vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


D???ch v?? l???i M?? Giang L??n

GI??? G??N S??? TRONG S??NG TH?? VI???TD???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???TLts: Nh?? c?? l???n ???? vi???t v??? Nh?? th?? M?? Giang L??n, ??ng c??? l??m m???i nh??ng c??ng sa v??o l???n th???n, h???t v??n n?? ?????n v?? l???i, kh???p kh???nh, ??n c???p thi h???u, ho???c b?? nguy??n xi ti???ng n?????c ngo??i . ???? l?? m???t vi???c h???t s???c t??? h???i c???a m???t ng?????i Vi???t b??nh th?????ng, kh??ng n??i ?????n nh?? gi??o, nh?? th??.??i???n h??nh b??i BAIYOKE SKY HOTEL
D???ch v?? l???i M?? Giang L??n
GI??? G??N S??? TRONG S??NG TH?? VI???T
D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T
Lts: Nh?? c?? l???n ???? vi???t v??? Nh?? th?? M?? Giang L??n, ??ng c??? l??m m???i nh??ng c??ng sa v??o l???n th???n, h???t v??n n?? ?????n v?? l???i, kh???p kh???nh, ??n c???p thi h???u, ho???c b?? nguy??n xi ti???ng n?????c ngo??i . ???? l?? m???t  vi???c h???t s???c t??? h???i c???a m???t ng?????i Vi???t b??nh th?????ng, kh??ng n??i ?????n nh?? gi??o, nh?? th??.
??i???n  h??nh b??i BAIYOKE SKY HOTEL
????y l?? b??i vi???t s?? s??i n?? ch??? l?? t??? thu???t c???a m???t ng?????i c?? ??i qua Bangkok v?? qua ?????c. Nh???ng ng?????i l??ng t??i qua ?????c b???ng ch??u cho con xu???t kh???u lao ?????ng ?????u ??i ???????c. H??? qu?? giang Bangkok r???i sang Beklink.
H??? Ch??? t???ch n??i: ???Ti???ng ta c?? n??n d??ng ti???ng ta, l??c n??o ti???ng ta kh??ng c??  th?? m???i vay m????n ti???ng n?????c ngo??i???. T???  hotel (h??u theo) ??? ti???ng Anh ta c?? ?????y: ??m H??n Vi ???t ??? c?? kh??ch s???n, ??i???m ph???n, l??? qu??n, ti???ng Vi???t c?? nh?? tr???, nh??  ngh???, qu??n c??m. Hotet c??ng l?? anh em h??? Nh?? ngh???, Nh?? th??????. B??i n??y c?? trong t???p th?? ???Nh???ng l???p s??ng ng??n t?????? ??? Gi???i th?????ng H???i Nh??n n??m 2014
Nguy??n b???n:
M?? Giang L??n
BAIYOKE SKY HOTEL
Chi???c b??t ch??
                 d???ng ?????ng
vi??t l??n tr???i xanh
Baiyoke sy hotel
300 m??t
84 t???ng
????m Bangkok xoay quanh

T???ng 84 xoay quanh
chi???c c???i xay n???ng n??? xay th??c
v??n minh l??a n?????c ph????ng ????ng

T??i ???? ng???i t???ng ch??t
365 m??t cao
Th??p truy???n h??nh n?????c ?????c
C???c caf?? ??m ru tr??n tay

?????c sao v???ng t???i qu?? nh??
n???i ni???m Bangkok
chi???c c???i xay
quay
m???t nh???c???

????m chin r???i
d?????i kia sao r???ng ?????y ???????ng ph???
Bangkok 8- 2004:


????? Ho??ng d???ch ra Th?? Vi??t:
M???c d???u kh??ch s???n Baiyoke c???a Th??i Lan r???t n???i ti???ng ai mu???n ?????t ph??ng ngh??? c??ng ???????c,nh??ng so s??nh n?? l?? chi???c b??t ch?? th?? r???t ph???n c???m. So n?? c??i linga kh???ng l??? th?? ????ng h??n! Nh?? ngh???, nh?? th??? ai cho vi???t l??n tr???i xanh. Ch??? c?? Th??p B??t m???i ???????c vi???t l??n tr???i xanh!
NH?? NGH???  B???U TR???I
Chi???c b??t ch?? d???ng ?????ng (*)
Vi???t t??n l??n cao xanh
???Nh?? ngh??? n???i b???u tr???i???
G???n tr??m t???ng s???ng s???ng
????m Bangkok xoay quanh

T???ng 84 xoay quanh
Chi???c c???i xay m???t  nh???c
??ang n???ng n??? xay th??c
Ki???u l??a n?????c ph????ng ????ng!

T??i ???? ng???i t???ng ch??t
G???n b???n tr??m m??t cao
Th??p truy???n h??nh n?????c ?????c
Nh???m caf?? ng???t ng??o.

?????c v???ng t???i qu?? nh??
N???i ni???m n??y Bangkok
Chi???c c??i quay m???t nh???c
????m, ????m!  ????m chin r???i

D?????i sao r??i v??ng ng???c!

H?? N???i th??ng 10 n??m 2015
?? ??? H

(*) C?? th??? so s??nh:
Chi???c linga d???ng ?????ng
Ph??ng t??n l??n tr???i xanh
Nh?? ngh??? n???i B???u tr???i
????m Bangkok xoay quanh.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây