H???i ik?? nh?? v??n Nguy??n Ng???c

Thứ bảy - 06/07/2019 00:21
Nh???ng ??i???u t??i n??i v???i anh ????o Duy T??ng h??m ???? th???t s??? l?? nh???ng ??i???u t??m huy???t c???a t??i su???t th???i gian t??i ??? n???m ??? t??? b??o V??n ngh???. Khi kh??ng ??? b??o n???a, ???? v???n l?? t??m huy???t c???a t??i trong m???i vi???c t??i c??n c?? th??? l??m ch??t g?? ???? cho v??n h???c. V?? c??ng l??, tr?????c h???t, t??? l??m cho ch??nh t??i. T??? gi???i ph??ng m??nh.Trong m???i ch??ng ta, ?????u c?? m???t k??? n?? l???.
H???i ik?? nh?? v??n Nguy??n Ng???c

TR?? TH???C T???NH NG??? TR??N ???????NG "THO??T C???NG": H???I K?? C???A NH?? V??N NGUY??N NG???C (K??? 6 - h???t)

Nh???ng ??i???u t??i n??i v???i anh ????o Duy T??ng h??m ???? th???t s??? l?? nh???ng ??i???u t??m huy???t c???a t??i su???t th???i gian t??i ??? n???m ??? t??? b??o V??n ngh???. Khi kh??ng ??? b??o n???a, ???? v???n l?? t??m huy???t c???a t??i trong m???i vi???c t??i c??n c?? th??? l??m ch??t g?? ???? cho v??n h???c. V?? c??ng l??, tr?????c h???t, t??? l??m cho ch??nh t??i. T??? gi???i ph??ng m??nh.
Trong m???i ch??ng ta, ?????u c?? m???t k??? n?? l???. L??? thay c??i ch??? ????? c???a ch??ng ta, c??i ch??? ????? kh??t khao h??n b???t c??? th???i ?????i n??o tr?????c gi???i ph??ng cho ?????t n?????c, cho con ng?????i??? cu???i c??ng l???i ??i ?????n v??i d???p, b??p ngh???t con ng?????i. L???i l??m ?????m th??m c??i ch???t n?? l??? trong con ng?????i.
T??i bi???t, t??n tin r???ng nh???ng ng?????i c???m b??t, ?????c bi???t nh???ng c??y b??t tr???, ???? ?? th???c ng??y c??ng r?? ??i???u ???y, v?? quy???t ph?? v??? ra. M???i ng?????i m???t c??ch, ??? nh???ng m???c ????? kh??c nhau.
Nguy???n Kh???i r???t r?? n??i v??? ??? c??i th???i l??ng m???n ???y ???. T??nh anh v???n th???, ch???ng quy???t li???t bao gi???. Nh??ng t??i nh???n ra, ?????ng sau c??i r???t r?? c??n mong manh ???y m???t c??i c?????i chua ch??t t??? ch??? ri???u m??nh. ???????c ch???ng ???y c??ng ???? l?? qu?? l???m r???i.
Nguy???n Minh Ch??u l???m l?? nh??ng li???u l??nh, tuy??n b??? Ai ??i???u cho m???t th???i v??n ngh??? minh ho???. B??i ????a ra t??a so???n, nhi???u anh em r???t ng???i, nh??ng t??i c??? quy???t ?????nh ????ng. B???i t??i bi???t Nguy???n Minh Ch??u c??? m???t tr???n quy???t r???t m??nh ra ????? ??i t???i, chuy???n sang m???t tr???n kh??c. T??i c???m ph???c anh v?? bi???t ti???ng n??i c???a anh s??? gi??p th??m ngh??? l???c cho bao nhi??u ng?????i c??n ch???n ch???.
D????ng Thu H????ng v???a ?????m th???m ??? ??t ai vi???t ???????c v??? ng?????i m??? qu?? Vi???t ch??ng ta ?????m s??u nh?? ch??? trong Nh???ng thi??n ???????ng m?? ??? l???i v???a ????o ?????, ?????n c??? h???n x?????c ??? c??ng trong ch??nh Nh???ng thi??n ???????ng m??.
Ph???m Th??? Ho??i t??o t???n mu???n th??o b??? t???t c??? m???i r??ng bu???c, cho ?????n c??? nh???ng khu v???c c?? t??nh b???n n??ng c???a con ng?????i. C??y b??t n??? ???y ch???ng ch??t x???u h??? mu???n l???t tr???n tr???i con ng?????i ra tr?????c ch??nh n??. T??i bi???t nhi???u l??c ch??? h??i qu?? th??ng minh v?? ??i???u ????. Nh??ng t??i ???ng h??? ch???. C??ng l?? m???t c???a m??? cho s??? gi???i ph??ng.
Nguy???n Huy Thi???p th?? ???? ho??n to??n kh??c. M???i gi?? tr??? t???ng ???????c th??? c??ng v???i anh ?????u tr??? th??nh tr???n t???c h???t. Anh kh??ng ng???i ?????n c??? th?? l??? v?? t???c t??u khi l???nh l??ng phanh phui s??? th???t. Con dao m??? ???y qu?? s???c, qu?? l???nh, nhi???u khi ?????n ch???i. Nh??ng ????? b???t ?????u l???i, l??m l???i m???t th??? gi???i ng?????i cho ra ng?????i kh??c, tr??nh sao ???????c nh???ng cu???c ph?? v??? c?? khi t??n b???o ?
T??i ????ng Thi???p kh??ng ph??n v??n.
Nh???ng s??ng t??c tr??n b??o V??n ngh??? th???i ???y kh??ng ph???i c??i n??o c??ng l?? v??n ch????ng,??? t??i bi???t. Nhi???u ng?????i tr??ch: t??? b??o h??? th???p v??n ch????ng. Nguy???n ????nh Thi l??m t???p ch?? T??c ph???m m???i ch??? tr????ng v??n ch????ng ph???i sang tr???ng.
T??i th?? l??c n??y t??i ngh?? kh??c: cu???c c??y x???i th?? ng???n ngang. T??i ch???p nh???n c??i ng???n ngang ???y. N?? x???i l??n h??i ?????t h??i h???i c???a cu???c s???ng th???c.
R???i ?????n m???t l??c m???i c?? th??? B?????c qua l???i nguy???n v?? N???i bu???n chi???n tranh.
Kh??ng ai sang tr???ng ???????c khi ??ang c???y v??? ru???ng.
L???i c??ng c?? ng?????i tr??ch: t??i t??ng b???c qu?? ????ng l???p tr???, l??m m???t l??ng bao nhi??u ng?????i gi??.
C?? l??? qu??? c?? th??? th???t. T??ng b???c th?? kh??ng ????ng. Nh??ng ?????t nhi???u l??ng tin v??o h??? th?? c??. T??i bi???t cu???c ph?? v??? n??y qu?? quy???t li???t, ????? l???p ng?????i ???? n???ng n??? nhi???u v???i qu?? kh??? kh?? c?? th??? ????? s???c l??m n???i.
V??? sau t??? b??o b??? k???t t???i g??y b?? ph??i chia r??? l??m r???i tung n???i b??? H???i nh?? v??n. T??i th?? t??i mu???n n??i ch??nh x??c h??n: n?? l??m ph??n h??a r?? r???t l???c l?????ng trong cu???c ??i t???i qu???n qu???i d??? d???i n??y c???a v??n h???c. C??i t???i ????, n?? xin ch???u.

*
Th??ng 12-1988, s??? n???t v??? ???? kh??ng c??n c???u v??n ???????c n???a. Nh???ng th??? l???c ch???ng l???i s??? ??i t???i ???? c??m t???c ?????n c???c ?????. S??? ph??n h??a ???? qu?? l???n.
C??n t??i th?? qu?? nhi???u s?? h??? v???ng v??? ????? cho tr???n ?????a c???a m??nh b??? ti???n ????nh t??? m???i ph??a. M???t trong nh???ng v???ng v??? nguy hi???m l?? t??i ???? ????? cho t??? b??o nh?? l??n qu?? nh???n. Trong ?????i h??nh ??i t???i chung c???a b??o ch??, v?? c?? th??? c???a c??? x?? h???i l??c n??y ??ang c?? ph???n b??? ?????y ch???ng l???i. Trong chi???n ?????u, c??i kh???i l???i l?? l?? nh?? th??? t???t s??? b??? g???t ??i cho k??? ???????c.
T??i ra ??i l?? ph???i.
Bi???n ph??p ???? ???????c d??ng ????? ?????y t??i ??i c?? th??? l?? v???ng v???, th?? b???o. Nh??ng ch???ng quan tr???ng g?? c??i chuy???n ???y. C?? th??? kh??o h??n, l???ch s??? nh??? nh??ng h??n m???t ch??t. Nh??ng r???i t???t c??ng th??? th??i.
Nhi???u anh ch??? em ???m ???c b???o t??i c??? k??o d??i th??m. Tr??a ng??y h??m ???y, 2-12-1988, t??i n??i:
??? Th??i, ????? r???i !
Tr?????c cu???c h???p to??n th??? t??a so???n, Ch??nh H???u ?????c quy???t ?????nh ??? thuy??n chuy???n c??ng t??c ??? t??i. T??i b???o :
??? T??i ch???ng chuy???n ??i ????u c???. T??i ch??? th??i c??ng vi???c ??? ????y.
V?? h???i :
??? T??i ph???i b??n giao c??ng vi???c t??? l??c n??o ?
Ch??nh H???u tr??? l???i :
??? Ngay b??y gi???. Kh??ng ph???i b??n giao.

T??i c?? c??ng th???ng trong t??m tr???ng kh??ng ? C??.
Nh??ng kh??ng ph???i v?? c??ng vi???c t??? b??o ???? qua. Vi???c ???y ???? xong. V?? ?????p. T??i thanh th???n.
C??ng th???ng l?? vi???c s???p ?????n c???a t??i, c??n quy???t li???t kh?? kh??n v???t v??? ??au ?????n h??n nhi???u: Vi???t.
NGUY??N NG???C

Ngu???n: https://www.diendan.org/sang-tac/hoa-binh-kho-khan
???nh: Nguy???n Minh Ch??u, Ho??ng Ng???c Hi???n

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay1,555
  • Tháng hiện tại21,676
  • Tổng lượt truy cập9,035,822
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây