vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 5)

???????c ph??t n??o ch??i cho hay ph??t ???y,
tr??n ?????i n??y m??nh c??n ra th??? chi
bao ?????c m?? th??nh vi???n v??ng u???ng ph??
sinh m???ng m??nh nh?? c???ng r??c v???t ??i!

ngh??o kh??ng c?? ti???n mua r?????u,
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 5)
TH?? T??? DO C???A ????? HO??NG (B??i 5)

T??M S??? NG?????I L??NH


               
              NH??N

Nh??n sinh v?? k??? h???
Nh?? k?? thi??n ?????a gian
T??m h???u thi??n t???i ??u
Th??n v?? nh???t nh??n
H?? th???i gi???i tr???n v??ng
Th??? ?????a lai y???m quan!
(B???ch C?? D??? - ?????i ???????ng)
Ki???p ng?????i s???ng ???????c m???y?
T???m g???i tr???i ?????t n??y.
S???u ngh??n n??m kh??ng v???i
Th??n nh??n tho??ng phut gi??y
Khi l?????i ?????i h???t bu???c
Ta v??? ??? ?????t n??y!             

???????c ph??t n??o ch??i cho hay ph??t ???y,
tr??n ?????i n??y m??nh c??n ra th??? chi
bao ?????c m?? th??nh vi???n v??ng u???ng ph??
sinh m???ng m??nh nh?? c???ng r??c v???t ??i!

ngh??o kh??ng c?? ti???n mua r?????u,
ngh??o kh??ng c?? ??o di???n sang
ngh??o kh??ng t??m ????u ra g??i!
th?? tr??n ???????ng ng?? ng???n lang thang!

??i
??i anh

??i qua x??m ????ng,
??? n???i ???? ?????y th?? t??nh ??i,
??? n??i ???? v???i bao nhi??u c?? g??i
c?? ch???ng r???i n??i ng?? ?????ng tr??ng ra!

??i
??i anh

??i qua x??m H??
??i cho h???t ??o???n ???????ng ???? s???i
??i cho h???t kho???ng kh??ng gi?? b???i,
t??m ?????i bu???n c???a nh???ng kh??ch t??nh si!

?????i m??? ??i
l??m n??n ???????c g???
bu???i nh??n h??? nh?? sao b??ng ch???y
???????c ph??t n??o ch??i cho hay phut ???y

??i ??i anh???

        L??ng Thu???n     2 ??? 2 ??? 1971 
(*) R??t trong t???p th?? T??m s??? ng?????i l??nh - NXB V??n h???c 1996

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây