B???c Vi???t - Xu??n h?? 1972

Thứ tư - 31/07/2019 21:14
V??o ng??y n??y n??m 1972, m???t cu???c t???n c??ng ph???i h???p l???n c???a ph??a c???ng s???n ???? n??? ra v???i ho???t ?????ng qu??n s??? d??y ?????c nh???t k??? t??? sau cu???c v??y h??m c??c c??n c??? qu??n ?????ng Minh (Nam Vi???t Nam v?? Hoa K??? c??ng c??c qu???c gia ?????ng minh) t???i C???n Ti??n v?? Khe Sanh n??m 1968
B???c Vi???t - Xu??n h?? 1972

30/03/1972: B???c Vi???t ti???n h??nh chi???n d???ch Xu??n H?? 1972

Print Friendly, PDF & Email

DRVA

Ngu???n: ???North Vietnamese launch Nguyen Hue Offensive,??? History.com (truy c???p ng??y 29/03/2016).

Bi??n d???ch: Nguy???n Huy Ho??ng

V??o ng??y n??y n??m 1972, m???t cu???c t???n c??ng ph???i h???p l???n c???a ph??a c???ng s???n ???? n??? ra v???i ho???t ?????ng qu??n s??? d??y ?????c nh???t k??? t??? sau cu???c v??y h??m c??c c??n c??? qu??n ?????ng Minh (Nam Vi???t Nam v?? Hoa K??? c??ng c??c qu???c gia ?????ng minh) t???i C???n Ti??n v?? Khe Sanh n??m 1968. Hi???p ?????ng g???n nh?? to??n b??? qu??n ?????i ????? ti???n c??ng, B???c Vi???t Nam ???? ph??t ?????ng m???t cu???c t???n c??ng l???n theo ba m??i nh???n v??o Nam Vi???t Nam. Ba m????i l??m l??nh Nam Vi???t ???? thi???t m???ng trong cu???c t???n c??ng ban ?????u, v?? h??ng tr??m d??n th?????ng v?? binh s?? b??? th????ng.

Sau cu???c t???n c??ng ban ?????u t???i t???nh Qu???ng Tr???, B???c Vi???t ti???n h??nh th??m hai cu???c t???n c??ng l???n: t???i An L???c thu???c t???nh B??nh Long (nay l?? B??nh Ph?????c v?? B??nh D????ng), c??ch S??i G??n 100 km v??? ph??a B???c; v?? t???i Kontum ??? T??y Nguy??n. V???i ba cu???c t???n c??ng, B???c Vi???t ???? s??? d???ng 500 xe t??ng v?? 150.000 l??nh, c??ng nh?? h??ng ng??n qu??n M???t tr???n Gi???i ph??ng, ???????c h??? tr??? b???i t??n l???a h???ng n???ng v?? ph??o binh.

Sau th??nh c??ng ban ?????u, ?????c bi???t l?? tr?????c S?? ??o??n 3 B??? binh Vi???t Nam C???ng H??a m???i ???????c th??nh l???p ??? Qu???ng Tr???, c??c cu???c t???n c??ng c???a B???c Vi???t ???? b??? ng??n ch???n b???i li??n qu??n gi???a c??c s?? ??o??n ph??ng th??? c???a Nam Vi???t Nam (c??ng v???i c??c c??? v???n Hoa K???) v?? kh??ng qu??n M???. ?????c t??nh B???c Vi???t t???n th???t h??n 100.000 ng?????i v?? ??t nh???t m???t n???a s??? xe t??ng v?? ph??o n??ng c??? l???n.

???nh: Ph??o 130 ly c???a Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam ??? m???t tr???n Kontum.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,247
  • Tháng hiện tại81,686
  • Tổng lượt truy cập6,017,702
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây