vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Nh??? k?? ???????ng v??? - T??? H???u

C??C CH?? KH??CH ??I, THA H??? X??Y ?????C KHU, L??M ???????NG S???T...

T??? H???U

NH???T K?? ???????NG V???
(Tr??ch)

S??ng 10-8

S??ng B???c Kinh

S??ng r???i! R???n r?? trong tim
???????ng v??? ph??i ph???i, c??nh chim tung ho??nh
Nh??? k?? ???????ng v??? - T??? H???u

C??C CH?? KH??CH ??I, THA H??? X??Y ?????C KHU, L??M ???????NG S???T...

T??? H???U

NH???T K?? ???????NG V???
(Tr??ch)

S??ng 10-8

S??ng B???c Kinh

S??ng r???i! R???n r?? trong tim
???????ng v??? ph??i ph???i, c??nh chim tung ho??nh
C??? bay V???n l?? tr?????ng th??nh
B???c Kinh tay ch??? tay anh tri???u v??ng
B???n m???ng ta nh???ng chi???n c??ng
Vui nh?? ti???n tuy???n gi???a l??ng h???u ph????ng.
...
1964

Nh???i:

CHI???U V?? ?????NH

QUA HOA K???

Thi??n ???????ng n???i gi???a ng??n sao
G??i nh?? ti??n n??? thu??? n??o l?? ????y
Th??a r???ng M??? qu???c ch???n n??y
Tam quy???n ph??n l???p nh???ng ng??y ch??a xa
R?? r??ng D??n ch??? ???? m??
N??i L???u N??m G???c, kia Nh?? Tr???ng sang!
N??i ?????y l???m g???o nhi???u v??ng
X??a gian ??c ?????c, gi???i oan tr??i nhi???u
Th???y trong thi??n h??? bao nhi??u
Ch??u con  c???ng s???n c??ng li???u g???i th??n.
Th??a r???ng, to??n th??? nh??n d??n
L??m ???????c nh?? M??? m?????i ph???n m???ng m??!

????? Ho??ng

Nguy??n b???n T??? H???u (Nh???t k?? ???????ng v???)
...Chi???u 4-8
Qua Hoa K???

Tr??ng v???i m???t ?????t, xinh sao!
H???i c?? ???ti??n n?????? n??i n??o qua ????y?
Th??a r???ng: B???c M??? ch???n n??y
H???t ????a ch?????c qu??? l???i b??y m??u ma
??m ti m???t c??i ???? m??
N??? L???u n??m g??c, kia Nh?? tr???ng??? tang!
C?????i r???ng: c???y s??ng khoe v??ng
C??ng gian ??c l???m, c??ng oan tr??i nhi???u.
Xem trong thi??n h??? bao nhi??u
Ai khen, ai s???, ai chi???u, ai th??n?
B???n b??? n???i l???a nh??n d??n
M??? nh?? h??m ???? sa ch??n v??o tr??ng...

1964


Trong h??nh ???nh c?? th??? c??: 1 ng?????i, c???n c???nh
Trong h??nh ???nh c?? th??? c??: n??i, b???u tr???i, ngo??i tr???i v?? thi??n nhi??n
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây