vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Dịch Vooiloois rởm MaiVawn Phấn

DỊCH THƠ VIỆT RA THƠ VIỆT
(Bon nước nào trao giải thơ cho Mai Văn Phấn là bọn ăn cứt không biết thối - Đỗ Hoàng)

Dịch Vô lối rởm Mai Văn Phấn
Mai Văn Phấn

Ghi ở Vạn Lý Trường thành

Mây xếp lên vai từng tảng đá nặng
nhoè mắt cát
thở đầy ngực cát

Vạn lý Trường Thành còn xây dở?
Dịch Vooiloois rởm MaiVawn Phấn

DỊCH THƠ VIỆT RA THƠ VIỆT 
(Bon nước nào trao giải thơ cho Mai Văn Phấn là bọn ăn cứt không biết thối - Đỗ Hoàng)

Dịch Vô lối rởm Mai Văn Phấn
Mai Văn Phấn

Ghi ở Vạn Lý Trường thành

Mây xếp lên vai từng tảng đá nặng
nhoè mắt cát
thở đầy ngực cát

Vạn lý Trường Thành còn xây dở?
Trên không tiếng hoạn quan truyền chỉ
Bắt được kẻ nào vừa vác đá vừa làm thơ
đánh hộc máu mồm
Khâm thử!

Ngước lên gặp một khuôn mặt bì bì
tay lạnh, mắt chì, giọng mỡ
Mái Phong hoả đài màu huyết dụ
hình thanh long đao dính máu đang kề cổ

Còng lưng đẩy nắng đi
Chồn chân đẩy gió đi
Miễn sao gần được bông hoa
đang mởn mơ trong gió lớn.

Tâu hoàng thượng/ thưa ngài/ báo cáo đồng chí....
Bỉ chức/ thảo dân/ em...
sẽ làm trọn bổn phận

Đây là đỉnh trời
hay đáy vực sâu
chỉ thấy trên lưng lằn roi bỏng rát

Mồ hôi du khách trên đá xám
nở thành hoa phù dung.

Nguồn: Hôm sau, NXB Hội nhà văn, 2009

Đỗ Hoàng dịch

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

Mây xếp lên vai nghìn tảng nặng 
Mặt rát nhoè mắt, ngực cát đầy
Vạn lý trường thành còn xây dở
Hoạn quan truyền chỉ buổi không dây!

Bắt thằng khiêng đá làm thơ loạn
Đánh hộc máu mồm nó chừa ra.
Nhìn lên toàn thấy khuôn mặt mỡ
Phong hoả đài mao màu huyết sa!

Phận người cỏng nắng và khiêng gió
Mắt mỏi chồn chân , gió nắng đi
Miễn sao gần được bông hoa nở 
Đang lớn dần lên trong bão kia!

Muôn tâu hoàng thương, tâu đồng chí 
Bỉ chức, thảo dân, em đấy mà
Xin sẽ làm tròn như bổn phận
Nơi là vực thẳm đáy trời xa!

Mồ hôi du khách trên đá xám
Sẽ nở thành vòng phù dung hoa!

Hà Nội quãng 2011
Đ - H
Ảnh: Tên Phấn làm truyền thống hay Vô lối đều thối!

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây