vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


V??n ch????ng gia truy???n (ti???p theo)

Ph???m ????nh Tr???ng Ch??? m???t c???p l???c b??t, g???i ????ng ??????c h???n c???t m???t ng?????i l??m th??. Gi???i. Nh?? L??u Tr??ng D????ng m???t th???i ???n ??o v???i nh???ng b??i th?? ?????i ng??n "????ng s???ng bao nhi??u m???t ng??y v?? c??ch m???ng" r???i m???t h??t nh?? ch??a h??? c?? m???t tr??n c??i ?????i: L??u Tr??ng D????ng t??? c??i ???n / B?????c sang c??i l???ng m???t lu??n t??n m??nh. Nh?? Nguy???n Vi???t Chi???n c??ng ???n ??o T??? qu???c, c??ng ???m ??o bi???n kh??i nh??ng th?? th???n c??ng ch??? ????? t??? ng???m m??nh, t??? khoe m??nh: Nguy???n Vi???t Chi???n ?????a huy??n thuy??n / Th?? v?? b??o li???p, tuy??n truy???n x??m th??n. Nh?? Nguy???n Th??i S??n ??m th???m ??au n???i ??au th??n ph???n con ng?????i, c??ng ??au v???i nh???ng th??n ph???n trong chi???n tranh: Tr?????ng S??n m???t thu??? lu???n r???ng / Nguy???n Th??i S??n v???n ??au t???ng c??u th??. C???m ??n anh .
V??n ch????ng gia truy???n (ti???p theo)
    Ph???m ????nh Tr???ng Ch??? m???t c???p l???c b??t, g???i ????ng ??????c h???n c???t m???t ng?????i l??m th??. Gi???i. Nh?? L??u Tr??ng D????ng m???t th???i ???n ??o v???i nh???ng b??i th?? ?????i ng??n "????ng s???ng bao nhi??u m???t ng??y v?? c??ch m???ng" r???i m???t h??t nh?? ch??a h??? c?? m???t tr??n c??i ?????i: L??u Tr??ng D????ng t??? c??i ???n / B?????c sang c??i l???ng m???t lu??n t??n m??nh. Nh?? Nguy???n Vi???t Chi???n c??ng ???n ??o T??? qu???c, c??ng ???m ??o bi???n kh??i nh??ng th?? th???n c??ng ch??? ????? t??? ng???m m??nh, t??? khoe m??nh: Nguy???n Vi???t Chi???n ?????a huy??n thuy??n / Th?? v?? b??o li???p, tuy??n truy???n x??m th??n. Nh?? Nguy???n Th??i S??n ??m th???m ??au n???i ??au th??n ph???n con ng?????i, c??ng ??au v???i nh???ng th??n ph???n trong chi???n tranh: Tr?????ng S??n m???t thu??? lu???n r???ng / Nguy???n Th??i S??n v???n ??au t???ng c??u th??. C???m ??n anh .

CH??N DUNG 810 v??? V??n s?? Vi???t 

GIA TRUY???N 
- H???c Phi ch??? vi???t thi ??ua
M???t chi???u ta th???ng ?????ch thua h???t b??i!
- ??n m??y d?? v??ng Chu Lai
Ch??? loanh quanh ph??? bi???t x??i ti vi!
....
 - Nguy???n ????nh Thi bu???i ng???t ngh??o
??m em ??m c??? s??ng ??eo ????? l??m
- Nguy???n ????nh Ch??nh v?????t ?????n bom
??i t??m l???a kh??o b??? ch??m ??? g??! 
            ????? Ho??ng
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây