vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Gi???i thi???u L?? Ho??i Xu??n

Nh?? th?? L?? Ho??i Xu??n sinh 1954, qu?? Qu???ng Ninh, Qu???ng B??nh. Th???i tr??? nh???p ng??, chi???n ?????u nhi???u chi???n tr?????ng. Ra qu??n h???c ?????i h???c Ph??p l??, v??? c??ng t??c t???nh nh??. ??ng ???? xu???t b???n nhi???u t???p th??. H???i vi??n H???i Nh?? v??n Vi???t Nam.Th?? ??ng ch??n th??nh,, gi???n d???, tri???t l?? s??u s???c. Xin gi???i thi???u ch??m th?? m???i c???a ??ng!
vannghecuocsong.com
Gi???i thi???u L?? Ho??i Xu??n


 • B??I TH?? QU??? S???U R???NG

 • R???ng hoang d???i, n??i ????n c??i
  L???i ??i kh??, d???u ch??n ng?????i l???i th??a
  V???y m?? v???n c?? s???u chua
  ????i ta sau b???a c??m tr??a gi???a r???ng
  Ng???t b??i ch???ng ???????c vui chung
  R???ng ????y qu??? s???u, ta c??ng c???n ????i
  Ng???m em anh ?????n bu???n c?????i
  S???u ?????y hai t??i ??o r???i v???n tham
  M???i nhau qu??? s???u gi??n tan
  C?????i vui em b???o: - Anh l??m th?? ??i!
  X???n xang anh bi???t vi???t g??

  SU???I NH???

 • Phi???n ???? ta ng???i
  Gi???a l??ng su???i nh???
  Khi ta ??i r???i
  C??n g?? ??? ?????
  C??n g?? ??? ????
  Trong m???i t??m h???n
  M???t b??ng hoa c???
  Hay l?? n??? h??n?
  Hay l?? n??? h??n
  C??ng kh??ng c??n n???a
  Ch??? c??n chuy???n bu???n
  Khi em gi???n d???i?
  Khi em gi???n d???i
  ????u ch??? anh bu???n
  D?????ng nh?? phi???n ????
  C??ng c???n su???i th????ng!
  Em ???? c??ng t??i
  Bao l???n ?????n ????
  M?? khi xa r???i
  M?? v??? su???i nh????


 • HOA ???Y

 • M???y n??m ??i ????nh gi???c
  ???p ??? m???t l??n h????ng
  ??i ?????c chi ???????c g???p
  Hoa ???y n??i chi???n tr?????ng
  B???ng h??m nay v??? l???i
  V???i ?????t m??nh y??u th????ng
  Th???y c??y hoa ???y n???
  ?????ng l???ng thinh b??n ???????ng
  Th??ch th???, c??i l??n h????ng
  B?????c qua r???i, ngo???nh l???i
  Mu???n ?????n g???n ????? h??i
  Nh??ng s??? bu???n cho c??y!
  D?????i c???u thang c??
  m???t ng?????i ??ang ?????i
  D?????i c???u thang c?? m???t ng?????i ??ang ?????i
  Tay v??n v?? chi???c x???n t??m v???a th??u
  C?? kh??ng n??i ??ang mong ai c???
  ????i m???t n??u xa th???m n??i ?????i
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây