TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M ng??y 15-12-2014

Thứ hai - 23/09/2019 04:19
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M ng??y 15-12-2014

????? Ho??ng


PH???C

Ph???c bao ngh??a s??? s???ng v?? d??n.
Ph???c b???c ch?? cao bi???t x??? th??n!
Ph???c t??? ti??n thi??ng d??nh l???c th??nh
Ph???c cha ??ng gi???i g???i ??n th???n!
Ph???c ng?????i gi??p n?????c qua ngh??o ????i,
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I  X??M  ng??y 15-12-2014
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I  X??M  ng??y 15-12-2014

????? Ho??ng


PH???C

Ph???c bao ngh??a s??? s???ng v?? d??n.
Ph???c b???c ch?? cao bi???t x??? th??n!
Ph???c t??? ti??n thi??ng d??nh l???c th??nh
Ph???c cha ??ng gi???i g???i ??n th???n!
Ph???c ng?????i gi??p n?????c qua ngh??o ????i,
Ph???c  ?????ng  cho d??n ???????c tho??t b???n
Ph???c ch?? kh?? cao d??n n?????c Vi???t.
Ph???c m???ng s??ng n??i v???n h??ng anh!

H?? N???i, ng??y 12-12-2014

L???I N??I V??? T????NG M??M

H??a b??nh ?????ng ?????ng b???n m????i n??m
Gi???c d??? cong v??i ???? bi???t t??m
L??ng x??m y??n b??nh kh??ng s??ng n???,
Ph??? ph?????ng ???n th???a ch???ng bom x??m!
N?????m n?????p tr??n non ?????y t?????ng u???ng,
Nh???p nh?? d?????i su???i l???m qu??n ??n!
Hai v???n t???n th??c n??m d??n n???p (*)
????? cho ngh??n t?????ng ch??? t??i m??m!

H?? N???i, ng??y 11-12-2014

(*) B??nh qu??n m???t t?????ng ??n 20 t???n th??c/n??m. 1 000 t?????ng x 20 t???n = 20 000 t???n.
(20 000 t???n x 10 tri???u ?????ng/t???n = 200 000 000 000 ?????ng)  -  200 t??? VND (t??nh gi?? th??c  th??? tr?????ng n??m 2014)


????? Ho??ng

H???U HOA, HOA H???U

Ng???m h??nh hoa h???u th???t l?? vui
R??ng ch??nh m???y l???n v???n ti???n lui.
M??m m??m m???m nh?? con c?? ng??o,
G??? gh??? tr??n t???a ?????c tr??u cui!
Ngo???i h??nh ch???nh s???a tr??ng x?? x??c
N???i t???ng n???n b??m ng?? b??i x??i!
N?????c Vi???t ch???c kh??ng c??n ??? x???u?
N??n t??n ng?????i ?????p th???t l?? xui!H???U HOA, HOA H???U
Cu???c thi hoa h???u l???m ??am m??.
C?? k??? ????? th?? ph???i ch??y kh??.
?????a ?????i v??? con kh??ng tr??? l???i,
Th???ng tr??ng b??? b???ch ch???ng quay v???!
M???y ????m hoan h?? th??n t?? d???i,
M???t ph??t huy ho??ng x??c m???t m??
N??n b???c th???c v??o cung th???m ???y.
M??? nh??n ng?????i ng???c qu?? ?? ch???!

H?? N???i, 9-12-2012

LU???N V??? C???U

I
C??? tha h??? ch?????i ch??
C??? tha h??? ch?????i m??o
Ch???ng ai l??m g?? ???????c
?????i c??? ??m veo veo!

H?? N???i, 15-12-2014

II

CH?? VI???T


Kh???n c??ng ki???p ch?? Vi???t
C???t kh??ng c?? m?? ???n.
Ph??p n?? ???? v??t h???t (*)
Ch??? c??n ?????ng nh??n r??ng!

15-12-2014
(*) Th???i Ph??p thu???c, Ph??p l???y c???t ng?????i Vi???t ch??? v??? n?????c ????? tr???ng nho.


III

???? l??m c??i ki???p ch??
B??? ch??? ch?????i su???t ng?????
Nh?? bao l???p c??ng kh???
??? tr??n c??i th??? n??y!

15-12-2014

IV

Ch?? l?? lo??i ??n c???t
Nh??ng l??m t??nh tuy???t v???i
Con ng?????i s??nh ??i???u nh???t
Ph???i h???c n?? ki???u ch??i!

15-12-2104


V

Ch?? m?? ??eo ??o m??
R???i ?????t n?? l??n ng??i
Tr??i ?????t s??? chao ?????o
Ch?? s??? x??i t??i ng?????i!

15-12-2014

VI

Khuy???n m?? lo???i chi t??nh
Con ng?????i kh??ng th????ng ti???c
Sau nh???ng cu???c giao tranh
Ch??ng ?????u b??? ch???c ti???t!

H?? N???i, ng??y 15-12-2014


VII

?????ng c???y m??nh l?? ?????.
?????ng ??? m??nh nhi???u l?? (*)
Ri??ng c?? m???t c??ch ch???i
Ng?????i ph???i ?????u h???c ch??!

H?? N???i, ng??y 15-12-2014

(*) L??a

D??M HOA

L??? l??ng th?? ai c??ng ham d??m.
????? ????? ??en ??en h??m h???m hom.
Gia l??o nh??n ch??n cong c??? g???p,
Trai t?? tr??o g???i th???ng l??ng khom.
Nh??n xu??i th?? th???y tr??n hai chi???c,
Ng?? ng?????c th???i tr??ng d?????i m???t ch??m.
Cha m??? sinh ra to??n c???c th???t.
B???n c?? b??y bi???n m???t ti???n nom!

H?? N???i, ng??y 13-12-2014


NH??? NH??NG

L?? tr???m b??y gi??? r???t nh??? nh??ng.
????ng ??ng th?? ch??ng g???i l?? th???ng.
M???t n???n kinh t??? ??em san ph???ng,
Hai c?? x?? h???i b??? c??o b???ng.
????a th???ng v?? l???i l??m sao s??ng,
Ti???n ??? giang h??? t???c h???a ????ng!
Thua xa c??i th???i m??ng lung ???y.
D??n Vi???t b??y ch??? c?? bi???t ch??ng?

H?? N???i, 18-12-2014

TAM C?????NG M???, NGA, T??U

M??? Nga T??u, T??u M??? Nga
Ba c?????ng qu???c mu???n chia ba ?????a c???u.
T??u ?? k??? hi???m m??u s??u,
S??? l??m ch??a t??? ?????ng ?????u h??nh tinh!

H?? N???i, ng??y 18-12-2014

L??M THU???C ?????A

C?? s???ng, c?? m???
Th?? kh??? l???n nhau.
D??n n??o ngu l??u
Ch???u l??m thu???c ?????a

18-12-2014

AO NH?? H??N

T??u mu???n bi???n Bi???n ????ng
L??m ao nh?? n?????c H??n
Mua b???n quan tham ??n
Th?? th??? n??o c??ng th???ng

18-12-2014

Cho quan Vi???t gi??? ng??i
V??? v??? nh?? man t???c
Chi???m An Nam d??? th??i
Kh??ng t???n m???t c??n th??c!

18-12-2014

C??NG V???Y TH??I

T??u hay Nga c??ng v???y
Ch??? l???y th???t ???? ng?????i
D??n th?????ng c??ng ???? th???y
Ch??ng s???p tr??n ?????n n??i!

18-12-2014

S??? C?? PH?? ?????NG M???I

Sau c??i th???i t?????ng m??m.
Ch??? ????nh gi???c b???ng m???m
Giang s??n s??? xu???t hi???n nh???ng ng?????i anh h??ng c???m thanh g????m ngh??n c??n ra tr???n
H??? ch???ng c?? qu??n hi???u qu??n h??m, sao v???ch g?? l???p l??nh
H??? ch??? c?? b???i tre ng?? v?? ni??u c??m Th???ch Sanh
H???c Ph?? ?????ng v????n vai, l?? gi???c s??? tan th??nh.

R???i l???ng l??? l??n tr???i!

18-12-2014

C???U N???N D??N L??NH

C??? n?????c v?? c??ng c???m k??ch v?? x??c ?????ng
Khi c???u nguy cho d??n l??nh m?????i hai m???ng s???ng
M?? th???n ch???t mu???n c?????p ??i.
Nh???ng c??n b??? cao c???p b??? tr?????ng t???nh tr?????ng, nh???ng s??? quan v?? nh???ng chi???n s??? binh nh??
B???ng ngh??? l???c t??i tr?? v?? t???m l??ng qu??? c???m

D??n t???c r???t t??? h??o
Nh???ng con d??n Vi???t
Bi???t l??m nh???ng vi???c phi th?????ng.

Vi???t Nam r???t nhi???u ng?????i t???t
Bao t???m l??ng s??? chia t??? Nam ch?? B???c
V???i ngh??a ?????ng b??o.

Tr??? l???i m?????i hai m???ng s???ng cho d??n l??nh.
C??ng n??y vang v???ng tr???i xanh!

H?? n???i, ng??y 19- 12-2014 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay2,748
  • Tháng hiện tại23,655
  • Tổng lượt truy cập9,037,801
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây