B??i ph??t bi???u c???a T???ng th???ng Trump

Chủ nhật - 29/09/2019 00:59
Kh??ng ch???p nh???n m???t th???a thu???n t???i t??? cho ng?????i M???"Trung Qu???c kh??ng ch??? t??? ch???i th???c hi???n c??c cam k???t c???i c??ch, h??? ???? khu???ch tr????ng m?? h??nh kinh t???, d???a v??o r??o c???n th??? tr?????ng, tr??? c???p ch??nh ph???, thao t??ng ti???n t???, b??n ph?? gi??, ??p bu???c chuy???n giao c??ng ngh??? v?? ????nh c???p t??i s???n tr?? tu??? v?? b?? m???t th????ng m???i ??? quy m?? l???n", ??ng Trump ch??? tr??ch n???n kinh t??? s??? 2 th??? gi???i.T???ng th???ng Trump tuy??n b??? "hy v???ng" Washington v?? B???c Kinh c?? th??? ?????t ???????c m???t th???a thu???n c??ng b???ng, nh??ng cho bi???t th??m ??ng s??? kh??ng ch???p nh???n b???t c??? ??i???u g?? th???p h??n m???c ????."T??i s??? kh??ng ch???p nh???n m???t th???a thu???n t???i t??? cho ng?????i M???", ??ng Trump n??i.
B??i ph??t bi???u c???a T???ng th???ng Trump


Ph??t bi???u ??? Li??n H???p Qu???c, TT Trump mu???n ????i l???i c??ng l?? t??? Trung Qu???c

T???ng th???ng Trump ch??? tr??ch m???nh m??? vi???c Trung Qu???c ph???t l??? c??c cam k???t c???i c??ch, th???c hi???n c??c ch??nh s??ch kinh t??? g??y t???n h???i cho c??c doanh nghi???p v?? ?????i t??c n?????c ngo??i.

Theo CBS News, T???ng th???ng M??? ???? c?? b??i ph??t bi???u tr?????c ?????i h???i ?????ng Li??n H???p Qu???c ??? th??nh ph??? New York h??m 24/9. 

Trong b??i ph??t bi???u, T???ng th???ng Trump ch??? tr??ch c??c h??nh vi th????ng m???i c???a Trung Qu???c. ??ng ch??? Nh?? Tr???ng cho r???ng nh???ng h??nh vi "l???m d???ng" c???a Trung Qu???c ???? b??? "ph???t l???", th???m ch?? "c??? s??y" trong nhi???u n??m.

Phat bieu o Lien Hop Quoc, TT Trump muon doi lai cong ly tu Trung Quoc hinh anh 1
T???ng th???ng Trump ph??t bi???u t???i ?????i h???i ?????ng Li??n H???p Qu???c. ???nh: Reuters.

Kh??ng ch???p nh???n m???t th???a thu???n t???i t??? cho ng?????i M???

"Trung Qu???c kh??ng ch??? t??? ch???i th???c hi???n c??c cam k???t c???i c??ch, h??? ???? khu???ch tr????ng m?? h??nh kinh t???, d???a v??o r??o c???n th??? tr?????ng, tr??? c???p ch??nh ph???, thao t??ng ti???n t???, b??n ph?? gi??, ??p bu???c chuy???n giao c??ng ngh??? v?? ????nh c???p t??i s???n tr?? tu??? v?? b?? m???t th????ng m???i ??? quy m?? l???n", ??ng Trump ch??? tr??ch n???n kinh t??? s??? 2 th??? gi???i.

T???ng th???ng Trump tuy??n b??? "hy v???ng" Washington v?? B???c Kinh c?? th??? ?????t ???????c m???t th???a thu???n c??ng b???ng, nh??ng cho bi???t th??m ??ng s??? kh??ng ch???p nh???n b???t c??? ??i???u g?? th???p h??n m???c ????.

"T??i s??? kh??ng ch???p nh???n m???t th???a thu???n t???i t??? cho ng?????i M???", ??ng Trump n??i.

Ph??t bi???u v??? v???n ????? Hong Kong, T???ng th???ng Trump tuy??n b??? th??? gi???i ??ang mong ?????i Trung Qu???c th???c hi???n ????ng c??c cam k???t gi???a n?????c n??y v?? Anh t??? n??m 1997 v??? c??c quy???n t??? ch??? c???a Hong Kong cho t???i n??m 2047.

N??i v??? Iran, T???ng th???ng Trump c???nh c??o Washington s??? si???t ch???t c??c bi???n ph??p tr???ng ph???t n???u Tehran ti???p t???c c?? c??c h??nh vi khi??u kh??ch ??? Trung ????ng.

Ph??t bi???u tr?????c c??c th??nh vi??n Li??n H???p Qu???c, ??ng Trump tuy??n b??? "m???i qu???c gia c?? ngh??a v???" ch???ng l???i s??? ???nh h?????ng c???a Iran. ??ng Trump c??ng nh???c l???i v??? t???n c??ng v??o c??c c?? s??? d???u m??? ??? Saudi Arabia.

"Ch???ng n??o nh???ng h??nh vi ??e d???a c???a Iran c??n ti???p t???c, c??c bi???n ph??p tr???ng ph???t s??? kh??ng ???????c d??? b???. Ch??ng s??? c??ng th??m si???t ch???t", ??ng Trump kh???ng ?????nh.

"T????ng lai thu???c v??? nh???ng ng?????i y??u n?????c"

Ph??t bi???u v??? b??n ?????o Tri???u Ti??n, T???ng th???ng Trump ti???p t???c k??u g???i B??nh Nh?????ng ch???m d???t theo ??u???i v?? kh?? h???t nh??n. "N?????c M??? bi???t r???ng ai c??ng c?? th??? g??y ra chi???n tranh, nh??ng ch??? ng?????i can ?????m nh???t m???i ch???n h??a b??nh, ???? c??ng l?? l?? do ch??ng t??i ??ang theo ??u???i con ???????ng ngo???i giao t??o b???o tr??n b??n ?????o Tri???u Ti??n", ??ng Trump cho bi???t.

??ng ch??? Nh?? Tr???ng kh???ng ?????nh Tri???u Ti??n l?? m???t qu???c gia "?????y ti???m n??ng ch??a ???????c khai th??c", tuy nhi??n ch??? c?? con ???????ng phi h???t nh??n h??a m???i gi??p n?????c n??y hi???n th???c h??a s??? th???nh v?????ng.

Tr?????c to??n th??? l??nh ?????o c??c qu???c gia th??nh vi??n Li??n H???p Qu???c, T???ng th???ng Trump ???? ?????t ra m???t n???n t???ng d??n t???c ch??? ngh??a ki??n ?????nh, ?????ng th???i ti???p t???c th??? hi???n quan ??i???m ho??i nghi ?????i v???i ch??? ngh??a to??n c???u.

"Th??? gi???i t??? do c???n ph???i c???ng c??? c??c n???n t???ng d??n t???c. Ch??ng ta kh??ng th??? x??a b??? hay thay th??? ch??ng. H??y nh??n xung quanh h??nh tinh n??y, ch??ng ta c?? m???t s??? th???t tr???n tr???i: n???u c??c b???n mu???n t??? do, v???y th?? h??y t??? h??o v??? qu???c gia m??nh, n???u c??c b???n mu???n d??n ch???, h??y b???o v??? ch??? quy???n c???a m??nh. V?? n???u c??c b???n mu???n h??a b??nh, h??y y??u qu?? d??n t???c m??nh", ??ng Trump n??i.

Quan ??i???m ??ng Trump th??? hi???n ph???n ??nh l???p tr?????ng coi tr???ng ?????c tr??ng c???a qu???c gia l??n tr??n nh???ng r??ng bu???c qu???c t???. T???ng th???ng Trump c??ng kh???ng ?????nh "nh???ng nh?? l??nh ?????o s??ng su???t ?????t l???i ??ch c???a d??n t???c m??nh, qu???c gia m??nh l??n tr??n h???t".

"T????ng lai kh??ng thu???c v??? nh???ng ng?????i theo ch??? ngh??a to??n c???u. T????ng lai thu???c v??? nh???ng ng?????i y??u n?????c. T????ng lai thu???c v??? c??c qu???c gia ?????c l???p v?? c?? ch??? quy???n, nh???ng ng?????i b???o v??? c??ng d??n c???a m??nh, t??n tr???ng bi??n gi???i v?? vinh danh s??? kh??c bi???t v???n khi???n c??c qu???c gia ?????c bi???t v?? ?????c nh???t", ??ng T???ng th???ng Trump n??i.

??ng Trump c???nh b??o ng?????i nh???p c?? tr??i ph??p

N??i v??? t??nh tr???ng nh???p c?? b???t h???p ph??p, T???ng th???ng Trump l??n ??n c??c ch??nh s??ch m??? c???a t??? do l?? "?????c ??c v?? t??n nh???n". ??ng Trump cho r???ng vi???c n???i l???ng an ninh bi??n gi???i s??? "g??y t???n h???i t???i nh??n ph???m v?? quy???n con ng?????i".

"H??m nay, t??i c?? m???t th??ng ??i???p t???i nh???ng nh?? ho???t ?????ng m??? c???a bi??n gi???i, nh???ng ng?????i lu??n n???p sau chi???c ??o kho??c tuy??n truy???n v??? c??ng b???ng x?? h???i: ch??nh s??ch c???a c??c ng?????i kh??ng hi???u qu???, ch??nh s??ch c???a c??c ng?????i ?????c ??c v?? t??n nh???n", ??ng Trump n??i.

Nh?? l??nh ?????o n?????c M??? kh???ng ?????nh m???i qu???c gia tr??n th??? gi???i, trong ???? c?? n?????c M???, c?? to??n quy???n v??? vi???c b???o v??? ???????ng bi??n gi???i c???a ch??nh m??nh.

"V???i b???t c??? ai v?????t qua bi??n gi???i b???t h???p ph??p, n???u c??c ng?????i t???i ???????c ????y, c??c ng?????i c??ng s??? kh??ng ???????c ph??p v??o. C??c ng?????i s??? nhanh ch??ng b??? ????a v??? nh??. T??i kh??ng ????? cho c??c ng?????i ???????c t??? do v??o ?????t n?????c c???a ch??ng t??i, ch???ng n??o t??i c??n l?? t???ng th???ng M???, ch??ng t??i s??? th???c thi lu???t ph??p v?? b???o v??? bi??n gi???i c???a m??nh", ??ng Trump n??i tr???c ti???p t???i nh???ng ng?????i v?????t bi??n tr??i ph??p.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

G???ng g???i

Truy??n ng??n c??a ???? Ho??ng                                          H??n th??ng n??y, m??a nh??ng...

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay1,557
  • Tháng hiện tại1,557
  • Tổng lượt truy cập5,937,573
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây