vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ngay18 -11 ??? 2014

TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ngay18 -11 ??? 2014)

????? Ho??ng

D??n r???t nhi???u t??? t???
????i k??? m??i kh??ng r???i
Quan th?? ch??a ???????c th???.
?????t ??u???c ??i t??m th??i!

H?? N???i, ngay 18 ??? 11 - 2014
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ngay18 -11 ??? 2014
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ngay18 -11 ??? 2014)

????? Ho??ng

D??n r???t nhi???u t??? t???
????i k??? m??i kh??ng r???i
Quan th?? ch??a ???????c th???.
?????t ??u???c ??i t??m th??i!

 H?? N???i, ngay 18 ??? 11 - 2014

CH??N TH???T

Obama ch??n th???t
Khai ????ng c??? ng??y sinh
C??n vua quan chu???t
Gi???u c??? t??nh c??? h??nh!

H?? N???i, ng??y 31-8-2014

TRANH C?????P C???A D??N

Tranh c?????p ru???ng v?????n h???t c???a d??n
?????a n??o m???t m??i c??ng v?? th???n
?? t?? ?????i m???i ??ang l??n b??nh
Xe ph??o hi???n h??nh ch???c kh???i ch??n.
Con v??? ch?? m??o ?????u l??n l???ng
Ng?????i h???u b??? b???t c??ng t??ng c??n
Quan tham th???t k??t d??m ngh??n t???
M???c n?????c con ??en chu??c n??? n???n!

H?? N???i, ng??y 18 -11 -2014


 ?????NG CH??T ?????A C???U

S???i ch???, tr??n kim ch??? ???????c ????u
?????ng coi ng??nh l???n m???t th???ng tr??u
Nan hoa xe ?????p t??? b??n Th??i
S??ng ?????n dao g??m ?????n t???i T???u
Nguy??n li???u giang s??n t??n ch??a bi???t
T??i nguy??n kho??ng s???n d???t v??? ????u?
L??m chi ?????t n?????c kh??ng tan n??t
X???p h???ng c??ng sau c??? ?????a c???u!

H?? N???i, ng??y 18-11-2014

QUAN H????NG V???

Th???ng quan h????ng v??? c??ng ra oai
D??n ch??ng bao n??m qu?? m???t nho??i
Ru???ng m???t ngo??i kia th??nh b??? s???n
Ph??? ph?????ng trong ng?? c??ng ph??n khoai
Ti???ng k??u m???i mi???ng trong ch??u ??i
Gi???ng th??t li???t m??i t???n x??? ??o??i
Quan l???i b??y gi??? nh?? ki???n c???
Tr??m n??i t??n h???i c??? mu??n lo??i

H?? N???i, ng??y 18-11-2014
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây