Thơ vịnh - tiếp theo

Thứ bảy - 19/11/2022 07:35
Đỗ Hoàng
NHÃ CA vịnh
Kiêu hãnh danh lừng tiếng Nhã Ca.
Khăn sô cho Huế chẳng phôi pha.
Binh đao đã nhốt bao ông đưực,
Cung kiếm cầm giam mấy đàn bà !
tải xuống (6)
tải xuống (6)
A A Đươờng luật 2@
Trần Nhơn vịnh
ĐỖ Hoàng
Yêu đời, yêu nước có gì hơn
Trên dưới hoà chung một tiếng đờn
Thắc thỏm đêm ngày triều dậy cuốn,
Bàng hoàng khuya sớm bão trồi cơn!
Muốn mong trời gửi quyền đất nước,
Ước được đất trao giữ giang sơn!
Cộng sản được ông là quí hiếm
Danh còn đồng vọng mãi Trần Nhơn!
Hà Nội 5- 5 – 2021

THƠ ĐƯỜNG LUẬT ĐỖ HOÀNG
Đỗ Hoàng
LOÀI THÚ VÔ LỐI – GIẶC THƠ (3)
Vô lối một loài thú Đại Ngu
Sách in chỉ cách để chùi khu
Meo meo văn vẻ trên mèo mửa,
Kăng kẳng thơ vè dưới chó tru!
Ý tứ không đầy vơi cắc bạc
Tư duy chẳng đáng dính ba xu!
Tiền thuế mặc sức mà nhảy nhót
Văn chương nhà Cộng quá âm u!
           Hà Nội  5/2022
                 Đ – H

Đỗ Hoàng
BẦY VÔ LỐI KHÔNG TIM – GIẶC THƠ (4)
Vô lối một bầy không có tim
Nghe hơi gái gú quyết truy tìm
O nào ham tiếng đưa tay níu,
Mụ nọ háo danh giơ cẳng ghìm!
Tòa soạn chắn che như ổ chuột
Công đường quây cót tựa lồng chim!
Đàn bà, con gái bay hồn vía
Trước giặc thơ tà phải lặng im!

     Hà Nội 6/5/2022
          Đ – H
Đỗ Hoàng
VIỆT Á ĂN THỊT NGƯỜI
Việt Á nghe tên quả rụng rời.
Giống bầy lươn chạch biết ăn người.
Đầu mùa co vid đưa kim thọc,
Cuối buổi công đường gửi bạc thoi!
Kết cấu với nhau thành một duộc,
Keo sơn chia chác hóa hai lòi!
Béo cò đục nược không phân xử
Tội ác tày đình chúng vẫn chơi!

Hà Nội 4/2022
   Đ – H
Đỗ Hoàng
HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG VỊNH
Ngọc Tường Hoàng Phủ buổi đìu hiu
Hết thuở khách văn tới dập dìu.
Nhốn nháo phố phường bai Mỹ ngụy,
Từng bừng rừng rú kết dao rìu!
Quà Ngô tổng thống thơm nghiên bút,
Lộc Nhà cộng sản ố ô liu!
Chí lớn tài trai nên một dạ
Khác phường con hát giống lìu điu!
              2000 – 2022
                 Đ – H

Đỗ Hoàng
HỮU THỈNH VỊNH (2)
Lần này Hữu Thỉnh nhận huân chương
Ồn ĩ đài loa tận xã phường.
Kẻ tụng tài cao nhiều điếu phúng,
Đứa ca đức độ lắm yêu thương!
Làm cai văn nghệ không sai lối,
Tiến cử thừa ngôi cũng đúng đường!
Tám mốt tuổi ta thơ mất trắng
Trống kèn công sở hết khoa trương!
    Hà Nội ngày 9/5/2022
           Đ – H
Đỗ Hoàng
GIẶC THƠ (5)
Cặc lồn vô lối đặt trên đầu
Mặt mũi đứa nào cũng trọc sâu.
Ả đứng khỏa thân chờ cặc chó,
Eng ngồi ở lỗ đợi lồn trâu!
Câu văn sặc sụa mùi hành viện,
Đoạn báo tanh tao khí xí cầu!
Xót quá tiền dân trao giải thưởng
Để bầy giặc chữ sống càng lâu!
  Hà Nội 11/5/2022
    Đ - H

Đỗ Hoàng
NGOẠI GIAO DU CÔN
Một đoàn công cán rất du côn
Ngôn ngữ chợ trời chất bán buôn.
Địch mẹ xéo thâm thằng bạc tấn,
Mồ cha đánh chết mụ vàng muôn !
Đây quen phơi mặt tầng bom dội,
Đó lạ lủi chui cống đạn tuồn !
Bố láo khinh choa phường  nhược tiểu
Trỏ buồi ẻ kiểu chạch lươn luồn !

          Hà Nội 19/5/2022
               Đ - H

Đỗ Hoàng
CHỨC LỚN, TỘI TO
Học hàm lổ mổ, chức quyền to.
Xuất ngoại nhiều lần vác mặt mo, 
Đứa chưởi thề xơi hóc nếu sấu,
Thằng thiêu người nhậu nghẹn phôi bò!
Lều tranh dân đói ngô trơ lẫm,
Lâu gác quan tham bạc chật kho!
Đại diện quốc gia mất mặt nước.
Chức quyền càng lớn, tội càng to!
       Hà Nội 22/5/2022
             Đ - H

Đỗ Hoàng
NGUYỄN QUANG THIỀU VỊNH - GIẶC THƠ
Cờ thơ trao ác, thơ thần tiêu.
Vô lối tặc thi hưởng lợi nhiều.
Ở lổ trong chăn thèm cặc chó, (*)
Thủ dâm dưới nước ước lồn miêu (**)
Cưỡi xe, mặc váy đưa về chén, (***)
Gánh mắm không quần đem tới thiêu (****)
Nhất bảng phá tan hồn nước Việt
Giặc thơ vô lối Nguyễn Quang Thiều!

           Hà Nội 6/2022
               Đ – H
(*) Ý Vi Thùy Linh
(**), (***), (****) Ý Nguyễn Quang Thiều

Đỗ Hoàng
THANH TÂM TUYỀN – GIẶC THƠ VỊNH
Ngụy quân đại úy Thanh Tâm Tuyền
Vô lối tôn thờ loại tổ tiên.
Lễ hội Miếu văn người dán ảnh,
Định kỳ Thi tập Cộng ghi tên!
Lời quê ú ớ bầy bò rững,
Hồn nước u ơ loại chó điên!
Chúng loại man di loài cỏ độc
Dân còn nước Việt phải nên quên
        !Hà Nội 6/2022
             Đ - HĐỗ Hoàng
LÊ VĂN NGĂN VỊNH – GIẶC THƠ
Xu  thời nịnh Cộng Lê Văn Ngăn.
Lòn đái cũng là cách kiếm ăn.
Sớm lính Ngụy quyền bầy rắn rít,
Đêm vào Đảng Cộng bậc rồng trăn!
Viết vô lối đọc bầy chó đái,
Ghi báo tin nhanh lủ bò thăn!
Bọn ngụy Sài Gòn chơi tá lả
Bắc phần Văn Việt chỉ quay lăn!
    Hà Nội 6/.2022
     Đ – H

Đỗ Hoàng
INRASARA – GIẶC THƠ – Vịnh
Chiêm thành, Phú Trạm Insara
Dân số ước chừng dưới vạn ba.
Xuống bản vận quần may thủng đáy,
Lên phường khoác bộ vét cà sa!
Phổ thông chẳng được bao lăm chữ,
Sức học thì đâu mới lớp ba!
Đại Việt chưa bao giờ nhục thế
Dân Hời chủ tịch thơ nhà ta!

           Vài năm trước 2020
                   Đ – H

Đỗ Hoàng
Ltg: Tay này học hành dốt nát, chữ nghĩa như chó moi, gà bưới, được cái xỏ lá ba que….
NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG – GIẶC THƠ – Vịnh

Ngu đần, xỏ lá Nguyễn Bình Phương.
Lươn lẹo, lọc lừa buổi nhiễu nhương.
Tay lính phong tình mần chết gái, (*)
Tên cai đội nghệ dẫm tan nường!
Học hành thuộc loại bò che nón,
Thơ phú cũng bầy chó hóc xương!
Cõi Việt nẩy nòi loài tệ thế
Đầu têu trong bảng phá văn chương!

  Hà Nội 6/ 2022
   Đ – H
(*) Ý Nguyên Bình Phương

Đỗ Hoàng
PHAN HOÀNG – GIẶC THƠ – Vịnh
Văn nhân cái chi gã Phan Hoàng.
Thơ giặc đều là giống chó hoang.
Hàm tiếu, ngậm cười thằng cặc lậu, (*)
Cứt chồn chất vấn ả lồn toang! (**)
Phú Yên bão lụt, dân ngoi ngóp, (***)
Sài phố mộng du, lại xám xoàng! (****)
Miêu, cẩu lên làm cai văn nghệ
Nhất vàng, nhị vện, tứ tam khoang!

Hà Nội 6/2022
  Đ – H
(*), (**), (***), (****) ý Phan Hoàng

Đỗ Hoàng
TRẦN HÙNG -  VÔ LỐI – Vịnh
Trần Hùng làm quan xứ Muong Hung
Vô lối viết theo đám nổi khùng.
Gọi bạn gái tơ đầy rốn núi, (*)
Ới đò noọng trẻ chật triền thung!
Mán nghe, đọc chẳng vô lòng Mán,
Hung ngửi cung không thủng bụng Hung!
Thử dịch một bài ra tiếng Việt
May ra có kẻ hiểu Trần Hùng!

 Hà Nội 6/2022
   Đ – H
(*) ý Trần Hùng

Đỗ Hoàng
Đô trưởng thời Cộng sản – Đô Chổm phá
NGUYỄN THẾ THẢO VỊNH
Thế Thảo cuối cùng cũng cuốn đi
Thử xem Hà Nội có sang gì?
Lô nhô thiết lộ mưu chồn Hán,
Xiên xẹo trường xa mẹo cáo Ly!
Mỏ đỏ, mắt xanh lầu vằn vện,
Cớm vàng, cớm bạc bốt rằn ri!
Cha ông Hà Nội con rồng lớn
Đô trưởng thời nay Thảo phá đi!

Đỗ Hoàng
HOÀN TỤC THẦY TU
Láo nhào, khủng khẻng đám thầy tu
Mặt mỡ trôốc trơn láng đít khu.
Ư ử vài câu vờ khấn phật,
Ẳng ăng đôi chữ giả quên thù!
Muốn giàu cúng lớn đưa nhiều bạc,
Ưa sướng thờ to gửi lắm xu!
Sư sải sinh sôi hơn châu chấu
Tóm ngay hoàn tục hết o, u!

Hà Nội 24/7/2022
  Đ - H

Đỗ Hoàng
QUAN LIÊM CỘNG SẢN
Xách đèn đom đóm học liên trường.
Nhà khó thiếu cà, nhút, mắm, tương.
Theo cuốc xe ôm rất định hướng,
Mời cua vé số chẳng sai đường!
Góp gom tiền lẻ xây lầu gác,
Tằn tiện vàng thoi tậu cố hương!
Con cháu trong ngoài đều xuất ngoại
Cội nguồn quay lại khéo tan xương!
   Hà Nội  8/2022
       Đ – H

Đỗ Hoàng

BUỒN (III)
     
Buồn cho thế sự vẫn đèn cù.
Buồn nước hông còn nỗi một xu!
Buồn xóm im lìm gà lịm gáy,
Buồn làng ăng ắng chó gào tru!
Buồn trông dân đói mình xơ xác,
Buồn thấy quan no bụng mập ù!
Buồn lũ chuột kho như  rận chấy.
Buồn ra vũ trụ mảnh trăng lu!

Hà Nội 17/9/2022
  Đ - H
Đỗ Hoàng
TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN vịnh
Giữa đời ô trọc lũ bờm khơm
Ăn máu dân đen hút dãi đờm
Hết chức về làng choa chạy dủi,
Thôi quan xuống xóm tớ đi nơm!
Bạc tiền lao khổ không xơ múi,
Vàng ngọc quốc gia chẳng chỉa chơm!
Quan lại đêm ngày tham nhũng nhiễu
Bác Trương Đình Tuyển để danh thơm!
Hà  Nội đêm thức trắng trực trộm
ngày 29/9/2022
Đ – H
Đỗ Hoàng
VŨ THƯ HIÊN vịnh
Vào đoàn Cách mạng vị thành niên
Theo bước cha ông bậc lão hiền.
Quê kiểng người thân tình hữu ái,
Ngục tù giám thị sát cuồng điên!
Chín năm biệt khám sức thiêng phật,
Muôn tháng phiêu diêu trí tuệ tiên!
Ngọc quý càng mài càng sáng láng
Trời văn rạng rỡ Vũ  Thư Hiên.
Hà Nội đêm trực trộm 30/9/2022
Đ – H
Đỗ Hoàng
BÙI TÍN vịnh
Vốn con cụ Thượng chất thông minh.
Phụ tử đều lo vận nước mình!
Thành Tín xung phong ra mặt trận (1)
Bằng Đoàn từ giã phụng triều đình!
Mừng vui đất nước về nguyên khối,
Buồn xót giang sơn rẽ vạn tình!
Nhìn xứ người ta đều tiến bộ,
Trông quê mình thật thảy âm binh!
Nắm tro hải ngoại vùi thân xác
Bùi công, Bùi Tín chính quê mình!
Đ - H
Hà Nội đêm trực trộm 1/10/2022
 1. Bút hiệu Bùi Tín
Đỗ Hoàng
BÍ THƯ TỈNH UỶ vịnh
Bí thư tỉnh uỷ chất cuồng tham.
Chẳng động chân tay, giỏi điện đàm
Cục cứt tràn đồng trông nuối tiếc,
Ngọc vàng đầy tủ ngó mà ham!
Kết bè manh động bầy trăn gió,
Giao mối lung bung lũ cáo lam!
Ruộng đất phì nhiêu xây đá tảng,
Dân nghèo lơ láo gặm ốc đam!
Đi đêm Việt Á mùa cô vít
Treo cao máy chém chẳng ngưng làm!
Hà Nội đêm thức trực trộm ngày 1/10/2022
Đ – H
Do Hoang
VÕ NGUYÊN GIÁP vịnh
Thử cầm mười lính sẽ phơi tông!
Một trận công đồn thảy mối xông!
Đánh giặc trên giường phê trẹo miệng,
Nhảy đầm dưới chiếu trổ phô mông!
Nắm quân Đại tướng luôn toàn thắng,
Mang súng Binh nhì quyết lập công!
Lịch sử ông thầy rất chính trực
Tên Người bất diệt với non sông!
Hà Nội đêm trực trộm ngày 2/10/2022
Đ – H
Đỗ Hoàng
HOÀNG BÌNH TRỌNG vịnh
Kĩ sư lúc Chúa chỉ đào phân.
Nghề nghiệp tìm vàng giục bước chân.
Trang viết thắm tình anh địa chất,
Câu văn cảm động bác nông dân!
Tiếng Trung, tiếp Pháp đều thông thạo,
Câu đối, câu thơ cũng rõ dần!
Thất thểu xứ người đời mây nổi,
Bơ vơ quê kiểng phận phù vân!
Sắn khoai mót sót không no bữa
May còn tình nghĩa bậc văn nhân!
Hà Nội đêm trực trộm ngày 3/10/2922
Đ – H

Đỗ Hoàng

CỤ NGÔ ĐINH DIỆM vịnh

Họ chưởi cụ Ngô hơn hát hay.
Thiên tài chính trị hiếm xưa nay!
Chín năm Nam Việt dân sung sướng,
Vạn ngày trời Chúa, Phật cờ bay!
Tổng thống thanh liêm không so nổi,
Lão thực công minh khó sánh tày!
Căm giận tiểu nhân xiên thây Cụ.
Nghìn đời sông núi xót xa thay!
Hà Nội, đêm thức trực trộm
3 – 10 – 2022
  Đ - H

Đỗ Hoàng
TRÂN ĐỘ vịnh
Mũ ni che trán được kên cao.
Sẽ đến kịt kim tướng bốn sao.
Mình sướng nội tinh xơ đất nước,
Ta sung ngoại cảnh xác đồng bào !
Hội đoàn vô bổ cần thay đổi,
Chính trị hà khắc phải lật nhào !
Đám soạn điếu văn bôi bẩn Cụ.
Tinh thần đổi mới sáng như sao !

Hà Nội đêm thức trực trộm
Ngày 4 – 10 – 2022
  Đ - H

Đỗ Hoàng
LÊ ĐỨC THỌ vịnh
Thiên hoa ba xạo nhất làng quan.
Đổi họ theo vua hưởng lộc ban.
Cách mạng thoái trào trùm kín mít,
Việt Minh thắng lợi đến đăng đàn!
Vu oan giá họa người liêm trực,
Bọc lót bao che lũ xảo gian!
Mai Dịch nghĩa trang cứt kín mộ
Nhân dân ghét thế, chẳng nên bàn!

Hà Nội đêm thức trực trộm,
Ngày 4 - 10 – 2022
  Đ - H


Đỗ Hoàng
HOÀNG VĂN HOAN vịnh
Bác Hoàng Văn Hoan bậc công thần.


Cách mạng một đời lo nước dân !
Ở Thái trọn tình xây hữu nghị,
Sang Tàu chừng mực kết cầu thân !
Việc chung nên bỏ lòng ganh tị ,
Đại cục cho qua tính cậy lân !
Về Hán quốc xiêu nên tội lớn.
Công danh phú quí cứ tan dần !
  Hà Nội đêm thức trực trôm, ngày 4 – 10 – 2-22
   Đ - H
Đỗ Hoàng
DƯƠNG THU HƯƠNG vịnh
Nhà văn kiệt nữ Dương Thu Hương.
Tuổi trẻ trãi qua chốn chiến trường
Hồ hởi lên đường câu khẩu hiệu,
Buồn bơ  rúc hố thú văn chương !
Ác ôn những đứa cầm đao kiếm, 
Sát khí trăm bầy đoạt súng thương !
Ta thắng thằng em, tiều thắng thánh.
Triệu người mái đổ, triệu tai ương !
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 5 – 10 – 2022
  Đ - H

Đỗ Hoàng
HÀ SĨ PHU vịnh
Ông sớm nhận ra nước lộn đường.
Mô hình triết Mack quá tang thương.
Rộn ràng phường phố ra non rác,
Êm ấm làng quê bãi chiến trường !
Tranh đấu giai cấp người ra mắm,
Chuyên chính công nông vật nát tương !
Theo Hán trước sau thành thuộc quốc,
Cầu Nga xuôi ngược xuống Diêm vương !
Chúng hành lão khổ như hành thánh.
Hà Sĩ Phu đây vẫn khác thường !
Hà Nội đêm thức trực trộm, ngày 6 – 10 – 2022
  Đ - H

Đỗ Hoàng
NGUYỄN CHÍ  THIỆN vịnh
Dạy sử, trò thông việc đảng đoàn.
Thế mà phải bị án tù oan !
Vào vòng áo sọc chân cùm kéo,
Đến khám biệt giam óc cớm khoan !
Thơ máu sôi sục chấp cúi lạy.
Văn nhân rực lửa dám lăng loàn !
Tính tròn ba chục năm lao tối
Ngục Sĩ sáng danh, thảy vẹn toàn !
Hà Nội đêm thức trực trộm, ngày 7 – 10 – 2022
   Đ - H

Đỗ Hoàng
ĐOÀN CHUẨN vịnh
Đoàn Chuẩn là con bậc đại giàu,
Giàu tiền, giàu nhạc, giàu buồn đau,
Thuê ô che nắng xe nguyên sắc,
Sai người hoa tặng giữ y màu !
Tấm lòng bè bạn trong như  ngọc,
Nỗi đời chiến trận đục vàng thau !
Ca khúc trữ tình người hát mãi,
Chắc còn lưu tiếng đến mai sau !

Hà Nội đêm thức trực trộm, ngày 8 – 10 – 2022
   Đ - H

Đỗ Hoàng
TRẦN VÀNG SAO vịnh
Một thời Nguyễn Đính ngập vàng sao. (1)
Tưởng thế đời luôn nỗi tự hào!
Kháng chiến mùa vui lên đỉnh điểm,
Đời mình sầu muộn xuồng nốc ao!
Sông Hương tối sớm đi mò hến,
Núi Ngự trưa chiều tới mót ngao (!)
Buồn bực chưởi cho thiên hạ biết.
Thân này cục cứt nổi bùn ao !
Hà Nội đêm trực trộm, ngày 9 - 10 – 2022
    Đ - H
 1. Tên thật Trần Vàng Sao

Đỗ Hoàng
PHẠM DUY vịnh
Nhạc sĩ Phạm Duy bậc đại tài.
Bài ca bất diệt hướng ngày mai.
Lao đao kháng chiến, Cha già gặp,
Ngơ ngáo chiều hồi, Tổng thống sai !
Hải ngoại nghênh ngang thích ngắm gái,
Quê nhà lọm khọm sợ nhìn ai !
Cổ nhân đã dặn người hào kiệt
Thờ chúa thì không chơi nước hai !
Hà Nội đêm trực trộm, ngày 10 – 10 – 2022
  Đ – H

Đỗ Hoàng
VŨ BẰNG vịnh
Vũ Bằng tình báo viết văn hay.
Trong giới bút nghiên việc quá gay !
Khuya khoắt điện tin luôn lọ mọ,,
Sáng mơ trang giấy mãi mò mày!
Miếng ngon Hà Nội bao mê mẫn, (1)
Thương nhớ  Mười Hai lắm đắm say !(2)
Kẻ biết luồn lách đeo mặt nạ.
Người thường bắt gặp khó lường thay !

Hà Nội đêm thức trực trộm, ngày 11 – 10 – 2022
   Đ – H
(1), (2) Tác phẩm của Vũ Bằng

Đỗ Hoàng

HOÀNG VĂN THỤ vịnh
Hoàng Văn Thụ vì nước quên thân.
Cách mạng suốt đời vững bước chân !
Non núi Lạng Sơn tình phụ tử,
Đất trời Hà  Nội nghĩa Hoàng Ngân (1)
Ngục tù tra khảo nào nghiêng ngã,
Thi tứ sục sôi nên mấy vần !
Chí lớn hun đúc tim sắt thép.
Vĩnh hằng tài đức mãi trong ngần !
Hà Nội đem thức trực trộm,
Ngày 12 – 10 – 2022
  Đ – H
Nhà Cách mạng, vợ chưa cưới của Hoàng Văn Thụ


Đỗ Hoàng
TỐ HỮU vịnh
Tố Hữu bán nhà chục triệu đô.
Công  thần thuộc diện được phân lô
Thuở anh nông dân quần đùi vá,,
Nay bậc quan liêm ngọc chật bồ !
Từ ấy vang lừng lời chim sáo,(1)
Máu hoa khọc khẹc tiếng gà gô! (2)s.
Nhân văn Gia phẩm lôi ra đánh.
Ông cũng một trong những tội đồ!
Hà Nội đêm thức trực trộm, ngày 11 – 10 – 2022
    Đ - H
(1),(2) Tác phẩm của Tố Hữu

Đỗ Hoàng
LÊ TRỌNG TẤN vinh
Đội Tố,  Hoàng Ngân dâng Việt Minh (1)
Suốt đời gian khổ cuộc trường chinh.
Cầm quân Pháp, Nhật bay hồn vía,
Nắm lính Hoa, Hàn cũng khiếp kinh!
Nhượng lại đặc quyền trên cấp tướng,
Chối từ lợi lộc dưới cho mình!
Khố xanh, khố đỏ tàn đi cả.
Lê Trọng Tấn rồi sẽ hiển linh!
Hà Nội đêm thức trực trộm ngày 13 – 10 – 2022
  Đ – H
 1. Nhà Các mạng Việt Nam


Đỗ Hoàng
PHÙNG QUÁN vịnh
Nhà thơ Phùng Quán ké Hồ Tây.
Bạn ruột, anh em giọt nước đầy.
Huynh trưởng Hữu Đang khi có mặt,
Cao niên Trương Tửu cũng về đây!
Nửa đời cải tạo xoi  đất núi,
Một kiếp lầm than vợt đầm lầy!
Côn Đảo ngợi ca người giải phóng.(1)
Riêng mình ghẻ lạnh phận ngô ngây!
Hà nội, đêm trực trộm
Ngày 13 – 10 – 2022
   Đ - H
 1. Tác phẩm của Phùng Quán
Đỗ Hoàng
LÊ ĐỨC ANH vịnh
Cai chột đập người rất dã man! (1)
Cu li cạo mủ thảy khóc van!
Thế thời cách mạng xông ra tuyến,
Đầu quân ra trận biết lên đàn!
Lính chết Gạc Ma ai dám thét,
Vua sống  Hà Thành dân tịt than!
Non sông Tổ quốc mất nào lỗi.
Tội lớn mà đâu có chịu bàn !
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 13 – 10 – 2022
           Đ - H
 1.  Tên dân đặt cho Lê Đức Anh thời làm cai cao su Nam Bộ.

Đỗ Hoàng
NGUYỄN HỮU ĐANG vịnh
Một đời không vợ, cũng không con !
Bốn kỷ cầm, giam được tính tròn !
Người dựng lễ đài ngày độc lập,
Dân cùng xây dựng hội bền non !
Chẳng tường đánh Mỹ thời oanh liệt,
Chỉ biết nhà lao buổi cớm đòn !
Mừng thọ sống dai bè bạn góp.
Tấm thân kiệt quệ, sức hao mòn !
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 14 – 10 – 2022
          Đ - H

Đỗ Hoàng
THỤY AN vịnh
Chọc đui mắt đi chẳng nhìn đời.
Đời rặt rắn,lươn, chuột, cáo, dơi.
Dựng án giỏi mồm loa loét tiếng,
Vu oan giá họa toét toe lời!
Ghép cho gián điệp, không đường cãi,
Hô hoán phản dân hết lối chơi!
Tù ngục nửa đời thân phận gái.
Nỗi đau này thấm chỉ kêu trời!
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 14, 15 – 10 – 2022
      Đ - H

Đỗ Hoàng
LÊ DUẨN vịnh
Lê Duẩn cũng là người có công.
Tốp đầu thồng nhất được non sông!
Xương khô rờn rợn phơi rừng rú,
Máu thắm nỏn non chảy ruộng đồng!
Nhân loại hòa chung không bom đạn,
Mình đây đoàn kết chỉ xiềng gông!
Hờn căm, chia rẻ ngàn năm nữa.
Chiến thắng lẫy lừng con số không!
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 15 – 10 – 2022
   Đ - H

Đỗ Hoàng
VŨ HẠNH vịnh
Vũ Hạnh nhà văn kiêm điệp viên.
Việc gì cũng báo bẩm lên trên.
Mĩ đen, Mĩ trắng thích chơi gái,
Mụ hồng, mụ đỏ khoái kiếm tiền!
Trang viết hờn căm quân nguỵ tặc,
Câu chưởi thù hằn lũ ác điên!
Sống hai mặt thế rất là giỏi
Nhưng đạt làm sao được chữ thiền!
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 16 – 10 – 2022
   Đ - H

Đỗ Hoàng
NGUYÊN NGỌC vịnh
Hiến dâng tuổi trẻ thuở thanh xuân
Nguyên Ngọc hôm nay đã cửu tuần.
Bom đạn chết chóc quên đói khổ,
Quan tham nhũng nhiễu sá gian truân!
Trường chinh thành tich cho ai vác,
Yên ổn tâng công tặng đứa khuân!
Thôi đảng, thôi đoàn nào tiếc nuối.
Suối vàng ông vẫn chống vô luân!

Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 17 – 10 – 2022
   Đ - H

Đỗ Hoàng
NGUYỄN KHẢI vịnh
Nguyễn Khải viết văn nô bút còm.
Chen vào nhà sản phải đi khom.
Con quan mưu mẹo lách gươm chém,
Lính tẩy khôn ranh tránh đạn đòm!
Mùa lạc chẳng còn càng lạc lõng,(1)
Acsthieen thu lạcTôi tìm cái mất đã tìm tom!(2)
Nguồn cơn biết rõ từ lâu lắm
Sám hối một ti đỡ lạnh hòm!
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 18 – 10 – 2022
             Đ – H
 1. Mùa lạc – Tập truyện ngắn của Nguyễn Khải
 2. Tôi tìm cái tôi đã mất – Tản văn của Nguyễn Khai – In mạng

Đỗ Hoàng
LƯU TRỌNG LƯ vịnh
Chỉ tiếng thu thôi để lại đời.
Người yêu mê mẩn kể chi thời
Nai vàng ngơ ngác thiên thu lạc,
Dân đen ngu độn phút giây rơi!
Luồn lỏi kiếm ăn nuôi trẻ nít,
Mung mánh vét vơ dưỡng già tơi 
Không cần sống đủ năm mươi tuổi
Chỉ tiếng thu thôi quá tuyệt vời!                                           
Hà Nội, đêm thức trực trộm trộm, ngày 18 – 10 – 2022
                          Đ – H

Đỗ Hoàng
TRẦN DẦN vịnh
Trần Dần suýt nữa bị tù toi.
May thét, kêu la người đến moi.
Thân xác rã rời, thân bị liệt,
Óc xơ tê tái, óc đâm lòi !
Không đi đường sẵn người ta mở
Chẳng ngại lối mình tự mình xoi !
Trong ngục viết gào đều rõ nét
Ngoài đời tắc tị mặc đời coi !
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 19 – 10 – 2022
  Đ - H
 
Đỗ Hoàng
TỬ PHÁC vịnh
Tử Phác chết đói và chết buồn.
Mẫu thân chín suối lệ tràn tuôn!
Tài thơ gặp phải bầy trâu ngáo,
Nhạc phẩm va sưng lũ cá chuồn !
Một lớp tinh hoa hồn nước Việt
Vạn đàn dao búa vạc làng buôn.  
Con người chỉ có hai chân đứng.
Nhiều bậc tài danh bỏ cội nguồn !
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 20 – 10 – 2022
     Đ – H

Đỗ Hoàng
PHAN KHÔI vịnh
Phan Khôi trưởng lão bậc tài ba.
Viết báo ngược xuôi khắp nước ta.
Cương trực công tâm điều thấy hiếm,
Thông minh, dĩnh ngộ việc nhìn ra !
Văn phong trong sáng cho người trẻ,
Làm mới thi ca gửi nghĩa già (1)
Thẳng thắn nói những điều chính luận
Trường kỳ kháng chiến chỉ thừa ta!

Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 20 – 10 – 2022
    Đ – H
 1. Ý bài thơ Tình già của Phan Khôi


Đỗ Hoàng
ĐOÀN PHÚ TỨ vịnh
Ông vào Quốc Hội khóa đầu tiên.
Buổi trọng văn nhân kính sĩ hiền.
Thẳng thắn chỉ ra bầy cướp của,
Cong queo giấu mặt lũ lê xiên!
Vỉa hè vơ rác nguồn sinh sống,
Dịch dói vài trang cách kiếm tiền!
Bạn hữu tìm ra hòm đựng xác. (1)
Màu thời gian vầng sáng trăng viền! (2)

 
 1. Tiêu chuẩn nghị sĩ Quốc hội.
 2.  Tên bài thơ của Đoàn Phú Tứ
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 21 – 10 – 2022
   Đ - H

Đỗ Hoàng
VŨ HOÀNG CHƯƠNG vịnh
Tâm thành xin kính Vũ Hoàng Chương.
Trác việt thi ca đứng tốp vương  .
Toán tỉnh núi sông bền vững chãi,
Thơ say vũ trụ vẫn vô thường!
Đời buồn mượn rượu quên hờn nước,
Kiếp lạc nhờ bia nhớ cố hương!
Sá kể chi loài nô bút rởm.
Tượng đài Thi Bá giữa muôn phương ! 
   Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 22 – 10 – 2022
                    Đ - H

Đỗ Hoàng
TRƯƠNG TỬU vịnh
Cuối cùng bút mực hội nhà ta.
Kết nạp ông nhà văn quốc gia.
Lao khổ, tù đày đang xóa hết,
Nói hô,  tố láo chớ bày ra!
Cương thường chính trực tôn chân lý,
Xảo quyệt lưu manh chỉ mã tà!
Những đứa trói thầy đâng cớm độc.
Cả bầy xảo quyệt, Thánh hiền tha!
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 23 – 10 – 2022
        Đ - H

Đỗ Hoàng
NGUYỄN BÍNH vịnh
Chân quê Nguyễn Bính viết quê mùa.
Chẽn lúa, nương dâu, ếch, ốc, cua…
Cái dậu mồng tơi che mái ấm,
Phường phố cộ xe đổ gió lùa!
Sang ngang lỡ bước người tìm đọc, (1)
Đêm trời sao sáng bạn giành mua! (2)
Thi vương thi bá còn đâu nữa.
Đồng làng, khoai lúa chọn ông vua!
  Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 24 – 10 – 2022
    Đ - H
(1), (2) Ý những tập thơ của Nguyễn Bính.

Đỗ Hoàng
TRẦN DUY vịnh
Khổng lồ là những lũ không tim! (1)
Nó ác cho nên phải lặng im.
Thư ký Nhân văn đành chịu kẹp,
Nô tỳ Nhà nước quyết giăng kìm!
Hội họa quả là phương thuốc sống,
Súng rìu mới thực đám bìm bim!
Tao loạn trách bè bạn vắng.
Nếu mà cương trực nó găm dìm!
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 24 – 10 – 2022
   Đ – H
 1. Ý tác phâm “ Khổng lồ chân đất sét không tim” của Trần Duy.

Đỗ Hoàng

HOÀI THANH vịnh
Anh Văn, tiếc quá không làm thi.
Cho bố bình khen lúc khuất đi.
Quan tài đậy nắp thôi đàm tiếu,
Diêm vương đống huyệt chỉ cười khì!
Tao đàn lẫm liệt uy nguyên súy,
Trại súc nhôm nhoam sợ lính chì!
Trai trẻ các anh hăng máu vịt.
Sợ voi choa nịnh nỏ mần chi!
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 25 tháng 10 – 2022
   Đ - H

Đỗ Hoàng
HOÀNG CẦM vịnh
Hoàng Cầm thi sĩ đất linh anh.
Sông Đuống Kinh Bắc chốn cội cành.
Ghẻ lạnh tranh công người tử tế,
Việt gian phản động bọn lưu manh !
Kiều Loan kịch bản vang lừng tiếng,(1)
Kiệt tác Diêu Bông rạng rỡ danh ! (2)
Bán rượu qua ngày cần kiếm sống.
Người tài tên tuổi vọng thiên thanh !
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 25 – 10 – 2022
    Đ – H
(1), (2) Tác phẩm của Hoàng Cầm

Đỗ Hoàng
LÊ ĐẠT vịnh
Lê Đạt ở trong đám đại quan.
Nhiều thằng lươn lẹo rặt mưu gian.
Lông công ghế đá ngồi ngang ngược, (1)
Râu chuột cây đa tựa thạch bàn ! (2)
Mặc khách tao nhân tầng nghệ sĩ,
Văn chương tác phẩm lớp phong lan !
Lao công cam chịu không ca cẩm.
Tai tiếng mất công chẳng oán than !
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 26 – 10 – 2022
   Đ – H
(1), (2) Ý tác phẩm của Lê Đạt

Đỗ Hoàng
PHẠM TẠI vịnh
Phạm Tại nhà như không có chuông.
Người ta nhìn đến chỉ mắt vuông.

Đỗ Hoàng
NGUYỄN MẠNH TƯỜNG vịnh
Rất tự hào thay, Nguyễn Mạnh Tường
Hai bằng tiến sĩ luật, văn chương !
Đôi mươi trai trẻ tương lai sáng,
Đã bốn nghìn năm hy vọng dương!
Quá tiếc tài giam trong tủ kính,
Thương người lận đận quẩn quanh giường!
Văn hay, chữ tốt thua mù chữ.
Đất Việt đời đời mãi quạnh thương! 
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 26 – 10 – 2022  
    Đ - H

Đỗ Hoàng
PHAN NHẬT NAM vịnh
Phan Nhật Nam đại úy mốc meo.
Dại điên chưởi cộng càng đeo.
Tay chân qua Mỹ thư mời mọc,
Thủ lĩnh ở nhà điện tín meo!
Từ chối thẳng thừng bầy mặt chuột,
Xây lưng quay mặt đám lòng beo!
Lưu vong ngón tay cắt khô máu.
Nhưng vẫn thương thay xứ sở nghèo!
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 27 – 10 – 2022
    Đ – H

Đỗ Hoàng
NGUYÊN SA vịnh
Đã từng lưu lạc giữa non sông.
Cố quận đêm ngày nhớ tróng không.
Mĩ quốc, Pa ris, chờ bóng hạc,
Âm vương, địa phủ đợi tin hồng !
Sài Gòn nắng mới bất ngờ đến, (1)
Áo lụa Hà Đông mỏi ngóng trông ! (2)
Xa xứ một đời hồn lãng đãng.
Vết sâu, sâu mãi nỗi tang bồng ! (3)
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 28 -10 -2022   
     Đ – H
(1), (2), (3) Thơ phổ nhạc của Nguyên Sa.


Đỗ Hoàng
CHẾ LAN VIÊN vịnh
Chế Lan Viên xuất sắc Điêu tàn.
Xứng đáng Nobel đến tặng ban.
Bánh vẽ trùm lên che bốn mặt (1),
Nắm cơm lấp kín đậy lồng bàn! (2)
Ăn tàn theo đóm bầy nói ngược,
Viết cạn nối dòng lũ mẹo gian!
Di cảo vài lời trăng trối lại
Ai người cũng thế giữa trần gian!
     Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 28 – 10  - 2022
                  Đ – H
 1. Ý thơ Chế Lan Viên
 2.  Phát biểu của Chế Lan Viên với văn nghệ sĩ Huế sau giải phóng 1975

Đỗ Hoàng
XUÂN DIỆU vịnh
Ông hoàng Xuân Diệu của thi ca
Kháng chiến thời sau viết nhạt ra.
Ca tụng nông dân cày đất đá,
Biết ơn giới gái xới ngô cà!
Câu thơ thuở trước nâng hồn vía,
Đoạn tấu bây giờ tẩu nhập ma!
Không phải một mình ông Xuân Diệu.
Cả giàn tiền chiến đã theo ta!
Hà Nội, đêm trưc trộm, ngày 29 – 10 – 2022
  Đ – H

Đỗ Hoàng
THẾ LỮ vịnh
Tao đàn nguyên súy đã im hơi.
Chẳng viết thơ ca dẫu một lời.
Con hổ nhớ rừng nằm sân khấu, (1)
Chiếc thuyền tưởng bến đắm ngòi khơi! (2)
I tờ vài mục không ai hỏi,
Hiện đại đôi chương chẳng trả lời!
Kịch cọt bây giờ còn cổ lổ
May nhờ thơ ấy mới truyền đời!
Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 30 – 10 – 2022
   Đ – H
(1), (2) Ý thơ Thế Lữ.


Đỗ Hoàng
HUY CẬN vịnh 
Mãi mãi vĩnh hằng, ngọn lửa thiêng ! (1)
Tràng giang chất ngất mối sầu riêng! (2)
Sinh viên tài giỏi vang miền lạ,
Bố mẹ điền trang rạng xứ miềng!
Người đẹp ngậm ngùi hình phố dựng, (3)
Thùy dương rủ bóng ảnh chiều nghiêng ! (4)
Quan to vẫn giữ nguyên tình bạn.
Đẹp mãi ánh sao giữ mối kiềng!
Hà Nội, đêm thức trực trộm,ngày 31 – 10 – 2022
   Đ - H


Đỗ Hoàng
YẾN LAN vịnh
Người ta vẫn nhớ bến My Lăng.(1)
Bến đợi có người chờ ánh trăng.
Trên núi bao chàng mơ ngọc nữ.
Dưới thuyền mấy gã đợi tiên hằng!
Bốn chàng thi sĩ danh miền hứa, (2)
Mấy đời mặc khách ánh sao băng!
Thơ khó, khó mà lưu lại tiếng.
Nhắc mình và bạn có nghe chăng?
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 1 – 11 -  2022
   Đ – H
 1. Thơ Yến Lan
 2. Tứ hữu thơ Bình Định – Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn, Yến Lan.
Đỗ Hoàng
VŨ TRỌNG PHỤNG vịnh
Hai bảy tuổi xuân đã biệt ly.
Làng văn bây giờ mới lần đi.
Ngày xưa giông tố nay trời tố, (1)
Bây giờ cạm bẫy, cạm bẫy lì (2)
Số đỏ đời văn càng thêm đỏ,
Đời đen trang báo vẫn thâm sì!
Sống nghèo chết vẫn trong nghèo khổ.
Phóng sự ông vua của Bắc kỳ!
   HàNội, đêm thức trực trộm, ngày 2 – 11 – 2022
               Đ - H


Đỗ Hoàng
ĐINH HÙNG vịnh
Đinh Hùng còn lại mê hồn ca.
Một dẩu son khuyên xứ Bắc Hà.
Trang viết bằng hồn tim máu chảy,
Câu văn như cõi mộng tràn ra!
Mơ màng hư thực trong hơi thuốc,
Mộng mị đời oan vị khói sa!
Gia cánh tang thương, thơ lảo đảo.
Thi tài không thể nhắc tên ra!   
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 3 - 11 – 2022
        Đ - H


Đỗ Hoàng
XUÂN DIỆU vịnh
Ông hoàng Xuân Diệu của thi ca
Độ tuổi hoa niên nổi tiếng xa.
Tình ái lầu thơ cao chất ngất,
Tào đàn dinh thự lên nguy nga!
Vội vàng yêu mến người đi mất,(1)
Hò hẹn thương khách khách vắng ra! (2)
Bà chúa hết thời son phấn nhạt.
Lụy hầu nhiều quá tà ma!
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 4 – 11 – 2022
   Đ - H

Đỗ Hoàng
NGUYỄN ĐÌNH THI vịnh
Coi hội Nhà văn hai bảy năm
Thân lươn kiêm cả cái thân tằm.
Văn chương vừa ý cấp trên gật,
Thơ phú mất lòng kẻ dưới xăm!
Bỗng lộc lèm nhèm vụ trưởng vét,
Xôi chùa nhạt nhẽo cực thằng măm.
Ôm em ôm cả thân quàng súng.
Tác phẩm để đời lăn biệt tăm!
Hà Nội , đêm trực trôm, ngày 5 - 11 – 2022
    Đ - H


Đỗ Hoàng
NGUYỄN XUÂN SANH  vịnh
Vợ chồng hoạt đông rất thành tâm.
Con cái hy sinh đánh ngoại xâm!
Mơ tốt người còn nhiều nghĩa cả,
Mong đời gần lắm khối tình thâm!
Đáy đĩa mùa đi nhiều bạn nhớ, (1)
Tiếng hát quê nhà ít tri âm! (2)
Việc tốt công dân đau nghệ sĩ
Trăm năm, trăm tuổi nghĩ xoàng xâm!
 Hà Nội 6 – 11 – 2022
  Đ – H
(1), (2) Ý thơ Nguyễn Xuân Sanh
 

Đỗ Hoàng
DOÃN QUỐC SĨ vịnh
Biết thế cu li của cộng quân.
Cầm dao, cầm kiếm diệt bang lân.
Ngồi tù khám kín dăm ba lượt,
Đứng ngục cùm giam cũng mấy lần!
Tiểu thuyết chất đầy ngăn giá sách,
Văn chương các loại cũng bằng gần!
Lưu vong tuổi tác xua trai trẻ
Hương lửa quê cha vẫn sáng ngân ! (1)
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 7 – 11 – 2022


Đỗ Hoàng
HỒ Dzếnh vịnh
Hồ Dzếnh làm nghề quá khổ lao.
Hiểm nguy hơn cả kẻ chơi dao.
Máu Hoa hồn vía là dân Việt
Đất mẹ mà hơn cả kiều bào !
Đêm ngủ thót tim cơn mơ dữ,
Ngày cảy nghẹt phổi chút chiêm bao!
Thơ như rút ruột tằm trần thế.
Người đẹp xuống ga ở phố nào ? (1)
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 8 – 11 – 2022
   Đ – H
 1. Ý thơ Hồ Dzếnh

Đỗ Hoàng
PHÙNG CUNG vịnh
Mảnh đời cầm cố bác Phùng Cung.
Án phạt không tuyên thế đã cùng.
Chúa Trịnh ngựa già chân cóng chạy,(1)
Cun cút non tơ cánh vẫy vùng ! (2)
Ở nhà cũng sợ dân tuần nẹt,
Ra đường quá ngại cớm làm hung !
Phùng Quán anh em đầy bát nước.
Xem đêm mới biết tối điên khùng ! (3)
Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 8 -11 – 2022
   Đ – H
(1), (2), (3) Ý tác phẩm của Phùng Cung.

Đỗ Hoàng
THẦY VƯƠNG ĐÌNH LỢI vịnh
Lại gặp thầy ngay ở chiền trường.
Người thầy dạy toán quá phi thường !
Giã từ lớp học ra tiền tuyến
Lượng giác, tích phân để hậu phương!
Chăn lợn nuôi quân sức giáo xuống,
Sa đì chữa bệnh kiệt nhà thương !
Tiếng Nga dịch sách kê nằm gối.
Chiến trận đùng đoàng lắm nhiễu nhương 
Hà Nội, đêm trực trộm, ngày 9 – 11 – 2022
   Đ – H

Đỗ Hoàng
PHẠM TIẾN DUẬT vịnh
Phạm Tiến Duật thầy cổ động viên.
Tương tàn huynh đệ trải triền miên.
Nằm hầm tướng tá hô súng bắn,
Trốn hố quê nhà thét bom xiên !
Lính chiến đánh nhau luồn mọi ngã,
Dân đen chui lủi trốn khắp miền!
May còn vòng trắng, người còn biết.
Đất nước này không phải phát điên ! (1)
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 10 -11 -2022
    Đ – H
 1. Ý thơ Phạm Tiến Duật

Đỗ Hoàng
HỮU LOAN vịnh
Ba mươi năm thồ đá sinh nhai.
Mảnh khảnh thư sinh quá khổ sai.
Du kích ở làng hăm hoạnh họe,
Cu lít trên đồn dọa bợp tai!
Hoa mua màu tím luôn tươi mãi,(1)
Đèo Cả sắc xanh vẫn thắm dài!
Người đọa vì người nơi trần thế.
Trên trời khắc chữ một thi tài !
  Hà Nội, đêm thức trực trôm, ngày 10 – 11 – 2022  
               Đ – H

Đỗ Hoàng
NGUYỄN XUÂN VINH vịnh
Tự hào tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh
Làm rạng danh cho tộc Việt mình.
Từ giã quân trường theo toán học,
Bôn ba khoa học quyết lập trình !
Trong khi cả nước còn đi bộ,
Ông đã vẽ đường vượt hành tinh.
Làm sách viết văn khi rỗi rãi.
Lưu đời sau mãi trí thông minh !
Hà Nội, đêm thức trực trộm, ngày 10 – 11 – 2022
   Đ - H

 Đỗ Hoàng
HÀ MINH ĐỨC vịnh
Hà Minh Đức chẳng phê bình.
Phê chén những bầy đã hóa tinh!
Câu cú nịnh đầm nghe thủm thỉm,
Đoạn văn tụng cố ngửi hôi rình!
Cúi đầu nhận giải khom trầy rốn,
Phỡn bụng lộc còm phá kệ kinh !
Trò kém ra làm nô bút rởm,
Tiến sĩ lò ấp nghĩ đáng khinh !
Giáo sư, giáo mác bác thần lính !
   Hà Nội, ngày 11 – 11 - 2022
         Đ - H
Đỗ Hoàng
TRẦN ĐỨC THẢO vịnh
Triết gia tầm cỡ trên hoàn cầu.
Kháng chiến cần chi triết học đâu.
Lớ ngớ nào quen bò đội nón,
Ngu ngơ xa lạ bước chân trâu!
Tận tường việc ở trên trời thẳm,
Nông cạn chuyện ngay chốn đất sâu
Thân xác cốt tro cùng phiêu dạt.
Ngàn đời dân Việt phải âu sầu !
   Hà Nội, ngày 12 – 11 – 2022
      Đ – H

Đỗ Hoàng
NGÔ BẢO CHÂU vịnh
Toán học dính chi đến mẹo đời
Yêu người lại bị chính người chơi.
Con nhà trí thức tài danh tiết,
Giống giồng anh tú thật cao vời !
Đạt giải nô pheo rất hiếm có,
Khoa học lưu tên quá ngợi ngời !
Xứ miềng vốn không thích tình thật.
Đi dạy toán ngoài kiếm bạc rơi !
Hà Nội, ngày 13 – 11 – 2022
   Đ – H

Đỗ Hoàng
PHAN CỰ ĐỆ vinh
Phan Cự Đệ mặt nhọn mũi chui.
Đúng là hình dáng của quê tui.
Anh trai vệ túm xiên da thịt,
Em phải làm thân phận chó hui
Dạy học bao năm trò mèo mả,
Phản thầy là giống của chồn chui.
Người vùng xứ Nghệ bao linh kiệt.
Lão Đệ đem ra đánh vạn đùi !
  Hà Nội, ngày 13 – 11 -2022
                 Đ – H

Đỗ Hoàng
PHAN ĐÌNH DIỆU vịnh 
Phan Đình Diệu nổi tiếng thần đồng.
Xuất sắc từ khi học phổ thông.
Viện trưởng đầu tiên về tin học.
Nhân viên lãnh đạo thảy dốc lòng!
Cám dỗ mời vào bao đảng phái,
Kiên trì toán tính giữa số không!
Tham gia chính trị thương dân quá.
Số ông siêu thực chẳng lên đồng !
  Hà Nội, ngày 14 – 11 – 2022
        Đ – H

Đỗ Hoàng
HOÀNG TRUNG THÔNG vịnh
Mê rượu bao lần đến cạn be.
Cạn be nhưng vẫn thích lè nhè.
Lè nhè làm hại đường quan tước,
Quan tước cũng thuộc loại chai ve!
Chai ve thì sợ trên đè xuống,
Đè xuống thì thôi đến vỉa hè.
Đau lắm làm thằng văn nghệ rởm.
Nhũng nhiễu thương minh cái hột le!
 Hà Nội, ngày 14 – 11 -2022
   Đ - HĐỗ Hoàng
HOÀNG TỐ NGUYÊN vịnh
Nam bộ nhà thơ Hoàng Tố Nguyên.
Cuộc đời sao lắm khúc truân chuyên.
Hăng say chống Pháp tin điều ước,
Thống nhất non sông giữ lời nguyền!
Miền Nam ra Bắc theo đò thúng,
Thái Thụy về Đông ngắm bóng thuyền!
Hòa hợp giang sơn tròn một mối.
Ông sớm đi xuôi xuống cửu tuyền!
   Hà Nội, ngày 15 – 11 – 2022
         Đ – H

Đỗ Hoàng
QUANG DŨNG vịnh
Tây Tiến nhớ về, nhớ kính ông.
Tượng đài thi tứ giữa non sông.
Sài Khao gian khó quân xanh tái,(1)
Mường Lát dân mong bông thăm hồng! (2)
Hồn vía nghìn đời lưu đất thắm,
Khí thiêng vạn thuở giữ tầng không!
Sa trường chưa thể yên bom đổ.
Thần thơ kiệt xuất vượt vân mồng!
  Hà Nội 15 – 11 – 2022
   Đ – H

Đỗ hoàng
PHẠM XUÂN TRƯỜNG vịnh
Phạm Xuân Trường viết đậm thi tâm
Lục bát ca dao ý rộng tầm.
Vua chúa nghê ngao như nội tặc,
Quan trường vét vơ giống ngoài xâm!
Tượng đồng tạc bạn lòng yêu mến,
Bia đá tạo hình nghĩa tình thâm!
Cội nguồn tiên tổ luôn lưu giữ.
Hồn thơ thanh sạch vạn tri âm!
   Hà Nội, ngày 16 – 11 - 2022
           Đ - H


Đỗ Hoàng
BÙI GIÁNG vịnh
Đời mà như thế chỉ thành điên.
Điên để bớt đi lắm lụy phiền.
Nhày nhót cho người xem kẻ thế,
Trần gian hay ở xứ thần tiên!
Câu kiều như tạc niềm vui mới,
Lục bát mưa nguồn tan nỗi phiền! (1)
Người ở phiêu diêu trên trần tục.
Lãng đãng trên đời một ông tiên!
    Hà Nội, ngày 17 – 11 – 2022
               Đ – H
 1. Tác phẩm của Bùi Giáng

Đỗ Hoàng
NGUYỄN MẠNH CÔN vịnh
Chống cộng đâu mình Nguyễn Mạnh Côn.
Tù nhân chết thảm nỏ quê chôn.
Vênh vang thắng cuộc đâu thằng dại,
Lủi thủi thua người chẳng kẻ khôn!
Chữ nghĩa đỡ sao đòn đứa ác,
Sách dày cũng thua lũ du côn!
Thương người gặp nạn do đao kiếm.
Chín suối mong ông giữ trọn hồn!
  Hà Nội, ngày 17 – 11 – 2022
    Đ – H

Đỗ Hoàng
CHÍNH HỮU vịnh
Chính Hữu là ông giỏi thổi kèn.
Xông lên lính bét dám ho hen.
Tương tàn huynh đệ xương khô bạc,
Xơ xác trong nhà máu tóe đen!
Ca ngợi một chiều làng tối hủi,
Tung hô lắm kiểu phố không đèn!
Lâu rồi chiến địa ma còn gọi.
Bật mã ôn chức quá bét ben !

Hà Nội, ngày 18 – 11 – 2022
   Đ – H

Đỗ Hoàng
NHÃ CA vịnh
Kiêu hãnh danh lừng tiếng Nhã Ca.
Khăn sô cho Huế chẳng phôi pha.
Binh đao đã nhốt bao ông đưực,
Cung kiếm cầm giam mấy đàn bà !
Thua cuộc làm sao mang áo phật,
Thắng hơn cũng quàng mảnh cà sa!
Chỉ thương dân Việt bao đau khổ.
Hòa hợp chung lòng thực quá xa 
  Hà Nội, ngày 19 – 11 – 2022
         Đ - H


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay4,771
 • Tháng hiện tại19,541
 • Tổng lượt truy cập9,393,708
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây