vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Nh?? th?? L?? Th??n - ?????i Trung ???????ng

Nh?? th?? L?? Th??n - ?????i Trung ???????ng
L?? Th??n (ch??? H??n: ??????, ? ??? 846), t??n t??? l?? C??ng Th??y, t???ch qu??n ??? V?? T??ch, Nhu???n Ch??u [1], nh?? ch??nh tr???, nh?? v??n h??a ho???t ?????ng trong giai ??o???n trung k??? ?????i ???????ng. V??? ch??nh tr???, Th??n l?? th??nh vi??n quan tr???ng c???a L?? ?????ng, t???ng ??? ng??i t??? t?????ng 4 n??m, tham gia t??ch c???c v??o Ng??u L?? ?????ng tranh. V??? v??n h??a, Th??n v???i B???ch C?? D???, Nguy??n Ch???n ?????ng ?????u cu???c v???n ?????ng T??n Nh???c ph???, l?? m???t trong nh???ng nh?? th?? ti??u bi???u ??????ng th???i, c?? hi???u l?? ??o???n L??.
Nh?? th?? L?? Th??n - ?????i Trung ???????ng

Nh?? th?? L?? Th??n - ?????i Trung ???????ng
L?? Th??n (ch??? H??n: ??????, ? ??? 846), t??n t??? l?? C??ng Th??y, t???ch qu??n ??? V?? T??ch, Nhu???n Ch??u [1], nh?? ch??nh tr???, nh?? v??n h??a ho???t ?????ng trong giai ??o???n trung k??? ?????i ???????ng. V??? ch??nh tr???, Th??n l?? th??nh vi??n quan tr???ng c???a L?? ?????ng, t???ng ??? ng??i t??? t?????ng 4 n??m, tham gia t??ch c???c v??o Ng??u L?? ?????ng tranh. V??? v??n h??a, Th??n v???i B???ch C?? D???, Nguy??n Ch???n ?????ng ?????u cu???c v???n ?????ng T??n Nh???c ph???, l?? m???t trong nh???ng nh?? th?? ti??u bi???u ??????ng th???i, c?? hi???u l?? ??o???n L??.

Nguy??n t??c: ????????????
???????????????,
???????????????.
???????????????,
???????????????.
H??n Vi???t: 
M???n n??ng k??? 2
S??? ho?? nh???t ??????ng ng???,
H??n tr??ch ho?? h??? th???.
Thu??? tri b??n trung xan,
L???p l???p giai t??n kh???.
D???ch ngh??a: Th????ng x??t nh?? n??ng k??? 2
C??y l??a ng??y ??ang l??c tr??a,
M??? h??i gi???t xu???ng ch??n c??y l??a.
C?? ai bi???t r???ng b??t c??m trong m??m,
M???i h???t ?????u l?? ?????ng cay c???c kh????
D???ch th??: T??? ti??n d???ch:
Th????ng x??t nh?? n??ng k??? 2 
C??y ?????ng ??ang bu???i ban tr??a
M??? h??i th??nh th??t nh?? m??a ru???ng c??y
Ai ??i b??ng b??t c??m ?????y
D???o th??m m???t h???t ?????ng cay mu??n ph???n.

Nguy??n t??c: ????????????
???????????????,
???????????????.
???????????????,
???????????????.

H??n Vi???t: M???n n??ng k??? 1
Xu??n ch???ng nh???t l???p t??c,
Thu th??u v???n kho??? t???.
T??? h???i v?? nh??n ??i???n,
N??ng phu do ng?? t???.
D???ch ngh??a: Th????ng x??t nh?? n??ng k??? 1
Ng??y xu??n gieo m???t h???t th??c,
M??a thu thu ho???ch v???n h???t.
Kh???p n??i kh??ng c?? ru???ng b??? kh??ng,
(M??) n??ng phu v???n ch???t v?? ????i.
Xu??n gieo m???t h???t th??c
Thu thu v??? v???n b??ng
?????t kh??ng th???a m???t t???c
D??n ch???t ????i tr??n ?????ng!
????? Ho??ng d???ch th??

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây