B??? BU???C V??? QU?? LAO ?????NG C???I T???O (ti???p)

Thứ ba - 08/10/2019 01:30
Chuy???n nh???t 43????? Ho??ngB??? BU???C V??? QU?? LAO ?????NG C???I T???O (ti???p)T??i ?????n ch??n ????o M???ng G?? th?? tr???i ????? m??a l???n.Th???t l?? t??m linh, ?????i t??i nh???ng l???n b??? bi???m b??? x??? ra ??i ?????u b??? ?????i v??.M??a m??? m???t n??i r???ng. N??i M???ng G?? xa x??i c??ch tr??? l???m th?? d???, voi r???ng c???p b??o. N???u kh??ng h???c s?? t??n n??i y??n t??nh kh??ng bom r??i ?????n n??? th?? ??i ?????n ????o M???ng G?? l??m g??.T??i l???y ni long (t???m cho??ng) kho??c qua ba l?? che ng?????i v?? l???m l???i b?????c
B??? BU???C V??? QU?? LAO ?????NG C???I T???O (ti???p)

Chuy???n nh???t 43
????? Ho??ng
B??? BU???C V??? QU?? LAO ?????NG C???I T???O (ti???p)
T??i ?????n ch??n ????o M???ng G?? th?? tr???i ????? m??a l???n.Th???t l?? t??m linh, ?????i t??i nh???ng l???n b??? bi???m b??? x??? ra ??i ?????u b??? ?????i v??.
M??a m??? m???t n??i r???ng. N??i M???ng G?? xa x??i c??ch tr??? l???m th?? d???, voi r???ng c???p b??o. N???u kh??ng h???c s?? t??n n??i y??n t??nh kh??ng bom r??i ?????n n??? th?? ??i ?????n ????o M???ng G?? l??m g??.
T??i l???y ni long (t???m cho??ng) kho??c qua ba l?? che ng?????i v?? l???m l???i b?????c. L??c n??y ch???ng c?? h??i s???c ????u m?? bu???n m?? ??au. C??? m???t n??m tr???i ?????ng ?????ng ??au bu???n n?? h??nh h??? t??i ?????n x?? c???ng bu???n ??au. Gi??? ch??? mong sao qua n??i non l???n v??? xu??i l?? c?? th??? v??? c??? qu???n. V??? qu?? lao ?????ng c???i t???o ?????i v???i t??i ch???ng c?? ng???i g??. T??i l?? th???ng ch??n b?? c???t c??? t??? b??, l??m ru???ng, cu???c ?????t t??? b?? trong h???p t??c x?? n??n s??? ????y ???i n??y kh??ng nh???m nh?? g??. Ch??? ti???c l?? m??i tr?????ng ?????i h???c trong t???m tay m?? m??nh m???t h???c sinh kh?? gi???i m?? kh??ng b?????c ?????n ???????c. Ch??? c???n con n??ng d??n chay th??i l?? ?????n tr?????ng v?? t??! Th???i ???y t???t nghi???p l???p m?????i t??i khao kh??t h???c ?????i h???c ?????n v???y!
C??? hai l???p 10 c???a tr?????ng c???p Ba L??? Thu??? A ch??? duy m??nh t??i ??m ba l?? v??? qu?? lao ?????ng c???i t???o (Sau n??y t??i m???i bi???t b??n l???p 10 B c??n c?? L??m Th??? M??? D???( nh?? th?? n???i ti???ng c???a Qu???ng B??nh) n???a. Th???t l?? ??au th????ng, th???t l?? r???i ro!
Chi???u qua b??n kia ????o M???ng G?? tr???i t???nh.. R???ng quang ????ng. C??? m???t tri???n n??i, c??? m???t r???ng d??? xanh v??ng m?? nh?? v??ng r???ng v?? s???a Nam B???. C??y d??? l?? lo???i ?????c m???c c???a Tuy??n Ho??, Qu???ng Tr???ch. Nh?? v??n V??n Linh vi???t M??a Hoa D??? l???y kh??ng gian b???i c???nh ??? ????y.
M??? t??i hay ?????c ti???u thuy???t, n??n t??i c?? ?????c M??a Hoa D??? c???a V??n Linh, ????i B??? c???a V??n Bi???n. Thu??? ???y ?????c ti???u thuy???t l?? b??? coi h?? h???ng. M??? t??i v?? c??c b?? ph???i ?????c l??n l??t. T??i tr??? con n??n ?????c t?? m?? ch??? kh??ng hi???u g??. Sau l???n l??n ??i h???c m???i hi???u th??m M??a Hoa D???. Th???i 1956 ??? 1957 vi???t M??a Hoa D??? nh?? th??? l?? gi???i l???m r???i
Sau n??y ????m tang nh?? v??n V??n Linh t??i g???p Trung t?????ng Nguy???n Qu???c Th?????c, ??ng n??i: ???T??i l?? b?? th?? Chi b???, V??n Linh vi???t ch????ng n??o ?????u ????a t??i ?????c. T??i th???y ???????c h???t. T?? Ho??i c??ng khen. Kh??ng hi???u sao b??? c???m.???
. N???u ?????t n?????c, qu??n ?????i c???i m??? l??n m???t ch??t th?? v??n h???c Vi???t Nam c?? quy???n s??ch x???ng t???m th??? gi???i. Ti???c thay!
T???i m???t t??i ???? v??? b??n b??? th?????ng ngu???n s??ng Giang, ??o???n x?? Ti???n Ho??, Mai Ho?? g???p l???i c??c anh ch??? trong ?????i Thanh ni??n xung phong v???n chuy???n h??ng ho??.
T??i g???p l???i anh Thanh trong nh??m l??m ???????ng. T??i quen nh??m anh Thanh h???i h???c k??? m???t ??i Mai Ho?? l???y g???o cho l???p. Anh c??ng ho??n c???nh h???c xong l???p 10 kh??ng ???????c ??i ?????i h???c ph???i ??i Thanh ni??n xung phong ????? c?? th??? h???c ti???p. H???i ???y t??i ch??? bi???t Thanh ni??n xung phong t???nh Thanh Ho?? c?? T?? Huy R???a (U??? vi??n B??? Ch??nh tr??? ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam sau n??y), L?? Minh Khu?? (nh?? v??n n???i ti???ng) nh??ng anh Thanh v?? c??c anh ch??? kh??c ?????u khuy??n nh???ng ng?????i c?? ho??n c???nh nh?? anh, nh?? t??i ph???i ch???u kh?? lao ?????ng c???i t???o ho???c ??i Thanh ni??n xung phong (????? b??? ?????i ?????a ph????ng kh??ng cho ????u) m???i c?? th??? ??i ?????i h???c ???????c. Ch??ng t??i nghe nh???ng l???i khuy??n c?? c??nh v?? t??m nguy??n s??? lao ?????ng c???i t???o h???t m??nh, ho???c ??i Thanh ni??n xung phong hay cu li g?? g?? mi???n l?? ???????c ??i ?????i h???c ch??ng t??i c??ng l??m h???t!
- Sao anh v???n c??n l??m ???????ng? ??? T??i bu???n r???u h???i anh Thanh.
- Anh ???????c tr??n cho ??i h???c nh??ng h???c Trung c???p em ???! Anh g???ng l??m m???t n??m n???a ????? ??i ?????i h???c. ??? Anh Thanh ng???m ng??i tr??? l???i!
T??i ?????ng ?? v???i suy ngh?? c???a anh Thanh. Ch???u kh?? m???t n??m n???a ????? ???????c ??i h???c ?????i h???c. T???t nghi???p l???p 10 (n??m 1968) ??i Trung c???p th?? ph?? l???m.
H?? N???i 8 -10 ??? 2016
?? ??? H
(c??n n???a)

1- Tr??n V???n L?? Tr?????ng Th??nh ng??y 18 - 5 - 2006


Trong h??nh ???nh c?? th??? c??: 1 ng?????i, ??ang ?????ng  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay1,349
  • Tháng hiện tại21,470
  • Tổng lượt truy cập9,035,616
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây