vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng 21, 22 (ti???p theo)

21- PH??T EM QUAM???i chi???uM???i s???m em quaNh?? tia n???ng xanh nh?? ng??i sao b???cTrai tim t??i B??? m??i t??n ?? r???t (*)??am m?? n??yAi g??? cho ra?T??i bi???n th??nh con b?? v??ng ????a em ra ?????o
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng  21, 22 (ti???p theo)
Tho t??? do c???a ????? Ho??ng (b??i 21, 22 - ti???p theo)

PH??T EM QUA (1)

M???i chi???u
M???i s???m em qua
Nh?? tia n???ng xanh nh?? ng??i sao b???c
Trai tim t??i
                  B??? m??i t??n ?? r???t (*)
??am m?? n??y
Ai g??? cho ra?
T??i
bi???n th??nh con b?? v??ng ????a em ra ?????o 
Th??nh h???t m??a ??i t??nh l???n m?? xu???ng hang s??u
C??i ph??t em qua
                    Th?? t??i
                         kh??ng l?? m???ng ???o
C??i ph??t em qua
                        T??i l?? m???i t??nh ?????u!

Em ??i gi???a ph??? chi???u nay
D???u d??ng nh?? m???m t?? m???i nh??
Ti???ng ch??n em
                 ???m l???i tim t??i b??ng gi??
C??? c??y y??u ?????i
              C??y c??? th??m hai l???n.
N???u m???t ng??y kh??ng ra ph??? tr??ng em
Ng??y ???y ch??? c??n m???t n???a

T??i bi???t ?????i t??i ????ng s???ng
Ph??t ?????i th?????ng
C?? em qua!

Hu??? 1983

(*) T??ch th???n tho???i Hy l???p

           EM  V?? R?????U (2)


Ru???u l?? em
????? t??i say m??i

T??i ??i ng?????c d??ng ?????i
C?? k??? th??c m??ch b???o t??i
 
  • M??y nh??ng h??i men ??? m??y ch???t
  • Thu???c ?????c ?????y  m??y ch??a bi???t.
  • Tu???i c??n xanh ??? xa l??nh ??i!

T??i v???n ????? ngo??i tai
M???c l???i o??n h???n.

Em l?? h??? (*)
Ng?????i x??a c??n y??u!
Em l?? r?????u
Ai m?? c???m ???????c!
T??i y??u em
Kh??ng m???t ph?? ng???i ng???n!

T??i u???ng em
U???ng lu??n c??? ??nh m???t say
Em ch???ng ng??? nghi??ng
M?? t??i th?? nghi??ng ng???.

Em v??nh h???ng mu??n th??? k???
T??i th?? m???t ki???p say tho??ng qua!

Hu??? 1983

(*) T??ch trong truy???n c??? t??ch Vi???t Nam
(1) R??t trong th?? Khi em xa Hu??? - H???i ??n ngh??? B??nh Tr??? Thi??n 1987
(2) R??t trong t???p th?? Khao kh??t - NXB ??n h??a th??ng tin n??m  1992
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây