Ng?????i ??m qua GI??P B??? (12 B???)

Thứ bảy - 29/12/2018 07:37
Nh?? v??n Ho?? Vang

NG?????I L??M QUA M???T GI??P B??? (12 B???)
????? Ho??ng c?? nhi???u b??i th??, t???p th?? ?????c r???t ???????c. G?? ???? t???ng c??ng nhi???u b???n b?? ????????ng ch???t c??? ???????ng quan??? nh??ng ch??a k???p ???ch???t oan??? (?? th?? ????? Ho??ng), m???c d???u c??? hai n??i ?????u ???? ????nh h???t ????n, h???t chi??u, ng?? v???t ra c??? r???i ??ang c??? n???m m?? th?????? th?? l???i ra ch??u th??? s??ng H???ng, h??nh nh?? c?? c??? m???t c??i g???i l?? v??n minh s??ng H???ng (s??? giao thoa gi???a Kinh B???c v?? Th??ng Long) ??i lang thang m??u sinh ki???m s???ng ??? m???t gi??p b??? (m???t gi??p l?? 12 theo s??? t??? vi) .
G?? ???? ??i v?? l??m vi???c t???n tu??? ??? nh???ng b??? ????, v?? c??n l??m th???a ra ??? nh???ng c?? quan ch??nh th???ng kh??c n???a nh??: U??? ban to??n qu???c Li??n hi???p c??c H???i v??n h???c ngh??? thu???t Vi???t Nam, H???i Nh?? v??n???
Ng?????i ??m qua  GI??P B??? (12 B???)
Nh?? v??n Ho?? Vang 

NG?????I L??M QUA M???T GI??P B??? (12 B???)
????? Ho??ng c?? nhi???u b??i th??, t???p th?? ?????c r???t ???????c. G?? ???? t???ng c??ng nhi???u b???n b?? ????????ng ch???t c??? ???????ng quan??? nh??ng ch??a k???p ???ch???t oan??? (?? th?? ????? Ho??ng), m???c d???u c??? hai n??i ?????u ???? ????nh h???t ????n, h???t chi??u, ng?? v???t ra c??? r???i ??ang c??? n???m m?? th?????? th?? l???i ra ch??u th??? s??ng H???ng, h??nh nh?? c?? c??? m???t c??i g???i l?? v??n minh s??ng H???ng (s??? giao thoa gi???a Kinh B???c v?? Th??ng Long) ??i lang thang m??u sinh ki???m s???ng ??? m???t gi??p b??? (m???t gi??p l?? 12 theo s??? t??? vi) .
G?? ???? ??i v?? l??m vi???c t???n tu??? ??? nh???ng b??? ????, v?? c??n l??m th???a ra ??? nh???ng c?? quan ch??nh th???ng kh??c n???a nh??: U??? ban to??n qu???c Li??n hi???p c??c H???i v??n h???c ngh??? thu???t Vi???t Nam, H???i Nh?? v??n???
???y v???y m?? t??i c??? mu???n v??? m???t ????? Ho??ng nh?? ch??? c???t v??? m???t qu?? th?? th??i, m???t th??n l??ng th?? th??i, c?? t??n ????? Ho??ng.
Ho??ng vi???t c??u th?? ?????u ti??n:
T??i kh??ng mu???n l??m con ng?????i b?? nh???
Su???t m???t ?????i say v???i ph???n h????ng
???? l?? kh???u kh?? c???a g?? khi kho???ng 13 ??? 14 tu???i.
G?? c?? m???t ng?????i cha m?? g?? kh??ng th??? ch???n m?? c???c y??u, c???c k??nh. ??ng l?? l??nh vi???n chinh b???n ?????a ???????c m???u qu???c Ph?? L??ng Sa huy ?????ng sang tr???i ??u ????nh nhau v???i ph??t x??t Nh???t Nh?? Nam nh???ng n??m 1938 ??? 1946, n??m h???n 1946 l?? n??m t??i sinh ra (nh?? v??n Ho?? Vang).
Sau n??m 1946 , ??ng h???i h????ng v?? g???p l???i v??? m??nh ??? qu?? c?? s???ng v?? l??m vi???c t???n tu??? ??? ????u ???? k???p sinh ra ????? Ho??ng.
G?? h???c to??n l?? s?? ph???m, nh???ng th??? ngh??? thu???t kh???c nghi???t kh??ng d??? dung th???. ??????ng nhi??n h???c th??? th?? ph???i d???y. G?? d???y nhi???u n??i l???m. D???y qua t??? l?? ???u tr??, gi??m ?????c, c???t c??n ?????n s??? quan qu??n ?????i. G?? kh???ng kh??i ??i l??nh (b??? ?????i) v?? ???? vi???t ra nh???ng v???n th?? chi???n tr???n m?? n??i nh?? nhi???u ?????ng nghi???p: ??? M???i th??? ch??? t??n ??i nh??ng Chinh ph??? ng??m ?????ng Tr???n C??n - ??o??n Th??? ??i???m) v?? T??m s??? ng?????i l??nh (t???p th?? c???a ????? Ho??ng) v???n c??n!???

V?? ?????
L??nh ??? b??n kia m???y ti???u ??o??n
V?? nhi???u ?????ng ch???t c??? ???????ng quan
Ng??y mai kh??ng bi???t n??i n??o ????nh?
Nh???t ?????nh c?? ng?????i ph???i ch???t oan!

????? Ho??ng b???n s??ng CKC, AK, RPD, 12 ly 7, cao x??????B???n s??ng, ch??? huy ph??n ?????i c???c gi???i.
Ng?????i ???? ??i qua m???t gi??p b??? ch??nh th???ng nh?? th???, sao kh??ng c?? quy???n ?????c th??. V?? v???y ????? Ho??ng ?????c cho m??nh nghe nh???ng c??u th?? t??m huy???t, t??m linh c???a ????? Ho??ng.

B??N TH??NH LUY L??U
Ngh??n n??m tr???n m???c v??? ????u
Ch??? c??n l???i m???t Luy L??u ph??? th??nh.
Ch??? c??n ng???n c??? mong manh
H??ng tre c??? t???, c???i c??nh leo nheo.
Ch???ng ch?? ???? g???ch, c??nh b??o
Ki???m cung d???u ng???a tan theo b???i ???????ng.
Trong chi???u ph???ng ph???t m?? s????ng
Ng?????i kh??ng t??n ?????t ch???ng h????ng kh??i g??.
B?? v????ng m???ng m??? t??n ??i
Th??nh x??a m???t ch??? ????? ghi nh??? r???ng???

Th??? th?? t??i ???? tin m???t ????? Ho??ng l?? m???t mi???n qu?? th?? m?? t??i mu???n t??m v??? ????? chia s??? v?? c???m ph???c!
H?? N???i n??m 2003
Ho?? Vang

Nh?? v??n H??a Vang
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,748
  • Tháng hiện tại23,792
  • Tổng lượt truy cập9,037,938
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây