Gi???i thi???u 810 v??? V??n s?? Vi???t

Thứ năm - 06/06/2019 03:00
NH???NG L???I ?????NG C???M CHIA S??? V???I T??C GI??? C???A BAN ?????C Ph???m ????nh Tr???ng Ch??? m???t c???p l???c b??t, g???i ????ng ??????c h???n c???t m???t ng?????i l??m th??. Gi???i. Nh?? L??u Tr??ng D????ng m???t th???i ???n ??o v???i nh???ng b??i th?? ?????i ng??n "????ng s???ng bao nhi??u m???t ng??y v?? c??ch m???ng" r???i m???t h??t nh?? ch??a h??? c?? m???t tr??n c??i ?????i: L??u Tr??ng D????ng t??? c??i ???n / B?????c sang c??i l???ng m???t lu??n t??n m??nh. Nh?? Nguy???n Vi???t Chi???n c??ng ???n ??o T??? qu???c, c??ng ???m ??o bi???n kh??i nh??ng th?? th???n c??ng ch??? ????? t??? ng???m m??nh, t??? khoe m??nh: Nguy???n Vi???t Chi???n ?????a huy??n thuy??n / Th?? v?? b??o li???p, tuy??n truy???n x??m th??n. Nh?? Nguy???n Th??i S??n ??m th???m ??au n???i ??au th??n ph???n con ng?????i, c??ng ??au v???i nh???ng th??n ph???n trong chi???n tranh: Tr?????ng S??n m???t thu??? lu???n r???ng / Nguy???n Th??i S??n v???n ??au t???ng c??u th??. C???m ??n anh .
Gi???i thi???u 810 v???  V??n s?? Vi???t
 Ltg : Sau khi in Ch??n dung th?? Vi???t ??????ng ?????i l??n Facebook, t??i ???????c nhi???u nh?? th??, nh?? v??n, nh?? b??o, nh???c s???, h???a s??? v?? b???n ?????c khen ng???i khuy???n kh??ch, y??u c???u vi???t th??m ch??n dung n???a. T??i post ti???p ch??n dung Th?? Vi???t ??????ng ?????i v?? ch??n dung V??n Vi???t ??????ng ?????i.
    ?????c bi???t, nh?? th?? V??nh Nguy??n ???? ch??n t??nh ?????c duy???t, gi??p s???a ch???a, th??m b???t, b??? sung ho??n ch???nh ch??n dung t??c gi??? V??n s??? Vi???t.
    T??i bi???t l??m c??ng vi???c n??y l?? l???m ng?????i y??u, k??? gh??t, ?????? sao cho v???a l??ng ng?????i,  ??? r???ng ng?????i c?????i, ??? h???p ng?????i ch??.???. Th??i c??? l??m theo ti??u ch?? c???a m??nh, kh??ng ?????i di???n cho ai  c???, ch??? l?? ?? ki???n c?? nh??n ch??? quan!
                       C??m ??n m???i ng?????i chia s???!

                                  ????? HO??NG             
                                
      
     NH???NG L???I ?????NG C???M CHIA S??? V???I T??C   GI??? C???A BAN ?????C
    Ph???m ????nh Tr???ng Ch??? m???t c???p l???c b??t, g???i ????ng ??????c h???n c???t m???t ng?????i l??m th??. Gi???i. Nh?? L??u Tr??ng D????ng m???t th???i ???n ??o v???i nh???ng b??i th?? ?????i ng??n "????ng s???ng bao nhi??u m???t ng??y v?? c??ch m???ng" r???i m???t h??t nh?? ch??a h??? c?? m???t tr??n c??i ?????i: L??u Tr??ng D????ng t??? c??i ???n / B?????c sang c??i l???ng m???t lu??n t??n m??nh. Nh?? Nguy???n Vi???t Chi???n c??ng ???n ??o T??? qu???c, c??ng ???m ??o bi???n kh??i nh??ng th?? th???n c??ng ch??? ????? t??? ng???m m??nh, t??? khoe m??nh: Nguy???n Vi???t Chi???n ?????a huy??n thuy??n / Th?? v?? b??o li???p, tuy??n truy???n x??m th??n. Nh?? Nguy???n Th??i S??n ??m th???m ??au n???i ??au th??n ph???n con ng?????i, c??ng ??au v???i nh???ng th??n ph???n trong chi???n tranh: Tr?????ng S??n m???t thu??? lu???n r???ng / Nguy???n Th??i S??n v???n ??au t???ng c??u th??. C???m ??n anh .

L???I C??M ??N
K??nh g???i Nh?? v??n Ph???m ????nh Tr???ng
Nh?? v??n Ph???m ????nh Tr???ng lu??n lu??n quan t??m ?????ng vi??n, bi???u d????ng t??i ( ) vi???t ch??n dung V??n si Vi???t t??? d??ng ?????u ?????n d??ng cu???i. T??c ph???m v???a c?? gi???y ph??p xu???t b???n c???a Nh?? xu???t b???n H???i Nh?? v??n Vi???t, anh ???? c?? l???i ?????ng vi??n: 
Ph???m ????nh Tr???ng: Kh??ng g??y ch???n ?????ng nh?? 100 ch??n dung c???a Xu??n S??ch nh??ng 810 V??n S?? Vi???t s??? c?? v??? tr?? trong v??n h???c s??? n?????c nh?? v?? 810 g????ng m???t v??n ch????ng ???????c nh??n nh???n kh?? th???ng th???n, x??c ????ng v?? tinh t?????ng. Kh??ng bi???t trong 810 g????ng m???t ???????c ng??i b??t s???c s???o, th???ng th???n c???a  ch???m ph?? c?? b???c t??? h???a c???a  kh??ng?
K??nh th??a Nh?? v??n:  vi???t th?? ch??n dung c??c V??n s?? Vi???t, kh??ng mu???n t??? ho??? ch??n dung m??nh, nh??ng d??n gian c?? hai c??u nh??n khi  ra ti???u thuy???t "Ph?? m???t th???i trai: v?? n??? s?? Lam Luy???n ra t???p th?? "L??? hai l???n ????". 
m???n ph??p ????a v??o ph???n V??n, s??? 60:
" ????? Ho??ng ph?? m???t th???i trai
????? cho Lam Luy???n l??? hai l???n ????"
K??nh th??

????? Ho??ng
                      

                           PH???N M???T - TH??

               CH??N DUNG TH?? VI???T ??????NG ?????I

                      CH????NG M???T (*)

1 -  H??n M???c T??? tr?? phi th?????ng
L?? ng??i b?? ch??? thi v????ng mu??n nh??!
2 - Ch??? Lan Vi??n, b??nh v??? ca
V???n ng?????i ng?? xu???ng, th?? ta g??p ph???n!
3 - Ph??ng Cung ch???u bao phong tr???n
????? h???n th?? vi???t ?????n g???n ca dao!
4 ??? Khi??m nh?????ng gi???n d??? Nguy???n Bao
Su???i b??n ???????ng d???n l???i v??o ru???ng n????ng!
5 - Ph??ng Qu??n kh?? ch???t kh??c th?????ng
Tri???u T??? Long c???a v??n ch????ng ?????a ????ng!
6 - L?? ?????t xem th?????ng vua quan
????m ng???i gh??? ???? ch??? to??n ma tr??i!
7 - Ho??ng Trung Th??ng ngh?? ??o t??i,
Ch??? nhi???m h???p t??c h???t th???i hay ch??a?
8 - Tr???n D???n b???m d???p nh?? d??a
Ng?????i ng?????i l???p l???p s???m tr??a ?????a ????y!
9 - Nguy???n H???u ??ang kh???n n???n thay,
N???a ?????i c??i th??? t?? ????y bi???t giam!
10 - Ho??ng C???m t??nh ??i ??a mang
V???i con s??ng ??u???ng h???n l??ng nh??? th????ng!
11 - L??u Tr???ng L?? kh??ng t???m th?????ng
Ti???ng Thu l?? ????? kh??i ngu???n ngh??n thu.
12  -  Ng?? Kha n??m th??ng lao t??
Hoa c?? ?????c ???????c ?????n b?? v??? vang!
13 ??? Mai ????nh kh??c th???u thi??n b??n


M???i t??nh H??n M???c T??? c??ng b?? v??!
14 -  Duy Kh??n im l???ng tu???i th??
D??nh cho em nh??? gi???c m?? b???t hi???n!
15 - Ph???m Ti???n Du???t c??? ?????ng vi??n
????? cho m??u l??nh d??nh li???n ch??n m??y!
16 - L?? Thanh Ngh??? d??n ??i c??y.
Ph?? b??nh, th?? ph?? ???? bay v??? tr???i!
17 ??? Ho??ng Nhu???n C???m ????ng b??i v??i
Coi cu???c ????nh ?????m  nh?? ch??i ch???t chuy???n.
18 - Th?? v??? v???t Nguy???n Khoa ??i???m
N??n ????a t???t c??? b??a li???m l???i phang!
19 - H????ng th???m Phan Th??? Thanh Nh??n
X??m ???? nh??n l???i ch??? to??n c??? rau!
20 - Tr??c Th??ng ??au ch???, ??au c??u
B??? s??ng ph???i gi??, t??? l??u nh???t nh??o.
21 ??? Nguy???n Quang Thi???u b?????c cheo leo
L???a h???ng m???t ng???, n??i ????o s?? ch??.
22 ??? Mai V??n Ph???n c??ng b??? ??i
V?? l???i, v?? ph??p th??? ni ai m??ng!
23 ??? Ch??t t??i t??? H???ng Thanh Quang,
Hang h??m, n???c r???n v???n vang hu?? t??nh!
24 - Nguy???n Tr???ng T???o t???nh t??nh tinh
Nh???c th?? m???t ph??ch, th?? ??inh ????ng h??m!
25 - Nguy???n ????nh Ch??nh v?????t ?????n bom,
 ??i t??m l???a kh??o b??? ch??m ??? g??
26 ??? Nguy???n Tr???ng C???n, n???i oan gia
Ho??i Nam, ho??i v???ng n?????c nh?? v??n minh!
27 - In ra sa ra Ch??m tinh
Ti???ng Vi???t n??i ng???ng c??n b??nh thi th??!
-----
(*) Tham kh??o b???n Nguy???n Hi???u..
(c??n ti???p)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,061
  • Tháng hiện tại34,499
  • Tổng lượt truy cập9,408,666
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây