vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng ( B??i 2)

????? HO??NG T??M S??? NG?????I L??NH (*)T??ng qu??n l??? th??? t???ng kinh chi???n,Thuy???t ????o nam chinh c??c t??? s???u(L??nh gi?? t???ng tr???i m??i chinh chi???n, Nghe ????nh v??? Nam h???t c??? h???n!) Nguy???n Trung Ng???n - ????? Ho??ng d???ch
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng ( B??i 2)
TH?? T??? DO C???A ????? HO??NG

 
B??i 2

 
????? HO??NG

 
           T??M S??? NG?????I L??NH (*)

 
T??ng qu??n l??? th??? t???ng kinh chi???n,
Thuy???t ????o nam chinh c??c t??? s???u
(L??nh gi?? t???ng tr???i m??i chinh chi???n,
 Nghe ????nh v??? Nam h???t c??? h???n!)
   Nguy???n Trung Ng???n - ????? Ho??ng d???ch

 

 
khi tr??i tim con ng?????i ???? bi??t y??u th????ng,
???? bi???t ph??n bi???t ????u l?? l??? ph???i,
th?? l??c ????? ng?????i ta ph???i ch???u nh???ng g?? t?????ng nh?? kh??ng ch???u n???i,
c???a nh???ng th??? k??? chi???n tranh b???o t??n tr??n m???t ?????t sinh ra!

 
tu???i th??nh ni??n n??m th??ng tr??i ??i,
b??? qu??n ph???c b???c phai m??u n???ng ch??y,
m???i kh??? ??au ?????u b???t ngu???n t??? n??i ???y,
bu???i chi???u nh??u tr??n nh???ng d???i r???ng hoang???

 
ng??y d??i l??ng qu??n theo n???o, l???i h??nh qu??n,
????m co qu???p v???i ?????i h??nh ????nh gi???c.
l??nh truy???n cho nhau nh???ng tin k??n m???t,
chung l??ng khi g???p qu??n th??!
              
???? v??o l??nh rr???i,
ng?????i ta ??t n??i ?????n ?????c m??,
k??? ni???m c??ng phai d???n theo kh??i l???a,
c??i ri??ng kia nhi???u khi kh??ng bi???t n???a,
m???i m?? c??ng vi???c qu??n ng?????i!

 
thi??n nhi??n ?????i m??a, m??a ng??n n???ng n??i,
da d??? thay m??u,
ng?????i thay suy ngh??!
?????i l??nh t???p l??m quen v???i ????i kh???,
l??m quen v???i c??i ch???t th?????ng ng??y.

 
th???i gian tr??i ??i c??ng ch???ng ai hay?
Kh??ng c?? kh??i ni???m th?? gi??? n??i chi???n tr?????ng hoang d??.
kho???ng th???i gian v???t tr??i qua ????,
nh???m t??nh ra c??ng m???y v???n n??m r???i!

 
khi tr??i tim con ng?????i ???? bi???t y??u th????ng,
l?? khi tr??i tim con ng?????i t???ng bi???t kh??? ??au,
v?? nh???ng ni???m vui,
v?? nh???ng k?? ???c ban ?????u tr???i d???y,
v?? nh???ng g?? qu?? m???n nh???t tr??n ?????i t??n l???i!
             

 
trong cu???c tr?????ng chinh kh?? g???p l???i m???t l???n!
T??m s??? ng?????i l??nh

 
ng?????i l??nh s???ng nhi???u v???i n???i gian tru??n,
v???i bao ngh?? suy,
v???i bao d???n v???t!
n???i ?????ng cay ??i??n cu???ng,
n???i th??m gan u???t ???c.
m?? cu???c ?????i kh??ng ????? ????? cho y??n!

 
kh??ng th??? ??i t??m m???t s??? th???t l??ng qu??n,
kh??ng th??? s???ng t??ch m??nh ra ngo??i qu??n ng??.
k??? lu???t nh?? binh v???n l??m kh???n kh???,
- l??ng t??? do khao kh??t c???a con ng?????i!

 
ng?????i l??nh ??i nhi???u v?? qua tr??m n??i.
h??? bi???t ???????c n???i ??au c???a ?????i h??? ??ang s???ng.
h??? bi???t l???m k??? g??o l??n
r???i im l???ng,
tri???n mi??n trong suy ngh?? lao lung.

 
ai l?? ng?????i tri k??? c???a n???i l??ng h???,
c?? kh??ng?
hay ch??? k??? ?????ng b??n ngo??i t??n th?????ng.
                    
h??? mu???n t??m ra th???c ch???t cu???c s???ng,
m?? m??u tim h???ng c???a h??? ??ang r??i!

 
bao c??i ch???t c???a m???t th???i xa x??i,
nay l???i tr??? v??? tr??n gi?????ng b???nh,
c??i ch???t b??nh th?????ng c??ng l??m n??n con t??nh,
????? lo??i ng?????i ph???i suy ngh?? h??m nay!

 
s???ng s??t qua cu???c chi???n tranh n??y c??n l???i l?? ai?
b???i chi???n tr?????ng tr??n ng?? ???????ng ch??a l???ng ?????ng.
ng?????i l??nh ng?? m?? ra,
tr???i cao ?????t r???ng.
t?????ng ni???m h???n ng?????i qu?? c??? n??m x??a!
chi???n tranh kh???c t??n,
k??? ch???t,
ng?????i l??a!
qua kh??i l???a b??y gi??? d???ng l???i.
n??i b??? tre c?? b??n tay run r???y
c???a m??? gi?? kh??c ????n con v???!

 
chi???n tranh ???? ??i qua
chi???n tranh l?? th??? kia!
c??i ch???t c??ng b??nh th?????ng nh?? m???ng ki???n.
nhi???u ch???ng nan y l??m cho con ng?????i tr???ng r???ng.
              

 
ph???n y??u th????ng nay ???? m???t ??i r???i!
ph??t gi??y tr??? v???
?????i l???y ?????i trai,
h??? m???t m???i ?? ch??? nh?? n??m th??ng.
m??? hi???n ????n anh,
m???t ng?????i tr???ng b???nh.
qua v???n n??m ch??a ai ch???a cho l??nh!

 
b??y gi??? anh kh??ng mu???n t??m v??? ng?????i th??n,
b???i s???c l???c trong anh ???? ki???t.
tu???i y??u ??????ng ng??y x??a ????nh m???t,
tr??i tim v???t ch??m u b???m!

 
ph??a qu?? nh?? kh??ng m???t ??nh l???a th???p l??n.
bom ?????n x??o tr???n c??y s??ng b???n.
ng?????i l??nh t???n ng???n nh?? k??? ch??a h???i sinh s??? s???ng,
nh??n t???ng m??y ng?? ng??c gi???a tr???i qu??.

 
chi???n tranh,
chi???n tranh
l?? th??? kia!

 
l???a tu???i y??u ??????ng kh??ng c??n m?? ?????c.
                

 
khi bi???t k??? l??m ra ??i???u ??c,
l?? khi anh ???? ma d???i, th??n t??n!

 
ngh??n n??m qua nh??n lo???i ???? c??m h???n.
bao c???nh chi???n tranh v?? ngh??a l??,
ngh??n n??m nay lo??i ng?????i x??u x??,
ngh??n n??m sau nh??n lo???i v???n l??n ??n cu???c nh???ng chi???n tranh n??y!

 
chi???n tranh ch???ng ??em l???i cho con ng?????i l???i ??ch n??o ????u.
ch??? c??i ch???t ???? l??n ?????u, l??n c???.
bao ????i r??t d???n v??? ng?????i c??ng kh???,
bao b???t c??ng ph???i ??m h???n ngh??n n??m!

 
ch??? m???t nh??m ng?????i l??m gi??u trong chi???n tranh,
ch??? m???t nh??m ng?????i nu??i s???ng ?????i m??nh
b???ng m??u ?????ng lo???i ch???y.
ch??? m???t nh??m ng?????i ???y
xui c??? t??? ng?????i ch??m gi???t l???n nhau!

 
???????c s???ng s??t tr??? v??? trong kho???ng v???ng c?? ????n.
?????ng ?????i ch???t c??n ai b??t gi??? n???a?
              

 

 
l??? l??ng l???m d?? ?????ng n??i x??? s???,
c?? m??? gi?? run r???y ????n con xa!

 
ng?????i l??nh th??n t??n nh?? m???t v???t v?? tri,
ng?????i ta nh??n v??o anh l??? l???m
- ?????y gi?? tr??? c???a ng?????i trai chinh chi???n!
?????i l???y g?? khi anh tr??? v??? ????y?

 
ng?????i l??nh u bu???n ??p m???t v??o hai b??n tay,
v???t th????ng trong l??ng m??u t??a.
gi?? anh nh?? ?????ng ?????i anh kh??ng c??n n???a,
s??? y??n h??n khi ph???i s???ng v???i th??? gian n??y!

 
cu???c ?????i v???n ch??a h???t ????u!
v???n ng?????i nh?? anh h???n bay l?????ng v?????ng???
r???i sau n??y c??n ai nh???c ?????n?
n???i ??au s??u k??n c???a con ng?????i.
m?? th??? k??? chi???n tranh n??y ???? t??n ph??i!

 
              
                                     ??i???m ch???t 176
                             Bi??n gi???i Vi???t ??? L??o
                                Th??ng 9 n??m 1973

 
?? - H
(*) R??t trong t???p th?? T??m s??? ng?????i l??nh - NXB V??n h???c 1996
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây