vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 4)

C??NG VI???C B??NH TH?????NG C???A
NG?????I L??NH H??M NAY


M??? h??i th???m ?????t ba l?? con c??c,
C??n kh??t kh?? ng?????i khi v?????t ?????i tranh.
?????c ch??? ????y t??m ra b??t n?????c.
Ngo??i ra kh??ng c??n ?????c g?? th??m!
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 4)
T??M S??? NG?????I L??NH

 
 C??NG VI???C B??NH TH?????NG C???A
         NG?????I L??NH H??M NAY


M??? h??i th???m ?????t ba l?? con c??c,
C??n kh??t kh?? ng?????i khi v?????t ?????i tranh.
?????c ch??? ????y t??m ra b??t n?????c.
Ngo??i ra kh??ng c??n ?????c g?? th??m!

Qua b??i B52
C???nh v???t hoang t??n.
Ai c??ng r???n ng?????i khi ti???ng m??y bay v???ng ?????n!
H???i h???p v?? c??ng ng?????i b???n s??t ng?????i t??i.

L??? l??ng sao ta qu??n kh??t m???t r???i.
V???t nh??nh d??u b??n ???????ng v?????t d???c.
V?? c??ng qu??n ??i ph??t gi???y n???ng nh???c.
Qu??n ??i c??i g?? suy t??nh lo toan.
 
        ????? HO??NGPh??a sau l??ng l?? ?????ng b???ng m??u xanh.
Ai c??ng mong ng??y v??? qu?? m???.
??? n??i ???? c?? ?????c m?? thu??? b??,
Cho ta l??n ???????ng v???i m???t ni???m tin1

C??i kh??t c??i vui,
?????i l??nh th?????ng t??nh.
N?? c??ng quen ??i nh?? ti???ng bom, ti???ng ?????n.
Kh??? l???m ?????y, ch???ng khi n??o ngh?? ?????n.
H???t m???t r???i, c?????i bi???t m???y l?? th????ng!

M???t th??ng ba l???n ta chuy???n g???o l??n.
Qua b??i B52, qua v??ng ?????ch gi???.
Ta ??? ch???t th??m nhi???u n??m th??ng n???a.
B???ng nh???ng c??ng vi???c b??nh th?????ng
                         gi???n d??? h??m nay!

      Cao ??i???m ch???t 176 - Bi??n gi???i Vi???t - L??o 1972 
(*) R??t trong t???p th?? T???m s??? ng?????i l??nh - NXB V??n h???c 1996
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây