Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m (ti???p theo)

Thứ hai - 30/09/2019 03:08
V???N B??I TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M
????? Ho??ng
TH?? TH??NG 9 N??M 2017
????? Ho??ng
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ti???p theo)
Th??ng 9 ??? 2017
L???I QU?? CHO B???N THAM
Tr??n d?????i m??t t?? thu???c gi???ng l??n
T??? tr?????ng, ng?? ??o???n lo???i ch???n khun!
Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m (ti???p theo)

V???N B??I TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M
????? Ho??ng
TH?? TH??NG 9 N??M 2017
????? Ho??ng
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ti???p theo)
Th??ng 9 ??? 2017
L???I QU?? CHO B???N THAM
Tr??n d?????i m??t t?? thu???c gi???ng l??n
T??? tr?????ng, ng?? ??o???n lo???i ch???n khun!
Chia tr???i cho H??n ??ng khom v??i,
C???t ?????t d??ng T??u ??? ng???a hun!
T?????ng so??i ng???i tr??n v??ng nh??t t??i,
T??? t??i ?????ng d?????i ng???c l??n c??n!
????i loa, b??o ch?? m???n chi ???????c
C?? c???nh giang s??n bu???i ???a ????n!

H?? N???i 13 ??? 9 - 2017
?? ??? H

????? Ho??ng
L???I QU?? CHO B???N THAM (2)
THI??N H??? AI ??I!
Thi??n h??? ??i ??i! C?? bi???t kh????ng? (*)
Gi??ng hai l?? m?? h???t tr??n ???????ng.
T?? v?? ??? m?????p ??i d??ng s???a,
L??? m??? ????ng c??m ?????n hi???n l????ng!
Quan l???i v??o v??nh ng??nh ng??nh ng???nh
D??n c?? x?? r??c ch?????ng m?????ng m????ng!
Con R???ng, ch??u L???c gi??? tan th???.
Ai h??y d??ng l??n m???t ti???ng c?????ng!

H?? n???i 14 ??? 9 ??? 2017
?? - H
(*) Ti???ng ph??? th??ng ?????c - kh????ng : kh??ng

????? Ho??ng
L??? CHI L???T B??O QU?? TUI
L???t b??o qu?? tui c?? van ?????i
L??ng ngh??o, ngh??o ?????n r???t m???ng t??i
Ch??? quan sung s?????ng nh?? h??n b???c
????i r??t d??n ??en b???i t???i tr???i!

????? Ho??ng
V???NH PH?? ?????C PH????NG
Ph?? n??i: ???T??? l??m ?????a m???t r??.
Kh??c chi con ???? ?????ng t?? h??!???
Om s??m ti???ng ch?????i l??n b??n c??ng,
Ru ri???n l???i than xu???ng ????y m???!
Ch??t nh???c c??i c??m kh??ng qu??? h??t,
L???i th?? d???t d???o ch???ng ma h??!
H??? tr??n n??i ???y ra h??? t???c
Nh???c s?? ?????i nay h??a nh???c ?????!
H?? N???i s??ng 16 ??? 9 ??? 2017
?? - H

????? Ho??ng
V???NH V?? KIM C???
(Ph???ng theo b??i ???L???i qu?? g???i b???n tham??? c???a c??ng t??c gi???)
Tr??n d?????i m??t n??m thu???c gi???ng l??n.
V?? V??n Kim C??? lo???i ch???n mun.
C???t tr???i cho H??n ??ng khom v??i,
Chia bi???n d??ng T??u ??? ng???a hun!
Ch??? Ph??? ma sa d??n r??ch ??o
Ri??ng Vi na s??p ?????ng l??nh c??n!
Gian manh v???t t??? th???n linh chu???t
M??? m??? cha b??y b??? ???a ????n!

H?? N???i 16 ??? 9 ??? 2017
?? - H

????? Ho??ng
QUAN M???NG B??O ?????N
B??o v??? ???? s?????ng b???ng quan ch??a?
Th??m h???t thu chi b??o b??o l??a!
Th??p ????? truy???n h??nh do s???m s??t
???? ch??m l???n s??ng b???i ngao cua!
T???i t??m l??ng m???c im l???i h??t
R???c s??ng cao l??u d???y ti???ng ????a
B??o c??? tr??n v??o c??ng th???a ch??
Quan ch??m sung s?????ng th???t h??n vua!
H?? N???i 17 ??? 9 -2017
?? - H

????? Ho??ng
M???T K??? MOI TI???N
Anh em c??ng tuy???n ch??ng c??n xi??n.
B??u v???t g?? ????u ?????n ng???y???quy???n!
V?? v??t ng???c v??ng moi m??? t???,
Tr??ng thu l???u tr???i x??a gia ti??n!
??u???i h??nh bi???t x??? ?????ng n??n d???i,
Quy??t b??ng xa mi???n ch??? b??? ??i??n!
D??n ????i b??o c??n kh??ng ch??o h??p
V??ng tay h??a h???p k??? moi ti???n!

H?? N???i 18 ??? 9 ??? 2017
?? - H

????? Ho??ng
Ph??ng t??c th?? H???u Th??nh g???i Phan Nh???t Nam v?? th?? t??? ch???i Ph??n Nh???t Nam g???i H???u Th???nh
PHONG T??C TH?? ??I???N T??N H???U TH???NH M???I PHAN NH???T NAM V??? D??? H??A H???P D??N T???C
Xin g???i ti??n sinh ??i???n t??nh n??y.
N?????c nh?? t??? ch???c n???i v??ng tay.
Anh Kha g???p b??c bia nghi??ng ng???,
M??? Th???nh th???y h??nh t???u ng???t ng??y!
????? l???a m??a h?? t??i ?????c bi???t, (*)
Tr?????ng ca t???i bi???n b??c xem hay! (**)
H???n th?? qu?? kh??? ta g??m l???i
?????i di???n ????ng, ??o??n h??n h???nh thay!

H?? N???i ng??y 20 ??? 9 ??? 2017
?? - H
(*) M??a h?? ????? l???a k?? Phan Nh???t Nam
(**) Tr?????ng ca Bi???n th?? H???u Th???nh

????? Ho??ng
PH??NG T??C TH?? T??? CH???I C???A PHAN NH???T NAM
Tr?????c h???t l?? t??i t??? ch???i bay!
G???i v??? qu???c n???i ????? ??ng hay.
M???t tr??m n??m c???ng d??n tan t??c,
Hai th??? k??? ma ?????ng ?????a ????y!
M??? m??? qu?? nh?? t??n t??n t??c,
Th??n gi?? h???i ngo???i c??m c??m cay!
Bao gi??? c???ng s???n kh??ng c??n n???a
Kh???i khi???n ch??ng t??i s??? ?????n ngay!
H?? N???i 20 ??? 9 ??? 2017
?? - H

????? Ho??ng
B??Y CH???I G?? M???T K??? MOI TI???N CH??A
Ch??ng tr??i g?? nh?? kh??a c???ng tay
M???i g?? r???ng t???i ???? l??n quay!
Ph???ng phao m??i b??? xi??n b?? r??n,
N??c n??c tr???ng c??? x?? th???t phay!
Huy???t ????? ngh??n ?????i, s??ng su???i ngh???n,
X????ng ph??i v???n thu???, n??i ?????i lay!
Ch???i g?? tr?? c?? moi h??o m???i
C??ch ki???m ti???n ch??a m???t ki???p thay!

H?? N???i 30 ??? 9 ??? 2017
?? - H


Trong h??nh ???nh c?? th??? c??: m???t ho???c nhi???u ng?????i v?? ngo??i tr???i  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay2,748
  • Tháng hiện tại23,493
  • Tổng lượt truy cập9,037,639
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây