TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M ng??y 15-12-2014

Thứ hai - 23/09/2019 04:19
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M ng??y 15-12-2014

????? Ho??ng


PH???C

Ph???c bao ngh??a s??? s???ng v?? d??n.
Ph???c b???c ch?? cao bi???t x??? th??n!
Ph???c t??? ti??n thi??ng d??nh l???c th??nh
Ph???c cha ??ng gi???i g???i ??n th???n!
Ph???c ng?????i gi??p n?????c qua ngh??o ????i,
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I  X??M  ng??y 15-12-2014
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I  X??M  ng??y 15-12-2014

????? Ho??ng


PH???C

Ph???c bao ngh??a s??? s???ng v?? d??n.
Ph???c b???c ch?? cao bi???t x??? th??n!
Ph???c t??? ti??n thi??ng d??nh l???c th??nh
Ph???c cha ??ng gi???i g???i ??n th???n!
Ph???c ng?????i gi??p n?????c qua ngh??o ????i,
Ph???c  ?????ng  cho d??n ???????c tho??t b???n
Ph???c ch?? kh?? cao d??n n?????c Vi???t.
Ph???c m???ng s??ng n??i v???n h??ng anh!

H?? N???i, ng??y 12-12-2014

L???I N??I V??? T????NG M??M

H??a b??nh ?????ng ?????ng b???n m????i n??m
Gi???c d??? cong v??i ???? bi???t t??m
L??ng x??m y??n b??nh kh??ng s??ng n???,
Ph??? ph?????ng ???n th???a ch???ng bom x??m!
N?????m n?????p tr??n non ?????y t?????ng u???ng,
Nh???p nh?? d?????i su???i l???m qu??n ??n!
Hai v???n t???n th??c n??m d??n n???p (*)
????? cho ngh??n t?????ng ch??? t??i m??m!

H?? N???i, ng??y 11-12-2014

(*) B??nh qu??n m???t t?????ng ??n 20 t???n th??c/n??m. 1 000 t?????ng x 20 t???n = 20 000 t???n.
(20 000 t???n x 10 tri???u ?????ng/t???n = 200 000 000 000 ?????ng)  -  200 t??? VND (t??nh gi?? th??c  th??? tr?????ng n??m 2014)


????? Ho??ng

H???U HOA, HOA H???U

Ng???m h??nh hoa h???u th???t l?? vui
R??ng ch??nh m???y l???n v???n ti???n lui.
M??m m??m m???m nh?? con c?? ng??o,
G??? gh??? tr??n t???a ?????c tr??u cui!
Ngo???i h??nh ch???nh s???a tr??ng x?? x??c
N???i t???ng n???n b??m ng?? b??i x??i!
N?????c Vi???t ch???c kh??ng c??n ??? x???u?
N??n t??n ng?????i ?????p th???t l?? xui!H???U HOA, HOA H???U
Cu???c thi hoa h???u l???m ??am m??.
C?? k??? ????? th?? ph???i ch??y kh??.
?????a ?????i v??? con kh??ng tr??? l???i,
Th???ng tr??ng b??? b???ch ch???ng quay v???!
M???y ????m hoan h?? th??n t?? d???i,
M???t ph??t huy ho??ng x??c m???t m??
N??n b???c th???c v??o cung th???m ???y.
M??? nh??n ng?????i ng???c qu?? ?? ch???!

H?? N???i, 9-12-2012

LU???N V??? C???U

I
C??? tha h??? ch?????i ch??
C??? tha h??? ch?????i m??o
Ch???ng ai l??m g?? ???????c
?????i c??? ??m veo veo!

H?? N???i, 15-12-2014

II

CH?? VI???T


Kh???n c??ng ki???p ch?? Vi???t
C???t kh??ng c?? m?? ???n.
Ph??p n?? ???? v??t h???t (*)
Ch??? c??n ?????ng nh??n r??ng!

15-12-2014
(*) Th???i Ph??p thu???c, Ph??p l???y c???t ng?????i Vi???t ch??? v??? n?????c ????? tr???ng nho.


III

???? l??m c??i ki???p ch??
B??? ch??? ch?????i su???t ng?????
Nh?? bao l???p c??ng kh???
??? tr??n c??i th??? n??y!

15-12-2014

IV

Ch?? l?? lo??i ??n c???t
Nh??ng l??m t??nh tuy???t v???i
Con ng?????i s??nh ??i???u nh???t
Ph???i h???c n?? ki???u ch??i!

15-12-2104


V

Ch?? m?? ??eo ??o m??
R???i ?????t n?? l??n ng??i
Tr??i ?????t s??? chao ?????o
Ch?? s??? x??i t??i ng?????i!

15-12-2014

VI

Khuy???n m?? lo???i chi t??nh
Con ng?????i kh??ng th????ng ti???c
Sau nh???ng cu???c giao tranh
Ch??ng ?????u b??? ch???c ti???t!

H?? N???i, ng??y 15-12-2014


VII

?????ng c???y m??nh l?? ?????.
?????ng ??? m??nh nhi???u l?? (*)
Ri??ng c?? m???t c??ch ch???i
Ng?????i ph???i ?????u h???c ch??!

H?? N???i, ng??y 15-12-2014

(*) L??a

D??M HOA

L??? l??ng th?? ai c??ng ham d??m.
????? ????? ??en ??en h??m h???m hom.
Gia l??o nh??n ch??n cong c??? g???p,
Trai t?? tr??o g???i th???ng l??ng khom.
Nh??n xu??i th?? th???y tr??n hai chi???c,
Ng?? ng?????c th???i tr??ng d?????i m???t ch??m.
Cha m??? sinh ra to??n c???c th???t.
B???n c?? b??y bi???n m???t ti???n nom!

H?? N???i, ng??y 13-12-2014


NH??? NH??NG

L?? tr???m b??y gi??? r???t nh??? nh??ng.
????ng ??ng th?? ch??ng g???i l?? th???ng.
M???t n???n kinh t??? ??em san ph???ng,
Hai c?? x?? h???i b??? c??o b???ng.
????a th???ng v?? l???i l??m sao s??ng,
Ti???n ??? giang h??? t???c h???a ????ng!
Thua xa c??i th???i m??ng lung ???y.
D??n Vi???t b??y ch??? c?? bi???t ch??ng?

H?? N???i, 18-12-2014

TAM C?????NG M???, NGA, T??U

M??? Nga T??u, T??u M??? Nga
Ba c?????ng qu???c mu???n chia ba ?????a c???u.
T??u ?? k??? hi???m m??u s??u,
S??? l??m ch??a t??? ?????ng ?????u h??nh tinh!

H?? N???i, ng??y 18-12-2014

L??M THU???C ?????A

C?? s???ng, c?? m???
Th?? kh??? l???n nhau.
D??n n??o ngu l??u
Ch???u l??m thu???c ?????a

18-12-2014

AO NH?? H??N

T??u mu???n bi???n Bi???n ????ng
L??m ao nh?? n?????c H??n
Mua b???n quan tham ??n
Th?? th??? n??o c??ng th???ng

18-12-2014

Cho quan Vi???t gi??? ng??i
V??? v??? nh?? man t???c
Chi???m An Nam d??? th??i
Kh??ng t???n m???t c??n th??c!

18-12-2014

C??NG V???Y TH??I

T??u hay Nga c??ng v???y
Ch??? l???y th???t ???? ng?????i
D??n th?????ng c??ng ???? th???y
Ch??ng s???p tr??n ?????n n??i!

18-12-2014

S??? C?? PH?? ?????NG M???I

Sau c??i th???i t?????ng m??m.
Ch??? ????nh gi???c b???ng m???m
Giang s??n s??? xu???t hi???n nh???ng ng?????i anh h??ng c???m thanh g????m ngh??n c??n ra tr???n
H??? ch???ng c?? qu??n hi???u qu??n h??m, sao v???ch g?? l???p l??nh
H??? ch??? c?? b???i tre ng?? v?? ni??u c??m Th???ch Sanh
H???c Ph?? ?????ng v????n vai, l?? gi???c s??? tan th??nh.

R???i l???ng l??? l??n tr???i!

18-12-2014

C???U N???N D??N L??NH

C??? n?????c v?? c??ng c???m k??ch v?? x??c ?????ng
Khi c???u nguy cho d??n l??nh m?????i hai m???ng s???ng
M?? th???n ch???t mu???n c?????p ??i.
Nh???ng c??n b??? cao c???p b??? tr?????ng t???nh tr?????ng, nh???ng s??? quan v?? nh???ng chi???n s??? binh nh??
B???ng ngh??? l???c t??i tr?? v?? t???m l??ng qu??? c???m

D??n t???c r???t t??? h??o
Nh???ng con d??n Vi???t
Bi???t l??m nh???ng vi???c phi th?????ng.

Vi???t Nam r???t nhi???u ng?????i t???t
Bao t???m l??ng s??? chia t??? Nam ch?? B???c
V???i ngh??a ?????ng b??o.

Tr??? l???i m?????i hai m???ng s???ng cho d??n l??nh.
C??ng n??y vang v???ng tr???i xanh!

H?? n???i, ng??y 19- 12-2014 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

G???ng g???i

Truy??n ng??n c??a ???? Ho??ng                                          H??n th??ng n??y, m??a nh??ng...

Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay3,634
  • Tháng hiện tại23,457
  • Tổng lượt truy cập5,832,747
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây