vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Vi???nh ????? Chi???u

V???NH B??CH DI???N (100 v???)????? Ho??ng 21 - ????? CHI???UC??? Chi???u th?? ??ui gi??? ?????o nh??.H??n ph?????ng c?? m???t ph???n ??ng cha,Van b???y gi???c ????? nh?? van kh??

V???NH B??CH DI???N (100 v???)
????? Ho??ng 
21 - ????? CHI???U
C??? Chi???u th?? ??ui gi??? ?????o nh??.
H??n ph?????ng c?? m???t ph???n ??ng cha,
Van b???y gi???c ????? nh?? van kh??i,
Gi???t ????m d??n ??en t???a gi???t g??!
T???c n??i, t??c s??ng ??em g??n qu???.
Th?????c ?????i, th?????c ru???ng hi???n d??ng ma!
Ng?????i m?? c?? ngh??a h??n th???ng r???ng
G????ng ???y h??y nh??n, m??? m???t ra!

           Qu???ng v??i n??m tr?????c
                 ?? -H

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây