vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Ki???u Th?? (ti???p theo)

Ch????ng hai
Kim Tr???ng

C?? ch??ng t?? s??? ??a t??nh. (34)
H??? Kim, t??n Tr???mg ph?? vinh ngh??n v??ng
Kh??i ng?? nh?? th??? Phan An (35)
T??i th?? T??? Ki???n so ch??ng c??ng thua.(36)
65- Ch??? nh?? b???c ho??? th??u th??a,
V??n t??i th???n, ph???t ng??n x??a ????? tr??!
Phong l??u kh?? c?? ai b???
N???p nh?? gia gi??o th?? thi th??nh hi???n!
Ki???u Th?? (ti???p theo)
Ch????ng hai
Kim Tr???ng

C?? ch??ng t?? s??? ??a t??nh. (34)
H??? Kim, t??n Tr???mg ph?? vinh ngh??n v??ng
Kh??i ng?? nh?? th??? Phan An (35)
T??i th?? T??? Ki???n so ch??ng c??ng thua.(36)
65- Ch??? nh?? b???c ho??? th??u th??a,
V??n t??i th???n, ph???t ng??n x??a ????? tr??!
Phong l??u kh?? c?? ai b???
N???p nh?? gia gi??o th?? thi th??nh hi???n!
Ch??ng v???a qua tu???i thi???u ni??n (37)
70- N???ng l??ng m?? m???ng d??ng ti??n tr??n tr???i.
Mong t??m ng???c n??? gi???a ?????i,
S???m khuya chi???u s??ng r???i b???i, b??ng khu??ng!
????n ph????ng t??nh m???ng tr??o d??ng.
????m ch???n ch???n nh???, ng??y l??ng l??ng m???ng!
75- Nghe danh Ki???u kh??ch m?? h???ng,
T??y Thi t??i s???c c??ng kh??ng so t??y.(38)
N???i danh th?? ph?? tuy???t hay,
Th???o th??nh ca kh??c, l???i tay H??? C???m.(39)
?????c g?? l?? ???????c tri ??m,
80- Tho??? bao khao kh??t, ??m th???m nh??? mong.
Th??ng ng??y m??n m???i ch??? tr??ng,
Ng?????i ti??n v???n ch???n ph??ng kh??ng m???t m??.
M??a ????ng c???nh s???c th??m u,
M??y ch??m trong s??ng, tr??ng lu cu???i ng??n.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây