Đinh La Thăng vịnh

Đinh La Thăng vịnh

 •   26/09/2022 08:13:29 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
BÁCH DIỆN VỊNH - 百面詠 (2)
76 - VỊNH ĐINH LA THĂNG (*)
Xuất thân kế toán chạy lăng nhăng
Lươn lẹo xu thời tiến vọt hăng.
Sớm lội công trường dâng thiếp, vợ,
Chiều ngồi cửa sấm đón tiên, hằng!
tải xuống (2)

Buồn (III)

 •   17/09/2022 01:52:13 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
BUỒN (III)
     
Buồn cho thế sự vẫn đèn cù.
Buồn nước hông còn nỗi một xu!
Buồn xóm im lìm gà lịm gáy,
Buồn làng ăng ắng chó gào tru!
Buồn trông dân đói mình xơ xác,
a BCDij

HUNG TRẠCH

 •   04/09/2022 02:39:58 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
HUNG TRẠCH
Lts: Bạch Cư Dị và Lý Bạch, Đỗ Phủ là ba nhà thơ lớn đời Đường. Ông không đạt chiều cao của Lý Bạch, chiều sâu của Đỗ Phủ , nhưng ông có chiều rộng. Thơ ông tố cáo mạnh mẽ xã hội đơng thời! Nhà thơ Đỗ Hoàng dịch nhiều thơ của các đại thi hào. Bạch Cư Dị chiếm một số lượng đáng kể. Xin giới thiệu bài “Hung trạch – Nhà dữ”. Đỗ Hoàng dịch thời quân ngũ
vannghecuocsong.com
HÀNH LỘ NAN VÀ TẬP TÚY THÌ CA

HÀNH LỘ NAN VÀ TẬP TÚY THÌ CA

 •   02/09/2022 08:51:01 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
HÀNH LỘ NAN VÀ TẬP TÚY THÌ CA
Lts: Nhà thơ Đỗ Hoàng là người có học, có tài. Ông biết nhiều ngoại ngữ : Trung Quốc, Nga ,Anh, Pháp và một ít tiếng giao tiếp Thái, Lào, Vân Kiều….Đặc biệt tiếng Trung Quốc ông biết cả bạch thoại và Hán Nôm. Một lợi thế cho ông khi làm văn chương!
Ông dịch Đường thi lúc còn để chỏm với ông nội. Đặc biệt dịch nhiều khi ông vào bộ đội quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đầu thập kỷ 70. Xin giới thiệu bài “ Hành lộ nan – Đường đời khó đi – kỳ 3 của Lý Bạch & Túát lúc say để thấy tài dịch thơ của Đỗ Hoàng.
vannghecuocsong.com
Nước mắt cá sấu!

Nước mắt cá sấu!

 •   31/08/2022 08:30:06 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Hoàng 2 - NƯỚC MẮT CÁ SẤU Bán hết đất đai hết biển trời Lại còn thút thít giọt trào rơi Nhôm nhoam vải khố che râu chuột, Nhọ nhoẹ mùi soa bịt mõm dơi. Gương gạo hô điều nhân với đạo Ti toe hét luật nghĩa và đời Ép ra dòng lệ như là thật Nước mắt sấu già dân bạn ơi! Hà Nội quảng 2012
Tướng phong, phong bì

Tướng phong, phong bì

 •   31/08/2022 12:52:05 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Đánh Pháp, Mi chỉ dăm bảy tướng
Đế quôcs phải chạy dài
Vạn bài thơ chống giặc nội ngoại xâm (tiếp theo)

Vạn bài thơ chống giặc nội ngoại xâm (tiếp theo)

 •   29/08/2022 05:47:13 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Hoàng
VẠN Bài Thơ Đường Luật Chống giặc nội, ngoại xâm
THƠ CHỐNG GIẶC NỘI NGOẠI XÂM NGÀY 22-11-2014

MẠT TƯỚNG

Mạt tướng bây chừ, lũ nón loe.
Vô tài, vô đức cũng đem khoe.
Gù vai chấp chới giắt tua đỏ
Lưng áo lập lòe găn dải hoe.
Cổ phún râu xồm mồm méo máo
Đầu trồi tóc quắn mắt tròn xoe.
Thơ Đường luật của Đỗ Hoàng

Thơ Đường luật của Đỗ Hoàng

 •   27/08/2022 08:42:42 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Thơ Đường luật của Đỗ Hoàng
(Vạn bài)
THƠ CHỐNG GIẶC NỘI NGOẠI XÂM 20-11-2014

Đỗ Hoàng

HỌP GIÀU

Chúng nó ngồi như lũ phỗng sành
Một bầy lơ láo mắt thông manh
Mặc cha bụng phệ hô lời ác
Kệ ả mắt gươm hét giọng lành
Miễn hốt thêm tiền lầu mới tượng
Mong sao bớt bạc phố đang thành
250px 李清照畫像

28 nài thơ Đường

 •   11/08/2022 10:01:16 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
唐詩-廣東話 Tang poetry, Cantonese (春曉 憫農 池上 江南 詠鵝 詠柳 清明 出塞 江雪 靜夜思 遊子吟 樂遊原 竹里館 涼州詞 回鄉偶書 登鸛鵲樓 古朗月行 ...)
Nguyễn Quang Thiều - Giặc thơ, Vịnh

Nguyễn Quang Thiều - Giặc thơ, Vịnh

 •   10/06/2022 08:53:35 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Hoàng
NGUYỄN QUANG THIỀU VỊNH - GIẶC THƠ
Cờ thơ trao ác, thơ thần tiêu.
Vô lối tặc thi hưởng lợi nhiều.
Ở lổ trong chăn thèm cặc chó, (*)
Thủ dâm dưới nước ước lồn miêu (**)
tải xuống (6)

Chức lớn, tội to

 •   22/05/2022 07:56:56 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Hoàng
CHỨC LỚN, TỘI TO
Học hàm lổ mổ, chức quyền to.
Xuất ngoại nhiều lần vác mặt mo, 
Đứa chưởi thề xơi hóc nếu sấu,
Thằng thiêu người nhậu nghẹn phôi bò
tải xuống (5)

NGOẠI GIAO DU CÔN

 •   19/05/2022 10:16:18 AM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Hoàng
NGOẠI GIAO DU CÔN
Một đoàn công cán rất du côn
Ngôn ngữ chợ trời chất bán buôn.
Địch mẹ dần thâm thằng bạc tấn,
Mồ cha đánh chết mụ vàng muôn !
Hữu Thỉnh vịnh (2)

Hữu Thỉnh vịnh (2)

 •   10/05/2022 09:46:16 AM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Hoàng
HỮU THỈNH VỊNH (2)
Lần này Hữu Thỉnh nhận huân chương
Ồn ĩ đài loa tận xã phường.
Kẻ tụng tài cao nhiều điếu phúng,
Đứa ca đức độ lắm yêu thương
Giặc Thơ (2)

Giặc Thơ (2)

 •   05/05/2022 02:02:24 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Đỗ HoàngGIẶC THƠ (2)Một bầy Vô lối rất gian manh!Giả Đảng, giả thơ đĩ thập thành!Tiếng Việt chép ghi mùi khắm khú,Lời Anh hóp héo vị tao tanh!
Giặc Thơ (1)

Giặc Thơ (1)

 •   05/05/2022 02:00:03 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
GIẶC THƠ (1)
Đỗ Hoàng
Với lối một bầy viết ất ơ.
Ngu si đần độn chúa dâm dơ!
Thằng cha nắng cặc đè u hiếp,
Con mẹ lôn sưng ép bố rờ!
Hồn vía tổ tiên quăng xuống hố,
a BCDij

Trường hận ca - Bạch Cư Dị

 •   02/05/2022 09:37:24 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Trường hận ca là một bài thơ rất nổi tiêng của Bạch Cư Dị
白居易《长恨歌》🐬🐬叙写唐明皇与杨贵妃的生死情缘
TẮT MẠNG NHANH

TẮT MẠNG NHANH

 •   17/04/2022 08:56:53 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
TẮT MẠNG NHANHĐỗ Hoàng Buồi dái thằng nào cũng có khoangNgu ngơ trinh nữ bị đâm toang!O vừa lên tóc thì bom nổ,Mụ mới nới lưng bị đạn đoàng !
Bác Vĩnh Nguyên

Bác Vĩnh Nguyên

 •   17/04/2022 08:47:26 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Hoàng
BÁC VÍNH NGUYÊN
Ở Huế giờ chỉ còn lại nhà thơ Vĩnh Nguyên bạn vong niên
là thân thiết nhất với Đỗ Hoàng .
81 tuổi rồi bác vẫn mang chai cuốc lủi từ Huế vượt nghin dặm đường ra Hà Nội tặng tôi
Rượu cuốc lủi đựng trong chia balllantines trông rất sang.
Tôi đón bác ở cổng 65 Nguyễn Du, Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Bác nói: – Tôi mời Đỗ Hoàng ăn phở bò Hà Nôi, tôi có tiền.
Tôi nói: Hai bát phở bò mất chiếc vé bác vào Huế, sẩy nhà ra thất nghiệp, bác xuống nhà em.
tải xuống

Quảng Bọ vịnh

 •   20/03/2022 09:06:43 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Hoàng
QUẢNG BỌ VỊNH
Năm thằng Quảng Bọ vực Liên Xô.
Đám phá Lê nin thảy tội đồ
Goóc chốp ba que nòi Hán tặc, (1)
Zét sin xỏ lá giống Hung nô (2)!

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập14
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay2,031
 • Tháng hiện tại19,747
 • Tổng lượt truy cập8,637,700
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây