Nh?? th?? Tri???u Lam Ch??u g???i ????? Ho??ng

Nh?? th?? Tri???u Lam Ch??u g???i ????? Ho??ng

 •   22/03/2019 09:20:25 AM
 •   Đã xem: 1132
 •   Phản hồi: 0
Nh?? th?? Tri???u Lam Ch??u g???i ????? Ho??ng
NH?? TH?? TRI???U LAM CH??U VI???T V??? ????? HO??NG

Trieulamchau Caobang C???M PH???C NH?? TH?? ????? HO??NG
Lo???i th?? v?? l???i ??ang ho??nh h??nh (L???i c???a Nh?? th?? ????? Ho??ng). L?? m???t ng?????i y??u th?? ch??n ch??nh, Tri???u Lam Ch??u t??i r???t bu???n khi c??? m???t gu???ng ch??nh th???ng V??n h???c - th?? ca c???a n?????c nh?? (Bao g???m ????i ph??t thanh ??? Truy???n h??nh qu???c gia, C??c to??n so???n B??o Nh??n d??n ??? Qu??n ?????i nh??n ??? C??ng an nh??n d??n ??? C??c B??o v?? T???p ch?? V??n ngh??? t??? trung ????ng t???i ?????a ph????ng
Th?? v?? l???i V c???a ????? Ho??ng

Th?? v?? l???i V c???a ????? Ho??ng

 •   21/03/2019 09:02:14 AM
 •   Đã xem: 1114
 •   Phản hồi: 0
Th?? V?? l???i V c???a ????? Ho??ng
Th?? v?? l???i V c???a ????? Ho??ng
Th??? b???y - 30/05/2015 02:44


TH?? V?? L???I V C???A ????? HO??NG

????? Ho??ng

D???T M??I M??A THU ??I CH??I

Ta d???t m??i m??a thu ??i ch??i
?????ng ng??ng ngo???ng
??au
Th???ng!
Nh?? v??n khu v???c H?? N???i

Nh?? v??n khu v???c H?? N???i

 •   19/03/2019 09:21:44 AM
 •   Đã xem: 1127
 •   Phản hồi: 0
ANH EM KHU V???C H?? N???I G???P G??? CU???I N??M V???I NH?? TH?? TR????NG NAM H????NG & NGUY???N TR???NG T???O???

????? Ho??ng

Tr????ng Nam H????ng v?? Nguy???n Kh???c Th???ch v???a h???p xong h???i ?????ng th??, Nguy???n Tr???ng T???o c??ng v???a t???a ????m xong th?? ch???ng M???, c??c nh?? th?? g???i b???n b?? ?????n qu??n bia ?????u ???????ng Nguy???n ????nh Chi???u ????m ?????o
Th??y Ki???u th??? ti???t

Th??y Ki???u th??? ti???t

 •   19/03/2019 09:03:39 AM
 •   Đã xem: 1260
 •   Phản hồi: 0
THU?? KI???U TH??? TI???TT???ng ????? Ho??ng


Nguy???n Du ???? c?????i Th??y Ki???u
????? Ho??ng ?????ng c?? ?????t ??i???u b?????m ong.
Nguy???n Du m???t m???i, l??ng c??ng.
Th??y Ki???u th??? ti???t ng???i mong ????? Ho??ng!
(B??i ???? in tr??n Faceboook)
????a ra kh???i 810 v??? V??n s??

????a ra kh???i 810 v??? V??n s??

 •   18/03/2019 09:45:28 AM
 •   Đã xem: 1170
 •   Phản hồi: 0
????A RA KH???I 810 v??? V??n s?? Vi???t - ????? Ho??ng
(ti???p theo)
Kh?? khan c??? vi???t th?? t??nh
?????ng Huy Giang bi???t ch??n m??nh m???i ngoan.
Coi m??? r???t th???o ????o khoan
L?? Tu???n L???c x???i l??n to??n s???i ??en.
????? Ho??ng ph???n ???ng gi???i th?????ng...

????? Ho??ng ph???n ???ng gi???i th?????ng...

 •   17/03/2019 10:13:03 PM
 •   Đã xem: 1096
 •   Phản hồi: 0
NH?? TH?? ????? HO??NG PH???N ???NG GI???I TH?????NG H???I NH?? V??N
(V??n ch????ng +) Nh?? th?? ????? Ho??ng, n???i ti???ng v???i Ki???u th??, ng?????i chuy??n d???ch ???th?? ta ra th?? m??nh???, nh???ng g?? tr??i ?? ????? Ho??ng ?????u g???i n?? l?? ki???u th?? ???v?? l???i???. ????? Ho??ng kh???ng ?????nh: ???T???p Hoan Ca c???a ????? Do??n Ph????ng kh??ng n??n in v?? n?? l??m h???ng ti???ng Vi???t v?? th?? Vi???t, n??i chi ?????n trao gi???i. Th???t chuy???n nh???ng ng?????i th??ch ????a!???
T??m s??? ng?????i l??nh...t??? b??ng r??m chi???n khu...

T??m s??? ng?????i l??nh...t??? b??ng r??m chi???n khu...

 •   17/03/2019 09:58:58 PM
 •   Đã xem: 1000
 •   Phản hồi: 0
CU???C CHI???N HUYNH ????? NAM B???C VI???T NAM ??? 40 N??M NH??N L???I (1975 ??? 2015)

???T??M S??? NG?????I L??NH??? T??? B??NG R??M CHI???N KHU ?????N QU???NG TR?????NG PH???N T???NH C???A L????NG TRI

(Vi???t v??? nh?? th?? ????? Ho??ng )

Nguy???n Ho??ng ?????c

T??i g???p nh?? th?? ????? Ho??ng l???n ?????u ti??n ??? nh?? t??i, anh ??i c??ng nh?? v??n Nguy???n ????nh Ch??nh ?????n ????? m???i t??i gi??? ch??n bi??n t???p trang l?? lu???n cho t???p ch?? V??n H???c Ngh??? Thu???t (nh??ng vi???c kh??ng th??nh). C???m gi??c ?????u ti??n c???a t??i v??? c??c nh?? th?? n??i chung l?? c??i g?? nh??n nh???o, ???o l???, y???u ???t, t?? t???n, ham vui, ?????ng b??ng. V?? nh?? th?? ????? Ho??ng tr?????ng ban bi??n t???p th?? c???a T???p ch?? Nh?? v??n
Th??nh ph??? ??i v???ng - Nh???t nh???o...

Th??nh ph??? ??i v???ng - Nh???t nh???o...

 •   02/03/2019 01:38:58 AM
 •   Đã xem: 1155
 •   Phản hồi: 0
Th??nh ph??? ??i v??ng nh???t nh???o,????n gi???n,l??nh c???m
Th??? b???y - 23/02/2013 12:19
TH??NH PH??? ??I V???NG
c??, ????n s??, nh???t nh???o, l??nh c???m, nhi???u l???i.


????? Ho??ng

T???p truy???n ng???n Th??nh ph??? ??i v???ng c???a Nguy???n Th??? Thu Hu??? do Nh?? xu???t b???n Tr??? in v?? n???p l??u chi???u qu?? II n??m 2012, g???m 16 truy???n ng???n nh?? t??n g???i ?????t d?????i t???a ?????.
T??i ?????c Nguy???n Th??? Thu Hu??? c??ch ????y h??n hai th???p k??? v???i truy???n H???u thi??n ???????ng. Truy???n nh??? nh??ng s??u l???ng in tr??n T???p ch?? V??n ngh??? Qu??n ?????i. Ngh?? r???ng t??c gi??? tr??? n??y s??? ??i xa. Sau ???? ?????c th??m truy???n ng???n Ngo???i hay Ngo???i ??i g?? ???? th?? t??i ho??n to
Nh?? v??n Tr???n Huy Quang bi???u d????ng ????? Ho??ng

Nh?? v??n Tr???n Huy Quang bi???u d????ng ????? Ho??ng

 •   08/01/2019 08:04:49 AM
 •   Đã xem: 1166
 •   Phản hồi: 0
Nh?? v??n Tr???n Huy Quang v???i truy???n ng???n Linh Nghi???m n???i ti???ng m???t th???i.
H??m Nh???c s?? Tr???n Nh??n m???i g???p g??? d???u n??m,. Anh ng???i c???nh t??i. Anh n??i m???y ??i???u l??m t??i r???t c???m k??ch
Tri???u Nguy???n g???i ????? Ho??ng

Tri???u Nguy???n g???i ????? Ho??ng

 •   05/01/2019 08:44:58 AM
 •   Đã xem: 1459
 •   Phản hồi: 0
Tri???u Nguy???n G???i ????? Ho??ng

Qu???ng Ninh ng??y 25 ??? 4 ??? 2008

K??NH G???I NH?? TH?? ????? HO??NG

M??nh g???i Nh?? th?? b??i th?? c???a m??nh nh??n ?????c b??i vi???t ???V?? sao?????? c???a ????? Ho??ng. B??i vi???t c???a ????? Ho??ng r???t h??m, r???t th??. C??m ??n nh?? th?? ???? g???i cho m??nh c???m x??c???
T??y ????? Ho??ng c?? th??? d??ng ho???c kh??ng. Ch??c nh?? th?? kh???e, m???i ??i???u nh?? ??.
Th??n m???n
(???? k??)
Thống kê
 • Đang truy cập17
 • Hôm nay1,299
 • Tháng hiện tại21,420
 • Tổng lượt truy cập9,035,566
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây