Mùa xuân chín

Mùa xuân chín

 •   18/01/2020 09:27:15 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang.
Học tiếng Anh - Nghe, nói

Học tiếng Anh - Nghe, nói

 •   13/01/2020 08:48:38 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Điểm F Tiếng Anh – trái đắng đầu tiên trong đời
Đậu đại học, cũng tư tưởng chơi bời nguyên kỳ đầu tiên, chẳng học hành thêm gì mấy, điểm trên trường của tôi chỉ đủ qua môn. Có duy cái môn Tiếng Anh “thần thánh” là ăn ngay quả điểm “F” to đùng. Mà đã “F” là chỉ có học lại, không có thi lại. Hồi đó tôi nhớ như in môn Tiếng Anh 3 tín chỉ, học lại là 486.000đ.
Học tiếng Anh...

Học tiếng Anh...

 •   13/01/2020 08:33:58 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Chào các bạn, mình là Tiến hay còn được gọi với cái tên là Tiến Voi. Năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên kế hoạch sản xuất công ty Spica Elastic.
Hiện tại, mình đang làm trong 1 môi trường có thể nói là giao tiếp hoàn toàn bằng Tiếng Anh với mức thu nhập khá cao và ổn định.
Nghĩ lại khoảng 3 – 4 năm trước đây thôi, cuộc sống của mình đã thực sự bế tắc.
Thơ tình Puskin-những bài thơ “sống”mãi với thời gian

Thơ tình Puskin-những bài thơ “sống”mãi với thời gian

 •   02/01/2020 12:59:06 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Thơ tình Puskin, những ai yêu thích văn thơ chắc không còn lạ lẫm gì nữa. Puskin là nhà thơ Nga vĩ đại, là niềm tự hào của dân tộc Nga và của toàn nhân loại. A.S.Puskin – người được mệnh danh là “mặt trời của thi ca Nga”. Những tác phẩm của ông mãi mãi in dấu sâu đậm trong lòng của bao thế hệ người yêu văn thơ trên toàn Thế giới trong đó không thể không kể đến những bài thơ tình tuyệt tác như Tôi yêu em, nhớ, còn lại gì cho em..
- ???Th??i ch??o nh??, b???n ??i, ch??o nh?????

- ???Th??i ch??o nh??, b???n ??i, ch??o nh?????

 •   20/12/2019 08:48:20 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
???Th??i ch??o nh??, b???n ??i, ???? ????????????????, ???????? ??????, ???? ???????????????????
???? ????????????????, ???????? ??????, ???? ????????????????.
?????????? ??????, ???? ?? ???????? ?? ??????????.
?????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????? ?????????????? ??????????????ch??o nh????? ??????? ????????????????, ???????? ??????, ???? ???????????????????
M??a xu??n ch??n

M??a xu??n ch??n

 •   17/12/2019 12:41:44 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Trong l??n n???ng ???ng: kh??i m?? tan,????i m??i nh?? tranh l???m t???m v??ng.S???t so???t gi?? tr??u t?? ??o bi???c,Tr??n gi??n thi??n l??. B??ng xu??n sang
L?? c??? - Leaves of grass (Walt Whitman)

L?? c??? - Leaves of grass (Walt Whitman)

 •   15/12/2019 06:11:30 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Em c?? ph???i l?? ng?????i m???i ng?????ng m??? t??i???? ??? ???Are you the new person drawn toward me????1
???Ra kh???i ??p l???c cu???n cu???n c???a ?????i d????ng ????? th??nh m???t gi???t nh??? nh??ng cho t??i??? ??? ???Out of the rolling ocean the crowd came a drop gently to me???1
B??i hoan ca ??? A song of joy
????m b??n b??? bi???n m???t m??nh ??? On the beach at night alone1
Khi t??i ?????c cu???n s??ch ??? When I read the book1
Ki???u Th?? (ti???p theo)

Ki???u Th?? (ti???p theo)

 •   13/12/2019 01:24:32 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Ch????ng hai
Kim Tr???ng

C?? ch??ng t?? s??? ??a t??nh. (34)
H??? Kim, t??n Tr???mg ph?? vinh ngh??n v??ng
Kh??i ng?? nh?? th??? Phan An (35)
T??i th?? T??? Ki???n so ch??ng c??ng thua.(36)
65- Ch??? nh?? b???c ho??? th??u th??a,
V??n t??i th???n, ph???t ng??n x??a ????? tr??!
Phong l??u kh?? c?? ai b???
N???p nh?? gia gi??o th?? thi th??nh hi???n!
???????ng ??i kh??ng ?????n

???????ng ??i kh??ng ?????n

 •   09/12/2019 02:47:32 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Th???y b??? ?????i ??i, t??i v?? L??m nh?????ng b?????c, n??p v??o ???????ng. Qu???n ??o h??? m???c c???i, c?? c??i vai ??o r??ch to???c xu???ng n???a c??nh tay, nhi???u m??i ?????u nh?? r?? r???m, h??? ??i ngang ???? nghe th???y m???t m??i chua kh??t l??? l??ng. N??ng s??ng h??? nh??t gi??? r??ch, ho???c ????? tr???ng h???c, s??t r??i ra v??ng o??ch. Nhi???u ng?????l g??nh h???n hoi b???ng m???t thanh tre t????i
H?? N???i ba m????i s??u ph??? ph????ng

H?? N???i ba m????i s??u ph??? ph????ng

 •   08/12/2019 12:18:23 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Nh?? v??n TTh???ch Lam (1910[1]-1942) l?? m???t nh?? v??n Vi???t Nam n???i ti???ng thu???c nh??m T??? L???c v??n ??o??n. ??ng c??ng l?? em ru???t c???a 2 nh?? v??n kh??c n???i ti???ng trong nh??m T??? L???c v??n ??o??n l?? Nh???t Linh v?? Ho??ng ?????o. Ngo??i b??t danh Th???ch Lam, ??ng c??n c?? c??c b??t danh l?? Vi???t Sinh, Thi???n S???.h???ch Lam sinh ng??y 7-7-1910 t???i Th??nh ph??? Ha?? N????i, n?????c Vi???t Nam.
Ch??m nho n???i gi???n

Ch??m nho n???i gi???n

 •   07/12/2019 02:50:13 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
John Steinbeck - t??c gi??? ???Ch??m nho n???i gi???n???John Steinbeck, nh?? v??n M??? ??o???t gi???i Nobel n??m 1962, l?? m???t ti???u thuy???t gia, t??c gi??? truy???n ng???n, nh?? vi???t k???ch n???i ti???ng. Nh??ng ??ng ???????c bi???t ?????n nhi???u nh???t v???i cu???n ti???u thuy???t ???Ch??m nho n???i gi???n??? - m???t t??c ph???m kinh ??i???n c???a v??n h???c nh??n lo???i th??? k??? 20, c?? t???m ???nh h?????ng s??nh ngang v???i ???T??p l???u b??c Tom??? c???a Harriet Beecher Stowe.
G??c khu???t t??nh ??i v?? quy???n l???c c???a ba ch??? em nh?? h??? T???ng

G??c khu???t t??nh ??i v?? quy???n l???c c???a ba ch??? em nh?? h??? T???ng

 •   04/12/2019 06:11:46 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Cu???n ???Big Sister, Little Sister, Red Sister??? l?? m???t c??u chuy???n ?????y c???m th??ng v???i s??? ph???n c???a ???T???ng gia t??? mu???i??? trong th???i k?? Trung Qu???c ?????y bi???n ?????ng.
Trong ph???n gi???i thi???u cu???n s??ch m???i Big Sister, Little Sister, Red Sister: Three Women at the Heart of Twentieth-Century China, ra m???t ng??y 15/10, t??c gi??? Jung Chang vi???t r???ng ?? t?????ng ban ?????u c???a c?? l?? vi???t m???t cu???n s??ch v??? T??n Trung S??n. C?? mu???n t??m hi???u xem li???u ??ng c?? th???c s??? l?? m???t nh?? l??nh ?????o c??ch m???ng ti??n phong c???a Trung Qu???c hay kh??ng.
Cho kh??ng nh?? - Kh???ng t???

Cho kh??ng nh?? - Kh???ng t???

 •   04/12/2019 05:51:07 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Trong danh m???c M?????i cu???n s??ch l???n (xu???t b???n t???i Trung Qu???c) n??m 2007 do H???i B??nh lu???n s??ch Trung Qu???c (China Book Review Academy) c??ng b???, x???p ?????u b???ng l?? cu???n s??ch ????????????????????????????????? Ch?? kh??ng nh??: T??i ?????c ???Lu???n Ng??????.

????y l?? k???t qu??? b??nh ch???n c???a 42 c?? quan truy???n th??ng, trong ???? c?? nhi???u t??? b??o l???n nh?? b??o Thanh ni??n Trung Qu???c,
Nh??? k?? ???????ng v??? - T??? H???u

Nh??? k?? ???????ng v??? - T??? H???u

 •   27/11/2019 06:54:44 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
C??C CH?? KH??CH ??I, THA H??? X??Y ?????C KHU, L??M ???????NG S???T...

T??? H???U

NH???T K?? ???????NG V???
(Tr??ch)

S??ng 10-8

S??ng B???c Kinh

S??ng r???i! R???n r?? trong tim
???????ng v??? ph??i ph???i, c??nh chim tung ho??nh
V?? ?????

V?? ?????

 •   12/11/2019 06:25:15 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
V?? ?????
Ltg: V???a r???i, nh?? th?? B??i Vi???t M??, nguy??n T???ng bi??n t???p b??o Ng?????i H?? N???i m???i ??i u???ng bia. C?? b???n b??, anh nh???c l???i chuy???n th???i n??m 1996, t???p th?? T??m s??? ng?????i l??nh b??? c???m chui, m???i ng?????i l??ng tr??nh h???t v?? b??? li??n l???y ch??? ch???y v??o ch??? anh ???n n???p u???ng b??a r???t an to??n! Th???i ???y, anh M?? l?? Ch??nh V??n ph??ng H???i Li??n hi???p V??n h???c ngh??? thu???t H?? N???i.
Ch?? th??ch Ki???u Th?? ti???p theo)

Ch?? th??ch Ki???u Th?? ti???p theo)

 •   31/10/2019 06:21:23 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Lts: Trong Kim V??n Ki???u c?? g???n 1000 c??u th?? (857 c??u) do Ki???u, S??? Khanh, Gi??c Duy??n, Thuc Sinh...s??ng t??c. C??? Nguy???n Du ??? ??o???n tr?????ng t??n thanh c?? ch??? C??? nh???c, c?? cho C??? kh??ng nh???c v?? C??? kh??ng d???ch. Trong ???? Ki???u s??ng t??c r???t nhi???u v?? r???t hay.Vi???c n??y cho ta th???y Ki???u l?? ng?????i t??i s???c v?? song. Thanh T??m T??i T??? l?? b???c V??n s?? tr??c vi???t mu??n ?????i. Nh?? th?? ????? Ho??ng khi ph??ng t??c Ki???u Th?? ???? d???ch ra th?? Vi???t. Xin g???i thi???u c??ng b???n ?????c.
810 v??? V??n s?? Vi???t- ????? Ho??ng

810 v??? V??n s?? Vi???t- ????? Ho??ng

 •   15/10/2019 05:57:42 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Ltg : Sau khi in Ch??n dung th?? Vi???t ??????ng ?????i l??n Facebook, t??i ???????c nhi???u nh?? th??, nh?? v??n, nh?? b??o, nh???c s???, h???a s??? v?? b???n ?????c khen ng???i khuy???n kh??ch, y??u c???u vi???t th??m ch??n dung n???a. T??i post ti???p ch??n dung Th?? Vi???t ??????ng ?????i v?? ch??n dung V??n Vi???t ??????ng ?????i.
?????c bi???t, nh?? th?? V??nh Nguy??n ???? ch??n t??nh ?????c duy???t, gi??p s???a ch???a, th??m b???t, b??? sung ho??n ch???nh ch??n dung t??c gi??? V??n s??? Vi???t.
810 V??? V??N S??? VI???T ??????NG ?????I
NH?? XU???T B???N H???I NH?? V??N

Ltg : Sau khi in Ch??n dung th?? Vi???t ??????ng ?????i l??n Facebook, t??i ???????c nhi???u nh?? th??, nh?? v??n, nh?? b??o, nh???c s???, h???a s??? v?? b???n ?????c khen ng???i khuy???n kh??ch, y??u c???u vi???t th??m ch??n dung n???a. T??i post ti???p ch??n dung Th?? Vi???t ??????ng ?????i v?? ch??n dung V??n Vi???t ??????ng ?????i.
?????c bi???t, nh?? th?? V??nh Nguy??n ???? ch??n t??nh ?????c duy???t, gi??p s???a ch???a, th??m b???t, b??? sung ho??n ch???nh ch??n dung t??c gi??? V??n s??? Vi???t.
T??i bi???t l??m c??ng vi???c n??y l?? l???m ng?????i y??u, k??? gh??t, ?????? sao cho v???a l??ng ng?????i, ??? r???ng ng?????i c?????i, ??? h???p ng?????i ch??.???. Th??i c??? l??m theo ti??u ch?? c???a m??nh, kh??ng ?????i di???n cho ai c???, ch??? l?? ?? ki???n c?? nh??n ch??? quan!
C??m ??n m???i ng?????i chia s???!

????? HO??NG
PH???N M???T - TH??

CH??N DUNG TH?? VI???T ??????NG ?????I

CH????NG M???T (*)

1 - H??n M???c T??? tr?? phi th?????ng
L?? ng??i b?? ch??? thi v????ng mu??n nh??!
2 - Ch??? Lan Vi??n, b??nh v??? ca
V???n ng?????i ng?? xu???ng, th?? ta g??p ph???n!
3 - Ph??ng Cung ch???u bao phong tr???n
????? h???n th?? vi???t ?????n g???n ca dao!
4 ??? Khi??m nh?????ng gi???n d??? Nguy???n Bao
Su???i b??n ???????ng d???n l???i v??o ru???ng n????ng!
5 - Ph??ng Qu??n kh?? ch???t kh??c th?????ng
Tri???u T??? Long c???a v??n ch????ng ?????a ????ng!
6 - L?? ?????t xem th?????ng vua quan
????m ng???i gh??? ???? ch??? to??n ma tr??i!
7 - Ho??ng Trung Th??ng ngh?? ??o t??i,
Ch??? nhi???m h???p t??c h???t th???i hay ch??a?
8 - Tr???n D???n b???m d???p nh?? d??a
Ng?????i ng?????i l???p l???p s???m tr??a ?????a ????y!
9 - Nguy???n H???u ??ang kh???n n???n thay,
N???a ?????i c??i th??? t?? ????y bi???t giam!
10 - Ho??ng C???m t??nh ??i ??a mang
V???i con s??ng ??u???ng h???n l??ng nh??? th????ng!
11 - L??u Tr???ng L?? kh??ng t???m th?????ng
Ti???ng Thu l?? ????? kh??i ngu???n ngh??n thu.
12 - Ng?? Kha n??m th??ng lao t??
Hoa c?? ?????c ???????c ?????n b?? v??? vang!
13 ??? Mai ????nh kh??c th???u thi??n b??n


M???i t??nh H??n M???c T??? c??ng b?? v??!
14 - Duy Kh??n im l???ng tu???i th??
D??nh cho em nh??? gi???c m?? b???t hi???n!
15 - Ph???m Ti???n Du???t c??? ?????ng vi??n
????? cho m??u l??nh d??nh li???n ch??n m??y!
16 - L?? Thanh Ngh??? d??n ??i c??y.
Ph?? b??nh, th?? ph?? ???? bay v??? tr???i!
17 ??? Ho??ng Nhu???n C???m ????ng b??i v??i
Coi cu???c ????nh ?????m nh?? ch??i ch???t chuy???n.
18 - Th?? v??? v???t Nguy???n Khoa ??i???m
N??n ????a t???t c??? b??a li???m l???i phang!
19 - H????ng th???m Phan Th??? Thanh Nh??n
X??m ???? nh??n l???i ch??? to??n c??? rau!
20 - Tr??c Th??ng ??au ch???, ??au c??u
B??? s??ng ph???i gi??, t??? l??u nh???t nh??o.
21 ??? Nguy???n Quang Thi???u b?????c cheo leo
L???a h???ng m???t ng???, n??i ????o s?? ch??.
22 ??? Mai V??n Ph???n c??ng b??? ??i
V?? l???i, v?? ph??p th??? ni ai m??ng!
23 ??? Ch??t t??i t??? H???ng Thanh Quang,
Hang h??m, n???c r???n v???n vang hu?? t??nh!
24 - Nguy???n Tr???ng T???o t???nh t??nh tinh
Nh???c th?? m???t ph??ch, th?? ??inh ????ng h??m!
25 - Nguy???n ????nh Ch??nh v?????t ?????n bom,
??i t??m l???a kh??o b??? ch??m ??? g??
26 ??? Nguy???n Tr???ng C???n, n???i oan gia
Ho??i Nam, ho??i v???ng n?????c nh?? v??n minh!
27 - In ra sa ra Ch??m tinh
Ti???ng Vi???t n??i ng???ng c??n b??nh thi th??!
-----
(*) Tham kh??o b???n Nguy???n Hi???u..
G??i l??ng ch??i l???a kh??ch(Ki???u th??)

G??i l??ng ch??i l???a kh??ch(Ki???u th??)

 •   03/10/2019 10:08:31 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
L???C HUY???T ?????? ( 6 huy???t)
(429) L???c huy???t: 6 huy???t tr??n ng?????i ph???i ?????t.
Huy???t 1: ?????? 1: ?????? ??? ???
C??ng t??m tr??ng nguy???n??? (Trai g??i c??ng c???i ??o ra, da b???ng d?????i ??p v??o nhau, ng???c ?????i ng???c r???i l???y h????ng ?????t.
(430) T??m nguy???n: C??ng chung l??ng th??? nguy???n
(431) ??? 2 : Huy???t ????????? K???t ph??t??? - Huy???t hai - K???t ph??t ????nh nguy???n (Xe t??c c??ng nguy???n ?????t): Trai g??i hai ?????u c??ng s??nh ngang nhau r???i l???y h????ng ?????t v??o huy???t.
Gi??o s?? Nguy???n ????ng H??ng n??i v??? " C??ng ngh??? gi??o d???c" c???a H??? Ng???c ?????i.

Gi??o s?? Nguy???n ????ng H??ng n??i v??? " C??ng ngh??? gi??o d???c" c???a H??? Ng???c ?????i.

 •   15/09/2019 09:00:47 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
T??i r???t ?????n ??o khi ????a l??n m???ng nh???ng d??ng n??y. Bao l???n ?????nh vi???t r???i l???i x??a! ?????nh t??? ch???c t???a ????m t???i ???? N???ng, l???i t???m ????nh ch??????
Tuy ?? th???c ???????c l?? v???n ????? n??y li??n quan ?????n m???i t???ng l???p nh??n d??n, r???t nh???y c???m, nh??ng t??i quy???t ?????nh t??? r?? l???p tr?????ng c???a m??nh v?? ch???p nh???n ph???n bi???n c???a m???i ng?????i.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập6
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay3,396
 • Tháng hiện tại177,608
 • Tổng lượt truy cập4,630,749
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây