V??? tr???i Nam d??i d???u ti???n nh??n

Thứ sáu - 25/10/2019 21:16
C??n ch??a ?????y m???t th??ng n???a l?? ?????n ?????i l??? ngh??n n??m Th??ng Long. H?? N???i ???? chu???n b??? bao n??m nay ????? k??? ni???m ng??y ?????i l??? c?? m???t kh??ng hai trong l???ch s??? ?????t n?????c m???y ng??n n??m qua. Tr??n th??? gi???i c?? h??ng tr??m n?????c nh??ng c??ng ch??a qu?? 30 n?????c c?? th??? ???? ngh??n tu???i. Th??ng Long m???t ngh??n tu???i ???? l?? ni???m t??? h??o cho c??? non s??ng v?? con ch??u mu??n ?????i. ????? chu???n b??? cho s??? 10 T???p ch?? Nh?? v??n k??? ni???m ng??n n??m Th??ng Long, t??i c?? chuy???n h??nh ph????ng Nam ng???u h???ng.
V??? tr???i Nam d??i d???u ti???n nh??n
V??? tr???i Nam d??i d???u ti???n nh??n
??? Ng??n n??m th????ng nh??? ?????t Th??ng Long (B??i ???? s???a)

(T??? th????? mang g????m ??i m??? c??i
Tr???i Nam th????ng nh??? ?????t Th??ng Long)

B??t k?? ????? Ho??ng

C??n ch??a ?????y m???t th??ng n???a l?? ?????n ?????i l??? ngh??n n??m Th??ng Long. H?? N???i ???? chu???n b??? bao n??m nay ????? k??? ni???m ng??y ?????i l??? c?? m???t kh??ng hai trong l???ch s??? ?????t n?????c m???y ng??n n??m qua. Tr??n th??? gi???i c?? h??ng tr??m n?????c nh??ng c??ng ch??a qu?? 30 n?????c c?? th??? ???? ngh??n tu???i. Th??ng Long m???t ngh??n tu???i ???? l?? ni???m t??? h??o cho c??? non s??ng v?? con ch??u mu??n ?????i. ????? chu???n b??? cho s??? 10 T???p ch?? Nh?? v??n k??? ni???m ng??n n??m Th??ng Long, t??i c?? chuy???n h??nh ph????ng Nam ng???u h???ng.
V???i tuy???n l??? tr??nh m??y bay gi?? r??? Jest Pacivit Ailier t??i c??ng ho??? s??? ????? B??nh ????p xu???ng s??n bay ???? N???ng, ngh??? ng??i ch??t ??t r???i theo xe t???c h??nh l??n ???? L???t v????? ?? ????? t???i huy???n L??m H?? v??ng kinh m???i c???a H?? N???i g???n 30 n??m tr?????c ????y t??m hi???u cu???c s???ng nguy???n v???ng v?? t??m t?? t??nh c???m c???a h??? v???i H?? N???i ngh??n tu???i.
R???t may m???n ng???i b??n t??i l?? c??? Nguy???n Anh To??n ng?????i x?? Nam ?????ng, huy???n ????ng Anh ???? ?????ng vi??n con ch??u nghe theo ti???ng g???i c???a ?????ng v?? Ch??nh ph??? ??i kinh t??? m???i L??m ????ng t??? m???y ch???c n??m tr?????c. Sau ???? c??? c??ng l??n ??? v???i con ch??u. C??? v???a v??? th??m qu?? c?? nay tr??? l???i qu?? m???i ????? cho con ch??u chu???n b??? v??? th??m ?????i l??? ngh??n n??m Th??ng Long.
Th??? l?? qu??n c??? ????o d???c, v???c s??u th??m th???m ?????n gh?? ng?????i c???a con ???????ng l??n ???? L???t, t??i v?? c??? tr?? chuy???n h???t bu???i.
Ho?? ra c??? To??n l?? ng?????i l??nh c??, anh b??? ?????i C??? H??? th???i ch???ng Ph??p. T??i nh??n k??? c??? h??n m???t ch??t. C??? ???? ngo???i b???y m????i r???i m?? ng?????i qu???c th?????c kho??? m???nh, c??? ch??? nhanh nh???n, tr?? nh??? minh m???n. Nh???ng chuy???n ????nh gi???c gian kh??? ng??y qua c??? nh??? vanh v??ch. C??? k???: - C??? l?? thi???u sinh qu??n ??i h???c qu??n s???, h???c xong bi??n ch??? v??o ????n v??? chi???n ?????u thu???c ?????i ??o??n 308 tham gia chi???n d???ch ??i???n Bi??n Ph???. ?????n ch???ng M??? c??? tham gia chi???n d???ch Qu???ng Tr??? v?? chi???n d???ch H??? Ch?? Minh gi???i ph??ng mi???n Nam. Sau 1975 v?? s???c kho???, v?? ho??n c???nh gia ????nh c??? ph???c vi??n v??? l??m ru???ng nu??i v??? nu??i con. Khi c??c con ch??u c???a c??? an c?? l???c nghi???p ??? L??m ?????ng th?? c??? l??n ??? v???i con ch??u. T??m t??nh tr??n ???????ng ai n??i n???y nghe v???y bi???t th???t, bi???t gi??? l?? ????u th??? m?? c??? s??? t??i kh??ng tin, c??? ????a ra nhi???u lo???i th???: Th??? c???u chi???n binh, k??? ni???m ch????ng S?? 308, Qu??n khu Tr??? Thi??n, huy hi???u chi???n s??? ??i???n Bi??n???
T??i h???i: - ?????i s???ng b?? con khu tinh t??? m???i b??y gi??? kh?? kh??ng c????
- Ph???n l???n kh?? l??m anh ???! ??? C??? To??n tr??? l???i ??? B?? con c?? c???a ??n c???a ?????, nhi???u ng?????i mua ?? t??, x??y bi???t th??? vila. C??c con t??i c??ng kh??. Nguy???n Th??? Hi???n ?????a con ?????u c???a t??i ???? c?? ch??u ngo???i. Hai v??? ch???ng khi ??i kinh t??? m???i ch??? l?? y t?? nay ?????u b??c s??? c???. Ch??ng n?? sung s?????ng h??n b??? m??? nhi???u.
C??? To??n n??i ????ng. T??i ?????c b??t k?? Huy???n tho???i L??m H?? c???a nh?? th?? L?? ????nh C??nh t??i bi???t ???????c ?????i thay l???n lao c???a L??m H??. L??m H?? l?? khu kinh t??? m???i n???i ti???ng c???a H?? N???i, b??y gi??? l?? m???t huy???n c???a t???nh L??m ?????ng. Kinh t??? L??m H?? ng??y m???t t??ng tr?????ng. D??n s??? h??m nay ???? l??n ?????n m?????i hai, m?????i ba v???n ng?????i, g???p ????i th???i huy???n m???i x??y d???ng.
- Con ch??u c??? v??? d??? ?????i l??? ngh??n n??m Th??ng Long th??? th?? b?? con c?? ai v??? kh??ng? ??? T??i h???i vui th??m c??? To??n.
- Ch???c l?? c??? hu??????n k??o v???! ??? C??? c?????i tr??? l???i t??i.
T??i th???m ngh??: Kh??ng ch??? b?? con huy???n L??m H?? m?? nh??n d??n kh???p c??? n?????c n???u c?? ??i???u ki???n nhi???u ng?????i c??ng v??? H?? N???i d??? l??? ng??n n??m Th??ng Long c??ng n??n. G???p c??? To??n ???????c tr?? chuy???n v???i c??? c??ng coi nh?? t??i ???? ??i m???t chuy???n th???c t??? ????? hi???u th??m L??m H??, hi???u nh???ng ng?????i con ??i ???m??? c??i??? c???a Th??? ???? n??m ???y, h??? ??ang h?????ng v??? ?????i l??? ngh??n n??m Thang Long!
?????n ???? L???t, t??i v?? ho??? s??? ????? B??nh t???i th??m ngay nh?? th?? V????ng T??ng C????ng. C?? l??? V????ng T??ng C????ng l?? ng?????i ???m??? c??i??? m???i nh???t tr???i Nam. Anh v???a ?????nh c?? ??? ???? L???t ch??a tr??n m???t th??ng. Ch??? Mai Li??ng v??? nh?? th?? l?? m???t ho??? s??? phong c???nh c?? r???t nhi???u tranh v??? v??? ???? L???t. Hai v??? ch???ng v???a mua l???i m???t bi???t th??? xinh x???n ?????p ?????.
Anh C????ng t??m s???: - M??nh ?????nh c?? ???? L???t nh??ng v???n ????? nh?? ??? H?? N???i. Th???nh tho???ng m??nh ra th???p h????ng cho ??ng b??. R???i thi s??? h??? V????ng m??? m???t cu???c r?????u nh??? ????i kh??ch H?? Th??nh. Thi t???u c??? th??? tu??n tr??o. C?? h??i men V????ng T??ng C????ng n??i hay, ?????c th?? hay.
Anh k??? r???ng anh ???? ??i h??t kh???p ???? L???t ????? ki???m ti???n l??c v??o ????y g???p kh?? kh??n. Ch??ng t??i l??c ?????u kh??ng ai th??? tin. B???i v?? ai c??ng bi???t nh?? th?? V????ng T??ng C????ng kh??ng ph???i l?? nh?? th?? thi???u th???n trong l??ng v??n. Anh d?? d???t l?? ?????ng kh??c. Anh th?????ng t??? h??o g???i m??nh l?? V????ng gia.
- Ng?????i ta c??ng c?? l??c kh?? kh??n ch??? c??c ??ng. Ti???n ch??a chuy???n ???????c, nh?? ch??a b??n ???????c, ??? x??? s??? l??? l??ng th?? c?? gi???ng h??t t???t nh?? t???, t??? ??i h??t ki???m ti???n gi??p v??? kh??ng c?? g?? l?? x???u!
- ???????c r???i h??t rong kh??ng c?? g?? l?? x???u ??? T??i b???o ??? Nh??ng anh h??t b??i n??o b?? con th??ch nh???t?
- C??c ??ng m???i v??o ch??a bi???t. ???? L???t l?? d??n t??? x??? m?? ??a s??? d??n ngo??i B???c ??i ???m??? c??i??? n??n r???t th??ch c??c b??i h??t h?????ng v??? c???i ngu???n. Nhi???u b??i h??t v?? th?? vi???t v??? H?? N???i c???a V??n Cao, Nguy???n ????nh Thi v?? c???a nhi???u t??c gi??? trong v?? ngo??i n?????c kh??c. ???? l?? s??? th???t kh??ng ph???i tuy??n truy???n.
- C?? b??i L???i t??? gi?? Vi???t Nam c???a Menelaos Loudenis ch???? ??? ????? B??nh h???i
- C??, c?? b??i th?? L???i t??? gi?? Vi???t Nam c???a Menelaos Loudenis nh?? th?? Hy L???p vi???t v??o n??m 1956 sau hai n??m ?????t n?????c ta b??? chia c???t ???V????ng T??ng C????ng tr??? l???i.
T??i c??n nh??? b??i th?? ???? h???i ??ang h???c ti???u h???c:
T??i kh??ng bao gi??? /Qu??n ???????c H??? G????m /L???ng hoa ?????p gi???a l??ng th??nh ph??? /Nh???ng ng??i ch??a x??m c??? /Nghi??ng m??nh xu???ng n?????c /T??m th??nh th???n x??a Nh??ng ch??? g???p nh???ng con ng?????i hi???n t???i/ T??i kh??ng bao gi???/ Qu??n ???????c s??ng H???ng/ Th??u s??ng ????? tr??n ??o d??i H?? N???i.
Ho??? s??? ????? B??nh ki??m thi s??? c??ng g??p vui. Anh ?????c b??i th?? Nh??? bu???i ra ??i c???a Ch??nh H???u vi???t v??o n??m 1946. Ch??nh H???u tuy kh??ng ph???i ng?????i H?? N???i, ??ng l?? ng?????i Ngh??? T??nh nh??ng vi???t v??? n???i nh??? H?? N???i r???t th??nh c??ng.
Nh??? bu???i ra ??i ?????t tr???i b???c l???a
C??? ???? th??nh nghi ng??t ch??y sau l??ng
Nh???ng ch??ng trai ch??a tr???ng n??? anh h??ng
H???n m?????i ph????ng ph???t ph?? c??? ????? th???m
R??ch t??? t??i r???i ????i gi??y v???n d???m
B???i tr?????ng chinh phai b???c ??o h??o hoa

V????ng T??ng C????ng h??t b??i ???Ng?????i H?? N???i??? v?? ?????c m???t ??o???n th?? r???t hay trong b??i th?? ?????t N?????c c???a Nguy???n ????nh Thi vi???t v??o ?????u th???i k??? ch???ng Ph??p:

???S??ng m??t trong nh?? s??ng n??m x??a
Gi?? th???i m??a thu h????ng c???m m???i
T??i nh??? nh???ng ng??y thu ???? xa
S??ng ch???m l???nh trong l??ng H?? N???i
Nh???ng ph??? d??i xao x??c h??i may
Ng?????i ra ??i ?????u kh??ng ngo???nh l???i
Sau l??ng th???m n???ng l?? r??i ?????y
???

?????c th?? g???i l??n n???i nh??? H?? N???i c???a bao ng?????i.
Kh??ng ch??? nh?? th?? V????ng T??ng C????ng m?? h??n ph???n n???a d??n ???? L???t c??ng t??? ph????ng B???c v??o l???p nghi???p, ai c??ng c?? m???t c??i l??ng ri??ng nh??? v??? c???i ngu???n cha ??ng.

H??m sau t??i v?? ho??? s??? ????? B??nh theo xe xu???ng Bi??n Ho??, S??i G??n.
Bi???n Ho??, S??i G??n ?????i thay h??ng gi???. Nh???p s???ng th???t ???? h???i. M???i l???n ??i v??? Bi??n Ho??, Sai G??n t??i th?????ng nh??? ?????n hai c??u th?? b???t t??? c???a ???thi t?????ng??? Hu???nh V??n Ngh???:
???T??? th????? mang g????m ??i m??? c??i/ Tr???i Nam th????ng nh??? ?????t Th??ng Long???. Th?? ca c???a Hu???nh V??n Ngh??? kh??ng hay ??? c??ch d??ng ch??? ngh??a c???u k??? r???c r???i v?? hay ??? t???m l??ng, th?? ???? ?????t ?????n c??i si??u ph??m, th?? ???? v?????t ra ngo??i ch??? ngh??a. ????ng l?? ???C??ng phu th??m x??? thi b??nh d?????? (Th?? hay nh???t l?? ?????t ?????n ????? r???t gi???n d??? - C??u n??i c???a c??? nh??n). Nhi???u ng?????i l??m th?? kh??ng ?????c ?????o, kh??ng hi???u th???u l?? l??? c???a thi ca n??n vi???t kh??ng v??o l??ng ng?????i.
T??i nh??? n??m ngo??i t??i c??ng ??o??n nh?? v??n qu??n ?????i B??i Thanh Minh, S????ng Nguy???t Minh, Nguy???n ????nh T??, Nguy???n Th??? H??ng, Nguy???n Thanh?????i vi???t cho b??u ??i???n Qu??n ?????i ng???i u???ng r?????u tr??n ch??t m??i C?? Mau ??? v??? ????? 8,3o, anh em n??i v???i nhau: - Th???t bi???t ??n cha ??ng m??? c??i n??n con ch??u h??m nay m???i ???????c ng???i ??? ch??? tr???i cao ?????t r???ng nh?? th??? n??y. N???u kh??ng c?? cha ??ng th?? ?????t n?????c ta ch??? ?????n ch??u Hoan, ch??u ??i v?? s??ng Nh?? Nguy???t l?? h???t.
C?? l??? ng?????i m??? c??i s???m nh???t v?? c?? c??ng tr???ng to l???n nh???t ph??a B???c l?? L?? Th?????ng Ki???t, ph??a Nam l?? Nguy???n H???u C???nh. Nguy???n H???u C???nh m???t ng?????i con qu?? h????ng Qu???ng B??nh! L?? Th?????ng Ki???t l?? ng?????i Th??ng Long, H?? N???i b??y gi???. T??i ???? t???ng ?????c ?????i Vi???t s??? k?? to??n th?? n??n bi???t ?????n hai ??ng.
Ngo??i ?????c S??? k?? ?????i Vi???t to??n th?? t??i c??n ???????c m??? t??i ?????c b??i th?? v??? l???ch s??? n?????c Vi???t th????? c??? l?? ???u tr?? ???????c c??c th???y d???y cho. C??? th?????ng ?????c cho t??i nghe. Sau khi khi l??m b??o ?????n vi???t v??? tu???i th?? ?????i t?????ng V?? Nguy??n Gi??p, ?????i t?????ng c??ng ?????c b??i th?? c???i ngu???n l???ch s??? n??y cho t??i nghe. V???a r???i v??? ????m tang m??? t??i, anh Ho??ng Ng???c Tr??m con c???u ru???t c???a t??i, c??n b??? thu??? l???i v??? h??u ?????c cho t??i nghe b??i b??i th?? n??y. T??i ghi ra ????y:
???N?????c n??o c?? n?????c c??ng c?? s???.
Chuy???n x??a ghi ch??p kh??ng hoang ???????ng.
N?????c Nam ta c?? t??? bao gi????
H??? vua ?????u ti??n l?? h??? H???ng B??ng.
Truy???n r???ng vua l???y b?? ??u C??.
M???t b???u tr??m tr???ng sinh tr??m con,
Cha r???ng m??? ti??n kh?? ??o??n t???
L??n non xu???ng bi???n chia l??m hai.
B??y gi??? chia n?????c m?????i l??m ch??u.
Phong Kh?? m???t x??? l?? kinh ????.
Nam gi??p H??? T??n (Chi??m Th??nh), t??y Ba Th???c,
????ng bi???n, b???c ?????n ?????ng ????nh H???!
N??m 1075 V????ng An Th???ch c???m quy???n ch??nh nh?? T???ng, t??u v???i vua T???ng l?? ?????i Vi???t b??? Chi??m Th??nh ????nh ph??, qu??n c??n s??t l???i kh??ng ?????y v???n ng?????i, c?? th??? d??ng k??? chi???m l???y ???????c. Vua T???ng sai Th???m Kh???i, v?? L??u Di l??m tri Qu??? Ch??u ng???m d???y binh ng?????i Man ?????ng, ????ng thuy???n b??, t???p th???y chi???n, c???m c??c ch??u huy???n kh??ng ???????c mua b??n v???i ?????i Vi???t.
N??m 1075 vua L?? nghe tin nh?? T???ng mu???n chi???m l???n ?????t ?????i Vi???t, li???n sai L?? Th?????ng Ki???t v?? T??n ?????n ??em h??n 10 v???n binh ??i ????nh ????? l???y l???i c??c ph???n ?????t c???a t??? ti??n v?? mu???n m??? r???ng l??n ph??a B???c. Qu??n b??? g???m 60.000 ng?????i do c??c t?????ng T??n ?????n, Th??n C???nh Ph??c, L??u K???, Ho??ng Kim M??n, Vi Th??? An ch??? huy, t???ng ch??? huy l?? T??n ?????n. B??? binh t???p trung ngay ??? c??c ch??u Qu???ng Nguy??n, M??n (????ng Kh??), Quang Lang, T?? M???u r???i tr??n sang ????nh c??c tr???i V??nh B??nh, Th??i B??nh, Ho??nh S??n, ch??u T??y B??nh, L???c Ch??u. M???t c??nh qu??n kh??c ????ng g???n bi??n gi???i Kh??m ch??u c??ng k??o t???i ????nh c??c tr???i Nh?? H???ng, Nh?? T??ch v?? ????? Tr???o, "qu??n ta t???i ????u nh?? v??o nh?? tr???ng kh??ng ng?????i"
L?? Th?????ng Ki???t ch??? huy 40.000 qu??n th???y c??ng voi chi???n ??i ???????ng bi???n t??? ch??u V??nh An (Qu???ng Ninh) ????? b??? l??n ????nh c??c ch??u Kh??m, Li??m; T??ng ?????n v??y Ch??u Ung. Ng??y 30 th??ng 12 n??m 1075, qu??n Nam ti???n chi???m th??nh Kh??m Ch??u, b???t to??n b??? quan qu??n m?? kh??ng ph???i giao chi???n m???t tr???n n??o. Ba ng??y sau, 2 th??ng 1 n??m 1076, Li??m Ch??u c??ng th???t th???[.
Tr??n c??c m???t tr???n, qu??n L?? ho??n to??n l??m ch???. L?? Th?????ng Ki???t cho ?????o qu??n ??? Kh??m v?? Li??m Ch??u ti???n l??n ph??a B???c. ?????o ????? b??? ??? Kh??m Ch??u k??o th???ng l??n Ung Ch??u. L?? T?????ng Ki???t gi???i ph??ng Ung Ch??u trong ch???p m???t. Sau ???? ??ng cho ng?????i qu???n l?? th??nh v?? l???y k??? an d??n l??u d??i!
L??? Th??nh H???u Nguy???n H???u C???nh l?? m???t v??? t?????ng qu???c, m???t b???c c??ng th???n ?????i ch??a Nguy???n Ph??c Chu, sinh n??m 1650 t???i l??ng Ph??c T??n, huy???n Phong L???c, t???nh Qu???ng B??nh (nay thu???c x?? V???n Ninh, huy???n Qu???ng Ninh, Qu???ng B??nh). ??ng l?? con th??? ba c???a Ti???t ch??? Chi??u V?? H???u Nguy???n H???u D???t. Sinh ra trong ho??n c???nh n?????c nh?? ??ang th???i k??? Tr???nh- Nguy???n ph??n tranh, t??? nh??? Nguy???n H???u C???nh n???i ti???ng th??ng minh, h???c gi???i, v??n v?? to??n t??i v?? s???m c?? ch?? l???p th??n, l???p nghi???p. Nguy???n H???u C???nh ???? t???ng theo cha tham gia nhi???u tr???n m???c, l???p nhi???u chi???n c??ng, ???????c nhi???u ng?????i k??nh tr???ng, n??? ph???c, ???????c Ch??a Nguy???n tr???ng d???ng, phong t?????c L??? Th??nh H???u v?? giao gi??? ch???c Cai c??.
Kh??ng ch??? c?? bi???t t??i v??? qu??n s???, Nguy???n H???u C???nh c??n c?? t??i ??i???u h??nh, t??? ch???c v?? thu ph???c nh??n t??m. N??m Nh??m Th??n (1692) Ch??a Nguy???n ph??i L??? Th??nh H???u Nguy???n H???u C???nh l??m Th???ng binh v??o ph????ng Nam kinh l?????c, ????? t??? ch???c, ???n ?????nh l???i b??? m??y ??? v??ng ?????t v???a m???i ???????c b??nh ?????nh. T??? v??ng ?????t hoang s??, r???m r???p, ?????y hi???m nguy, ch???t ch??c v?? thi???u s??? s???ng, b???ng t??i thao l?????c, t??? ch???c, sau 2 n??m Nguy???n H???u C???nh ???? ???n ?????nh ???????c ph??? B??nh Thu???n, l??m cho ng?????i Ch??m v???n sinh s???ng r???i r??c, ngh??o kh?? ??? v??ng ?????t n??y t??? l??u ??i theo quan qu??n tri???u ????nh l???p ???p,x??y d???ng l??ng m???c, x??m th??n ??? v??ng ?????t m???i. ??ng c??ng ???? x??y d???ng ???????c tinh th???n ho?? h???p gi???a hai c???ng ?????ng v???n xa l??? l?? ng?????i Ch??m v?? ng?????i Kinh, truy???n b?? v??n ho?? Th??ng Long v??o ????ng Trong. V???i nh???ng c??ng lao to l???n c???a Nguy???n H???u C???nh, ??ng ???? ???????c Ch??a Nguy???n s???c phong Ch?????ng c?? v?? c??? l??m tr???n ph??? dinh B??nh Kh????ng (ng??y nay thu???c t???nh Kh??nh Ho??).
N??m M???u D???n 1698, Nguy???n H???u C???nh ???????c Ch??a Nguy???n phong l??m Th???ng su???t, c??? v??o kinh l?????c x??? ?????ng Nai, S??i G??n, B???n Ngh??. V???i b???n l??nh c???a m???t ng?????i t???ng x??ng pha tr???n m???c, Nguy???n H???u C???nh ???? ?????ng vi??n, khuy???n kh??ch qu??n s???, c?? d??n quy???t t??m v?????t qua m???i kh?? kh??n, thi???u th???n, v???ch k??? ho???ch c???p thi???t, li??n ti???p th???c hi???n khai hoang m??? c??i, d??n x???p bi??n c????ng, b???o v??? ch???ng d??n v?? v??ng ?????t m???i, thi???t l???p c??c c?? s??? h??nh ch??nh t??? th??n ?????n x??, l???p ph??? Gia ?????nh v?? ch??nh th???c s??t nh???p v??o qu???c gia ?????i Vi???t, chi??u m??? c?? d??n v?? khuy???n kh??ch s???n xu???t n??ng nghi???p. T???n t??m t???n l???c c??ng c?? d??n v?? quan binh, c??ng n???m m???t n???m gai, ch??? trong m???t th???i gian ch??a d??i Nguy???n H???u C???nh ???? ???n ?????nh ???????c t??nh h??nh, m???i ho???t ?????ng ??? v??ng ?????t m???i m??? ??i v??o quy c???.
Kh??ng ch??? m??? mang, khai hoang nh???ng v??ng ?????t ??? S??i G??n, ?????ng Nai, Nguy???n H???u C???nh c??n ti???n xa th??m ???? l?? khai kh???n m??? r???ng b??? c??i ra c??? v??ng Nam B??? ng??y nay. V???i t???m nh??n xa tr??ng r???ng c??ng v???i ch??nh s??ch chi??u hi???n ????i s??? k???p th???i c???a Nguy???n H???u C???nh, r???t ????ng c?? d??n v??ng Qu???ng B??nh, Qu???ng Tr???, Qu???ng ?????c (Hu??? ng??y nay), Qu???ng Nam, Qu???ng Ng??i ???? t??? nguy???n theo L??? Th??nh H???u Nguy???n H???u C???nh v??o Nam l???p qu?? m???i. Ai ai c??ng h??ng h??i ??i theo ??ng v???i m???t quy???t t??m r???t ca ???L??m trai cho ????ng n??n tra/ ph?? Xu??n c??ng tr???i, ?????ng Nai ???? t???ng???. Cu???c s???ng m???i ??? v??ng ?????t m???i ?????y ti???m n??ng ch??a ???????c khai ph??, nay c?? b??n tay, kh???i ??c c???a nh???ng con ng?????i y??u say lao ?????ng, tinh th???n ??o??n k???t, t????ng th??n t????ng ??i c???a nh???ng ng?????i con xa qu??, Nguy???n H???u C???nh v?? c?? d??n m???t l??ng theo ??ng ???? bi???n v??ng ?????t v???n xa l???, hoang v???ng, ch???t ch??c tr??? th??nh m???t x??? s??? tr?? ph??, cu???c s???ng ng??y c??ng ???m no, ????? ?????y, ai ai c??ng bi???t ??n v??? Th???ng su???t t??i ?????c: ???Ngh??a nh??n ch???ng h???ng t??m ?????p x??y ?????i Vi???t/??n bi???n tr???i lao kh??? x??? ?????ng Nai???.
Hai n??m sau, tri???u ????nh nh?? Nguy???n ???? phong cho Nguy???n H???u C???nh ch???c Th???ng binh v?? c???b??nh ?????nh bi??n c????ng. ??ng ???? th??nh c??ng kh??ng ph???i b???ng nh???ng tr???n quy???t chi???n m?? b???ng nh???ng ch??nh s??ch ??n ho?? v?? t??i thu ph???c l??ng ng?????i. Sau cu???c b??nh ?????nh, ng??y m???ng 05 th??ng 9 n??m Canh Th??n (t???c n??m 1700) Nguy???n H???u C???nh ??i thuy???n tr??? v??? Dinh tr???n, ?????n ?????a ph???n ng?? ba Ti???n Giang - R???ch G???m th?? b??? b???nh v?? m???t ?????t ng???t. Linh c???u c???a Nguy???n H???u C???nh ???????c ????a v??? an t??ng c???nh dinh tr???n Bi??n, th??n B??nh Ho??nh, C?? Lao ph???, ?????ng Nai. Tri???u ????nh v?? nh??n d??n x??? ph????ng nam ???? r???t ??au bu???n, ti???c th????ng tr?????c c??i ch???t c???a L??? Th??nh H???u Nguy???n H???u C???nh. Ch??a Nguy???n Ph??c Chu ???? ban s???c phong truy t???ng cho Nguy???n H???u C???nh l?? Hi???p T??n c??ng th???n, ?????c t???n Ch?????ng dinh tr??ng Ho??ng h???u, thu??? l?? Trung C???n.
Nhi???u t???nh, th??nh nh?? ?????ng Nai, Th??nh ph??? H??? Ch?? Minh, Qu???ng B??nh ???? l???y t??n v?? ch???c t?????c c???a ??ng trang tr???ng ?????t cho nhi???u tuy???n ???????ng, tr?????ng h???c, ??u???ng ph???, kh??m, ???p, d??ng s??ng. M???t trong nh???ng s??? ki???n n???m trong ?????i l??? 1000 n??m Th??ng Long - H?? N???i ???? ???????c t??? ch???c t???i Qu???ng B??nh, ???? l?? v??o s??ng ng??y 03-5-2010, t???i khu l??ng m??? L??? Th??nh h???u Nguy???n H???u C???nh ??? x?? Tr?????ng Th???y, huy???n L??? Th???y, trung ????ng H???i Gi??o h???i ph???t gi??o Vi???t Nam ph???i h???p v???i UBND t???nh Qu???ng B??nh ???? t??? ch???c l??? k??? ni???m 310 n??m Ng??y m???t c???a Nguy???n H???u C???nh.
Hai h??m sau ch??ng t??i v??? Ti???n Giang. Nh?? th?? Tr???n ????? Li??m cho ??i m???t tua ??i???n gi?? s??ng n?????c s??ng Ti???n. Tr???n ????? Li??m l?? ng?????i Th??i B??nh, v??? ng?????i Ngh??? An. Hai ??ng b?? h???c xong tr?????ng Giao th??ng V???n t???i l?? v??? Ti???n Giang l???p nghi???p t??? n??m 1980 ?????n nay ch???n ba m????i n??m.
T??? ch??? g???n nh?? tay tr???ng, hai ??ng b?? ???? d???ng n??n m???t c?? nghi???p khang trang c?? bi???t th???, c?? ?? t??, c?? t??u thuy???n c??? l???n v???n t???i, c??ng c?? th??? mua ???????c m??y bay nh?? B???u ?????c (m???t doanh nghi???p gi??u c?? hi???n nay). Tr???n ????? Li??m hi???n l?? ch??? nhi???m h???p t??c x?? R???ch G???m. B???n th??n ??ng v?? h???p t??c x?? ?????t nhi???u danh hi???u th???i k??? ?????i m???i. H???p t??c x?? l?? Anh h??ng Lao ?????ng, nh???n Hu??n ch????ng ?????c l???p h???ng nh??. Tr???n ????? Li??m l?? doanh nh??n gi???i nhi???u n??m ??o???t c??p v??ng??? C??i ????ng qu?? n???a m?? nh?? th?? V?? Qu???n Ph????ng n??i v???i t??i l?? Tr???n ????? Li??m ???? ????? ?????u cho phong tr??o v??n ngh??? t???nh Ti???n Giang, gi??p m???t ph???n t??i ch??nh cho c??c h???i, c??c c??u l???c b??? ho???t ?????ng t??? ba m????i n??m nay.
Trong d???p ??i th??m s??ng n?????c Ti???n Gi??ng, anh Li??m d???n ch??ng t??i ??i th??m nh?? b???o t??ng R???ch G???m - Xo??i M??t. Anh gi??? th??ch cho ch??ng t??i bi???t g???c t??ch t??? R???ch G???m v?? Xo??i M??t l?? t??? ?????a ph????ng. ??o???n trung ????? s??ng Ti???n c?? nhi???u r???ch ng???m n??n b?? con g???i ti???ng ?????a ph????ng l?? g???m. C??n v??ng ?????t tr??n b??? c?? nhi???u xo??i gi???ng qu??? nh??? ch??? m??t m?? kh??ng c???n ???????c n??n g???i l?? xo???? m??t. T??n R???ch G???m v?? Xo??i M??t c?? ?????n h??m nay l?? nh?? v???y. R???ch G???m ??? Xo??i M??t n???i ti???ng l?? nh??? chi???n c??ng hi???n h??ch c???a Quang Trung Nguy???n Hu??? m?? ng?????i d??n Vi???t n??o l???i kh??ng bi???t.
Nh?? b???o t??ng R???ch G???m ??? Xo??i M??t ???? s??u t???m b???o t???n nhi???u hi???n v???t v??? c??ng qu?? gi?? nh?? s??ng th???n c??ng, g????m gi??o th?????ng d??ng c???a qu??n T??y S??n, neo thuy???n, v??? chi???n thuy???n v?? c??? g????m gi??o c???a qu??n Xi??m.
Chi???n c??ng qu??n T??y S??n th??? hi???n trong m???t tr?????ng ca v?? danh ca ng???i qu??n s??? do B???c B??nh V????ng t??i ba c???m qu??n:
??????????m t????i m????c m????t c??ng ch????ng th????y
Chi????n thuy????n Xi??m lo??t b????y T??y S??n
Kh??a ??u??i m????t tr????n s????ng co??n
Lo??ng s??ng thu he??p pha??o gio??n n???? tan
Chi????n thuy????n l????n bia ??n ??a??n l????a
??????i ??u??c thuy????n pha?? v???? n??????c tra??n
Thuy????n chi??m l????a cha??y kinh ho??ng
Qu??n Xi??m th??y ch????t ng????p tra??n n?????c s??ng
Qu??n khinh b??? L???c C??n h???p ti???n
?????i ph??o r???n thu??? chi???n l??m nguy
T??y S??n h???a h??? t???c th??
Ch???n ??u??i, th???c gi???a tr???n b??y ???? gi??ng??????

Gi???a n??m 1784, v???i ?? ????? th??n t??nh v??ng ?????t Gia ?????nh, vua Xi??m Chakri I, l???i d???ng s??? c???u vi???n c???a Nguy???n ??nh, ???? c??? hai t?????ng Chi??u T??ng v?? Chi??u S????ng ch??? huy 5 v???n qu??n v?? 300 thuy???n chi???n, chia l??m hai ?????o th???y-b??? c??ng ti???n sang x??m l?????c. ?????o qu??n th???y g???m 2 v???n v?? 300 thuy???n chi???n v?????t bi???n ????? b??? l??n R???ch Gi?? (Ki??n Giang); ?????o qu??n b??? g???m 3 v???n ti???n qua n?????c Ch??n L???p, nh???m th???c hi???n vi???c h???i qu??n ??? Tr???n Giang (C???n Th??) ????? sau ???? ti???n ????nh th??nh Gia ?????nh. Nguy???n ??nh v?? qu??n b???n b??? c??ng theo g??t qu??n gi???c tr??? v???. Qu??n Xi??m ??i ?????n ????u l?? ?????t ph??, c?????p c???a, gi???t ng?????i ?????n ????, g??y n??n nhi???u t???i ??c.
Tr?????c t??nh h??nh ????, t?????ng T??y S??n ??? Gia ?????nh l?? Tr????ng V??n ??a v???a t??? ch???c chi???n ?????u nh???m th??m d?? v?? ti??u hao sinh l???c c???a ?????ch, v???a r??t lui t???ng b?????c ????? b???o to??n l???c l?????ng, gi??? v???ng th??nh M??? Tho v?? th??nh Gia ?????nh.
T???i Quy Nh??n, b??? ch??? huy qu??n T??y S??n theo d??i ch???t ch??? ho???t ?????ng c???a qu??n Xi??m v?? t??ch c???c chu???n b??? l???c l?????ng ????? qu??t s???ch b???n x??m l?????c. Nguy???n Hu??? nh???n l??nh tr??ch nhi???m t??? ch???c cu???c ph???n c??ng chi???n l?????c n??y.
Cu???i n??m 1784, qu??n Xi??m ti???n ?????n s??ng Ti???n, ????ng qu??n t??? r???ch Tr?? L???t (C??i B??) ?????n r???ch Tr?? T??n (Cai L???y), chu???n b??? t???n c??ng M??? Tho.
C??ng v??o th???i ??i???m n??y, qu??n T??y S??n do Nguy???n Hu??? ch??? huy, v?????t bi???n ti???n v??o M??? Tho. Sau khi xem x??t t??nh h??nh qu??n ?????ch v?? ?????a b??n s??ng n?????c, Nguy???n Hu??? quy???t ?????nh ch???n ??o???n s??ng Ti???n t??? R???ch G???m ?????n r???ch Xo??i M??t l??m tr???n ?????a quy???t chi???n v???i qu??n Xi??m. ??o???n s??ng n??y d??i kho???ng 7km, ??? gi???a c?? c?? lao Th???i S??n, hai b??n b??? s??ng c??y c???i um t??m, c??ch M??? Tho kho???ng 12km. Nguy???n Hu??? ???? cho b??? tr?? m???t tr???n ?????a mai ph???c l???n ??? t???i ????y. Th???y qu??n ???????c gi???u trong c??c con r???ch. B??? binh v?? ph??o binh ???????c b??? tr?? tr??n b??? v?? ??? c?? lao gi???a s??ng.
????m ng??y 18 r???ng ng??y 19 th??ng 1 n??m 1785 (t???c ????m m??ng 8 r???ng ng??y m??ng 9 th??ng Ch???p n??m Gi??p Th??n), nh??n l??c n?????c th???y tri???u l??n, Nguy???n Hu??? cho chi???n thuy???n t???n c??ng khi??u kh??ch qu??n ?????ch. Sau m???t h???i chi???n ?????u, chi???n thuy???n T??y S??n gi??? v??? thua b??? ch???y. Hai t?????ng gi???c huy ?????ng to??n b??? l???c l?????ng ??u???i theo v?? l???t v??o tr???n ?????a mai ph???c c???a qu??n T??y S??n. Sau ?????t c??ng k??ch ph??? ?????u b???ng ph??o binh, qu??n th???y - b??? T??y S??n ?????ng lo???t x??ng ra, chia c???t ?????i h??nh c???a qu??n ?????ch v?? t???n c??ng. Qu??n Xi??m ho??n to??n b??? r???i lo???n, kh??ng c??n kh??? n??ng ch???ng tr???. To??n b??? chi???n thuy???n c???a gi???c b??? ????nh ch??m. Qu??n Xi??m b??? ti??u di???t g???n h???t, ch??? c??n m???t s??? ??t tho??t ???????c theo ???????ng b??? tr???n ch???y v??? n?????c.
L???n ?????u ti??n trong l???ch s???, nh??n d??n Nam b???, trong ???? c?? nh??n d??n Ti???n Giang, c??ng v???i qu??n T??y S??n, d?????i s??? l??nh ?????o t??i ba c???a Nguy???n Hu??? ???? ????nh b???i s??? x??m l?????c hung h??n c???a b???n phong ki???n Xi??m, gi??? v???ng n???n ?????c l???p d??n t???c v?? s??? to??n v???n l??nh th??? c???a T??? qu???c; b???o v??? th??nh qu??? khai hoang c???a nh??n d??n Nam b???.
Chi???n th???ng R???ch G???m - Xo??i M??t ????nh d???u m???t b?????c ngo???t c?? b???n, m???t s??? chuy???n bi???n v??? ch???t c???a phong tr??o n??ng d??n T??y S??n: t??? cu???c ?????u tranh giai c???p, phong tr??o ???? nh???n l??nh s??? m???nh l???ch s??? v??? vang l?? ??i ?????u trong cu???c ?????u tranh d??n t???c. Ch??nh ??i???u n??y ???? l??m cho uy t??n c???a phong tr??o T??y S??n ng??y c??ng ???????c n??ng cao trong nh??n d??n, t???o ??i???u ki???n thu???n l???i cho phong tr??o v?? nh??n d??n B???c H?? ????nh b???i cu???c x??m l?????c c???a ng??t 30 v???n qu??n Thanh v??o n??m 1789.
Cu???i n??m M???u Th??n (1788), nh??n d??n Th??ng Long v?? B???c H?? ph???i ch???u ?????ng nh???ng ng??y th??ng ??au th????ng, t???i nh???c v?? n???n ngo???i x??m. L???i d???ng s??? c???u c???u c???a L?? Chi??u Th???ng, 290 ngh??n qu??n Thanh do T??n S?? Ngh??? th???ng l??nh, ???? tr??n v??o chi???m ????ng kinh th??nh v?? ki???m so??t ph???n l???n ?????t B???c H??. Qu??n ?????n tr?? T??y S??n do t?????ng Ng?? V??n S??? ch??? huy, ???? theo k??? s??ch m??u tr?? c???a ti???n s?? Ng?? Th?? Nh???m, lui v??? gi??? ph??ng tuy???n Tam ??i???p - Bi???n S??n. Gi??nh ???????c th???ng l???i t????ng ?????i d??? d??ng, T??n S?? Ngh??? t??? ra r???t ch??? quan. H???n ra l???nh cho qu??n s?? t???m ????ng qu??n ??? Th??ng Long ????? ngh??? ng??i ??n t???t v?? chu???n b??? m???i m???t th???t chu ????o r???i sau t???t s??? "ti???n v??o t???n s??o huy???t c???a gi???c, b???t s???ng Nguy???n Hu???" (Ho??ng L?? nh???t th???ng ch??). H???n ????ng ?????i b???n doanh ??? cung T??y Long b??n b??? s??ng Nh??? v?? b??? tr?? l???c l?????ng ph??ng th??? quanh Th??ng Long, nh???t l?? h?????ng ???????ng thi??n l?? v?? ???????ng th?????ng ?????o m?? qu??n T??y S??n c?? th??? b???t ng??? ti???n c??ng. Tr??n hai h?????ng ph??ng ng??? n??y, ?????n Ng???c H???i v?? ?????n ?????ng ??a gi??? v??? tr?? then ch???t.
Nh???ng ng??y gi??p t???t n??m ????, nh??n d??n kinh th??nh ???? ch???ng ki???n bi???t bao t???i ??c c???a qu??n gi???c: ''Ki???m m???i c??ch vu h??m nh???ng ng?????i l????ng thi???n, ??p b???c, c?????p b??c nh???ng nh?? gi??u c??, th???m ch?? gi???a ch???, gi???a ???????ng c??ng c?????p gi???t c???a c???i, h??m hi???p ????n b??, kh??ng c??n ki??ng s??? g?? c???"; v?? s??? ph???n b???i h??n m???t c???a b???n b??n n?????c: ''N?????c Nam ta t??? khi c?? ?????, c?? v????ng ?????n nay, ch??a bao gi??? c?? ??ng vua lu???n c??i ???? h??n nh?? th???" (Ho??ng L?? nh???t th???ng ch??).
Nh??ng c??ng trong th???i gian ????, t???i Ph?? Xu??n, ng??y 24 th??ng 11 M???u Th??n (21/12/1788) Quang Trung nh???n ???????c tin c???p b??o v?? ngay h??m sau l??m l??? xu???t qu??n. V???i nh???ng ph??n ??o??n t??nh h??nh v?? c??ng vi???c chu???n b??? ???????c tr?? li???u tr?????c, ch??? trong v??ng 35 ng??y t??? 25/11 ?????n 30/12 M???u Th??n (22/12/1788 - 25/1/1789), tr??n ???????ng h??nh qu??n v?? t???p k???t ?????i qu??n ??? Tam ??i???p, Quang Trung ???? ho??n t???t m???i vi???c chu???n b??? cho chi???n d???ch ?????i ph?? qu??n Thanh. ????ng ????m giao th???a T???t K??? D???u, qu??n T??y S??n b???t ng??? ti???n c??ng ti??u di???t ?????n ti???n ti??u c???a gi???c ??? Gi??n Kh???u, c??ch Th??ng Long g???n 90 km, m??? ?????u cu???c ?????i ph?? qu??n Thanh. Sau 5 ng??y ????m ti???n qu??n th???n t???c, ?????o qu??n ch??? l???c c???a Quang Trung ???? ph?? tan h??? th???ng ph??ng ng??? c???a ?????ch tr??n h?????ng ???????ng thi??n l?? ti???n v??? Th??ng Long. M??? s??ng m??ng 5 t???t (30/1/1789), ?????o qu??n ch??? l???c c???a Quang Trung ph???i h???p v???i ?????o qu??n ???? ?????c B???o c??ng ph?? v?? ti??u di???t to??n b??? qu??n ?????ch ??? Ng???c H???i - ?????m M???c.
C??ng l??c ????, ?????o qu??n do ???? ?????c Long ch??? huy, b???t ng??? di???t ?????n ?????ng ??a r???i ????nh th???c s??u v??o ?????i b???n doanh c???a T??n S?? Ngh??? ??? cung T??y Long.
S??? ph???i h???p hai tr???n ????nh Ng???c H???i, ?????ng ??a l??m cho T??n S?? Ngh??? h???t s???c b???t ng???, cho??ng v??ng v?? l??m v??o th??? ho??n to??n b???t l???c, s???p ?????. V???i c??? m???t l???c l?????ng d??? b??? kh?? l???n ??? t???ng h??nh dinh, nh??ng vi??n ch??? so??i qu??n Thanh ????nh ph???i th??o ch???y trong c???nh ho???ng lo???n v?? tan r??. Tr??n ???????ng th??o ch???y, ch??ng l???i b??? m???t c??nh qu??n T??y S??n kh??c ch???n ????nh ??? v??ng Y??n Th???, Ph?????ng Nh??n, L???ng Giang v?? b??? b???i th??m nh???ng ????n t???n th???t n???ng n???.
Tr??a m??ng 5 t???t, c??? 36 ph??? ph?????ng Th??ng Long nh?? b???ng l??n trong ng??y h???i chi???n th???ng:

????????y th??nh gi?? tr??? m???t nh?? hoa,
Chen vai kho??c c??nh c??ng nhau n??i:
- Kinh ???? v???n thu???c n??i s??ng ta???.

(B???n d???ch th?? c???a Ng?? Ng???c Du, m???t nh?? th?? ??????ng th???i)
?????i th???ng Th??ng Long xu??n K??? D???u 1789 l?? m???t trong nh???ng v?? c??ng hi???n h??ch nh???t trong l???ch s??? ch???ng ngo???i x??m c???a d??n t???c ta.
Chi???n th???ng c???a qu??n ?????i T??y S??n v???i quy???t t??m v?? ?? ch?? ????nh cho n?? ''ch??ch lu??n b???t ph???n", ????nh cho n?? ''phi???n gi??p b???t ho??n", ????nh cho ''s??? tri Nam qu???c anh h??ng chi h???u ch??????. ?? ch?? ???? l???i ???????c nh??n d??n h???t l??ng gi??p ?????. V?? nh?? ch??ng ta ???? bi???t, tr??n ???????ng h??nh qu??n chi???n ?????u c???a qu??n T??y S??n, nh??n d??n ???? cho con em m??nh gia nh???p ngh??a qu??n, ???? ti???p t??? l????ng th???c, gi??p c??c ph????ng ti???n v?????t s??ng...
Nh??n d??n c??c l??ng x?? quanh Th??ng Long ???? gi??p qu??n T??y S??n b?? m???t gi???u qu??n ??m s??t ?????n gi???c, g??p v??n g??? l??m m???c c??ng ph?? ?????n Ng???c H???i, ???? ph???i h???p l??m tr???n r???ng l???a trong tr???n di???t ?????n ?????ng ??a...
Chi???n th???ng n??y l??chi???n th???ng c???a ngh??? thu???t qu??n s??? tuy???t v???i c???a Quang Trung Nguy???n Hu???. V?? c??n l?? chi???n th???ng c???a l??ng nh??n ?????o v?? tinh th???n ho?? hi???u. Ngay sau khi gi???i ph??ng Th??ng Long, Quang Trung ???? ra l???nh chi??u n???p v?? nu??i d?????ng t???t c??? t?? binh v?? h??ng binh qu??n Thanh, l???i sai thu nh???t x??c gi???c tr??n c??c chi???n tr?????ng ch??n th??nh 12 g?? ?????ng v?? l???p ????n c??ng t???. B??i v??n t??? bi???u th??? t???m l??ng khoan dung ????? l?????ng c???a ng?????i chi???n th???ng:

Nay ta: Sai thu nh???t x????ng c???t ch??n v??i,
B???o l???p ????n b??n s??ng c??ng t???.
L??ng ta th????ng ch???ng k??? ng?????i ph????ng B???c,
Xu???t c???a kho m?? ?????p ??i???m ?????ng x????ng kh??,
H???n c??c ng?????i kh??ng v?? v???n tr???i Nam,
H??y l??n ???????ng m?? quay v??? n??i h????ng ch???
Nay k??nh ng?????ng ta ????y l?? ch??? chan ch???a l??ng th??nh.
Mong sao ????p l???i ?????o tr???i d???t d??o l??? s???ng.

??i m???t tu???n d???c s??ng n?????c Nam B??? tuy c??ng l?? nhi???u nh??ng ch??a th???m th??p v??o ????u. Bi???t bao danh lam th???ng c???nh, bi???t bao anh h??ng h??o ki???t m??? c??i m?? ch??ng t??i ch??a ?????n b??i ki???n ???????c. Song ch??ng t??i c??ng ho?? chung n???i ni???m t???m l??ng m??nh c??ng v???i nh???ng con ng?????i trong c??i tr???i Nam. ??? d??u ch??ng t??i c??ng th???y con d??n n?????c Vi???t ?????u h?????ng v??? H?? N???i ??? Th??ng Long tr??i tim c???a T??? qu???c.
Co?? th???? no??i ca??i t??n Th??ng Long ??? Ha?? N????i ??? H???? Chi?? Minh t???? bao gi???? ??a?? tr???? tha??nh ni????m tin y??u hy vo??ng s???? quy?? tro??ng cu??a ca?? d??n t????c va?? ba??n be?? qu????c t????. No??i ??????n Th??ng Long ??? Ha?? N????i la?? nghi?? ngay ??????n s???? ti????p n????i m???? mang va?? gi???? gi??n bi??n c????ng, b???? co??i n??????c Nam cu??a bi????t bao th???? h???? ??ng cha. Pha??i no??i t???? ca??i t??m, ca??i t????m nhi??n quy????t ??i??nh ??????i kinh ???? Hoa L?? ra la??ng C?? Xa?? ven H???? T??y ?????? x??y d????ng tha??nh Th??ng Long va??o n??m 1010 cu??a vua Ly?? Tha??i T????, nh????m ti??nh k???? l??u da??i cho con cha??u. Ca??i gien di truy????n quy?? hi????m mang ba??n s????c Vi????t Nam ti????p tu??c ????????c toa?? sa??ng ???? Ly?? Th??????ng Ki????t, ???? Tr????n H??ng ??a??o, ???? Nguy????n Tra??i va?? ??????n chu?? ti??ch H???? Chi?? Minh???cu??ng r????t nhi????u ng??????i con ??u tu?? Vi????t Nam, ma?? hi??nh a??nh va?? cu????c ??????i ho?? la?? hi??nh a??nh cu??a ca?? d??n t????c, nh????ng ba??n anh hu??ng ca b????t t???? n????i ti????p ba??o v????, pha??t tri????n Ha?? N????i ??? Th??ng Long, su????t nga??n n??m nay
H?? N???i th??ng 9 ??? 2010
?? - H
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay1,600
  • Tháng hiện tại21,721
  • Tổng lượt truy cập9,035,867
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây