vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Tri???u Nguy???n g???i ????? Ho??ng

Tri???u Nguy???n G???i ????? Ho??ng

Qu???ng Ninh ng??y 25 ??? 4 ??? 2008

K??NH G???I NH?? TH?? ????? HO??NG

M??nh g???i Nh?? th?? b??i th?? c???a m??nh nh??n ?????c b??i vi???t ???V?? sao?????? c???a ????? Ho??ng. B??i vi???t c???a ????? Ho??ng r???t h??m, r???t th??. C??m ??n nh?? th?? ???? g???i cho m??nh c???m x??c???
T??y ????? Ho??ng c?? th??? d??ng ho???c kh??ng. Ch??c nh?? th?? kh???e, m???i ??i???u nh?? ??.
Th??n m???n
(???? k??)
Tri???u Nguy???n g???i ????? Ho??ng
Tri???u Nguy???n G???i ????? Ho??ng

                                   Qu???ng Ninh ng??y 25 ??? 4 ??? 2008

                       K??NH G???I NH?? TH??  ????? HO??NG

     M??nh g???i Nh?? th?? b??i th?? c???a m??nh nh??n ?????c b??i vi???t ???V?? sao?????? c???a ????? Ho??ng. B??i vi???t c???a ????? Ho??ng r???t h??m, r???t th??. C??m ??n nh?? th?? ???? g???i cho m??nh c???m x??c???
 T??y ????? Ho??ng c?? th??? d??ng ho???c kh??ng. Ch??c nh?? th?? kh???e, m???i ??i???u nh?? ??.
                                                                            Th??n m???n
                                                                             (???? k??)
   

                                                                             Tri???u Nguy???n

Tri???u Nguy???n
TH?? VUI G???I B???N NH?? TH??
T???ng ??H, nh??n ?????c b??i vi???t ???V?? sao
T??i d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t??? c???a b???n

S???n ngh??? ???tr??ch c??, t???m ch????ng???
Sao kh??ng k??n T???ng, ch???n ???????ng m?? ch??i?
Khen thay b??c ?????, b???n t??i
L???i ??i d???ch c??i d??? h??i ??? th?? nh??!

???Con??? m??nh mang h??? ng?????i ta
M??nh l?? b??? d?????ng hay l?? cha nu??i?
C??ng m??nh d?? g???p m???y m????i
Tr??nh sao kh???u chi???n ??? n??i c??ng ???????ng

T??nh th?? ch??n ?????, m??i h?????ng
C??ng y??u, c??ng th???y ???m ????ng, r???y r??
C?? l??c th?? nh?? nh??nh hoa
G???n thi th???m thi???t, l??i xa nh???t nh??o
C?? khi nh?? n?????c ao b??o
Nh???t h????ng m?? v???n trong veo, th???m th??o
V??m th?? ch??t  v??t gi???i cao
Ng?????i ra l??m b???, k??? v??o l?? con!

????m th?? tr??ng l???n t???i om
????n th?? ai th???p ????? l??m b???y ai?
L??ng th?? m???y v??? tranh t??i
V??n ch????ng ????? ???t???, h??nh h??i ??????t ????? (*)

Tu???i gi?? c??? ngh?? hay lo
C???m phi???n b??c ????? d???ch cho ????i v???n??? (**)
Th??ng 4 n??m 2008
Tr ??? Ng
--
(*) M?????n ch??? ????? Ho??ng
???H??? l??m xi???c ch??? ???t ??
Th??? m?? ???????c ?????t l??n th?? thi??ng li??ng???
(**) B??i in tr??n T???p ch?? Nh?? v??n th??ng 3 n??m 2008
Mi???n C??t Tr???ng vi???t:
Nh?? th?? ????? Ho??ng ???????c coi l?? m???t hi???n t?????ng ?????c bi???t c???a ?????i s???ng thi ca Vi???t ??????ng ?????i,??ng c?? t???m ki???n v??n s??u r???ng v?? l?? lu???n s???c s???o,??ng r???t b???n l??nh, k thi??n ki???n m?? ?????y ch??? ki???n,v?? th??? ??ng ???? t???o ra m???t c??ch nh??n s???c l???nh tr?????c nh???ng tr??o l??u,xu h?????ng s??ng t??c,nh???ng lu???ng gi?? m???i x?? b??? c???a c??i g???i l?? "h????u h????u hi????n ??a??i " v?? x??? l?? n?? theo c??ch c???a ri??ng ??ng ,???? l?? d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t,m???t vi???c ch??a ai l??m th??? bao gi???.
Qua ????,cho ta th???y t??i d???ch th?? c???a ????? Ho??ng ???????c v?? nh?? c??? m??y nghi???n sinh t???,nghi???n n??t t???t c??? m???i th??? tr??i c??y v?? cho ra nh???ng "ly sinh t??? r???t ????? Ho??ng" d??? u???ng cho m???i ?????i t?????ng ?????c gi???, m???t vi???c l??m kh??ng h??? ????n gi???n.

Nguy???n T??m Nh??m M???t Do Hoang v??n s?? uy??n th??m s??u r???ng kh?? ph??ch nh?? b???c tr?????ng phu ,l??m l??ng tin ng?????i y??u th?? v??n s??ng l??ng


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây