vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Chi???n th??nh Nam - Th?? L?? B???ch

Lts: Trong nhi???u b???n d???ch Chi???n th??nh Nam th?? b???n d???ch c???a nh?? th?? ????? Ho??ng ?????t hi???u qu??? t???t. N?? v???a s??t ngh??a,s??t ??, l??m cho nguy??n b???n hay h??n:"R???a g????m trong song b??? d??uNg???a ??n c??? m??u t???n ?????u Thi??n S??n"Xin gi???i thi???u c??ng ?????c gi???. vannghecuocsong.com??????
Chi???n th??nh Nam - Th?? L?? B???ch

Lts: Trong nhi???u b???n d???ch Chi???n th??nh Nam th?? b???n d???ch c???a nh?? th?? ????? Ho??ng ?????t hi???u qu??? t???t. N?? v???a s??t ngh??a,s??t ??, l??m cho nguy??n b???n hay h??n:

"R???a g????m trong song b??? d??u
Ng???a ??n c??? m??u t???n ?????u Thi??n S??n"
Xin gi???i thi???u c??ng ?????c gi???.
 vannghecuocsong.com

??????

?????????  

????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
????????????????????????
??????????????????
????????????????????????
??????????????????
??????????????????
????????????????????????
???????????????????????????

 
Chi???n th??nh nam - L?? B???ch

Kh??? ni??n chi???n, Tang C??n nguy??n,
Kim ni??n chi???n, 
Th??ng H?? ?????o.
T???y binh 
??i???u Chi h???i th?????ng ba,
Ph??ng m?? 
Thi??n S??n tuy???t trung th???o.
V???n l?? tr?????ng chinh chi???n,
Tam qu??n t???n suy l??o.

Hung N?? d?? s??t l???c vi canh t??c,
C??? lai duy ki???n b???ch c???t ho??ng sa ??i???n.
T???n gia tr??c th??nh b??? H??? X???,
H??n gia ho??n h???u phong h???a nhi??n.
Phong h???a nhi??n b???t t???c,
Chinh chi???n v?? d?? th??.
D?? chi???n c??ch ?????u t???,
B???i m?? h??o minh h?????ng thi??n bi.
?? di??n tr??c nh??n tr?????ng,
H??m phi th?????ng qu???i kh?? th??? chi.
S?? t???t ????? th???o m??ng,
T?????ng qu??n kh??ng nh?? vi.
N??i tri binh gi??? th??? hung kh??,
Th??nh nh??n b???t ?????c d?? nhi d???ng chi.

 ????? Ho??ng d???ch th??
CHI???N TH??NH NAM (*)

S??ng Tang C??n ????nh nhau n??m ngo??i
Mi???n Th??ng H?? nay l???i gi???t nhau
R???a g????m trong song b??? d??u
Ng???a ??n c??? m??u t???n ?????u Thi??n S??n
????nh nhau m??i o??n h???n c??n m??i
Ba qu??n t??n b???i ho???i x??c x??
Hung n?? qu??n c??? c??y b???a
X????ng ph??i tr???ng c??t t??? x??a v???n c??n.
Nh?? T???n x??y th??nh ph??ng r??? d???
Nh?? H??n kia ?????t l???a ????m ????m
????m ????m l???a ??i???m ?????t l??n
Chi???n tranh dai d???ng ch???t l??n ki???p ng?????i.
K??? b??? gi???t ?????y n??i ?????ng n???i
Ng???a h?? bu???n v???ng t???i tr???i xanh
Qu??? di???u r???a ru???t l????ng nh??n
Th???t da th th???i treo c??nh c??y kh??.
L??nh h??n ch???t ch???ng ch?? c??? r???
B???i t?????ng s???u t??i t??? ??ai nhung.
Inh ??ao ??c ?????c v?? c??ng
Th??nh nh??n c???c l???m m???i d??ng ai ??i!

?? - H
Cao ??i???m ch???t 280 ??? Bi??n gi???i Vi???t ??? L??o  6 - 1973
(*) Kh??c h??t chi???n tr???n ng??y x??a b??n Trung Qu???c.


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây