vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Nh?? v??n Tr???n Huy Quang bi???u d????ng ????? Ho??ng

Nh?? v??n Tr???n Huy Quang v???i truy???n ng???n Linh Nghi???m n???i ti???ng m???t th???i.
H??m Nh???c s?? Tr???n Nh??n m???i g???p g??? d???u n??m,. Anh ng???i c???nh t??i. Anh n??i m???y ??i???u l??m t??i r???t c???m k??ch
Nh?? v??n Tr???n Huy Quang bi???u d????ng ????? Ho??ng

Anh Tr???n Huy Quang n??i:  ????? Ho??ng c?? c??u th?? hay nh?? T??o T??ng! T??o T??ng thi s?? ?????i ???????ng.
T??i khi??m nh?????ng:
- L??m sao m?? s??nh ???????c T??o T??ng !
Anh Quang: - X???ng ????ng ?????y.T??o T??ng c??:
"B???ng qu??n m???c tho???i phong h???u s???
Nh???t t?????ng c??ng th??nh v???n c???t kh??"
C??n Ho??ng c??ng kh??ng k??m:
"Ng??y mai kh??ng bi???t n??i n??o ????nh
Nh???t d???nh c?? ng?????i ph???i ch???t oan!"
T??i ch??? bi???t n??i l???i c???m ??n ch??n th??nh nh???t!anh Tr???n Huy Quang n??i:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây