vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


N???i bu???n ga l???

N???I BU???N GA L???Xu??n Ho??ng (*)...??? ????y m?? v???n c??n ga l???.Heo h??t n???m tr??n tuy???n vi???n h??nhB???ng th???y th????ng sao chi???u t???nh l???.B???n m??a ch??? c?? g???p tr???i xanh!
N???i bu???n ga l???


N???I BU???N GA L???

Xu??n Ho??ng (*)

...??? ????y m?? v???n c??n ga l???.
Heo h??t n???m tr??n tuy???n vi???n h??nh
B???ng th???y th????ng sao chi???u t???nh l???.
B???n m??a ch??? c?? g???p tr???i xanh!

Bun ga ri th???p k??? 70 th??? k??? tr?????c.
X - H 
(??? th??? ???? v???n bu???n 
Hu???ng h??? l?? t???nh l???.
S??? c??? th???ng tr?????ng th??n
D???u v??i c??u tr??? tr???!)

(*) Nh?? th?? Xu??n Ho??ng 1925 - 2005) t??n th???t Nguy???n ?????c Ho??ng, nguy??n Ch??? t???ch H???i v??n ngh??? Qu???ng B??nh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây