Thơ vịnh (tiếp theo)

Thứ bảy - 24/12/2022 07:12
Đỗ Hoàng
NGUYỄN KHOA NAM vịnh
Chính trị chính em thật không cần.
Suốt đời binh nghiệp chỉ cầm quân
Bản đồ tác chiến rất thông thạo,
Cấp bậc lon đeo cứ tiến dần!
tải xuống (80)
tải xuống (80)
Đỗ Hoàng
NGUYỄN KHOA NAM vịnh
Chính trị chính em thật không cần.
Suốt đời binh nghiệp chỉ cầm quân
Bản đồ tác chiến rất thông thạo,
Cấp bậc lon đeo cứ tiến dần!
Mẫn cán bề trên coi họ tộc,
Chăm lo binh sĩ tựa người thân!
Con dòng cháu giống không thua kém
Chỉ tiếc giang sơn ngắn nửa phân!
  Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 23  - 12 – 2022
    Đ - H


Đỗ Hoàng
HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN vịnh
Huynh đệ đánh nhau quá tội tình.
Thằng em mất chủ phải quyên sinh.
Thân tan tự sát năm ông tướng,
Máu chảy oan khiên chục vạn binh!
Dân tộc xác xơ càng xơ xác,
Non sông linh diệu lại diêu linh!,
Đứa nào cũng muốn anh hùng cả.
Thuộc quốc Tàu Ô mới nhục hình!
  Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 22 – 12 – 2022
      Đ – H
Đỗ Hoàng
NAM LONG vịnh
Tham gia bắt tướng có Nam Long.(1)
Biệt phái ở trên bộ Quốc phòng.
Vị tướng lừng danh cùng góp sức,
Anh hùng vang tiếng thảy chung công!
Hiến dâng tuổi trẻ cho non nước
Lăn lộn chiến trường giữ giữ núi sông!
Đức độ, tài năng quân cán quí.
Quê nhà kiêu hãnh có tên ông!
  Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 21 – 12 – 2022
   Đ – H
(1)Thiếu tướng Việt Nam Cộng Hòa Lê Minh Đảo

Đỗ Hoàng ,
PHẠM VĂN PHÚ vịnh
Để mất trung phần lắm miệng xoi.
Mười thằng đánh một thánh cùng toi.
Thua bầy anh cả đi rơi cẳng,
Bại lũ vẹm em bước ruột lòi!
Sai sót cầm quân ai cũng thế,
Lỡ làng chiến cuộc họ càng moi!
Tử thần cứu cánh rời trần thế.
Xứng với tổ tiên con cháu nòi
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 20 – 12 - 2022
   Đ - H


Đỗ Hoàng
LÊ MINH ĐẢO vịnh
Ông tướng bị bắt ngay chiến hào.
Hơn mười năm lẻ nhốt nhà lao.
Lủi tha, lủi thủi câm mồm hến,
Hết vận, hết thời mở miệng ngao!
Nhìn súng, nhìn tăng lòng xấu hổ,
Trông trời, trông đất dạ cồn cào!
Thắng thua đâu phải do mình quyết
Thử hỏi thần linh phán thế nào?
  Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 19 – 12 – 2022
       Đ - H
Đỗ Hoàng
NGÔ QUANG TRƯỞNG vịnh
Biết tin vợ yếu buổi nằm nơi.
Chiến tuyến đạn bom không thể lơi.
Có mặt những vùng đang máu chảy,
Đặt chân nhiều chố vẫn đầu rơi!
Tận tình người lính bên hào lũy,
Nhiệt huyết tướng quân giữa cõi  đời!
Bại cuộc phải đâu là kẻ nhậu.
Nắm tro cố quận nhớ con ơi!
  Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 18 – 12 – 2022
   Đ - HĐỗ Hoàng
TRẦN HUY QUANG vịnh
Người còn mãi mãi, nỏ ra đi!
Tai nạn văn chương chỉ khụt khì.
Thần thánh trên trời toe tóe tọe,
Thân hình dưới đất chỉ chì chi!
Câu văn lưu giữ bao người đọc,
Trang viết nằm lòng lắm kẻ ghi!
Linh nghiệm sống như hồn vía bác.(1)
Rồi đời có mắt cũng nhiều khi!
  Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 17 – 12 – 2022
    Đ – H
(1)Tác phẩm của nhà văn Trần Huy Qung

Đỗ Hoàng
ĐỖ CAO TRÍ vịnh
Đỗ Cao Trí mãnh tướng hùng kiêu.
Trong cuộc trường chinh lắm kế liều.
Máu phía địch quân không máu vịt,
Xương pje chống cộng  chẳng xương miêu!
Nhân dân hai phía đều tàn bại,
Họ mạc đôi bờ thảy bị thiêu.
Hưởng lợi chỉ một thằng chủ soái.
Thân mình cũng bị đạn mình tiêu!
   Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 15 – 12 – 2022
       Đ – HĐỗ Hoàng
 PHẠM ĐÌNH TRỌNG vịnh
Phạm Đình Trọng đây rất ngoan cường.
Dân chủ cho đời như ánh dương.
Nhũng nhiễu một bầy quan lạc hướng,
Ngu ngơ mấy tốp vẫn mê đường!
Trang văn đâm giặc sắc dao cạo,
Luận chiến soi vua nhọn giáo thương!
Nẻo về sẽ gặp bình minh thật.(1)
Nhân loại nghìn xưa đã chỉ đường!
  Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 16 – 12 – 2022
   Đ - H
  1. Tên tác phẩm của nhà văn Phạm Đình Trọng
Đỗ Hoàng                                           
TRẦN KỆ XUÂN vịnh
Chấp chính một thời rất dũng uy.
Thời trang làm mới, mới tư duy.
Nữ binh kiêu hãnh đi đều bước,
Tướng tá lom rom cúi lạy quỳ!
Phụ nữ liên đoàn lên cõi sáng,
Thanh niên kết hợp được từ quy!
Lấy chồng sang trọng, chức vương sạch.
Con điếm, mụ gia miệng lưỡi tùy!
   Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 14 - 12  -  2022
        Đ - H
Đỗ Hoàng
NGÔ ĐÌNH NHU vịnh
Thiết kế quốc gia bậc đại tài
Hoc hàm học vị chẳng thua ai
Hy La Dân chủ bắt bài đúng,
Nhân vị Cần Lao chẳng thể sai!
Người phố chín năm hàng hóa ngợp,
Nông phu vạn buổi đủ ăn xài!
Nam phần đất Việt ngôi đầu bảng 
Chỉ bại thằng Tàu, Hán cộng lai!
Hà Nội đêm thức trực trộm, ngày 13 – 12 – 2022
   Đ - H


Đỗ Hoàng
NGUYỄN SÁNG vịnh
Tứ kiệt, tên ông thật rạng ngời. (1)
Tài hoa nét bút để cho đời.
Vẽ là hơi thở thêm nguồn sống,
Họa chính tâm linh được nối lời!
Thành tích công nông còn sáng giá,
Vô song kiệt tác cũng ngời ngời !
Sơn mài sánh với Nguyễn Gia Trí.
Tên tuổi  của ông quả tuyệt vời!
Hà Nội, đêm thức trực trôm, ngày 11 – 12 – 2022
  Đ – H
(1) Ngiêm, Liên, Sáng, Phái
Đỗ Hoàng
NGUYỄN GIA TRÍ vịnh
Biếm họa lại khèo cả nón vua.(1)
Di cư theo nhóm bị đòn thua.
Cũng may gặp được trời dân chủ,
Thuê thợ, thuê công chẳng bị lùa!
Tranh bán được đo bằng thước bạc,
Người mua đứng chật cả đường đua!
Vàng thành khối nặng không là trọng.
Quốc bảo tranh ông chẳng chuyện đùa!
  Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 12 – 12 – 20
   Đ - H
(1)  Thời tranh tối, tranh sáng năm 30, 40 Nguyễn Gia Trí hoạt động chính trị bị Pháp giam tù. Khi Cách mạng thành công vẽ biếm họa cho các báo, vẽ thủ lính Cách mạng gánh hai thúng vàng, đội nón cời (rách), miệng chẩu ra hỏi: - Già Lưu tướng quân ở  lổ mô? ( Nhà tướng Lưu Hán ở chỗ nào?). Theo họa sĩ Nguyễn Đỗ Bảo thì vào tìm ở Thư viện Quốc gia không thấy.
Đỗ Hoàng
BÙI XUÂN PHÁI vịnh
Giỏi vẽ từ lúc còn bé thơ.
Bà con hàng phố cũng không ngờ
Hà thành ung dung từng viền bút,
Phố cổ lung linh tựa áng thơ!
Họa phố thật hơn nhìn phố thật
Vẽ hoa rực rỡ ngắm hoa mơ!
Đời dù lận đận vì mưu sống.
Tranh Phái đồ sinh đã để thờ!
  Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 10 – 12 – 2022
   Đ – H
Đỗ Hoàng
BẢO NINH vịnh
Nỗi buồn chiến tranh viết khơi khơi
Lính chiến khổ đau cũng hợt hời.
Cái buổi Đông Âu tan tán tác,
Cơ hồ Nga Ngố tả tàn tơi
Chó vồ phải rắn nhờ may mắn,
Mèo cấu mên đát hết cuộc chơi!
Lựu đạn nổ bung hơi tép luộc
Vốn còm một tí  được trăm lời!
  Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 9 – 12 – 2022 
      Đ - H
Đỗ Hoàng
VĨNH NGUYÊN vịnh
Vào đảng, Vĩnh Nguyên đổi máu mình.
Sống nhầm bầy chó hóa yêu tinh.
Thằng Điềm gian đảng trùm chi bộ,(1)
Biểu quyết xóa tên bác tội tình
Thơ phú rộng đường dài dặm bước,
Văn chương lộ quốc ngắn hành trình!
Người đời ghi nhớ nhiều thi tứ
Nổi tiếng người con của Quảng Bình!
   Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 8 – 12 – 2022
    Đ – H
(1) Tên đầy đủ Nguyễn Khoa Điềm, cựu Ủy viên bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bị cậu bên vợ Nguyễn Đức Đạo (nhà báo Đào Nguyên) tố cáo lên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chưa một ngày vào Đảng, man khai lý lịch nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.
Đỗ  Hoàng
VÕ THANH AN vịnh
Làm việc cơ quan thật cực sang.(1)
Phẩm hàm lạnh lẽo quả làng nhàng.
Không màng chức tước tranh quyền lực,
Chỉ nghĩ cho đời, sách nối trang!
Chất Nghệ thấm sâu từng chữ viết,
Hồn thơ dào dạt mảnh hồn làng!
Thằng Bờm vẫn sống nghìn năm ấy.(2)
Quạt mát đời mình mo mực nang!
    Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 7 – 12 – 2022
                 Đ - H
(1) Báo Văn nghệ
(2) Thằng Bờm – Bài thơ nổi tiếng của Võ Thanh An.


Đỗ Hoàng
NGUYỄN TÙNG LINH vịnh
Tam kiệt Hải Phòng nổi tiếng ông! (1)
Ví mình sắc biển của mùa đông.
Đời người lăn lóc trong than bụi,
Câu chữ chắt chiu ánh ngọc rồng!
Thân xác dạt phiêu ngoài hải ngoại,
Hồn quê  khăng khít tận tâm lòng!
Vỗ hoài con sóng trong tầm nhớ.
Tri kỷ một người! Có thật không?
      Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 6 – 12  -  2022
            Đ - H
  1. Tam kiệt: Nguyễn Tùng Linh, Thanh Tùng, Thi Hoàng

Đỗ Hoàng
KIM LÂN vịnh
Thời trước, ông là thợ mướn thuê.
Cho bao cây cọ sống sum suê .
Cần lao mặt mũi người xơ xác,
Cạn lực tay chân khớp nhão nhuề!
Nhộn nhạo xác thân hòa phố xá
Thẳm thăm hồn vía gửi làng quê!
Vợ nhặt cháu con đều thành đạt. (1)
Tiếng thơm vang mãi tận sao Khuê!
  Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 5 – 12 – 2022 
        Đ – H
  1. Tên tác phẩm của Kim Lân
Đỗ Hoàng
NGÔ YÊN THI vịnh
Dân tình tố cáo Ngô Yên Thi (1).
Đi biệt động quân chẳng có ghi.
Len lỏi leo lên trùm tỉnh ủy,
Chắn che dấu diếm ngụy binh nhì!
Hô to mãi mãi yêu cờ đỏ.
Cống hiến luôn luôn giữ hướng đi!
Trai cái xứ này rất trí trá.
Phải đâu một gã mặt đen sì!
Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 3 -12 – 2022
    Đ – H
  1. Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế thời cuối thập kỷ 80 thế kỷ trước.

Đỗ Hoàng
TÔ HOÀI vịnh
Làm anh thợ dệt viết ai tày.
Chú dế mèn xưa xem vẫn hay.
Tầng lớp công nông lên lãnh đạo
Viết nhiều  quần chúng đọc không say.
Miền Tây cuối buổi trôi tuồn luột,
A Phủ vợ chồng cũng lắt lay!
Không chỉ Tô Hoài, tiền chiến trước
Theo về cách mạng, phú văn bay!
   Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 4 – 12 – 2022
    Đ - H

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay1,138
  • Tháng hiện tại56,824
  • Tổng lượt truy cập9,189,598
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây