vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


V?? ?????

V?? ?????
Ltg: V???a r???i, nh?? th?? B??i Vi???t M??, nguy??n T???ng bi??n t???p b??o Ng?????i H?? N???i m???i ??i u???ng bia. C?? b???n b??, anh nh???c l???i chuy???n th???i n??m 1996, t???p th?? T??m s??? ng?????i l??nh b??? c???m chui, m???i ng?????i l??ng tr??nh h???t v?? b??? li??n l???y ch??? ch???y v??o ch??? anh ???n n???p u???ng b??a r???t an to??n! Th???i ???y, anh M?? l?? Ch??nh V??n ph??ng H???i Li??n hi???p V??n h???c ngh??? thu???t H?? N???i.
V?? ?????

V?? ?????
Ltg: V???a r???i, nh?? th?? B??i Vi???t M??, nguy??n T???ng bi??n t???p b??o Ng?????i H?? N???i m???i ??i u???ng bia. C?? b???n b??, anh nh???c l???i chuy???n th???i n??m 1996, t???p th?? T??m s??? ng?????i l??nh b??? c???m chui, m???i ng?????i l??ng tr??nh h???t v?? b??? li??n l???y ch??? ch???y v??o ch??? anh ???n n???p u???ng b??a r???t an to??n! Th???i ???y, anh M?? l?? Ch??nh V??n ph??ng H???i Li??n hi???p V??n h???c ngh??? thu???t H?? N???i.
Anh M?? c?????i n??i :"Tr??n v??o ch??? t??i kh??ng c?? ai b???t b??? g?? c???, l???i ???????c u???ng bia tho???i m??i!". R???i anh ?????c b??i th?? V?? ????? m?? anh nh??? cho c??c thi h???u,v??n h???u: ????? Ng???c Y??n, Ng?? ?????c H??nh, Nguy???n V??n H???c c??ng nghe!

"T???nh ra m???i bi???t khi mai s???m
D??ng su???i trong xanh ch???y b???ng d???ng!
Khi th???y dao m??nh m??i s??ng qu??,
D???n ?????u m???t t???p l??nh r???t ????ng!
1973
(*) R??t trong t???p th?? T??m s??? ng?????i l??nh - NXB V??n h???c 1996 - NXB H???i Nh?? v??n 2018 (T??i b???n)

???nh : Nh?? th?? B??i Vi???t M???


Trong h??nh ???nh c?? th??? c??: 1 ng?????i, k??nh m???t v?? c???n c???nh  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây