vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

Nguy??n b???n (3)

ng?????i Di gan

ng?????i di gan kh??ng bu???n
ch??? bi???t h??t
nhi???t cu???ng v?? m?? lo???n

ng?????i di gan kh??ng ??au
ch??? bi???t m??a
v?? ??i???u ng?? nghi??ng ph??? x??
r???ch r??i l??m xi???c di???n tu???ng
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t
V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t - D???ch ra th?? Vi???t
????? Ho??ng
Nguy??n b???n :


ng?????i Di gan

ng?????i di gan kh??ng bu???n
ch??? bi???t h??t
nhi???t cu???ng v?? m?? lo???n

ng?????i di gan kh??ng ??au
ch??? bi???t m??a
v?? ??i???u ng?? nghi??ng ph??? x??
r???ch r??i l??m xi???c di???n tu???ng

ng?????i di gan kh??ng kh??c
ch??? bi???t c?????i
ch??o m???i ?????i ch??c
gi?? tay xin gi?? tay v???y m???t tr???i

ng?????i di gan kh??ng m???t
qu???n trong t???m ch??n kh???n m???n m??? h??i
qu???n th???o d??m ????m h???nh ph??c
n???i d??i d??ng ng?????i m???i mi???t

ng?????i di gan b??? d??nh c???p m???i th???
ch??? c??n tr??i ?????t th??nh th??nh
ng??i nh?? kh??ng m??i
tr??i ?????t di gan

M??txc??va 3 -7 - 2006


D???ch:


Ng?????i Di gan

Ng?????i Di gan qu??n bu???n!
Khi nh???y v?? khi h??t
Nhi???t cu???ng v?? m?? th??c
Gi???a ng??y d??i ????m th??u!

Ng?????i Di gan qu??n ??au!
Khi m??a ca nghi??ng ng??
V?? ??i???u b???ng ph??? x??
Th??n l??m xi???c di???n tu???ng!

Ng?????i Di gan th???m bu???n!
Ti???ng c?????i thay ti???ng kh??c
Khi ch??o m???i ?????i ch??c
Ng???a tay ??n xin ?????i!

Ng?????i Di gan thay tr???i.
L??ng m??? h??i kh???n m???n
????m h???nh ph??c ?????y ?????n
Trong qu???n th???o t??nh sy!

Ng?????i Di gan c??n g?? ?
Gi???a c??i tr???i cao r???ng
Kh??ng m??i nh?? hoang tr???ng
Tr??i ?????t ng?????i Di gan!


H?? N???i ng??y 18 - 1 - 2008
(3) B??i in tr??n T???p ch?? Th?? s??? 5 - 2006
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây