B??? C??ng an, KH&??T l??n ti???ng v??? 9 ng?????i tr???n kh???i chuy??n c?? Qu???c h???i

Thứ năm - 03/10/2019 04:24
T???i 2/10, t???i bu???i h???p b??o Ch??nh ph??? th?????ng k???, Th??? tr?????ng B??? K??? ho???ch v?? ?????u t?? Nguye????n ??u????c Trung cho bi???t, hi???n B??? ph???i h???p v???i c??c c?? quan ch???c n??ng ???? th???m tra c??c nh??n th??n c???a nh???ng ng?????i ??i nh??? chuy??n c?? c???a ??o??n Qu???c h???i r???i b??? tr???n, ??? l???i H??n Qu???c.
B??? C??ng an, KH&??T l??n ti???ng v??? 9 ng?????i tr???n kh???i chuy??n c?? Qu???c h???i

 

B??? C??ng an, KH&??T l??n ti???ng v??? 9 ng?????i tr???n kh???i chuy??n c?? Qu???c h???i
02/10/2019 19:43  

 

Th??? tr?????ng B??? K??? ho???ch & ?????u t?? cho bi???t ???? ki???m tra nh??n th??n 9 ng?????i ??i nh??? chuy??n c?? c???a ??o??n Qu???c h???i r???i b??? tr???n, ??? l???i H??n Qu???c.
Tin t???c trong ng??y h??m nay
Keyword ?????u ti??n c?? d???u

Th??? tr?????ng B??? K??? ho???ch v?? ?????u t?? Nguye????n ??u????c Trung

"H??? tr???n kh??ng th??? l?????ng tr?????c ???????c"

T???i 2/10, t???i bu???i h???p b??o Ch??nh ph??? th?????ng k???, Th??? tr?????ng B??? K??? ho???ch v?? ?????u t?? Nguye????n ??u????c Trung cho bi???t, hi???n B??? ph???i h???p v???i c??c c?? quan ch???c n??ng ???? th???m tra c??c nh??n th??n c???a nh???ng ng?????i ??i nh??? chuy??n c?? c???a ??o??n Qu???c h???i r???i b??? tr???n, ??? l???i H??n Qu???c.

???????y l?? s??? vi???c c?? t??nh ch???t nghi??m tr???ng, vi???c h??? tr???n nh?? v???y l?? kh??ng th??? l?????ng tr?????c ???????c???, ??ng Trung n??i.

L?? gi???i vi???c t???i sao ch??a cung c???p danh t??nh c???a nh???ng ng?????i b??? tr???n n??y, ??ng Trung cho r???ng ????y l?? vi???c c??c c?? quan ch???c n??ng c???a 2 n?????c (H??n Qu???c, Vi???t Nam) ??ang ??i???u tra, n??n ch??a th??? cung c???p ?????y ????? danh t??nh.

"Vi???c t???o ??i???u ki???n cho c??c doanh nghi???p tham gia c??c ho???t ?????ng b??n l??? c???a c??c ??o??n c???a c??c ?????ng ch?? l??nh ?????o ?????ng, Nh?? n?????c ??i n?????c ngo??i l?? vi???c h???t s???c ????ng ?????n ????? doanh nghi???p c?? c?? h???i th???c hi???n c??c ho???t ?????ng k???t n???i, h???p t??c trong ?????u t?? v?? kinh doanh.

Khi ???????c giao nhi???m v??? n??y, c??c c?? quan ch??? tr?? ???? th???c hi???n l???a ch???n c??c doanh nghi???p theo ????ng quy ?????nh, c?? ph???i h???p v???i c??c c?? quan ch???c n??ng, k??? c??? c?? quan an ninh ????? th???m tra th??n nh??n nh???ng ng?????i tham gia ??o??n n??y. Tuy nhi??n, ????? x???y ra s??? vi???c ?????y h???t s???c ????ng ti???c. B??? K??? ho???ch v?? ?????u t?? l?? ????n v??? t??? ch???c ??o??n, c?? tr??ch nhi???m trong vi???c n??y. Th???c s???, vi???c h??? tr???n ??? l???i ch??ng t??i kh??ng l?????ng ???????c, v?? ?????ng c??, m???c ????ch c???a ng?????i ta ch??ng t??i kh??ng th??? n???m bi???t ???????c. Ch??ng t??i ???? c?? ki???m ??i???m tr??ch nhi???m, trong tr?????ng h???p ph??t hi???n ra sai ph???m c???a c??c c??n b??? li??n quan, ch??ng t??i s??? c?? x??? l?? theo ????ng quy ?????nh", ??ng Trung n??i th??m.

C??ng an ???? ??i???u tra, s??? th??ng b??o khi c?? k???t qu???

Li??n quan ?????n v??? vi???c n??y, Thi???u t?????ng T?? ??n X??, Ch??nh v??n ph??ng B??? C??ng an cho bi???t, B??? C??ng an ???? ch??? ?????o c??c ????n v??? nghi???p v??? v??o cu???c, ??i???u tra l??m r?? theo ch???c n??ng nhi???m v??? ???????c giao. "Khi n??o c?? k???t qu??? c??? th???, ch??ng t??i s??? th??ng b??o t???i b??o ch??", ??ng X?? cho hay.

Tr?????c ????, T???ng Th?? k?? Qu???c h???i Vi???t Nam Nguy???n H???nh Ph??c cho bi???t, ????y l?? v??? vi???c li??n quan ?????n nh???ng ng?????i tham gia ??o??n c??c doanh nghi???p Vi???t Nam d??? Di???n ????n ?????u t?? v?? Th????ng m???i Vi???t Nam - H??n Qu???c do B??? K??? ho???ch v?? ?????u t?? Vi???t Nam, ?????i s??? qu??n H??n Qu???c t???i Vi???t Nam, Ph??ng Th????ng m???i v?? C??ng nghi???p H??n Qu???c ph???i h???p t??? ch???c v??o th??ng 12/2018, kh??ng thu???c th??nh ph???n ??o??n c??ng t??c c???a Qu???c h???i Vi???t Nam.

Th??? th???c nh???p c???nh c???p cho nh???ng ng?????i n??y l?? ????? ??i d??? Di???n ????n ?????u t?? v?? Th????ng m???i Vi???t Nam - H??n Qu???c ch??? kh??ng ph???i th??? th???c ngo???i giao, tham d??? th??nh ph???n ??o??n c??ng t??c c???a Qu???c h???i Vi???t Nam.

????? thu???n ti???n cho vi???c tham d??? Di???n ????n, ??o??n doanh nghi???p n??y ???? ??i nh??? chuy??n c?? c???a ??o??n c??ng t??c c???a Qu???c h???i Vi???t Nam. Tr?????c khi ??o??n n??y v??? n?????c, c??c c?? quan h???u quan ???? ph??t hi???n c?? 9 ng?????i b??? tr???n, c??? ?? ??? l???i H??n Qu???c tr??i ph??p lu???t.

V??o l??c ????, V??n ph??ng Qu???c h???i ???? c?? v??n b???n trao ?????i v???i B??? C??ng an, B??? K??? ho???ch v?? ?????u t??, B??? Ngo???i giao ????? ph???i h???p ?????i s??? qu??n Vi???t Nam ??? H??n Qu???c v?? c??c c?? quan ch???c n??ng c???a H??n Qu???c b???ng c??c bi???n ph??p ????a nh???ng ng?????i n??y tr??? v??? Vi???t Nam. ?????n nay, ???? ????a ???????c 2 ng?????i v??? n?????c. C??c c?? quan ??ang ti???p t???c ph???i h???p v???i c??c c?? quan li??n quan ph??a H??n Qu???c ????? t??m nh???ng ng?????i c??n l???i.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

G???ng g???i

Truy??n ng??n c??a ???? Ho??ng                                          H??n th??ng n??y, m??a nh??ng...

Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,618
  • Tháng hiện tại28,084
  • Tổng lượt truy cập5,923,086
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây