C??? ?????ng vi??n Ph???m Ti???n Du???t - Nh?? c?????i h???c

Thứ hai - 06/05/2019 04:21
Ph???m Ti???n Du???t - "Nh?? c?????i h???c"
Nh?? th?? Ph???m Ti???n Du???t l??m T???ng bi??n t???p T???p ch?? Di???n ????n V??n ngh??? Vi???t Nam ????? m???t hai n??m r???i v??? h??u.
Trong th??i gian ng???n ng???i ????, anh c?? m???i t?????ng ?????ng S??? Nguy??n ?????n th??m T???p ch?? m???t ????i l???n v???a tri ??n c???p tr??n c??, v???a c?? ch??t th??? hi???n ch???c v??? c???a m??nh.
Hai ng?????i k??? nhi???u k??? ni???m cho anh em c?? quan nghe. C?? chi ti???t t?????ng ?????ng S??? Nguy??n k??? m?? t??i th???y kh?? ???n t?????ng.
??ng Nguy??n n??i: - M???t l???n t??i ??i c??ng t??c xu???ng ????n v???, b???t ng??? ?????c ???????c b??i th?? " Ti???u ?????i xe kh??ng kinh" in tr??n b??o Tr?????ng S??n - b??o c???a ??o??n 559. T??i ph???n kh???i qu?? reo to: " Tuy???t th???t! ????y l?? ??i???u c?? th??? ?????ng vi??n ng?????i l??nh to??n Qu??n khu x??ng l??n. (
C??? ?????ng vi??n Ph???m Ti???n Du???t - Nh?? c?????i h???c
                            
Ph???m Ti???n Du???t - "Nh?? c?????i h???c"

    Nh?? th?? Ph???m Ti???n Du???t l??m T???ng bi??n t???p T???p ch?? Di???n ????n V??n ngh??? Vi???t Nam ????? m???t hai n??m r???i v??? h??u.
  Trong th??i gian ng???n ng???i ????, anh c?? m???i t?????ng ?????ng S??? Nguy??n ?????n th??m T???p ch?? m???t ????i l???n v???a tri ??n c???p tr??n c??, v???a c?? ch??t th??? hi???n ch???c v??? c???a m??nh.
  Hai ng?????i k??? nhi???u k??? ni???m cho anh em c?? quan nghe. C?? chi ti???t t?????ng ?????ng S??? Nguy??n k??? m?? t??i th???y kh?? ???n t?????ng.
  ??ng Nguy??n n??i: - M???t l???n t??i ??i c??ng t??c xu???ng ????n v???, b???t ng??? ?????c ???????c b??i th?? " Ti???u ?????i xe kh??ng kinh" in tr??n b??o Tr?????ng S??n - b??o c???a ??o??n 559. T??i ph???n kh???i qu?? reo to: " Tuy???t th???t! ????y l?? ??i???u c?? th??? ?????ng vi??n ng?????i l??nh to??n Qu??n khu x??ng l??n.  (??o??n 559 kh??ng g???i l?? qu??n khu nh??ng t??? ch???c bi??n ch??? c???a n?? trong th???i chi???n nh?? m???t Qu??n khu, c?? khi l????ng th???c ?????n d?????c , v?? kh?? trang b??? c??n h??n m???t Qu??n khu th???i b??nh. Tuy l?? c???p Qu??n khu nh??ng ?????ng S??? Nguy??n ch??? ??eo qu??n h??m ?????i t??. Sau n??y h??a b??nh ??ng m???i ???????c v?????t c???p l??n Trung t?????ng).
"Kh??ng c?? k??nh kh??ng ph???i v?? xe kh??ng c?? k??nh
Bom gi???t, bom rung k??nh v??? ??i r???i
Ung dung bu???ng l??i ta ng???i
Nh??n ?????t, nh??n tr???i, nh??n th???ng..."
?????ng S??? Nguy??n n??i v???i tr??? l??: - ??i???u chi???n s??? n??y v??? l??m b???o Tr?????ng S??n.
L???i n??i c???a t?????ng qu??n c?? s???c n???ng ngh??n c??n.  Ch??? m???t t??c t???c, Ph???m Ti???n Du???t ???? l??n ??o??n b??? th??nh nh?? b??o chi???n tr?????ng, ra v??o g???p t?????ng so??i, truy???n t???ng l?? t?????ng Nguy??n ????i ng??? nh?? th?? tr??? mang qu??n h??m th?????ng s??? m?? h?????ng ti??u chu???n nh?? m???t th?????ng t??! Kh?? c?? ng?????i l??nh n??o m?? ???????c.
 ??ng Nguy??n ti???p: - Ph???i c?? ti???ng n??i t??ch c???c nh?? v???y m???i ????nh th???ng M???, ch??? n??i chi???n tr?????ng l?? n??i ch???t ch??c, kh??ng c?? l???i ?????ng vi??n, ng?????i ta b??? v??? h???t.
                                       

 V?? t??? ?????y th?? Ph???m Ti???n Du???t ?????y ???p ti???ng c?????i l???c quan c??? v?? b??? ?????i, Thanh ni??n xung phong ho??n th??nh nhi???m v???:
..." Kh??ng c?? k??nh, ??? th?? c?? b???i
B???i B???i tr???ng t??c nh?? ng?????i gi??
Kh??ng c???n ngh???, l??i tr??m c??y s??? n???a.
Nh??n nhau m???t l???m c?????i ha, ha!
(Ti???u ?????i xe kh??ng k??nh)
 
"Con trai ?????i n??n bao gi???,
V?? m??a n??n ph???i ??i nh??? nobns em
B??y l??u m?? s???t ?????i quen
Bu???n c?????i c??i n??n t??n ten tr??n ?????u..."
(C??i chao ????n)
 
"Nghe em h??t m?? anh bu???n c?????i!
Nh???p v???i ph??t xem ch???ng sai c???
M??? h??i em ?????t d???m tr??n m??
Anh v???i m???i ng?????i nh??n nhau khen hay!"
( Nghe em h??t)
 
C??y b???ng b??nh c?????i vui su???t ng??y
Th??n th???ng c??y ch??, c??nh ngang c??y ch???"
( Nh???ng v??ng r???ng kh??ng d??n)
 
"C??? s?? ??o??n b??? binh
??i d??i trong r???ng kh???p
Anh nh??n m?? ?????t ng???t
R???ng gi?? khi thu sang...
C??y kh???p t???a c??y b??ng
Kh???ng khiu m??a r???ng l??
Qu??n ??i ????ng ????ng qu??
Nh???ng s?? ??o??n n???i nhau
Ch??a g???p l???n n??o ????u
M?? nh?? quen t???t c???
Nh???ng d??ng ??i h???i h???
N?????c da h??ng, da n??u...
 
 
Qu?? ????u, qu?? ????u?
?????t n???i ti???ng li???n nhau
Ba l?? h??? n???ng qu??
Anh nh???c tr??u tay m??nh
M?? ti???ng c?????i n??ng b???ng
C??? r???ng v?? c??? anh!
( Nh???ng v??ng r???ng kh??ng d??n)
 V?? khi ????a anh, ch??ng t??i g???i anh Ph???m Ti???n Du???t l?? "Nh?? c?????i h???c".
  Th???i ???y c??n c?? nhi???u "Nh?? c?????i h???c", "Nh?? h??t h???c", "Nh?? ca h???c", Nh?? h??t h???c" ????? ?????i l???i v???i b??y gi??? khi h??a b??nh y??n vui th?? c?? r???t nhi???u "Nh?? kh??c h???c"
Hu??? ng??y 10- 4 -2012
????? Ho??ng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

G???ng g???i

Truy??n ng??n c??a ???? Ho??ng                                          H??n th??ng n??y, m??a nh??ng...

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay3,419
  • Tháng hiện tại80,728
  • Tổng lượt truy cập6,223,718
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây