a lưu a chau

Thượng tướng không quân Trung Quốc Lưu Á Châu

 •   01/03/2020 06:18:33 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Lưu Á ChâuBách khoa toàn thư mở WikipediaBuớc tưới chuyển hướngBước tới tìm kiếmLưu Á ChâuChính ủy Đại học Quốc phòng Trung QuốcNhiệm kỳ Tháng 12 năm 2009 – Tháng 1 năm 2017Tiền nhiệm Đồng Thế BìnhKế nhiệm Ngô Kiệt MinhThông tin chungSinh 19 tháng 10, 1952 (67 tuổi)Phụng Hóa, Chiết Giang, Trung QuốcĐảng phái Đảng Cộng sản Trung QuốcBinh nghiệpPhục vụ Trung QuốcThuộc Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung QuốcCấp bậc Thượng tướng Không quânChỉ huy Chính ủy, Đại học Quốc phòng Trung Quốc (2009—2017)Lưu Á Châu (tiếng Trung: 刘亚洲; sinh 1952) là Thượng tướng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF), nguyên Phó Chính ủy Không quân Trung Quốc; nguyên Chính ủy Đại học Quốc phòng Trung Quốc, từng là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Stanford Mỹ. Ông đồng thời là một nhà văn có tiếng, chủ nhân một số giải thưởng văn học. Các bài viết của ông ngôn từ mạnh dạn, quan điểm mới mẻ (nhất là quan điểm đối với Mỹ), lập luận sắc bén của ông được dư luận rất quan tâm.
Nghệ sĩ hài Hồng Vân

Nghệ sĩ hài Hồng Vân

 •   27/01/2020 09:55:34 PM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Quê bà ở xã Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh[2]. Năm 9 tuổi, gia đình Hồng Vân chuyển vào Sài Gòn sinh sống.Từ năm 1989 đến năm 2000, cô là diễn viên Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2001, cô là diễn viên, đạo diễn đồng thời là Giám đốc Công ty Cổ phần Sân khấu Điện ảnh Vân Tuấn[2]. Hồng Vân cũng là bầu sô của Sân khấu kịch Phú Nhuận tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, cô được công nhận là Nghệ sĩ Nhân dân[3]. Cô từng là Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2012-2016).
Vua Hàm Nghi - Nghệ sĩ

Vua Hàm Nghi - Nghệ sĩ

 •   18/12/2019 02:43:35 AM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Sau ca trù (1), sau Óc Eo (2), sau Nguyễn Du (3), đến lượt một nhân vật quan trọng hoàng gia, vua Hàm Nghi, được viện đại học Paris đón nhận. Người hướng dẫn nhà vua không ai khác là công nương Amandine Dabat, cháu năm đời của Ngài (*), sinh năm 1987, nhánh Như Lý. Công chúa Như Lý (1908-2005) là thứ nữ của Ngài, em Công chúa Như Mai (Ngài viết May để đọc âm Việt) (1905-1999) kỷ sư nông lâm, sống độc thân, và chị Hoàng tử Minh Đức (1910-1990), thiếu tá chỉ huy chiến xa trong hàng ngũ Lê dương đồng thời với Hoàng tử Bảo Long con cựu hoàng Bảo Đại. Thật vậy, cô sinh viên trẻ đẹp nầy vừa mới bảo vệ ngày thứ năm 03.12.2015 vừa qua một luận án Tiến sĩ Đại học ngành Lịch sử Nghệ thuật trên đề tài "Hàm Nghi (1871-1944),
Chuy???n tr?? v???i ????o Tiu

Chuy???n tr?? v???i ????o Tiu

 •   19/11/2019 01:22:54 AM
 •   Đã xem: 415
 •   Phản hồi: 0
CHY???N NH???T (103) TR?? CHUY???N V????? ????O TIU ????o Tiu ??i???n t??? ?????ng H???i , Qu???ng B??nh ra H?? N???i cho t??i v???o 15 - 11 - 2019, h???i tr?????ng 60 n??m ?????i h???c Thu??? l???i s??? g???p nhau v?? mu???n th??m n??i ??n ch???n ??? c???a t??i t???i ?????t Kinh k???! T??i ok v?? ?????i b???n. ????o Tiu l?? b???n h???c c???p ba L??? Th???y v???i t??i t??? n??m h???c 1966 - 1967, 1967 - 1968. T??i ph???i b??? h???c m???t n??m 1965 - 1966 n??n khi v??o h???c ti???p l???p 9 th?? g???p Ng?? Minh Kh??i (nh?? th?? Ng?? Minh), Tr???n V??n H???i (nh?? th?? H???i K???),
Xu??n n??y con kh??ng v???...

Xu??n n??y con kh??ng v???...

 •   05/11/2019 06:06:53 AM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Nh???c s?? Nh???t Ng??n ???????c bi???t ?????n v???i nh???ng b??i h??t n???i ti???ng nh?? ???Xu??n n??y con kh??ng v??????, ???Qua c??n m?????, ???M???t mai gi?? t??? v?? kh?????, m???t s??? b??t hi???u kh??c c???a ??ng l?? Tr???nh L??m Ng??n (s??ng t??c chung v???i Tr???n Tr???nh), Ng??n Kh??nh, ???
D??n ch???i Quan

D??n ch???i Quan

 •   24/10/2019 10:45:17 PM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
V???a r???i ??ng Thu???n H???u, t???ng bi??n t???p b??o Nh??n d??n, Ch??? t???ch H???i Nh?? b??o Vi???t Nam c?? n??i ?????i ??: "B??y gi??? m??? m???ng l?? nghe ch???i t??? tr??n xu???ng d?????i, ch???i kh??ng ch???a m???t ai..." D??n c?? v?? kh?? g?? ????u, ch??? c?? v?? kh?? "Ch???i". V?? c?? t??? khi lo??i ng?????i m???i s?? khai, khi lo??i ng?????i chia ra giai c???p th???ng tr??? v?? b??? tr???, ch??? kh??ng ph???i b???y gi??? th???i C???ng s???n Vi???t Nam ch??nh tr??? qu?? h?? kh???c, l???c h???u m???i c??.????? Ho??ng D??N CH???I QUAN (Tri???u n??m nay)
Ki???u & S??? Khanh x?????ng h???a!

Ki???u & S??? Khanh x?????ng h???a!

 •   19/10/2019 03:59:25 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
A Lts: Trong Kim V??n Ki???u c?? g???n 1000 c??u th?? (857 c??u) do Ki???u, S??? Khanh, Gi??c Duy??n, Thuc Sinh...s??ng t??c. Trong ???? Ki???u s??ng t??c r???t nhi???u v?? r???t hay. Vi???c n??y cho ta th???y Ki???u l?? ng?????i t??i s???c v?? song. Thanh T??m T??i T??? l?? b???c V??n s?? tr??c vi???t mu??n ?????i.
Khi ph??ng t??c "??o???n tr?????ng t??n thanh 3254 c??u" (quen g???i truy???n Ki???u) C??? Nguy???n Du c?? ch??? nh???c ?????n, c?? ch??? kh??ng nh???c ?????n. V?? d??? nh?? khi Ki???u v?? S??? Khanh x?????ng h???a, C??? Nguy???n Du ch??? vi???t:"C??ch t?????ng nghe c?? ti???ng ????u h???a v???n". C??? kh??ng d???ch hai b??i th?? x?????ng h???a n??y.
Nh?? th?? ????? Ho??ng khi ph??ng t??c Ki???u Th?? (6122 c??u) ???? d???ch ra th?? Vi?? d???ch ra ???????ng lu???t ????? b???n ?????c tham kh???o, xin gi???i thi???u c??ng b???n ?????c.
vannghecuocsong.com
Nguy???n T??? Hu???n tr??? th??nh ph?? ????? ?????c M??? g???c Vi???t ?????u ti??n

Nguy???n T??? Hu???n tr??? th??nh ph?? ????? ?????c M??? g???c Vi???t ?????u ti??n

 •   12/10/2019 08:49:20 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
??ng Nguy???n T??? Hu???n tr??? th??nh ng?????i M??? g???c Vi???t ?????u ti??n ???????c th??ng ph?? ????? ?????c H???i Qu??n Hoa K???.

Chu???n t?????ng Vi???t th??ng c???p thi???u t?????ng

?????i t?? Hu???n, 60 tu???i, nh???n ch???c m???i, th??ng h??m t?????ng, t???i m???t bu???i l??? ng??y 10/10 ??? Washington, D.C.

Ph?? ???? ?????c Thomas Moore, ch??? huy tr?????ng B??? Tham M??u K??? Thu???t H??ng H???i c???a H???i Qu??n Hoa K???, n??i t???i bu???i l??? r???ng ????y l?? s??? ki???n quan tr???ng.
?????i tr?????ng Qu??? Ng???c H???i: ???Quang H???i ???? v?????t t???m ????ng Nam ??!???

?????i tr?????ng Qu??? Ng???c H???i: ???Quang H???i ???? v?????t t???m ????ng Nam ??!???

 •   11/10/2019 01:19:26 AM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Qu??? Ng???c H???i nh???n x??t r???t ?????c bi???t v??? ?????ng ?????i nh??? con c???a m??nh: ???T??i v?? Quang H???i kh??ng thi ?????u c??ng CLB v???i nhau. Nh??ng trong nh???ng bu???i t???p c??ng nh?? trong nh???ng tr???n ?????u th?? ch??ng t??i v???n th?????ng t???p v???i nhau nh???ng ???????ng chuy???n d??i v?????t tuy???n nh?? th???. ???? c??ng l?? m???t ph????ng ??n m?? t??i v?? Quang H???i chu???n b??? cho nh???ng tr???n ?????u t???i.
?????i tr?????ng Qu??? Ng???c H???i: ???Quang H???i ???? v?????t t???m ????ng Nam ??!???

?????i tr?????ng Qu??? Ng???c H???i: ???Quang H???i ???? v?????t t???m ????ng Nam ??!???

 •   11/10/2019 01:01:21 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Qu??? Ng???c H???i nh???n x??t r???t ?????c bi???t v??? ?????ng ?????i nh??? con c???a m??nh: ???T??i v?? Quang H???i kh??ng thi ?????u c??ng CLB v???i nhau. Nh??ng trong nh???ng bu???i t???p c??ng nh?? trong nh???ng tr???n ?????u th?? ch??ng t??i v???n th?????ng t???p v???i nhau nh???ng ???????ng chuy???n d??i v?????t tuy???n nh?? th???. ???? c??ng l?? m???t ph????ng ??n m?? t??i v?? Quang H???i chu???n b??? cho nh???ng tr???n ?????u t???i.
VN ch??? ????? s???c ????nh 'd???p m??i' TQ n???u xung ??????t

VN ch??? ????? s???c ????nh 'd???p m??i' TQ n???u xung ??????t

 •   06/10/2019 11:57:29 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Qu??n ?????i Vi???t Nam tho???t ?????u c?? th??? khi???n Trung Qu???c 'd????p m??i' trong ?????ng ????? ng???n tr??n Bi???n ????ng, nh??ng s??? th???t b???i n???u l??m v??o xung ?????t c?????ng ????? cao v?? k??o d??i.

???? l?? nh????n ?????nh c???a ??ng Prashanth Parameswaran, bi??n t???p vi??n cao c???p c???a The Diplomat, t???p ch?? chuy??n v??? an ninh v?? ch??nh s??ch ?????i ngo???i ch??u ?? - Th??i B??nh D????ng.
Gi??o d???c ph???i l?? qu???c s??ch h??ng ?????u

Gi??o d???c ph???i l?? qu???c s??ch h??ng ?????u

 •   03/10/2019 07:31:52 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
GI??O D???C PH???I L?? QU???C S??CH H??NG ?????U

Ho??ng Qu???c H???i

N???n gi??o d???c Vi???t Nam ?????n nay v???a tr??n 75 n??m, b???ng tu???i th??? trung b??nh cao c???a m???t ?????i ng?????i.
Trong 75 n??m qua, x?? h???i Vi???t Nam ???? th??u nh???n ???????c nh???ng g?? t??? n???n gi??o d???c ???? ??em l???i.
KH??NG ???????C L??NG PH?? TI???N THU??? C???A D??N

KH??NG ???????C L??NG PH?? TI???N THU??? C???A D??N

 •   01/10/2019 08:38:42 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
KH??NG ???????C L??NG PH?? TI???N THU??? C???A D??NN??m 1960, phi tr?????ng T??n S??n Nh???t ???????c n??ng c???p ???????ng b??ng h???ng A d??i 3.000 m??t ????? ti???p nh???n phi c?? ph???n l???c.D??? ??n do M??? t??i tr??? 4,5 tri???u USD, Vi???t Nam C???ng H??a b??? 70 tri???u ?????ng t??? ng??n s??ch.Vi???c b??? th???u t???i Washington. M??? ????? ngh??? VN c??? ??o??n gi??m s??t. Sau nhi???u th???o lu???n gi???a B??? C??ng ch??nh - Giao th??ng v?? Nha H??ng kh??ng d??n s???, cu???i c??ng ch??? hai ng?????i ???????c c??? ??i l?? k??? s?? T??? Huy???n v?? k??? s?? Nguy???n Xu??n Hi???u.
HLV Park Hang-seo tri???u t???p 9 c??i t??n m???i cho ?????i tuy???n Vi???t Nam

HLV Park Hang-seo tri???u t???p 9 c??i t??n m???i cho ?????i tuy???n Vi???t Nam

 •   21/09/2019 12:43:18 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
So v???i danh s??ch ?????i tuy???n Vi???t Nam d??? tr???n g???p Th??i Lan t???i v??ng lo???i World Cup, HLV Park Hang-seo ch??? b??? Ti???n Linh v?? g???i ?????n 9 c??i t??n m???i. ???? l?? th??? m??n Tr???n Nguy??n M???nh, c??c h???u v??? A Ho??ng, Ph???m Xu??n M???nh, ti???n v??? V?? Huy To??n, ?????ng Anh Tu???n, T?? V??n V??, Ng?? Ho??ng Th???nh, ti???n ?????o Nguy???n C??ng Th??nh v?? M???c H???ng Qu??n.
HLV Park Hang-seo tri???u t???p 9 c??i t??n m???i cho ?????i tuy???n Vi???t Nam

HLV Park Hang-seo tri???u t???p 9 c??i t??n m???i cho ?????i tuy???n Vi???t Nam

 •   21/09/2019 12:43:17 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
So v???i danh s??ch ?????i tuy???n Vi???t Nam d??? tr???n g???p Th??i Lan t???i v??ng lo???i World Cup, HLV Park Hang-seo ch??? b??? Ti???n Linh v?? g???i ?????n 9 c??i t??n m???i. ???? l?? th??? m??n Tr???n Nguy??n M???nh, c??c h???u v??? A Ho??ng, Ph???m Xu??n M???nh, ti???n v??? V?? Huy To??n, ?????ng Anh Tu???n, T?? V??n V??, Ng?? Ho??ng Th???nh, ti???n ?????o Nguy???n C??ng Th??nh v?? M???c H???ng Qu??n.
17/09/1976: NASA c??ng b??? t??u con thoi ?????u ti??n

17/09/1976: NASA c??ng b??? t??u con thoi ?????u ti??n

 •   17/09/2019 09:32:40 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1976, NASA ???? c??ng khai ti???t l??? t??u con thoi ?????u ti??n c???a m??nh, t??u Enterprise, trong m???t bu???i l??? t???i Palmdale, California. Vi???c ph??t tri???n con t??u v?? tr??? v???i h??nh d??ng nh?? m??y bay n??y ???? ti??u t???n g???n 10 t??? USD v?? m???t g???n m???t th???p ni??n. N??m 1977
???????ng ti???n qu??n c???a k??? th?? ph????ng B???c khi x??m l??ng n?????c ta

???????ng ti???n qu??n c???a k??? th?? ph????ng B???c khi x??m l??ng n?????c ta

 •   17/09/2019 10:03:58 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
M???t n??ng d??n s???ng n??i h???o l??nh, th?????ng b??? tr???m c?????p vi???ng th??m, ???t ph???i ngh?? c??ch r??o d???u v?????n nh??, ????? ph??ng c???n m???t. M???t n?????c tr???i qua m???y ng??n n??m l???ch s??? b??? k??? th?? truy???n ki???p ti???p t???c d??m ng?? x??m l??ng, th?? nh???ng ng?????i lo vi???c qu??n s??? ho???c thi???t tha v???i ti???n ????? ?????t n?????c c???n ph???i bi???t trong qu?? tr??nh l???ch s??? qu??n gi???c
12/09/1940: Ph??t hi???n b???n v??? trong hang ?????ng Lascaux

12/09/1940: Ph??t hi???n b???n v??? trong hang ?????ng Lascaux

 •   12/09/2019 06:57:54 AM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1940, g???n Montignac, Ph??p, m???t b??? s??u t???p tranh hang ?????ng th???i ti???n s??? ???? ???????c ph??t hi???n b???i b???n thi???u ni??n t??nh c??? t??m th???y khu di v???t c??? ?????i sau khi ??u???i theo con ch?? c???a h??? xu???ng l???i d???n h???p v??o m???t hang ?????ng. C??c b???c tranh c?? ni??n ?????i t??? 15.000 ?????n 17.000 n??m, g???m ch??? y???u l?? c??c h??nh t?????ng ?????ng v???t.
H??? Ch?? Minh v???i ngo???i ng???

H??? Ch?? Minh v???i ngo???i ng???

 •   12/09/2019 03:56:46 AM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
H???i h???c ngo???i ng??? (Trung v??n, Nga v??n) ph??? th??ng v?? ?????i h???c c?? nhi???u b??i kh??a, v?? nghe th???y gi??o k??? v??? vi???c h???c ngo???i ng??? phi th?????ng c???a H??? Ch?? Minh. H??? Ch?? Minh bi???t nhi???u ngo???i ng???, trong ???? th??ng th???o Trung, Ph??p, Anh, Nga... B??c H??? th?????ng n??i:"M???i ngo???i ng??? l?? m???t lo???i v?? kh?? gi??ng v??o ?????u k??? th??!" Ti???ng Ph??p, B??c vi???t "B???n ??n ch??? ????? th???c d??n Ph??p", ti???ng Nga, trong kh??ng chi???n ch???ng Ph??p, B??c d???ch" L???ch s??? ?????ng C???ng s???n L??n X??",

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay5,973
 • Tháng hiện tại185,847
 • Tổng lượt truy cập5,049,802
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây