???? ?????c Nguy???n V??n Hi???n b??? l???t t???t c??? ch???c v???

Thứ ba - 25/06/2019 21:55
???? ?????C NGUY???N V??N HI???N B??? L???T S???CH CH???C V?? "L??M ??N" V???I CON G??I C???U TH??? T?????NG NGUY???N T???N D??NGTrong l???n xu???t hi???n g???n nh???t v??o h??m 22 th??ng S??u, 2019, ??ng Tr???ng ???? c???t s???ch c??c ch???c v??? c???a ???? ?????c Nguy???n V??n Hi???n v?? vi ph???m li??n quan 10 khu ?????t qu???c ph??ng. Tuy nhi??n, n???i t??nh nh???ng vi ph???m n??y ???? kh??ng ???????c n??i r??.Theo b??o VNExpress, ??ng Hi???n b??? k??? lu???t b???ng h??nh th???c c??ch nhi???u ch???c v??? trong ?????ng: ???y vi??n ?????ng ???y Qu??n s??? Trung ????ng nhi???m k??? 2005 ??? 2010; Ph?? b?? th?? ?????ng u???, ???y vi??n Ban th?????ng v??? ?????ng ???y v?? ???y vi??n Ban ch???p h??nh ?????ng b??? Qu??n ch???ng H???i qu??n nhi???m k??? 2005 ??? 2010.
???? ?????c Nguy???n V??n  Hi???n b??? l???t t???t c??? ch???c v???


???? ?????C NGUY???N V??N HI???N B??? L???T S???CH CH???C
V?? "L??M ??N" V???I CON G??I C???U TH??? T?????NG NGUY???N T???N D??NG

Trong l???n xu???t hi???n g???n nh???t v??o h??m 22 th??ng S??u, 2019, ??ng Tr???ng ???? c???t s???ch c??c ch???c v??? c???a ???? ?????c Nguy???n V??n Hi???n v?? vi ph???m li??n quan 10 khu ?????t qu???c ph??ng. Tuy nhi??n, n???i t??nh nh???ng vi ph???m n??y ???? kh??ng ???????c n??i r??.
Theo b??o VNExpress, ??ng Hi???n b??? k??? lu???t b???ng h??nh th???c c??ch nhi???u ch???c v??? trong ?????ng: ???y vi??n ?????ng ???y Qu??n s??? Trung ????ng nhi???m k??? 2005 ??? 2010; Ph?? b?? th?? ?????ng u???, ???y vi??n Ban th?????ng v??? ?????ng ???y v?? ???y vi??n Ban ch???p h??nh ?????ng b??? Qu??n ch???ng H???i qu??n nhi???m k??? 2005 ??? 2010.
Nh???ng vi ph???m c???a ??ng Hi???n ???????c nh???c ?????n m???t c??ch r???t chung chung. Tuy nhi??n, t??m ?????c c??c b???n tin tr?????c ????y, c?? th??? x??u chu???i sai ph???m c???a ???? ?????c Nguy???n V??n Hi???n l?? v?? chuy???n nh?????ng c??c khu ?????t qu???c ph??ng v???i T???p ??o??n B???n Vi???t c???a b?? Nguy???n Thanh Ph?????ng, con g??i c???u Th??? t?????ng Nguy???n T???n D??ng.
B??o Ng?????i Vi???t h??m 24 th??ng N??m, 2019 ???? d???n tr??ch ??o???n c???a b???n tin tr??n b??o Nh?? ?????u T?? tr?????c ????y n??i r???ng:
???Ngay sau khi ho??n t???t th??u t??m d??? ??n 3A-3B T??n ?????c Th???ng t??? C??ng Ty Ph????ng Nam thu???c B??? Qu???c Ph??ng, C??ng Ty C??? Ph???n B???t ?????ng S???n B???n Vi???t (VCRE) t??? ?????u n??m 2013 b???t ?????u ti???p c???n l?? ?????t 16,000 m??t vu??ng t???i 448B Nguy???n T???t Th??nh, ph?????ng 18, qu???n 4, S??i G??n."
C??c khu ?????t k??? tr??n ???????c coi l?? "?????t v??ng" n???m tr??n v??? tr?? ?????c ?????a c???a trung t??m th??nh ph??? S??i G??n, thu???c quy???n qu???n l?? c???a Qu??n Ch???ng H???i Qu??n, c??? th??? l?? T?? l???nh Nguy???n V??n Hi???n.
C??ng theo b??o Nh?? ?????u T??, ????ch th??n ??ng Hi???n k?? c??ng v??n "b???o k??" cho cho c??c ho???t ?????ng chuy???n nh?????ng n??u tr??n, b???t ch???p th???c t??? l?? tr??i v???i quy ?????nh c???a ph??p lu???t.
?????i v???i m???t s??? nh?? quan s??t ch??nh tr??? t???i Vi???t Nam, th?? vi???c c???t ch???c ???? ?????c Nguy???n V??n Hi???n kh??ng c?? gi?? tr??? ch???ng tham nh??ng, m?? mang ?????m m??u s???c ?????u ???? phe c??nh.
Th???c t??? c??c sai ph???m ?????t qu???c ph??ng di???n ra m???t c??ch c??ng khai tr??n c??? n?????c. N???u ??ng Tr???ng th???c t??m mu???n "?????t l??" th?? ?????y r???y "c???i t????i" ??ang ch???t s???n mi???ng l??.
????n c??? nh?? sai ph???m ph???i n??i l?? r???t nghi??m tr???ng li??n quan ?????n ?????t qu???c ph??ng ??ang di???n ra m???t c??ch c??ng khai t???i s??n golf trong s??n bay T??n S??n Nh???t. Phe l???i ??ch qu??n ?????i x??y s??n golf t???i ????y uy hi???p an to??n bay, c???n tr??? m??? r???ng s??n bay, g??y ra n???n t???c ???????ng, b??? d?? lu???n k???ch li???t ch??? tr??ch nh??ng v???n c??ng nhi??n ho???t ?????ng.
Ngo??i ra, c??n nh???ng sai ph???m ?????t qu???c ph??ng t???i s??n bay N?????c M???n (???? N???ng), ?????ng T??m (H?? N???i),... Nh??ng "ch??? l??" l???i l??m ng??, xem nh?? ch??a t???ng c?? chuy???n g?? x???y ra.
H???i ?????u th??ng T??, B??? C??ng An ???? b???t Ph???m Nh???t V?? li??n quan ?????n ?????i ??n Mobifone mua AVG. ??? th????ng v??? chuy???n nh?????ng thi???t h???i c???a nh?? n?????c h??n 7.000 t??? n??y, b?? Ph?????ng ???tr??m cu???i??? v?? l?? ng?????i s???p ?????t m???i chuy???n.
Hi???n nay, ??ng Tr???ng c??ch ch???c ???? ?????c Hi???n, ???????c xem l?? m???t b?????c d???n ???????ng cho vi???c thu h???i c??c khu ?????t qu???c ph??ng, t??? ???? tr???c ti???p ????nh v??o vi???c l??m ??n t???i T???p ??o??n B???n Vi???t c???a b?? Ph?????ng.
???? t??? l??u b?? Nguy???n Thanh Ph?????ng ???????c xem l?? "c?? s??? kinh t??i" c???a gia t???c c???u Th??? t?????ng Nguy???n T???n D??ng. C??ng b???i v???y, ??ng Tr???ng mu???n ????a "l??" ?????n nh?? c???u th??? t?????ng D??ng, ch???c ch???n s??? ph???i ??i qua c???a ???i "c??ng ch??a" Nguy???n Thanh Ph?????ng.
[ S ] - FB Vi???t T??n.
#?????????cNguy???nV??nHi???n , #Nguy???nThanhPh?????ng#B???nVi???t,

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

G???ng g???i

Truy??n ng??n c??a ???? Ho??ng                                          H??n th??ng n??y, m??a nh??ng...

Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay2,189
  • Tháng hiện tại81,021
  • Tổng lượt truy cập6,224,011
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây