c??c anh c?? lo l???ng v??? t??i. Vi???c t??i ??i kh???i b??o V??n ngh??? v???y m?? ???m ?? kh?? r???ng v?? l??u, ?????n g???n ?????i h???i l???i c??ng r??? l??n, c??ng h??n. Ch???c ch???n trong ?????i h???i ??? m?? l???n n??y l?? ?????i h???i to??n th??? ??? nhi???u ng?????i s??? ?????t l???i v???n ????? t??? b??o. Th???m ch?? c?? nguy c?? m???t s??? kh??ng ??t anh ch??? em s??? ly khai kh???i H???i, n???u vi???c b??o V??n ngh??? kh??ng ???????c gi???i quy???t th???a ????ng. V?? vi???c b??o V??n ngh??? th?? tr???c ti???p li??n quan ?????n t??i. T??i b???ng nhi??n tr??? th??nh m???t th??? ??i???m trung t??m ch?? ?? c???a hai ph??a. Nhi???u anh ch??? em mu???n d???ng t??i th??nh m???t th??? ???ng???n c??? ?????u tranh??? (!). C???p tr??n th?? lo kh??ng bi???t th??i ????? c???a t??i trong ?????i h???i s??? nh?? th??? n??o?
Anh ????o Duy T??ng m???i t??i ?????n h???n l?? v?? chuy???n n??y th??i.
K??? th???c sau v??? b??o V??n ngh??? t??i mu???n ?????ng ra ngo??i cu???c. C?? bu???n, b???c b???i ??t l??u, nh??ng r???i t??m tr???ng t??i l???i thanh th???n. B???i v?? t??i tin r???ng t??i ???? l??m xong m???t c??ng vi???c c???n thi???t v?? ????ng l??c, do t??nh th??? giao v??o tay t??i m???t n??m r?????i ???y. C??ng vi???c ???? l??m ??? b??o c?? hay c?? d???, c?? ????ng c?? sai, v???ng v??? v?? l???m l???n c??ng c??, nh??ng t??i cho r???ng v??? c?? b???n t??? b??o V??n ngh??? ???? l??m tr??n vai tr?? t???t y???u c???a n?? trong m???t b?????c ??i t???t y???u c???a x?? h???i v?? c???a v??n h???c. B?????c ???y ???? xong, v??n h???c s??? t??? n?? ??i ti???p b?????c kh??c, c?? th??? c??n ph???c t???p, gian nan, m???t m??? h??n, nh??ng kh??ng g?? c???n l???i ???????c n???a. T??i tin. H???i ???y, tr??n m???t t??? b??o, t??i c?? n??i: ???T??i l?? ng?????i l???c quan???.
Ph???n ri??ng t??i, t??i ch??? c??n m???t lo l???ng v?? ??au kh???, l???n h??n nhi???u: t??i v???n ch??a tr??? l???i vi???t ???????c!
Anh L?? Ng???c Tr?? t??? S??i G??n vi???t th?? ra cho t??i:
?????? trong n??y anh em v???n nh???c ?????n anh v?? bi???t tin vui bu???n v??? anh. Anh em th????ng anh nhi???u. Ri??ng t??i, t??i ngh?? ?????t n??y n???u anh c?? th?? gi??? t???p trung vi???t m???t c??i g?? ????, ch???c s??? r???t hay. V??n h???c l?? n???i ??au m??. Ng?????i ??ang ??au nh?? anh c?? nhi???u ??i???u ????? n??i hay l???m. Hu???ng chi ??? anh v???n s???n c?? ch???t tr??? t??nh r???t ?????m v?? s??u c???a ng?????i v??ng Trung B???. Ch???t tr??? t??nh ???y kh??ng n??n th?? bay b???ng b???ng nh?? ch???t th?? x??? B???c, nh??ng n?? h???p d???n v?? cu???n h??t l???m??????.
T??i g???p L?? Ng???c Tr?? l???n ?????u ti??n l?? ??? Maskova, sau khi ???? ????ng b??i V??n h???c v?? ch??nh tr??? c???a anh ??t l??u. L?? Ng???c Tr?? ??ang b???o v??? lu???n ??n ti???n s??. ????m Maskova r??t kh??ng th??? t?????ng, ????u ?????n ??m 30 hay 35 ?????. Ch??ng t??i d??u nhau ??i lang thang tr??n c??c h?? ph??? v???ng ng???t v?? b??ng ????ng tr??n nh?? m???. Ch??ng t??i n??i v???i nhau v??? nh???ng tri???n v???ng v?? kh??t khao c???a v??n h???c ta. T??i ????? ngh??? L?? Ng???c Tr?? sau b??i V??n h???c v?? ch??nh tr??? r???i, b??y gi??? chuy???n vi???t ti???p cho ch??ng t??i v???n ????? V??n h???c v?? hi???n th???c. Tr?? b???o:
??? Anh suy ngh?? v???y l?? ????ng r???i. T??i c??ng ??ang ngh?? v???n ????? ???y. Ph???i l???n l?????t c??? g???ng gi???i quy???t m???t s??? v???n ????? c?? b???n anh ???.
Tr?? h???i:
??? T??nh h??nh ??? nh??, sau ngh??? quy???t 05 c???a B??? Ch??nh tr???, nh?? th??? n??o?
T??i n??i:
??? C??i ngh??? quy???t ???y th???t hay, nh??ng c?? ph???n h??i s???m h??n t??nh h??nh chung. C?? s??? x?? h???i cho m???t ngh??? quy???t nh?? v???y ??? ta ch??a c?? ?????. Cho n??n t??i ch???c s???p t???i n?? (c??i ngh??? quy???t ???y) s??? r???t v???t v???, th???m ch?? c?? th??? b??? ?????y l??i. Nh??ng d???u sao c??ng ???? c???m ???????c m???t c??i m???c m???i. Quan tr???ng l???m???
H??n th??ng sau, tr??? v??? H?? N???i, t??i nh???n ???????c b??i V??n h???c v?? hi???n th???c c???a L?? Ng???c Tr??. ???? l?? m???t trong nh???ng b??i l?? lu???n v??n h???c c?? b???n nh???t tr??n m???t b??o, su???t th???i gian t??i l??m V??n ngh???.
??? L?? Ng???c Tr?? b???o l?? t??i ?????ang ??au???. T??i r???t hi???u anh: anh ho??n to??n kh??ng mu???n n??i l?? t??i ??au v?? t??i m???t ch???c, c??ng kh??ng ph???i l?? n???i ??au c???a m???t phen tr??? gi??. C??? cho l?? n???i ??au ??i th?? ?????y l?? do t??i hi???u ?????i v?? hi???u ng?????i h??n, hay ch??nh x??c h??n, t??i hi???u ch??nh t??i h??n. Cu???c v???t l???n v???a qua r???t cu???c, l??? th???, l???i ????a t??i ?????n ch??? ?????i di???n v???i ch??nh m??nh. V???i c??? cu???c ?????i m??nh.
T??i hi???u ra r???ng ?????t n?????c, d??n t???c n??y ??ang ?????i di???n v???i ch??nh m??nh. V??n h???c ??ang ?????i di???n v???i ch??nh m??nh. T???ng ng?????i c??ng v???y. T??i c??ng v???y.
?????i di???n, v?? c??? t??? t??m hi???u ch??nh m??nh, cu???c ?????i m??nh, to??n b??? h??nh tr??nh v?? h??nh trang c???a ch??nh m??nh. M???t s??? c??? g???ng v??o lo???i kh?? kh??n nh???t, r??o ri???t v?? ??au ?????n nh???t. ????i h???i d??ng c???m l???n nh???t.
T??i l???i mu???n ??i lang thang. H??nh nh?? trong khi ??i lang thang, d??? suy ngh?? h??n???
Cho n??n, th???t t??nh t??i cho r???ng s??? lo l???ng c???a c??c anh, c???a anh T??ng v??? c??i ???th??i ???????? c???a t??i ??? ?????i h???i Nh?? v??n s???p t???i l?? l???c l??ng v?? nh??? nh???t qu??. T??i ch???ng quan t??m g?? l???m ?????n chuy???n ???y. C?? quan tr???ng g?? l???m ????u c??i ?????i h???i, c??? c??i H???i ???y n???a, m?? c??c anh lo ?????n s???t v?? th???!???
Qu??? nhi??n anh T??ng h???i t??i d??? ki???n ?????i h???i s??? th??? n??o? Theo t??i n??n th??? n??o?
T??i n??i th???ng v???i anh:
??? T??i ch???ng c?? ?? ki???n g??. B???i v??, theo t??i, ?????i h???i l???n c??? c??i H???i n???a ch???ng quy???t ?????nh g?? ?????i v???i v??n h???c ????u. C?? m???t c??i H???i Nh?? v??n t???t hay kh??ng t???t th?? v??? c?? b???n c??ng ch???ng l??m sao ?????i v???i v??n h???c c???. C??c anh qu?? lo, l?? l???m. Kh?? nh???t ?????i v???i nh?? v??n l?? vi???c anh ta ng???i tr?????c trang gi???y tr???ng, ?????i di???n v???i c??i ???ph??p tr?????ng tr???ng??? c???a anh, nh?? Nguy???n Tu??n n??i. ?????i m???t v???i n??, ch??? ?????c c?? m???i m??nh anh. Ch???ng ai, ch???ng th??? l???c, ch???ng h???i h?? n??o gi??p ???????c anh ch??t g?? trong cu???c ?????i m???t c?? ????n v?? kh???ng khi???p ????. B???i ???? l?? cu???c ?????i m???t c???a anh v???i ch??nh anh. B???n ch???t c???a c??ng vi???c s??ng t??c l?? v???y. Ch??? mong ?????ng c?? ai l??m phi???n nhi???u th??m h??? khi h??? ng???i tr?????c trang gi???y, tr?????c ch??nh h???, trong cu???c ?????i ch???t ??au ?????n, kh???c nghi???t ????. H???i h?? tuy???t nhi??n ch???ng h??? tr??? g?? cho h??? l??c ???y ????u. H??? tr??? cho h??? l??c ???y, anh ??? ??? t??i n??i ??? xin anh ?????ng ng???c nhi??n, c?? khi ch???ng h???n l???i l?? s??? c?? m???t c???a m???t ng?????i ????n b?? m?? h??? y??u say ?????m, v?? l?? v?? tuy???t v???ng??? T??i xin l???i anh, kh??ng bi???t anh c?? hi???u kh??ng?
Th??? ?????y, v???y vi???c g?? c??c anh ph???i qu?? lo l???ng th???. T??i e c??c anh nh???m. V???n ????? l?? ??? ch??? kh??c kia.
??? ??? ch??? n??o? ??? Anh T??ng h???i.
??? ??? ch??nh ng?????i s??ng t??c.
??? ????
??? Anh ???? m???i t??i ?????n, anh ???? h???i, th??i h??m nay t??i s??? xin n??i. T??i s??? n??i v??? m???t v???n ????? c?? th??? anh cho l?? l???c ????? nh??ng t??i l???i ngh?? l?? quan tr???ng h??n nhi???u.
T??i s??? n??i v??? gi???i tr?? th???c, gi???i ???s?? phu??? ??? n?????c ta, m?? c??ng ch??? xin n??i ri??ng trong v??n ngh???. T??i mu???n ????? ngh??? ?????ng nh??n l???i t???n g???c v???n ????? n??y, b???i ????y m???i l?? v???n ????? g???c.
H??y l???y v?? d??? nh?? n?????c Nga, m?? ta t???ng r???t g???n. Tr?????c C??ch m???ng th??ng 10, n?????c Nga, d???u l?? n?????c Nga phong ki???n, ???? l?? m???t qu???c gia ?????c l???p l??u ?????i. H??? c?? m???t gi???i s?? phu ????ng ho??ng, cao l???n, ?????c l???p. Nh???ng nh??n c??ch ?????i th???, ?????i bi???u cho c??? d??n t???c, cho c??? n???n v??n minh kh??ng ch??? c???a n?????c Nga. Nh???ng Tolstoi v?? Dostoievski, nh???ng Nekrassov v?? Tourgueniev, nh???ng Ghersen v?? Dobrolioubov, nh???ng Leskov v?? Garchin. Ch??nh v?? c?? truy???n th???ng l???n ????, m?? sau C??ch m???ng, c??? trong nh???ng n??m ??en t???i nh???t d?????i ch??? ????? Stalin, h??? v???n c??n nh???ng t??i n??ng v?? nh??n c??ch s???ng s???ng, c?? th??? b??? gi???t ch???t ch??? kh??ng th??? b??? b??? g???c: nh???ng Bounin v?? Pilniak, nh???ng Mandelstam v?? Tvardovski, nh???ng Soljenitsyn v?? Pasternak, nh???ng Tsetaieva v?? Akhmatova, nh???ng Boulgakov v?? Eisenstein??? H??? v???n c??n m???t n???n v??n h???c v?? ngh??? thu???t l???n???
Gi???i tr?? th???c v??n h???c ngh??? thu???t ??? ta tr?????c C??ch m???ng th??ng T??m c?? m???t ch??? m???nh v?? r???t quan tr???ng: l??ng y??u n?????c n???ng n??n. V?? cu???c c??ch m???ng c???a ch??ng ta su???t m???y ch???c n??m qua ch??? y???u l?? cu???c c??ch m???ng c???u n?????c, gi???i ph??ng d??n t???c. H??y nh??? l???i xem: h???u h???t l???p v??n ngh??? s?? ta th?????ng g???i l?? ti???n chi???n, nh???ng ng?????i t??n tu???i v?? t??i n??ng nh???t ?????u ??i theo c??ch m???ng v?? kh??ng chi???n. Ch??ng ta ch??? m???t ????i ba ng?????i. Ch???ng h???n trong h???i ho???, ng?????i t??i n??ng nh???t, Nguy???n Gia Tr??, kh??ng ??i v???i kh??ng chi???n. Nh??ng ??ng c??ng kh??ng theo gi???c. ??ng v??o S??i G??n, c???m c???i v???, r???i sang Paris, v???n c???m c???i v???. Trong ??m nh???c, c?? l??? ch??ng ta m???t m???t t??i n??ng ????ng ti???c: Ph???m Duy??? Nh??ng c??ng ch??? ????i ba ng?????i, ?????m ???????c tr??n ?????u ng??n tay, v???y th??i. Nguy???n Tu??n, Nguy???n Huy T?????ng, Xu??n Di???u, T?? Ho??i, Ch??? Lan Vi??n, Nam Cao, T?? Ng???c V??n, Tr???n V??n C???n, B??i Xu??n Ph??i, V??n Cao??? ?????u ??i v???i C??ch m???ng, cho ?????n t???n ng??y nay. Th???t qu??, kh??ng d??? g?? ???????c th???.
Nh??ng ?????ng th???i, t??i m???nh d???n ngh?? v?? h??m nay n??i r?? v???i anh, v??? c?? b???n l???p tr?? th???c v??n ngh??? ti???n chi???n ??? ta c??ng ch??? l?? l???p tr?? th???c nh??? b?? c???a m???t n?????c thu???c ?????a nh??? b??. M???t trong nh???ng n??t t??nh c??ch b???m sinh ??? h??? l?? s??? ????n h??n. M???t l???p s?? phu ????n h??n. Nh???ng Phan B???i Ch??u, nh???ng Phan Ch??u Trinh ???? h???t.
Trong gi???i ch??ng t??i c?? m???t ng?????i c???m b??t l??o th??nh v???n ???????c ti???ng l?? ng?????i c????ng tr???c nh???t. T??i k??nh tr???ng ??ng. ????m tang ??ng, t??i ???? l??m r???t to tr??n t??? b??o c???a t??i. Nh??ng t??i c??ng bi???t c??i c????ng tr???c c???a ??ng, n??i cho c??ng, c??ng ch??? l?? c????ng tr???c??? v???t. Ng?????i ta d???i d???t ??i s??n c??i Th??p R??a, ??ng ch???i vung l??n. X??y nh?? cao t???ng nhi???u quanh H??? G????m, ??ng c??ng l???i ch???i om l??n, b???o l?? bi???n c??i h??? ?????p th??? th??nh c??i gi???ng m???t??? V???y ???? th??i. Ch??? nh???ng chuy???n ?????i s??? qu???c gia, ???? bao gi??? th???y ??ng d??m c?? ti???ng n??i l???n, ?????c l???p. Boulgakov c?? th??? ng???a tay xin Stalin m???t ch??n k??o m??n r???p h??t ????? ki???m s???ng, nh??ng nh?? v??n c??? ??i???n c???a th???i ?????i v??n h???c x??-vi???t ???y, trong quan ??i???m v?? s??ng t??c c???a m??nh, ?????n ch???t kh??ng h??? ch???u l??i m???t li. Pasternak khi b??? c??? H???i Nh?? v??n Li??n X?? la ?? ??u???i ra kh???i H???i v?? c??i gi???i Nobel trao cho ??ng, ???? vi???t m???y ch??? g???i H???i Nh?? v??n: ???T??i hi???u ho??n c???nh bu???c c??c b???n ph???i l??m vi???c n??y, t??i tha th??? cho t???t c??? c??c b???n???.
C??n ??ng gi?? t??i hoa v?? c????ng tr???c c???a ch??ng t??i, ??ng bi???t ??ng v???a b??? ch??? ????? nghi ng???, khinh r???, l???i v???a ???????c ch??? ????? v?? n???, ??ng b??n ???l??m n??ng??? v???i ch??? ?????, th???nh tho???ng l???i l??m m??nh l??m m???y ????i ch??t. Th??? th??i. ??t l??u tr?????c khi m???t, ??ng t??m s??? bu???n r???u v?? chua ch??t: ???M??nh c??n s???ng ???????c ?????n ngay nay l?? v?? m??nh bi???t??? s??????.
Trong m???i v??? ???s?? phu??? ???y c???a ch??ng ta ?????u c?? m???t vi??n c??ng ch???c nh??? b?? c???a Tchekhov???
C??i ch???t vi??n ch???c nh??? b?? Tchekhov b???m sinh ????, t??? sau C??ch m???ng l???i b??? m???t lo???t cu???c v??i d???p th?? b???o li??n t???c: c???i c??ch ru???ng ?????t, ch???nh hu???n, c???i t???o n??y r???i ?????n c???i t???o kh??c, t?? t?????ng v??n ngh??? Di??n An, c??c v??? ??n v??n ngh??? li??n ti???p??? c??ng l??m cho nh??? b?? th??m ??i, co l???i, g???p xu???ng???
Ch??ng ta kh??ng c?? m???t l???p tr?? th???c ti???n chi???n l???n ??? ???? l?? ??i???u c???n nh??n th???ng v?? suy ngh??.
?????n th??? h??? ch??ng t??i, d???u mu???n d???u kh??ng, ch??ng t??i c??ng k??? th???a h???. C??? ch???t ????n h??n l???n s??? kh??n ngoan v???t c???a h???. Ch??ng t??i v???a coi th?????ng h??? v?? ch??ng t??i bi???t nh??n c??ch c???a h??? c??ng ch??? l???ng nh???ng th??? th??i, l???i v???a h???c b??i h???c ??au ?????i c???a h???: ph???i bi???t s??? ????? m?? s???ng.
S??? k??? th???a ???y c??n k??o d??i ?????n c??? th??? h??? sau ch??ng t??i, trong t??nh th??? b??y gi??? l???i c??n pha th??m nh???ng t???p ch???t c?? h???i v?? l??u manh; t???t nhi??n kh??ng ph???i ??? t???t c???, nh??ng ?????i th??? l?? nh?? v???y.
C??c anh th?????ng h???i: t???i sao ch??ng ta ch??a c?? t??c ph???m l???n? T??i xin tr??? l???i: v?? ch??ng ta ch??a c?? nh???ng nh??n c??ch l???n.
?????i m???i trong x?? h???i v?? trong v??n ngh??? m???y n??m qua ???? ??em l???i nh???ng g??? C?? t??c ph???m kh?? h??n, c?? ?????i s???ng v??n h???c ngh??? thu???t phong ph?? sinh ?????ng h??n. Nh??ng n??i th???t c??ng ch??a c?? g?? gh?? g???m ?????c s???c l???m ????u. V?? c??ng kh??ng ph???i l?? c??i quan tr???ng nh???t.
Th??nh qu??? quan tr???ng nh???t v???a qua, theo t??i, l?? s??? b???t ?????u nh???n ra, b???t ?????u ?? th???c v?? kh??i ph???c c??i v??? th???, c??i t?? c??ch ????ng ho??ng, ?????c l???p, t??? do, tr??ch nhi???m c???a ng?????i c???m b??t, ??? trong ch??nh ng?????i c???m b??t, tr?????c ?????t n?????c, nh??n d??n v?? ?????ng c???a m??nh.
???? l?? s??? gi???i ph??ng b??n trong c???a ng?????i ngh??? s??, t??? do b??n trong th???t s??? c???a ng?????i c???m b??t. Theo t??i, c??i ???y ???? b???t ?????u, ???? b???t ?????u c??. V?? s??? th???c t???nh ???? l?? quy???t ?????nh, t???c l?? kh??ng th??? ?????o ng?????c ???????c, d???u c??n r???t nhi???u ??au ?????n v?? tr??? gi??.
N???u ph???i n??i m???t ??i???u g?? ???? v??? ?????i h???i nh?? v??n s???p t???i th?? t??i xin n??i: t??i tin ?????i h???i s??? di???n ra theo h?????ng ????. V?? nh?? v???y l?? ????ng m???ng, cho ?????ng, cho ?????t n?????c, cho v??n h???c.
Nh??ng h??nh nh?? c??c anh l???i lo l???ng v??? ch??nh c??i ??i???u t??i cho l?? ????ng m???ng ????, c??c anh v???i t??m c??ch ng??n l???i.
C?? l??? c??ng ??t ch??? ????? n??o n??ng niu ch??m s??c bao c???p cho v??n ngh??? s?? b???ng ch??? ????? ta. Nh??ng ???? l?? ki???u nu??i n???ng o b??? m???t ????m con h??t, m???t ????m cung v??n. Ch??ng t??i kh??ng c???n c??i ???y, ch??ng t??i chi???n ?????u cho m???t t?? th??? ?????c l???p, t??? do ????ng ho??ng v?? ?????y tr??ch nhi???m c???a nh?? v??n tr?????c ?????t n?????c???
Anh T??ng l???ng nghe, kh??ng c???t l???i t??i. Cu???i c??ng anh b???o:
??? V???n ????? anh n??u ra l?? ????ng suy ngh??, c?? ch??? t??i ?????ng ??, c??ng c?? ch??? ch??a ?????ng ??. L???n kh??c ta s??? trao ?????i ti???p.
Tr?????c khi ra v???, t??i n??i:
??? T??i kh??ng c??n l??m b??o V??n ngh??? n???a. N???u c??n l??m th?? d??? ?????nh c???a t??i l?? sau m???ng ????? t??i n??ng th??n, t??i s??? tri???n khai ti???p v???n ????? quan tr???ng h??n l?? v???n ????? tr?? th???c???
Kh??ng th???y anh n??i g??.
C??ng kh??ng th???y anh m???i t??i ?????n ch??i n???a.
*
Nh???ng ??i???u t??i n??i v???i anh ????o Duy T??ng h??m ???? th???t s??? l?? nh???ng ??i???u t??m huy???t c???a t??i su???t th???i gian t??i ???n???m??? t??? b??o V??n ngh???. Khi kh??ng ??? b??o n???a, ???? v???n l?? t??m huy???t c???a t??i trong m???i vi???c t??i c??n c?? th??? l??m ch??t g?? ???? cho v??n h???c. V?? c??ng l??, tr?????c h???t, t??? l??m cho ch??nh t??i. T??? gi???i ph??ng m??nh.
Trong m???i ch??ng ta, ?????u c?? m???t k??? n?? l???. L??? thay c??i ch??? ????? c???a ch??ng ta, c??i ch??? ????? kh??t khao h??n b???t c??? th???i ?????i n??o tr?????c gi???i ph??ng cho ?????t n?????c, cho con ng?????i??? cu???i c??ng l???i ??i ?????n v??i d???p, b??p ngh???t con ng?????i. L???i l??m ?????m th??m c??i ch???t n?? l??? trong con ng?????i.
T??i bi???t, t??i tin r???ng nh???ng ng?????i c???m b??t, ?????c bi???t nh???ng c??y b??t tr???, ???? ?? th???c ng??y c??ng r?? ??i???u ???y, v?? quy???t ph?? v??? ra. M???i ng?????i m???t c??ch, ??? nh???ng m???c ????? kh??c nhau.
Nguy???n Kh???i r???t r?? n??i v??? ???c??i th???i l??ng m???n ???y???. T??nh anh v???n th???, ch???ng quy???t li???t bao gi???. Nh??ng t??i nh???n ra, ?????ng sau c??i r???t r?? c??n mong manh ???y m???t c??i c?????i chua ch??t t??? ch??? ri???u m??nh. ???????c ch???ng ???y c??ng ???? l?? qu?? l???m r???i.
Nguy???n Minh Ch??u l???m l?? nh??ng li???u l??nh, tuy??n b??? Ai ??i???u cho m???t th???i v??n ngh??? minh ho???. B??i ????a ra t??a so???n, nhi???u anh em r???t ng???i, nh??ng t??i c??? quy???t ?????nh ????ng. B???i t??i bi???t Nguy???n Minh Ch??u c??? m???t tr???n quy???t r???t m??nh ra ????? ??i t???i, chuy???n sang m???t tr???n kh??c. T??i c???m ph???c anh v?? bi???t ti???ng n??i c???a anh s??? gi??p th??m ngh??? l???c cho bao nhi??u ng?????i c??n ch???n ch???.
D????ng Thu H????ng v???a ?????m th???m ??? ??t ai vi???t ???????c v??? ng?????i m??? qu?? Vi???t ch??ng ta ?????m s??u nh?? ch??? trong Nh???ng thi??n ???????ng m?? ??? l???i v???a ????o ?????, ?????n c??? h???n x?????c ??? c??ng trong ch??nh Nh???ng thi??n ???????ng m??.
Ph???m Th??? Ho??i t??o t???n mu???n th??o b??? t???t c??? m???i r??ng bu???c, cho ?????n c??? nh???ng khu v???c c?? t??nh b???n n??ng c???a con ng?????i. C??y b??t n??? ???y ch???ng ch??t x???u h??? mu???n l???t tr???n tr???i con ng?????i ra tr?????c ch??nh n??. T??i bi???t nhi???u l??c ch??? h??i qu?? th??ng minh v?? ??i???u ????. Nh??ng t??i ???ng h??? ch???. C??ng l?? m???t c???a m??? cho s??? gi???i ph??ng.
Nguy???n Huy Thi???p th?? ???? ho??n to??n kh??c. M???i gi?? tr??? t???ng ???????c th??? c??ng v???i anh ?????u tr??? th??nh tr???n t???c h???t. Anh kh??ng ng???i ?????n c??? th?? l??? v?? t???c t??u khi l???nh l??ng phanh phui s??? th???t. Con dao m??? ???y qu?? s???c, qu?? l???nh, nhi???u khi ?????n ch???i. Nh??ng ????? b???t ?????u l???i, l??m l???i m???t th??? gi???i ng?????i cho ra ng?????i kh??c, tr??nh sao ???????c nh???ng cu???c ph?? v??? c?? khi t??n b???o?
T??i ????ng Thi???p kh??ng ph??n v??n.
Nh???ng s??ng t??c tr??n b??o V??n ngh??? th???i ???y kh??ng ph???i c??i n??o c??ng l?? v??n ch????ng, ??? t??i bi???t. Nhi???u ng?????i tr??ch: t??? b??o h??? th???p v??n ch????ng. Nguy???n ????nh Thi l??m t???p ch?? T??c ph???m m???i ch??? tr????ng v??n ch????ng ph???i sang tr???ng.
T??i th?? l??c n??y t??i ngh?? kh??c: cu???c c??y x???i th?? ng???n ngang. T??i ch???p nh???n c??i ng???n ngang ???y. N?? x???i l??n h??i ?????t h??i h???i c???a cu???c s???ng th???c.
R???i ?????n m???t l??c m???i c?? th??? B?????c qua l???i nguy???n v?? N???i bu???n chi???n tranh.
Kh??ng ai sang tr???ng ???????c khi ??ang c??y v??? ru???ng.
L???i c??ng c?? ng?????i tr??ch: t??i t??ng b???c qu?? ????ng l???p tr???, l??m m???t l??ng bao nhi??u ng?????i gi??.
C?? l??? qu??? c?? th??? th???t. T??ng b???c th?? kh??ng ????ng. Nh??ng ?????t nhi???u l??ng tin v??o h??? th?? c??. T??i bi???t cu???c ph?? v??? n??y qu?? quy???t li???t, ????? l???p ng?????i ???? n???ng n??? nhi???u v???i qu?? kh??? kh?? c?? th??? ????? s???c l??m n???i.
V??? sau t??? b??o b??? k???t t???i g??y b?? ph??i chia r??? l??m r???i tung n???i b??? H???i Nh?? v??n. T??i th?? t??i mu???n n??i ch??nh x??c h??n: n?? l??m ph??n h??a r?? r???t l???c l?????ng trong cu???c ??i t???i qu???n qu???i d??? d???i n??y c???a v??n h???c. C??i t???i ????, n?? xin ch???u.
*
Th??ng 12-1988, s??? n???t v??? ???? kh??ng c??n c???u v??n ???????c n???a. Nh???ng th??? l???c ch???ng l???i s??? ??i t???i ???? c??m t???c ?????n c???c ?????. S??? ph??n h??a ???? qu?? l???n.
C??n t??i th?? qu?? nhi???u s?? h??? v???ng v??? ????? cho tr???n ?????a c???a m??nh b??? ti???n ????nh t??? m???i ph??a. M???t trong nh???ng v???ng v??? nguy hi???m l?? t??i ???? ????? cho t??? b??o nh?? l??n qu?? nh???n. Trong ?????i h??nh ??i t???i chung c???a b??o ch??, v?? c?? th??? c???a c??? x?? h???i l??c n??y ??ang c?? ph???n b??? ?????y ch???ng l???i. Trong chi???n ?????u, c??i kh???i l???i l?? l?? nh?? th??? t???t s??? b??? g???t ??i cho k??? ???????c.
T??i ra ??i l?? ph???i.
Bi???n ph??p ???? ???????c d??ng ????? ?????y t??i ??i c?? th??? l?? v???ng v???, th?? b???o. Nh??ng ch???ng quan tr???ng g?? c??i chuy???n ???y. C?? th??? kh??o h??n, l???ch s??? nh??? nh??ng h??n m???t ch??t. Nh??ng r???i t???t c??ng th??? th??i.
Nhi???u anh ch??? em ???m ???c b???o t??i c??? k??o d??i th??m. Tr??a ng??y h??m ???y, 2-12-1988, t??i n??i:
??? Th??i, ????? r???i!
Tr?????c cu???c h???p to??n th??? t??a so???n, Ch??nh H???u ?????c quy???t ?????nh ???thuy??n chuy???n c??ng t??c??? t??i. T??i b???o:
??? T??i ch???ng chuy???n ??i ????u c???. T??i ch??? th??i c??ng vi???c ??? ????y.
V?? h???i:
??? T??i ph???i b??n giao c??ng vi???c t??? l??c n??o?
Ch??nh H???u tr??? l???i:
??? Ngay b??y gi???. Kh??ng ph???i b??n giao.
T??i c?? c??ng th???ng trong t??m tr???ng kh??ng? C??.
Nh??ng kh??ng ph???i v?? c??ng vi???c t??? b??o ???? qua. Vi???c ???y ???? xong. V?? ?????p. T??i thanh th???n.
C??ng th???ng l?? vi???c s???p ?????n c???a t??i, c??n quy???t li???t kh?? kh??n v???t v??? ??au ?????n h??n nhi???u: Vi???t.
N.N.
???
Ch?? th??ch:
6. V??? m???t ?????c ??i???m c???a v??n h???c v?? ngh??? thu???t ??? ta trong giai ??o???n v???a qua (V??n ngh???, s??? 23, ng??y 09/6/1979).
7. Cho ?????n nay, b??i n??y ch??a h??? ???????c c??ng b??? tr??n b??o ch?? Nh?? n?????c (T???p ch?? Lang Biang c???a H???i Nh?? v??n L??m ?????ng ????ng ???????c n???a ?????u th?? b??? ng???ng). Nh?? v??n L???i Nguy??n ??n ???? t??m ???????c m???t b???n in r??-n??-??, t??c gi??? ???? s???a nh???ng l???i in, v?? to??n v??n b???n ????? d???n n??y ???? ???????c c??ng b??? tr??n m???ng Talawas: ????? c????ng ????? d???n th???o lu???n ??? H???i ngh??? ?????ng vi??n b??n v??? s??ng t??c v??n h???c 1979
(ch?? th??ch c???a Di???n ????n).
8. Khi ?????c l???i b???n ????nh m??y c???a Di???n ????n (th??ng 6.2019) ????? s???a nh???ng l???i ty-p??, nh?? v??n Nguy??n Ng???c ch??? vi???t th??m ??o???n n??y ????? b???n ?????c d??? ??chuy???n ti???p?? t??? ph???n tr??n v???i ph???n d?????i (ch?? th??ch c???a Ban bi??n t???p).
9. Cu???i n??m 1955, t??i ??ang ??? S?? ??o??n 324 t???p k???t ra B???c, ????ng ??? Ngh??? An, b???ng ???????c l???nh T???ng c???c Ch??nh tr??? g???i v??? H?? N???i ????? tham gia tr???i s??ng t??c v??? c??c anh h??ng qu??n ?????i. G???p c??c b???n Nguy???n Kh???i, H??? Ph????ng, Ph??ng Qu??n, M???c Phi, H?? M???u Nhai, Xu??n V??, L?? ????ng Cao??? c??ng v???a t??? c??c s?? ??o??n ???????c g???i v???. ??? T???ng c???c b???y gi??? c?? c??i th?? vi???n nhi???u s??ch ti???ng Ph??p. T??? chi???n tr?????ng xa m???i v???, bao n??m th??m s??ch, t??i lao v??o ?????c say m??. Nguy???n Kh???i ??i ngang qua nh??n th???y, reo l??n: ?????, c??i th???ng n??y ?????c ti???ng T??y ch??ng m??y ??i!??????. Ch??ng t??i ????nh b???n c??ng nhau t??? ????.
Ngu???n: https://www.facebook.com/notes/di???n-????n-forum/h???i-k??-nguy??n-ng%E1%BB%8Dc-ho??-b??nh-kh??-nh%E1%BB%8Dc-2/2407947902577018/?__tn__=H-R

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay3,419
  • Tháng hiện tại80,695
  • Tổng lượt truy cập6,223,685
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây