Di???n bi???n x???u tr??n bi???n ????ng

Chủ nhật - 09/06/2019 03:44
T??u Trung Qu???c ti???p c???n c??ch v??i ch???c m??t l??c t??u M??? ti???n h??nh ho???t ?????ng t??? do h??ng h???i g???n qu???n ?????o Tr?????ng Sa c???a Vi???t Nam, bu???c t??u M??? ph???i ?????i h?????ng ????? "tr??nh va ch???m"."M???t t??u khu tr???c l???p L??? D????ng ti???n ?????n g???n t??u USS Decatur theo c??ch kh??ng an to??n v?? kh??ng chuy??n nghi???p t???i khu v???c g???n ???? Gaven tr??n Bi???n ????ng", ch??? huy Charles Brown, ng?????i ph??t ng??n H???m ?????i Th??i B??nh D????ng c???a M???, n??i v???i CNN qua m???t th??ng c??o x??c nh???n s??? vi???c.
Di???n bi???n x???u tr??n bi???n ????ng

T??u chi???n TQ ti???p c???n 'nguy hi???m' v???i t??u M??? tr??n Bi???n ????ng 

T??u Trung Qu???c ti???p c???n c??ch v??i ch???c m??t l??c t??u M??? ti???n h??nh ho???t ?????ng t??? do h??ng h???i g???n qu???n ?????o Tr?????ng Sa c???a Vi???t Nam, bu???c t??u M??? ph???i ?????i h?????ng ????? "tr??nh va ch???m".

"M???t t??u khu tr???c l???p L??? D????ng ti???n ?????n g???n t??u USS Decatur theo c??ch kh??ng an to??n v?? kh??ng chuy??n nghi???p t???i khu v???c g???n ???? Gaven tr??n Bi???n ????ng", ch??? huy Charles Brown, ng?????i ph??t ng??n H???m ?????i Th??i B??nh D????ng c???a M???, n??i v???i CNN qua m???t th??ng c??o x??c nh???n s??? vi???c.

??ng Brown cho hay t??u Trung Qu???c "???? th???c hi???n m???t lo???t h??nh ?????ng v???i m???c ????? hung h??ng gia t??ng k??m theo c???nh b??o y??u c???u t??u Decatur r???i kh???i khu v???c".

??ng n??i th??m r???ng khu tr???c h???m Trung Qu???c ch???n tr?????c m??i t??u M??? "v???i kho???ng c??ch ch??a ?????n 41 m??t", v?? khu tr???c h???m Decatur "???? ?????i h?????ng ????? tr??nh va ch???m".

Tau chien TQ tiep can 'nguy hiem' voi tau My tren Bien Dong hinh anh 1
T??u khu tr???c USS Decatur c???a H???i qu??n M??? tu???n tra tr??n Bi???n ????ng h???i th??ng 10/2016. ???nh: Getty.

"L???c l?????ng c???a ch??ng t??i s??? ti???p t???c bay, ??i l???i tr??n bi???n v?? ho???t ?????ng ??? b???t c??? n??i n??o lu???t qu???c t??? cho ph??p", ??ng n??i.

????nh gi?? v??? m???c ????? nguy hi???m c???a s??? vi???c, ??ng Carl Schuster, c???u ch??? huy H???i qu??n M???, cho bi???t vi???c ti???p x??c ??? c??? ly g???n khi???n thuy???n tr?????ng ch??? c?? v??i gi??y ????? th???c hi???n ?????i h?????ng.

"T??nh hu???ng n??y r???t nguy hi???m. Thuy???n tr?????ng s??? d??? m???t b??nh t??nh khi c??c t??u c??ch nhau d?????i 900 m??t", ??ng Schuster, hi???n l?? gi??o s?? ?????i h???c Th??i B??nh D????ng ??? Hawaii, n??i.

S??? vi???c di???n ra trong l??c c??ng th???ng gi???a M??? v?? Trung Qu???c d??ng cao v?? m???t lo???t v???n ?????. C??c t??u chi???n Trung Qu???c th?????ng theo d??i t??u M??? trong c??c ho???t ?????ng t??? do h??ng h???i nh??ng nh???ng t????ng t??c ???? th?????ng ???????c xem l?? an to??n.

Theo Wall Street Journal, t??u khu tr???c Decatur h??m 30/9 th???c hi???n cu???c tu???n tra k??o d??i 10 ti???ng trong khu v???c 12 h???i l?? quanh ???? Gaven v?? ???? C??lin thu???c qu???n ?????o Tr?????ng Sa c???a Vi???t Nam, b??? Trung Qu???c chi???m ????ng tr??i ph??p. Vi???c n??y ???????c M??? xem l?? ho???t ?????ng t??? do h??ng h???i (FONOP), th??ch th???c c??c y??u s??ch ch??? quy???n phi l?? c???a Trung Qu???c.

Tau chien TQ tiep can 'nguy hiem' voi tau My tren Bien Dong hinh anh 2
???? Gaven thu???c qu???n ?????o Tr?????ng Sa b??? Trung Qu???c chi???m ????ng v?? b???i l???p th??nh ?????o nh??n t???o, ???nh ch???p th??ng 10/2014 ???nh: Google Earth.

C??ch ????y v??i ng??y, Trung Qu???c c??o bu???c M??? c?? h??nh ?????ng "khi??u kh??ch" khi c??? m??y bay n??m bom B-52 ?????n Bi???n ????ng. L???u N??m G??c kh???ng ?????nh chuy???n bay n???m trong chu???i "ho???t ?????ng ???????c l??n k??? ho???ch ?????nh k??? nh???m t??ng c?????ng kh??? n??ng ph???i h???p h??nh ?????ng v???i c??c ?????ng minh v?? ?????i t??c c???a M??? t???i khu v???c".

C??ng th???ng di???n ra sau khi B??? Ngo???i giao M??? c??ng b??? l???nh tr???ng ph???t ?????i v???i C???c Ph??t tri???n Thi???t b??? thu???c qu??n ?????i Trung Qu???c v?? c?? quan n??y mua chi???n ?????u c?? Sukhoi Su-35 v?? t??n l???a ph??ng kh??ng S-400 t??? Nga

????p l???i, Trung Qu???c tri???u h???i Ph?? ???? ?????c H???i qu??n Th???m Kim Long tr??? v??? t??? chuy???n th??m c???p cao ?????n M???, ?????ng th???i h???y cu???c g???p gi???a ??ng v?? Tham m??u tr?????ng H???i qu??n M??? John Richardson. B???c Kinh c??ng kh??ng cho ph??p m???t t??u chi???n c???a M??? ?????n th??m Hong Kong.

Trong m???t d???u hi???u cho th???y c??ng th???ng ng??y c??ng gia t??ng, cu???i tu???n tr?????c, B??? tr?????ng Qu???c ph??ng M??? James Mattis ???? h???y k??? ho???ch ?????n B???c Kinh v??o cu???i th??ng 10, theo l???i c??c quan ch???c. L???u N??m G??c ch??a ch??nh th???c x??c nh???n vi???c n??y.


p/v theo Zing. vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay2,249
  • Tháng hiện tại34,687
  • Tổng lượt truy cập9,408,854
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây